World Economic Forum – Vi skall vara ihopkopplade trådlöst med alla människor, alla prylar- Hur sjuk är inte den idén

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Och varför skall vi vara ihopkopplad trådlöst med dammsugaren, gräsklipparen, barnvagnen, kylskåpet, träden i trädgården mm? Om världens maktelit får som de vill, så blir det så, även om hela naturen dör och så ock vi. Tänk på en värld … Läs mer

Visar man inte ”rätt” forskningsresultat, hotas forskare av industrins hantlangare?

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Och om de inte lyder, nekas de fortsatta forskningsanslag och deras möjlighet att forska vidare inom sitt ämne stoppas. Jag kallar detta förfarande för industridiktatur. Men denna styrning av forskningsresultat och forskningsmedel har blivit tydliga sedan 1990-talet. Det finns ingen … Läs mer

Jacob Wuollet redovisar det faktiska läget inom intensivvården – Intensivvård med respirator från 4 300 år 1992 till endast 574 platser år 2018

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag vill tacka Jacob Wuollet för att han sammanställt denna faktainformation. Den behövdes verkligen. SVT:s journalister sprider ju bara skräck och desinformation. Denna video är verkligen värd att lyssna på. Bara ren fakta rakt upp och ner. Enligt Socialstyrelsen hade … Läs mer

Innehåll i Vaccinerna: Moderna – AstraZeneca – SputnikV – Comirnaty

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Jag har enbart hämtat innehållsdeklarationerna, för att jämföra innehållet. Vid första anblicken tycks SputnikV innehålla minst skadliga hjälpämnen? Moderna Innehållsdeklaration Flerdos injektionsflaska som innehåller 10 doser om 0,5 ml. En dos (0,5 ml) innehåller 100 mikrogram budbärar-RNA (mRNA) (inkapslat i … Läs mer

Självrapporterade symtom kopplat till Covid19 är trovärdiga – Självrapporterade symtom kopplat till teknisk mikrovågsstrålning är inte trovärdiga?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

. Rapport från SBU. Jag tycker det är konstigt att myndigheterna tar självrapporterade långvariga symtom kopplade till Covid19 på allvar, när elöverkänsliga personer, som självrapporterar sina symtom kopplade till strålning, inte tas på allvar. Det saknas medicinska och vetenskapliga belägg, … Läs mer

Med stor kraft, med olika medel, gör man allt för att rubba jordens ekologiska balans och kallar det för teknikomställning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Det är en sorg över den pågående nedbrytning av vårt land, övriga Europa, men också övriga världen. Lögnerna är grundpelaren. En massiv lögnapparat, styr mot en artificiell värld. Solen och koldioxiden anses vara det största hotet mot livet på jorden. … Läs mer

Vetenskapliga studier bekräftar, immunförsvaret behöver vitaminer – Vilket tycks förvåna läkarvetenskapen?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Vi behöver solen som D-vitamin källa, men Strål”säkerhets”myndigheten ger solen skulden för ökad hudcancer, när det i själva verket är teknisk strålning som är orsaken. Vi är genetiskt anpassade enligt evolutionen,  att vistas i solen. Vi har ett naturligt skydd … Läs mer

Antal som avlider i influensa har inte ökat 2020 i jämförelse med andra år

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

PCR-testerna har för många möjligheter till felkällor se under punkt 7 Idag den 17 januari 2021 framkommer det på SVT, att de som fått diagnosen Covid19 som dödsorsak har 8 % av fallen annan orsak. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coviddoda-kan-ha-avlidit-av-andra-orsaker. Jag lägger in texten … Läs mer

Covid19 – RNA-vaccinen är det för andra syften? – Det finns ingen överdödlighet

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Sammanfattning Inledning 1 Vacciners hälsorisker 2 Vaccin med mRNA 3 Vaccinet Comirnaty 4 Kemiska ämnen i vaccinet Comirnaty Vaccinet Comirnaty ALC-0315 DSPC (CAS 816-94-4 ALC‑0159 (polyetylenglykol)-2000 5 Synergistiska effekter med mikrovågsstrålning 6 Experterna inom EMA som godkänner vaccin och läkemedel … Läs mer

Läkemedelsverket avser att mörka vaccininnehållet i Covid19-vaccinet – Ingen bipacksedel behöver följa med vaccinet

