Att använda barn för experiment i skolan, ingår inte i skolplikten – Digital teknik är ett experiment

Galleri

Regeringen har tagit ett beslut 2017-10-19 att skolorna skall digitaliseras och kommunerna förväntas betala denna order från regeringen, med våra skattemedel. I takt med digitaliseringen har skolresultaten blivit urusla, varför, jo regeringen skriver i sitt beslut: ”Hur digitala verktyg kan … Läs mer

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

Galleri

Skriv under https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1uSeEDdvHpRN_pkXGOadJmMV1IQNFDy0L6qyxJHLDxPexxAs0UXvqrk70 There are 178 297 signatories from 207 nations and territories as of November 14th, 2019 To the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens … Läs mer

Skriv på, för att minska digitaliseringen i skolan

Galleri

https://eliant.eu/en/news/petition-2018-for-the-right-to-screen-free-day-care-institutions-kindergartens-and-primary-schools/#c16563 Lärare, lärare och föräldrar bestämmer själv hur länge (till vilken ålder) en utbildningsinstitution ska förbli skärmfri. De som ansvarar för undervisningen måste kunna bestämma det medium de använder, huruvida de rekryterar digitala medier och till vilket syfte det sätts. … Läs mer

Diskriminering av elöverkänsliga personer, barn som vuxna, måste upphöra!

Galleri

Det har under lång tid pågått förföljelse och diskriminering av personer som strålskadats av artificiell elektromagnetisk strålning, och som utvecklat elöverkänslighet. Framför allt har den ökända föreningen, ”Vetenskap och Folkbildning”, som är lobbyister för bland annat mobilindustrin och som har … Läs mer

Aurora 2020 omfattande krigsövning under maj och juni när naturen är full av ungar – – – –

Galleri

då sätter försvarsmakten igång en jätteövning som genererar bland annat extremt hög artificiell strålning i vår livsmiljö. Hur tänker man? Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka … Läs mer

Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö – PHIRE

Galleri

Grundat av Dr. Erica Mallery-Blythe, Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö (PHIRE), är en oberoende sammanslutning av läkare och tillhörande specialister samlade för att förbättra utbildningen beträffande hälsoeffekter av icke-joniserande strålning. Vi samlar forskning som produceras globalt om denna fråga, … Läs mer

Vetenskapliga bevis är inte bevis på den totala sanningen – Sjukdomar i historien

Galleri

Av Dr Leendert Vriens Elektromagnetiska fält från trådlös kommunikation och hälsa ”Vetenskaplig bevis” kontra ”observation” och ”upplevelser” http://www.stopumts.nl  https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/bronnen/ Nederländerna Enligt telekomindustrin, liksom till många regeringar, det finns ingen ”vetenskapliga bevis” att elektromagnetiska fält (EMF), cq. radiofrekvent (RF) strålning från … Läs mer

Vetenskaplig litteratur – Rapporter från militär och regering

Galleri

Vetenskaplig litteratur Militära- och regeringsrapporter Medan nyare vetenskaplig litteratur om biologiska och fysiologiska effekter av mikrovågsstrålning finns tillgänglig online finns det en mängd äldre och mycket värdefull information från statliga politiska organisationer om forskning och hälsoeffekter av radiofrekvensstrålning. Dessa inkluderar … Läs mer

I andra kapitlet Miljöbalken, finns två paragrafer som är ett osynligt dödskallemärke på Miljöbalkens Mål

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Av Solveig Silverin Det är paragraferna 2 och 10 i andra kapitlet Miljöbalken. 2 § Mobilindustrin har bevisbördan: ” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med … Läs mer

I Europa är hjärnan ett organ som kan förändras, i Sverige är hjärnan en själ med själsliga störningar

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Av Solveig Silverin En viktig skillnad i synen på hjärnan Sverige benämner all typer av hjärnstörningar, hjärnskador, hjärnförändringar F00-F99 som psykisk ohälsa, vilket betyder själslig ohälsa. Inom svensk sjukvård är alltså hjärnan inte ett organ som kan skadas och förändras … Läs mer

Sjukkostnaderna för den psykiska och neuropsykiatriska ohälsan är 5 %, tillväxten är 2,3 %

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Av Solveig Silverin Sjukkostnaderna för den psykiska och neuropsykiatriska ohälsan är 5 % av BNP 2015, enligt SOU-rapporten 2018:90.  Den neuropsykiatriska ohälsan fortsätter att öka. Man kan därför utgå ifrån, att den fortfarande är 5 %  av BNP år 2018 … Läs mer

Det är solen och koldioxiden som är de största miljöhoten?

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Av Solveig Silverin Massmedia och politikerna lägga all fokus på, att den viktigaste miljöfrågan är koldioxiden och inte de kemiska miljögifterna, läkemedelsresterna,  mikroplasten i haven, plus världens sophögar som läcker ut mängder av gifter och föroreningar i vattendragen och i … Läs mer

Hur ser trenden ut när det gäller utveckling av hjärntumör mellan åren 1970 och 2017

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Av Solveig Silverin Data från Socialstyrelsens cancerregistret antal nya fall per 100 000 invånare. Jag har valt den tumörform, som man sett i vetenskapliga studier kan uppträda vid exponering  för mobiltelefoner. 441 Paragangliom 446 Feokromocytom alt. elakartat paragangliom 475 Astrocytom … Läs mer

