Begära om beslut gällande mobilindustrin – Som jag inte fick- Så finns det inget politiskt beslut?

Galleri

Jag har ställt nedanstående fråga och fått svar från Infrastrukturdepartementet idag. Frågan kvarstår dock, finns det ett politiskt beslut gällande mobilindustrin? Eller kör mobilindustrin sitt eget race? Får en industri verkligen lägga beslag på hela vår livsmiljö och belasta hela … Läs mer

Europaparlamentet ”Effects of 5G wireless communication on human health”

Galleri

Effekter av trådlös 5G-kommunikation på människors hälsa SAMMANFATTNING Den femte generationen telekommunikationsteknologi, 5G, är grundläggande för att uppnå ett europeiskt gigabitsamhälle senast 2025. Syftet med att täcka alla stadsområden, järnvägar och större vägar med oavbruten femte generationens trådlös kommunikation kan … Läs mer

Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är en katastrof för folkhälsan

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Jag har svarat Folkhälsomyndigheten som skickade standardsvaret att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning. __________________________________ Jag skickar Folkhälsomyndighetens svar, till samtliga myndigheter, jag tidigare sänt i detta ärende, angående strålning från Försvarsmakten, samt till Riksrevisionen … Läs mer

Mikrovågorna påverkar vattenmolekylerna och värmer upp lufthavet,

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

men mikrovågorna förändrar även vattenmolekylens funktion i växter och djur. Vad blir konsekvensen av denna långtidspåverkan av mikrovågsstrålning, då inte vattenmolekylen kan fungerar normalt i de olika biokemiska processerna, som alltid pågår i levande organismer? Vatten är ju ett lösningsmedel … Läs mer

Anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten till justitieombudsmannen

Galleri

Anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten som bryter mot svenska språklagen 2009:600 . Jag anmäler härmed den statliga svenska myndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), till justitieombudsmannen, för att SSM bryter mot vår språklag 2009:600 och undanhålla den svensktalande befolkningen i Sverige, grundläggande information gällande teknisk … Läs mer

Ballong med riktningsantenner som kan skickas upp vid behov

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag har fått uppgifterna från Wikipedia som jag tyvärr just nu inte kan lägga in en länk till på min blogg. Vet ej varför det inte fungerar. Nedan en Googleöversättning. Men här finns mer information översatt: https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/&prev=search Engelsk orginaltext:https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/ Loon … Läs mer

Stickningar i fotsulor och i handflator kan tyda på att man exponeras för 30 GHz till 100 GHz

Galleri

ICNIRP HEALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012   (1) ICNIRP:s INFORMATION OM HÄLSOFRÅGOR FÖRENADE MED MILLIMETERVÅGOR VID HELKROPPSEXPONERING (Internationella kommissionen för strålskydd som inte är joniserande) Dessa frekvenser använder 5G och militären. INTRODUKTION En ny generation av bildskannrar för hela kroppen har installerats på många … Läs mer

Europeiska utskottet för radiationsrisk ECRR, har satt en enhet för långtidsexponering av EMF

Galleri

Jag började räkna på långtidsexponering, men SSM Svarade mig så här: Hej Solveig Hela resonemanget faller på missuppfattningen att referensvärdet skulle gälla per sekund och mätvärden skulle kunna integreras över tid. Med vänlig hälsning Enheten för miljöövervakning Strålsäkerhetsmyndigheten Antingen har … Läs mer

WiFi i skolmiljön, hur mycket pulsad energi exponeras eleverna för? Krav att elever bär person-exponeringsmätare under skoltid.

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde mätningar den 1 september 2009, på strålningen under en helg i Hällsviks bycenter (1), som är en skola. Det var alltså över huvud taget inte mycket strålning i skolmiljön under mättillfället. Under skoltid används bland annat skolans WiFi-system, … Läs mer

Överskottsenergin från mobilantennerna kan vara 4,1 miljoner Watt under ett dygn på landsbygden per kvadratmil. Året om

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag vill noga påpeka att detta är ett räkneexempel på hur man skulle kunna räkna ut den faktiska energin som ”fastnar” som värmeenergi i vattenångan i biosfären. Hade ingen atmosfär funnits på jorden, hade ingen dämpning funnits och man hade … Läs mer

Elöverkänslighet kommer att utvecklas till en omfattande global hälsofråga. Teknisk EMF-strålning skadar allt fler

Galleri

Elektromagnetisk överkänslighetsstörning (EHS) är ett globalt problem med de ökade nivåerna av WiFi och det ständigt växande antalet mobilbasstationer som byggs ut i vårta bostadsområde. Carte Blanche TV, fick ett stort antal  symtom av  konstant smärta, yrsel och desorientering, delar … Läs mer

Svart på vitt – Agenda 21 från 1994 – Inte ett ord om klimatförändringar

Galleri

Detta galleri innehåller 30 bilder.

