Varför är smarta elmätare konstruerade, så att de kan hämta privata uppgifter från elkunder?

Galleri

Det nya EU-förslaget på smarta elmätare är värt att begrunda. Man undrar om det är ett spionsystem på folket?   Det står i det svenska översättningen Elmarknadsdirekttivet följande:   ”EU-kommissionens förslag till nytt elmarknadsdirektiv. Förslaget kommer att bearbetas innan det … Fortsätt läsa

Smarta elmätare – Konsumenten förlorar kontrollen över sin elkonsumtion

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

  Funktionskrav elmätare Energimarknadsinspektionen   Till Energimarknadsinspektionen Detta brev skall diarieföras och jag begär att bli delgiven diarienumret. Det är väldigt många personer idag, som blir sjuka av den tekniska mikrovågsstrålningen. Dessa personer kan ni inte påtvinga teknisk mikrovågsstrålning i … Fortsätt läsa

Vem skyddar sanningen?

Galleri

Mycket intressant läsning om desinformationen. ”Vem skyddar sanningen? En fallstudie om psykologisk krigföring och dess försvar i Sverige” Lunds Universitet https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8897123&fileOId=8898847   SOU 2016:57 Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhets–politiska samarbeten Stockholm 2016 Säkerhet i ny tid https://data.riksdagen.se/fil/1518EBFC-5EAD-42D1-8EFF-1797F2B5FDF4

Vilket juridiskt ansvar har SSM:s jäviga vetenskapliga råd, för folkhälsan i Sverige gällande teknisk mikrovågsstrålning?

Galleri

Begäran om svar av SSM. Ärendet skickas även till Riksrevisionen som klagomål på att SSM inte följer sitt uppdrag. Kopia skickas till övriga berörda myndigheter och politiker, samt en lista på hemliga mottagare (ej ryska personer. Jag har inte kontakt … Fortsätt läsa

Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot sitt uppdrag – De främjar ohälsa och minskar inte risken för sena skador till följd av strålning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

   De flesta av Strålsäkerhetsmyndighetens rapporter är skrivna på engelska, vilket inte är Sveriges officiella språk och bryter mot vår språklag (2009:600). Strålsäkerhetsmyndigheten skall ge information till allmänheten enligt deras uppdrag, enligt förordning (2008:452), men skriver man rapporterna på engelska, … Fortsätt läsa

Industrin har förklarat krig mot folket och staterna – Pandemin, ett besök i ”ensamhetens rum”, där mikrovågssjuka bor sedan länge

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Strömmen gick ett par timmar när jag skrev detta inlägg, vilket gjorde att jag tappade  ”tråden”. Jag ville säga, att industrin har tagit makten över myndigheterna, över våra politiker. Teknikindustrin, Mobilindustrin och vaccinindustri är nog de två värsta industridiktaturerna i … Fortsätt läsa

Visar man inte ”rätt” forskningsresultat, hotas forskare av industrins företrädare

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Och om de inte lyder, nekas de fortsatta forskningsanslag och deras möjlighet att forska vidare inom sitt ämne stoppas. Jag kallar detta förfarande för industridiktatur. Men denna styrning av forskningsresultat och forskningsmedel har blivit tydliga sedan 1990-talet. Det finns ingen … Fortsätt läsa

Jacob Wuollet redovisar det faktiska läget inom intensivvården – Intensivvård med respirator från 4 300 år 1992 till endast 574 platser år 2018

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag vill tacka Jacob Wuollet för att han sammanställt denna faktainformation. Den behövdes verkligen. SVT:s journalister sprider ju bara skräck och desinformation. Denna video är verkligen värd att lyssna på. Bara ren fakta rakt upp och ner. Enligt Socialstyrelsen hade … Fortsätt läsa

Innehåll i Vaccinerna: Moderna – AstraZeneca – SputnikV – Comirnaty

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Jag har enbart hämtat innehållsdeklarationerna, för att jämföra innehållet. Vid första anblicken tycks SputnikV innehålla minst skadliga hjälpämnen? Moderna Innehållsdeklaration Flerdos injektionsflaska som innehåller 10 doser om 0,5 ml. En dos (0,5 ml) innehåller 100 mikrogram budbärar-RNA (mRNA) (inkapslat i … Fortsätt läsa

Självrapporterade symtom kopplat till Covid19 är trovärdiga – Självrapporterade symtom kopplat till teknisk mikrovågsstrålning är inte trovärdiga?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

. Rapport från SBU. Jag tycker det är konstigt att myndigheterna tar självrapporterade långvariga symtom kopplade till Covid19 på allvar, när elöverkänsliga personer, som självrapporterar sina symtom kopplade till strålning, inte tas på allvar. Det saknas medicinska och vetenskapliga belägg, … Fortsätt läsa

Med stor kraft, med olika medel, gör man allt för att rubba jordens ekologiska balans och kallar det för teknikomställning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Det är en sorg över den pågående nedbrytning av vårt land, övriga Europa, men också övriga världen. Lögnerna är grundpelaren. En massiv lögnapparat, styr mot en artificiell värld. Solen och koldioxiden anses vara det största hotet mot livet på jorden. … Fortsätt läsa

Vetenskapliga studier bekräftar, immunförsvaret behöver vitaminer – Vilket tycks förvåna läkarvetenskapen?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Vi behöver solen som D-vitamin källa, men Strål”säkerhets”myndigheten ger solen skulden för ökad hudcancer, när det i själva verket är teknisk strålning som är orsaken. Vi är genetiskt anpassade enligt evolutionen,  att vistas i solen. Vi har ett naturligt skydd … Fortsätt läsa