Detta gamla material på WHO hänvisar Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Av Solveig Silverin Sidan 136 EXTREMELY LOW FREQUENCY FIELDS  https://www.who.int/peh-emf/publications/Complet_DEC_2007.pdf?ua=1 5.2.7 Överkänslighet Det har föreslagits att vissa individer uppvisar ökad känslighet för nivåer av EMFs långt under rekommenderade exponeringsbegränsningar. Människors självrapporterande överkänslighet kan uppleva ett brett spektrum av svårt och … Läs mer

Provokationsstudier är ingen kvalitativ forskning

Galleri

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt kopia till Försvarsmakten miljö Brevet skall diarieföras Jag begär svar från er ansvariga myndigheter gällande forskning på elöverkänslighet. SBU granskar forskning, men har uttryckt att provokationsstudier på … Läs mer

Rubin-studien anses av myndigheterna vara seriös forskning- En skandal

Galleri

WHO hänvisar till den lågkvalitativa vetenskapligt Rubin-studien som vetenskapligt bevis på, att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och artificiell elektromagnetisk strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten i sin tur hänvisar till WHO. Jag har frågat ansvariga myndigheter Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten gällande … Läs mer

De tre radiosignaler som jag registrerat på min fastighet, ligger bara på min bostad, vilket mätningar visar

Galleri

Detta galleri innehåller 7 bilder.

Nu har jag tröttnat på att vara fredlös i mitt eget land, i mitt eget hem. Vem har givit industrin rätt att plåga folk med miljöfrämmande elektromagnetisk strålning i deras hem? Domstolarna gör inget. Kompetensen inom domstolarna är så låg, … Läs mer

Hur sant är det att glaciärerna smälter fortare än man beräknat? Och vem är det som beräknar avsmältningen?

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Jag har gjort en liten koll,  men först några ord om den tillrättalagda verkligheten som industrin försöker lura på oss. Det är industrin som skapar sin version av verkligheten och som skapar de miljöproblem som gynnar dem mest, som exempelvis … Läs mer

Mobil- och Teknikindustrin är det största miljöhotet i vår tid

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (1), visar i sin systematiska översikt, hur forskningsresultat blir missvisande och att många studier är bristfälligt utformade. Forskningsfusket kan bero på medvetna avsteg från forskningens etiska grund. Detta forskningsfusk kan man misstänka är … Läs mer

5Gs spektrumband för 24 GHz kommer att störa vädersatelliternas datainsamling

Galleri

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.2.20190524a/full/?fbclid=IwAR09nleHcILN4TaM76FoJM-EfHfcnWzr31AjJSPKmWL0Wf–nu03muMXQf0& Den nationella oceaniska och atmosfäriska förvaltningen står fortfarande i en dödläge med Federal Communications Commission (FCC) om hur man skyddar väder satellit observationer från störningar av 5G telekommunikationsutrustning. Under en utfrågning av husvetenskapskommitténs underkommitté för miljö den 16 maj … Läs mer

I Sverige ökar antalet elchocker på barn – WHO säger: ” – – användningen av ECT på minderåriga bör förbjudas genom lagstiftning.”

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Information från Peter Larsson, Debattör och medredaktör för Newsvoice Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset http://www.elchocker.se/?fbclid=IwAR2VnZie1htRfzF1H0YgLwKiFLLBcpyRqdFe2-caeTXzC84Y3YGXIvW2GlU RÄTTEGÅNGS-SEGER I USA MOT TILLVERKARE AV ECT-APPARATER ”Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater banar vägen för mer” Av Med … Läs mer

Den artificiella strålningens miljöfrämmande egenskaper

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

DEN ARTIFICIELLA STRÅLNINGENS MILJÖFRÄMMANDE EGENSKAPER Egenskap 1: Uppvärmningseffekt Jag begär klarhet i hur hög energin är i artificiell digital mikrovågsstrålning. Rörelseenergin ökar med svängningshastigheten, vilket innebär, att ju kortare våglängder man nyttjar i den trådlösa tekniken, desto högre energi innehåller … Läs mer

Tack Dariusz Leszczynski – Äntligen säger någon sanningen om forskningen på elöverkänslighet och hälsoeffekter gällande mobilstrålningen

Galleri

Äntligen säger någon sanningen om forskningen  Enligt norska tidningen Aftenbladet Gro Harlem Brundtland sa: ”Det är inte ljud men de elektromagnetiska vågorna jag reagerar på. Och känsligheten har blivit så allvarlig att jag reagerar på mobiltelefoner som ligger närmare mig … Läs mer

Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa? Detta påstår i alla fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Ren och skär lögn säger jag!

Galleri

Anders Ahlbom har svarat följande ”Frågan är inte om du kan få en höjning av temperaturen i kroppen, ens lokalt, från basstationerna normalt sett får du ingen exponering alls från dem. Effektnivåerna är så låga att de inte kan spela … Läs mer

Vilken ansvarig myndighet bevakar långtidseffekter av mobilstrålningen i Sverige?

Galleri

Svar, ingen har ansvaret enligt regleringsbreven. Efter granskning av regleringsbreven från 2003 till och med 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM /SSI) framkommer det att från och med år 2007 tar regeringen bort bevakningen av riskerna för långtidseffekter. En snabbkoll i några … Läs mer

Studier om bättre spridning från mobil

Galleri

Hittade detta material där några studier handlar om bättre spridning från mobiler. Jag har ännu inte lyckats hitta dokumenten, men söker vidare. Artiklarna ligger här: https://orcid.org/0000-0002-6281-868X C-6-dipol-dipol-dispersionskoefficienter för n-alkanerna: Test av en tillsatsförfarande. Fysisk översyn A 2004 | tidskriftsartikel DOI: … Läs mer