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Det här med att inte låta en bipacksedel om vaccininnehållet följa med vaccin-förpackningen har verkligen väckt ont blod i mig. . Läkemedelsverket skriver: ”För att underlätta tillverkning och distribution av coronavacciner inom EU finns det möjlighet för tillverkare att ansöka … Läs mer

Naturlig och gemensam rättsstatus för offentlig hälsa och rättigheter – Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen

Galleri

5G Genocidal Technologies: Alla 5G / AI artificiell intelligens, DEW Directed Energy Weapons, Neurotech Nano, Scalar, Plasma Vapen, HAARP & Chemtrails, relaterade till 5G-pandemin. Alla regeringar, lagstiftare, offentliga organisationer, företag, företag, enheter, partnerskap, individer som utvecklar, finansiering, distribution, stöd, distribution, … Läs mer

Negativa förändringar i naturmiljön – Till berörda myndigheter

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt Statens veterinärmedicinska anstalt . Detta brev skall diarieföras. . Jag har sedan jag flyttade till Bidalite år 2007, Torsås kommun, Kalmar län, dokumenterat förändringar i naturmiljön som jag anser är oroväckande. Jag har en akademisk … Läs mer

Ett brev till myndigheter – Den grundläggande frågan är dock, för vem är jorden till för? Är jorden bara en lekstuga för Teknik- och Mobilindustrin?

Galleri

En lekstuga med motiveringen, att deras teknik gynnar miljön. Både Telia och Ericsson riktar också sin reklam till barn, vilket är förbjudet. Mobil- och Teknikindustrin visar sitt förakt mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, genom att nonchalera våra lagar som … Läs mer

Teknisk Mikrovågsstrålning är ett Miljögift – Unga människor mår dåligt och äter stora mängder psykofarmaka

Galleri

Detta galleri innehåller 5 bilder.

Ansvaret för ungas ohälsa i åldersgruppen 0 – 29 år, ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten Det finns all anledning att befara, att hjärnan skadas av teknisk mikrovågsstrålning på fler sätt, inte bara orsakar hjärntumörer. Detta visar också Socialstyrelsens diagnosstatistik. F-diagnoserna … Läs mer

Ställer inte mobilindustrin relevanta frågor kring hälso- och miljörisker, finns det heller inga vetenskapliga studier som visar på riskerna.

Galleri

Detta galleri innehåller 26 bilder.

Det är mobilindustrin som har kunskapsansvaret och bevisbördan enligt Miljöbalken 2 kapitel. De skall veta vad de gör. Om de nu inte ställer relevanta frågor kring hälso- och miljörisker, finns det heller inga vetenskapliga studier som visar på riskerna. Mobilindustrin … Läs mer

En motivering för biologiskt baserade allmänna exponeringsstandarder för elektromagnetiska fält

Galleri

Under de åtta åren sedan rapporten BioInitiative 2012 publicerades har det skett ett stort antal nya undersökningar. Den stora majoriteten av studierna rapporterar biologiska effekter i motsats till ”ingen effekt”. Trenden fortsätter att visa att exponering för lågintensiva ELF-EMF / … Läs mer

Begära om beslut gällande mobilindustrin – Som jag inte fick- Så finns det inget politiskt beslut?

Galleri

Jag har ställt nedanstående fråga och fått svar från Infrastrukturdepartementet idag. Frågan kvarstår dock, finns det ett politiskt beslut gällande mobilindustrin? Eller kör mobilindustrin sitt eget race? Får en industri verkligen lägga beslag på hela vår livsmiljö och belasta hela … Läs mer

Europaparlamentet ”Effects of 5G wireless communication on human health”

Galleri

Effekter av trådlös 5G-kommunikation på människors hälsa SAMMANFATTNING Den femte generationen telekommunikationsteknologi, 5G, är grundläggande för att uppnå ett europeiskt gigabitsamhälle senast 2025. Syftet med att täcka alla stadsområden, järnvägar och större vägar med oavbruten femte generationens trådlös kommunikation kan … Läs mer

Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är en katastrof för folkhälsan

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Jag har svarat Folkhälsomyndigheten som skickade standardsvaret att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning. __________________________________ Jag skickar Folkhälsomyndighetens svar, till samtliga myndigheter, jag tidigare sänt i detta ärende, angående strålning från Försvarsmakten, samt till Riksrevisionen … Läs mer