Ballong med riktningsantenner som kan skickas upp vid behov

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag har fått uppgifterna från Wikipedia som jag tyvärr just nu inte kan lägga in en länk till på min blogg. Vet ej varför det inte fungerar. Nedan en Googleöversättning. Men här finns mer information översatt: https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/&prev=search Engelsk orginaltext:https://www.flightradar24.com/blog/keep-your-eye-on-the-hbal-tracking-project-loon-balloons/ Loon … Läs mer

Stickningar i fotsulor och i handflator kan tyda på att man exponeras för 30 GHz till 100 GHz

Galleri

ICNIRP HEALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012   (1) ICNIRP:s INFORMATION OM HÄLSOFRÅGOR FÖRENADE MED MILLIMETERVÅGOR VID HELKROPPSEXPONERING (Internationella kommissionen för strålskydd som inte är joniserande) Dessa frekvenser använder 5G och militären. INTRODUKTION En ny generation av bildskannrar för hela kroppen har installerats på många … Läs mer

Europeiska utskottet för radiationsrisk ECRR, har satt en enhet för långtidsexponering av EMF

Galleri

Jag började räkna på långtidsexponering, men SSM Svarade mig så här: Hej Solveig Hela resonemanget faller på missuppfattningen att referensvärdet skulle gälla per sekund och mätvärden skulle kunna integreras över tid. Med vänlig hälsning Enheten för miljöövervakning Strålsäkerhetsmyndigheten Antingen har … Läs mer

WiFi i skolmiljön, hur mycket pulsad energi exponeras eleverna för? Krav att elever bär person-exponeringsmätare under skoltid.

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde mätningar den 1 september 2009, på strålningen under en helg i Hällsviks bycenter (1), som är en skola. Det var alltså över huvud taget inte mycket strålning i skolmiljön under mättillfället. Under skoltid används bland annat skolans WiFi-system, … Läs mer

Överskottsenergin från mobilantennerna kan vara 4,1 miljoner Watt under ett dygn på landsbygden per kvadratmil. Året om

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag vill noga påpeka att detta är ett räkneexempel på hur man skulle kunna räkna ut den faktiska energin som ”fastnar” som värmeenergi i vattenångan i biosfären. Hade ingen atmosfär funnits på jorden, hade ingen dämpning funnits och man hade … Läs mer

Elöverkänslighet kommer att utvecklas till en omfattande global hälsofråga. Teknisk EMF-strålning skadar allt fler

Galleri

Elektromagnetisk överkänslighetsstörning (EHS) är ett globalt problem med de ökade nivåerna av WiFi och det ständigt växande antalet mobilbasstationer som byggs ut i vårta bostadsområde. Carte Blanche TV, fick ett stort antal  symtom av  konstant smärta, yrsel och desorientering, delar … Läs mer

Svart på vitt – Agenda 21 från 1994 – Inte ett ord om klimatförändringar

Galleri

Detta galleri innehåller 30 bilder.

I den ursprungliga versionen av Agenda 21 finns inte ett enda ord skrivet om klimatuppvärmning eller klimatförändringar, trots att man idag påstår, att klimatuppvärmningen var en känd miljöfråga redan på 1970-80- talet.  Om dessa farhågor redan fanns så tidigt, varför … Läs mer

Flera studier visar tydliga biologiska skador av intensivt pulsande infraröd strålning

Galleri

Elektroniktidningen: Amerikanska universitet leker med 6G http://etn.se/index.php/nyheter/64732-amerikanska-universitet-leker-med-6g.html 240 GHz och 1000 antennlober – det finns ingen teknik som klarar det idag, men projektet Comsenter anser att det är dags att börja experimentera med efterföljaren till 5G. 6G kommer alltså att … Läs mer

240 vetenskapsmän och forskare varnar för mobilstrålningen

Galleri

Till svensk sida https://emfscientist.org/images/docs/transl/Swedish_EMF_Scientist_Appeal_2017.pdf Orginaltexten https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal Armenia Prof. Sinerik Ayrapetyan, Ph.D., UNESCO Chair – Life Sciences International Postgraduate Educational Center, Armenia Biografi Sinerik Ayrapetyan har avslutat sin doktorsavhandling och postdoktorstudier från Ukrainas vetenskapsakademi. Han är ordförande för Life Sciences International … Läs mer

Spermier minskar av strålning

Galleri

Flera studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning, här ett axplock: http://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone% RESULTAT: Råttor utsatta för 6 timmars dagliga cellutsläpp i 18 veckor uppvisade en signifikant högre förekomst av spermacelldöd än kontrollgruppsråttor genom chi-kvadratanalys. Dessutom var onormal … Läs mer

Beräkna mängden energi i atmosfären från all trådlös kommunikation, som ökat dramatiskt sedan 1990-talet!

