JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. * 8 JO-anmälan av SSM i sin helhet Bilaga 1 Ryska rapporten 1972 Den viktigaste … Läs mer

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

Galleri

Kopia har skickats till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Miljödepartementet SSM2017-318-1 – Fråga om referensvärdena för olika frekvenser Tack för svar den 24 januari! Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den övergripande myndighet som enligt uppdrag skall bevakar riskerna med icke-joniserande strålning. SSM skall vara … Läs mer

Ryska samlingsrapporten 1972, Hygieniska problem och effekter av mikrovågor, elektromagnetiska fält i kroppen

Galleri

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och vissa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, … Läs mer

Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

Galleri

Ett litet utdrag från brödtexten Beräknat på solar flux, solens flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet över en kvadratmeter stor yta per sekund (effekttäthet) för 3G frekvensband 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar … Läs mer

Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, PTS och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

Galleri

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Post och Telestyrelsen (PTS) hänvisar till SSM Svar från SSM Hej Solveig Tack för dina brev till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Frågor som rör elöverkänslighet är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, så i det … Läs mer

US 20070215946 A1, artificiell plasmaspegel för bredbandssystem 20 september 2007

Galleri

US 20070215946 A1 20 sept 2007 US-patent kopplat till detta patent: US4253190 *10 apr 1979 Kommunikationssystem med hjälp av en spegel som hålls i yttre rymden genom elektromagnetisk strålning tryck Sammanfattning Ett förfarande och system beskrivs för sändning av elektromagnetisk … Läs mer

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade … Läs mer

Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Galleri

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen) Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat. Provokationsstudierna går ut på att en … Läs mer

Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg. Något biologiskt skydd för flera miljarder hög mikrovågsstrålning har vi inte. Mikrovågsområdet innefattar våglängdsområdet 1 m – … Läs mer

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Galleri

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Mobilindustrin behöver heller inte … Läs mer

Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida citat: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg. Naturlig radiofrekvent strålning är väldigt låg 0,000 000 5 µW/m2. Frekvensområdet 1 GHz … Läs mer

Datorer och IT-teknik i klassrummet missgynnar inlärningen

Galleri

http://www.gp.se/ledare/isak-skogstad-kasta-ut-datorerna-fr%C3%A5n-klassrummen-1.4369549 Svenska elever använder datorer mest i hela OECD. Nu vill Skolverket öka antalet datorer i skolan, samtidigt som evidens visar att teknik i klassrummet missgynnar inlärningen. Ska vi höja kunskapsresultaten borde vi i stället kasta ut datorerna ur klassrummet, … Läs mer

WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi så att läkemedelsindustrin kunde få in stora vinster på vaccin mot svininfluensan, ett vaccin som allvarligt skadat ett stort antal unga människor

Galleri

Posted on 7 november, 2011 by Solveig Silverin http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd Förtroendekris skakar WHO 7 november 2011 kl 02:00 Brist på pengar och kopplingen till läkemedelsindustrin största problemen FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, … Läs mer

Mikrovågor i det kalla kriget Sovjet bestrålar amerikanska ambassaden

Galleri

Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie Published online 2012 Novhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/ Denna studie borde undersökas närmre om den verkligen är korrekt och bör jämföras med med den ursprungliga rapporten. Lägger som hastigast … Läs mer

GFAP som en markör på neurologiska skador – Hjärnan?

Galleri

Är GFAP möjlig biomarkör att testa på Elöverkänsliga, eftersom elöverkänslighet är någon typ av neurologisk skada (strålskada)? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22133805 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17624651 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397841 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27696165 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21524663 Vad jag har förstått används GFAP som en markör på neurologiska skador hos patienter med bl.a. stroke och … Läs mer