I den ursprungliga versionen av Agenda 21 finns inte ett enda ord skrivet om klimatuppvärmning eller klimatförändringar, trots att man idag påstår, att klimatuppvärmningen var en känd miljöfråga redan på 1970-80- talet.  Om dessa farhågor redan fanns så tidigt, varför … Läs mer

Flera studier visar tydliga biologiska skador av intensivt pulsande infraröd strålning

Galleri

Elektroniktidningen: Amerikanska universitet leker med 6G http://etn.se/index.php/nyheter/64732-amerikanska-universitet-leker-med-6g.html 240 GHz och 1000 antennlober – det finns ingen teknik som klarar det idag, men projektet Comsenter anser att det är dags att börja experimentera med efterföljaren till 5G. 6G kommer alltså att … Läs mer

Studie visade att stark strålning från bildskärmar ökar kvicksilverångan från amalgamplomberna

Utvalt

En studie visar att bildskärmarnas strålning ökar kvicksilverlägage från amalgamplomberna. Undersökning gjordes 1992  av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm.

VILKEN FORSKNING ÄR FRI?

I Trollhättans Tidning (2/1-96) skrev Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margareta Molius om Socialstyrelsens ovilja att ta åt sig ny forskning som visar på samband mellan kvicksilver och ohälsa.

Men inte heller något äldre forskning om samband mellan kvicksilver och ohälsa är Socialstyrelsen intresserad av. I frågan om amalgam och effekter av kvicksilverlägage orsakade av magnetfält från bildskärmar, finns en stor undersökning från 1992. Den gjordes av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm. Den visar också att skadliga effekter kan uppstå, beroende på hur känslig individen är, hur mycket amalgam man har i munnen och hur länge man exponerar sig framför bildskärm. (Arbetsmiljöfondens sammanfattning 1524: ”Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar.”)

Mutor och hot

Men Socialstyrelsen tog alltså inte larmrapporten på allvar. Desto kraftigare reagerade dock vissa kapitalintressenter. På min fråga hur studien togs emot svarar Thomas Örtendahl i dag så här:

”Det blev en enorm uppståndelse när rapporten offentliggjordes. Massmedia, politiker, myndigheter och företag ville ha upplysningar. Inte minst reagerade dataföretagen som sålde bildskärmar. Därifrån blev vi utsatta för påtryckningar och regelrätta mutförsök. Det hela blev till slut mycket hotfullt. Vi såg oss tvungna att låsa in vårt grundforskningsmaterial i kassaskåp så att det inte skulle försvinna eller förstöras. Men också andra företag reagerade. Bland annat blev vi kontaktade av ett större svenskt försäkringsbolag. De försökte ogenerat att muta oss till att uttala ett slags förord till de bildskärmar som de tänkte sig använda vid övergången till ett nytt datasystem.”

Tala är silver…

Jag frågar Thomas Örtendahl vad som sedan hände med deras resultat och hur de följde upp det. Efter lång tvekan säger han att ledningen för Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet inte ville satsa på fortsatt forskning…

Alltså. Forskningen är fri så länge den tillvaratar vissa intressen. Hotas stora ekonomiska intressen eller etablerade akademiska forskningsrevir så är man snart ute ur leken. Det tydligaste uttrycket för den saken är docent Olle Johanssons intressanta forskning kring hudskador vid bildskärm på Karolinska Institutet. Trots att forskningen rönt internationell uppmärksamhet stryper de svenska myndigheterna anslagen för hans verksamhet.

Vem sa att forskningen i Sverige var fri? Vilka intressen företräder tillsynsmyndigheterna?

Jan Åberg
Yrkeslärare El-tele
vid AmuGruppen i Trollhättan