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Läs professor Lennart Bengtssons bok, ”Vad händer med klimatet”. Det är en faktabok som grundar sig på djupgående vetenskapliga undersökningar och beräkningar som också tar upp felkällorna. Dock ser jag, att även han har missat viktiga frågeställningar och felkällor, men … Läs mer

Att använda barn för experiment i skolan, ingår inte i skolplikten – Exponering för trådlös teknik är ett experiment

Galleri

Regeringen har tagit ett beslut 2017-10-19 att skolorna skall digitaliseras och kommunerna förväntas betala denna order från regeringen, med våra skattemedel. I takt med digitaliseringen har skolresultaten blivit urusla, varför, jo regeringen skriver i sitt beslut: ”Hur digitala verktyg kan … Läs mer

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

Galleri

Skriv under https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1uSeEDdvHpRN_pkXGOadJmMV1IQNFDy0L6qyxJHLDxPexxAs0UXvqrk70 There are 178 297 signatories from 207 nations and territories as of November 14th, 2019 To the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens … Läs mer

Skriv på, för att minska digitaliseringen i skolan

Galleri

https://eliant.eu/en/news/petition-2018-for-the-right-to-screen-free-day-care-institutions-kindergartens-and-primary-schools/#c16563 Lärare, lärare och föräldrar bestämmer själv hur länge (till vilken ålder) en utbildningsinstitution ska förbli skärmfri. De som ansvarar för undervisningen måste kunna bestämma det medium de använder, huruvida de rekryterar digitala medier och till vilket syfte det sätts. … Läs mer

Diskriminering av elöverkänsliga personer, barn som vuxna, måste upphöra!

Galleri

Det har under lång tid pågått förföljelse och diskriminering av personer som strålskadats av artificiell elektromagnetisk strålning, och som utvecklat elöverkänslighet. Framför allt har den ökända föreningen, ”Vetenskap och Folkbildning”, som är lobbyister för bland annat mobilindustrin och som har … Läs mer

Aurora 2020 omfattande krigsövning under maj och juni när naturen är full av ungar – – – –

Galleri

då sätter försvarsmakten igång en jätteövning som genererar bland annat extremt hög artificiell strålning i vår livsmiljö. Hur tänker man? Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka … Läs mer

Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö – PHIRE

Galleri

Grundat av Dr. Erica Mallery-Blythe, Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö (PHIRE), är en oberoende sammanslutning av läkare och tillhörande specialister samlade för att förbättra utbildningen beträffande hälsoeffekter av icke-joniserande strålning. Vi samlar forskning som produceras globalt om denna fråga, … Läs mer

Vetenskapliga bevis är inte bevis på den totala sanningen – Sjukdomar i historien

Galleri

Av Dr Leendert Vriens Elektromagnetiska fält från trådlös kommunikation och hälsa ”Vetenskaplig bevis” kontra ”observation” och ”upplevelser” http://www.stopumts.nl  https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/bronnen/ Nederländerna Enligt telekomindustrin, liksom till många regeringar, det finns ingen ”vetenskapliga bevis” att elektromagnetiska fält (EMF), cq. radiofrekvent (RF) strålning från … Läs mer

Vetenskaplig litteratur – Rapporter från militär och regering

Galleri

Vetenskaplig litteratur Militära- och regeringsrapporter Medan nyare vetenskaplig litteratur om biologiska och fysiologiska effekter av mikrovågsstrålning finns tillgänglig online finns det en mängd äldre och mycket värdefull information från statliga politiska organisationer om forskning och hälsoeffekter av radiofrekvensstrålning. Dessa inkluderar … Läs mer

Digitaliseringen i skolmiljön

Galleri

Skolan kör med förbundna ögon ner i digitaliseringsträsket https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/49904/article/859840/34/1/render/?token=02cc5b28943067881ab8ae43e1beb213&fbclid=IwAR2u644o9kkdq7brrgdni-xUpuyWI3lBQx42bl_DirQUhAHDpGnnW0fJZT8 Mätning i skolmiljön visar att strålningen är mycket hög från bland annat WiFi.  Jag fick detta dokument idag som är rykande färskt. Jag har gjort en snabbtitt Published: 20 November 2017 … Läs mer