Antal som avlider i influensa har inte ökat 2020 i jämförelse med andra år

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

PCR-testerna har för många möjligheter till felkällor se under punkt 7 Idag den 17 januari 2021 framkommer det på SVT, att de som fått diagnosen Covid19 som dödsorsak har 8 % av fallen annan orsak. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coviddoda-kan-ha-avlidit-av-andra-orsaker. Jag lägger in texten … Fortsätt läsa

Covid19 – RNA-vaccinen är det för andra syften? – Det finns ingen överdödlighet

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Sammanfattning Inledning 1 Vacciners hälsorisker 2 Vaccin med mRNA 3 Vaccinet Comirnaty 4 Kemiska ämnen i vaccinet Comirnaty Vaccinet Comirnaty ALC-0315 DSPC (CAS 816-94-4 ALC‑0159 (polyetylenglykol)-2000 5 Synergistiska effekter med mikrovågsstrålning 6 Experterna inom EMA som godkänner vaccin och läkemedel … Fortsätt läsa

Några länkar till EMA Europeiska läkemedelsmyndigheten

Galleri

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en decentraliserad myndighet inom Europeiska unionen (EU) som ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen, övervakningen och säkerhetsövervakningen av läkemedel i EU Godkännande av läkemedel Men detta ställer också krav på förskrivare (och patient) att vara uppmärksam vid … Fortsätt läsa

Läkemedelsverket avser att mörka vaccininnehållet i Covid19-vaccinet – Ingen bipacksedel behöver följa med vaccinet

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Det här med att inte låta en bipacksedel om vaccininnehållet följa med vaccin-förpackningen har verkligen väckt ont blod i mig. . Läkemedelsverket skriver: ”För att underlätta tillverkning och distribution av coronavacciner inom EU finns det möjlighet för tillverkare att ansöka … Fortsätt läsa

Naturlig och gemensam rättsstatus för offentlig hälsa och rättigheter – Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen

Galleri

5G Genocidal Technologies: Alla 5G / AI artificiell intelligens, DEW Directed Energy Weapons, Neurotech Nano, Scalar, Plasma Vapen, HAARP & Chemtrails, relaterade till 5G-pandemin. Alla regeringar, lagstiftare, offentliga organisationer, företag, företag, enheter, partnerskap, individer som utvecklar, finansiering, distribution, stöd, distribution, … Fortsätt läsa

Negativa förändringar i naturmiljön – Till berörda myndigheter

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt Statens veterinärmedicinska anstalt . Detta brev skall diarieföras. . Jag har sedan jag flyttade till Bidalite år 2007, Torsås kommun, Kalmar län, dokumenterat förändringar i naturmiljön som jag anser är oroväckande. Jag har en akademisk … Fortsätt läsa

Ett brev till myndigheter – Den grundläggande frågan är dock, för vem är jorden till för? Är jorden bara en lekstuga för Teknik- och Mobilindustrin?

Galleri

En lekstuga med motiveringen, att deras teknik gynnar miljön. Både Telia och Ericsson riktar också sin reklam till barn, vilket är förbjudet. Mobil- och Teknikindustrin visar sitt förakt mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, genom att nonchalera våra lagar som … Fortsätt läsa

Teknisk Mikrovågsstrålning är ett Miljögift – Unga människor mår dåligt och äter stora mängder psykofarmaka

Galleri

Detta galleri innehåller 5 bilder.

Ansvaret för ungas ohälsa i åldersgruppen 0 – 29 år, ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten Det finns all anledning att befara, att hjärnan skadas av teknisk mikrovågsstrålning på fler sätt, inte bara orsakar hjärntumörer. Detta visar också Socialstyrelsens diagnosstatistik. F-diagnoserna … Fortsätt läsa

Ställer inte mobilindustrin relevanta frågor kring hälso- och miljörisker, finns det heller inga vetenskapliga studier som visar på riskerna.

Galleri

Detta galleri innehåller 26 bilder.

Det är mobilindustrin som har kunskapsansvaret och bevisbördan enligt Miljöbalken 2 kapitel. De skall veta vad de gör. Om de nu inte ställer relevanta frågor kring hälso- och miljörisker, finns det heller inga vetenskapliga studier som visar på riskerna. Mobilindustrin … Fortsätt läsa

En motivering för biologiskt baserade allmänna exponeringsstandarder för elektromagnetiska fält

Galleri

Under de åtta åren sedan rapporten BioInitiative 2012 publicerades har det skett ett stort antal nya undersökningar. Den stora majoriteten av studierna rapporterar biologiska effekter i motsats till ”ingen effekt”. Trenden fortsätter att visa att exponering för lågintensiva ELF-EMF / … Fortsätt läsa

Begära om beslut gällande mobilindustrin – Som jag inte fick- Så finns det inget politiskt beslut?

Galleri

Jag har ställt nedanstående fråga och fått svar från Infrastrukturdepartementet idag. Frågan kvarstår dock, finns det ett politiskt beslut gällande mobilindustrin? Eller kör mobilindustrin sitt eget race? Får en industri verkligen lägga beslag på hela vår livsmiljö och belasta hela … Fortsätt läsa

Europaparlamentet ”Effects of 5G wireless communication on human health”

Galleri

Effekter av trådlös 5G-kommunikation på människors hälsa SAMMANFATTNING Den femte generationen telekommunikationsteknologi, 5G, är grundläggande för att uppnå ett europeiskt gigabitsamhälle senast 2025. Syftet med att täcka alla stadsområden, järnvägar och större vägar med oavbruten femte generationens trådlös kommunikation kan … Fortsätt läsa