Tack Dariusz Leszczynski – Äntligen säger någon sanningen om forskningen på elöverkänslighet och hälsoeffekter gällande mobilstrålningen

Galleri

Äntligen säger någon sanningen om forskningen  Enligt norska tidningen Aftenbladet Gro Harlem Brundtland sa: ”Det är inte ljud men de elektromagnetiska vågorna jag reagerar på. Och känsligheten har blivit så allvarlig att jag reagerar på mobiltelefoner som ligger närmare mig … Läs mer

Studie visade att stark strålning från bildskärmar ökar kvicksilverångan från amalgamplomberna

Utvalda

En studie visar att bildskärmarnas strålning ökar kvicksilverlägage från amalgamplomberna. Undersökning gjordes 1992  av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm.

VILKEN FORSKNING ÄR FRI?

I Trollhättans Tidning (2/1-96) skrev Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margareta Molius om Socialstyrelsens ovilja att ta åt sig ny forskning som visar på samband mellan kvicksilver och ohälsa.

Men inte heller något äldre forskning om samband mellan kvicksilver och ohälsa är Socialstyrelsen intresserad av. I frågan om amalgam och effekter av kvicksilverlägage orsakade av magnetfält från bildskärmar, finns en stor undersökning från 1992. Den gjordes av Thomas Örtendahl och Per Högstedt vid Göteborgs Universitet och Lindholmens Utveckling. Studien visar entydigt att kvicksilver frigörs från amalgamfyllningar i munnen om man arbetar framför bildskärm. Den visar också att skadliga effekter kan uppstå, beroende på hur känslig individen är, hur mycket amalgam man har i munnen och hur länge man exponerar sig framför bildskärm. (Arbetsmiljöfondens sammanfattning 1524: ”Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärmar.”)

Mutor och hot

Men Socialstyrelsen tog alltså inte larmrapporten på allvar. Desto kraftigare reagerade dock vissa kapitalintressenter. På min fråga hur studien togs emot svarar Thomas Örtendahl i dag så här:

”Det blev en enorm uppståndelse när rapporten offentliggjordes. Massmedia, politiker, myndigheter och företag ville ha upplysningar. Inte minst reagerade dataföretagen som sålde bildskärmar. Därifrån blev vi utsatta för påtryckningar och regelrätta mutförsök. Det hela blev till slut mycket hotfullt. Vi såg oss tvungna att låsa in vårt grundforskningsmaterial i kassaskåp så att det inte skulle försvinna eller förstöras. Men också andra företag reagerade. Bland annat blev vi kontaktade av ett större svenskt försäkringsbolag. De försökte ogenerat att muta oss till att uttala ett slags förord till de bildskärmar som de tänkte sig använda vid övergången till ett nytt datasystem.”

Tala är silver…

Jag frågar Thomas Örtendahl vad som sedan hände med deras resultat och hur de följde upp det. Efter lång tvekan säger han att ledningen för Odontologiska fakulteten vid Göteborgs Universitet inte ville satsa på fortsatt forskning…

Alltså. Forskningen är fri så länge den tillvaratar vissa intressen. Hotas stora ekonomiska intressen eller etablerade akademiska forskningsrevir så är man snart ute ur leken. Det tydligaste uttrycket för den saken är docent Olle Johanssons intressanta forskning kring hudskador vid bildskärm på Karolinska Institutet. Trots att forskningen rönt internationell uppmärksamhet stryper de svenska myndigheterna anslagen för hans verksamhet.

Vem sa att forskningen i Sverige var fri? Vilka intressen företräder tillsynsmyndigheterna?

Jan Åberg
Yrkeslärare El-tele
vid AmuGruppen i Trollhättan

Vilken ansvarig myndighet bevakar långtidseffekter av mobilstrålningen i Sverige?

Galleri

Svar, ingen har ansvaret enligt regleringsbreven. Efter granskning av regleringsbreven från 2003 till och med 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM /SSI) framkommer det att från och med år 2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter. En snabbkoll i några … Läs mer

Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM

Galleri

Svar på din frågeställning angående tillsyns- och säkerhetsfrågor kring 5G  till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).   Observera att SSM inte generellt kan uttala sig om risker med 5G-tekniken, enbart angående strålskyddsaspekter.   Din frågeställning innehåller frågor om hälsopåverkan såväl som juridik kring … Läs mer