Läkemedelsindustrins forskning, en oredlighet – Läkemedelsrelaterade skador en stor del av vårdskadorna

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Det är inget nytt att industrin fuskar och förvränger sina resultat. Det gör bland annat läkemedels- vaccin- och mobilindustrin, men det kostar samhället och den enskilda individen dödsfall, sorg, stort lidande och förstörda liv. Detta kan obehindrat fortgå, som nu … Fortsätt läsa

Demokratin USA och diktaturen Kina är världsledande i CO2-utsläpp

Galleri

Detta galleri innehåller 22 bilder.

Men per capita leder USA stort tillsammans med Kanada, Förenade Arabemiraten, Sydkorea, Oman, Saudiarabien, Bahrain, Kuwait, Luxemburg och Australien. De är värstingarna när det gäller utsläpp per person och år. Alla ligger över 15 ton per person i koldioxidutsläpp år … Fortsätt läsa

Färre dog i influensa år 2020 än på 20 år – Men allvarliga förvrängningar av fakta om antal verkligt döda i Covid19

Galleri

Detta galleri innehåller 9 bilder.

Det finns heller ingen överdödlighet år 2020. Dödstalet är 0,95 procent i befolkningen. Mellan åren 2000 till 2012 dör i medeltal 0,99 % sedan har dödligheten minskat hos de äldre från 2012, vilket sänker dödstalet de senaste 6 åren, samt … Fortsätt läsa

Enligt offentlig information är mPEG-DTA ett av hjälpämnena i Pfizers COVID-19-vaccin – Vad är det inofficiellt?

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

  COSMOS dementerar vaccinmotståndarnas påståenden om covid19-vaccinen, men de kan  själva ifrågasättas hur sanningsenliga de är. Jag har inte kollat alla deras dementier, men ser man en dementi, som inte är till 100 % sann, då finns det absolut fler … Fortsätt läsa

Varför är smarta elmätare konstruerade, så att de kan hämta privata uppgifter från elkunder?

Galleri

Det nya EU-förslaget på smarta elmätare är värt att begrunda. Man undrar om det är ett spionsystem på folket?   Det står i det svenska översättningen Elmarknadsdirekttivet följande:   ”EU-kommissionens förslag till nytt elmarknadsdirektiv. Förslaget kommer att bearbetas innan det … Fortsätt läsa

Smarta elmätare – Konsumenten förlorar kontrollen över sin elkonsumtion

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

  Funktionskrav elmätare Energimarknadsinspektionen   Till Energimarknadsinspektionen Detta brev skall diarieföras och jag begär att bli delgiven diarienumret. Det är väldigt många personer idag, som blir sjuka av den tekniska mikrovågsstrålningen. Dessa personer kan ni inte påtvinga teknisk mikrovågsstrålning i … Fortsätt läsa

Vem skyddar sanningen?

Galleri

Mycket intressant läsning om desinformationen. ”Vem skyddar sanningen? En fallstudie om psykologisk krigföring och dess försvar i Sverige” Lunds Universitet https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8897123&fileOId=8898847   SOU 2016:57 Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhets–politiska samarbeten Stockholm 2016 Säkerhet i ny tid https://data.riksdagen.se/fil/1518EBFC-5EAD-42D1-8EFF-1797F2B5FDF4

Vilket juridiskt ansvar har SSM:s jäviga vetenskapliga råd, för folkhälsan i Sverige gällande teknisk mikrovågsstrålning?

Galleri

Begäran om svar av SSM. Ärendet skickas även till Riksrevisionen som klagomål på att SSM inte följer sitt uppdrag. Kopia skickas till övriga berörda myndigheter och politiker, samt en lista på hemliga mottagare (ej ryska personer. Jag har inte kontakt … Fortsätt läsa

Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot sitt uppdrag – De främjar ohälsa och minskar inte risken för sena skador till följd av strålning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

   De flesta av Strålsäkerhetsmyndighetens rapporter är skrivna på engelska, vilket inte är Sveriges officiella språk och bryter mot vår språklag (2009:600). Strålsäkerhetsmyndigheten skall ge information till allmänheten enligt deras uppdrag, enligt förordning (2008:452), men skriver man rapporterna på engelska, … Fortsätt läsa

Industrin har förklarat krig mot folket och staterna – Pandemin, ett besök i ”ensamhetens rum”, där mikrovågssjuka bor sedan länge

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Strömmen gick ett par timmar när jag skrev detta inlägg, vilket gjorde att jag tappade  ”tråden”. Jag ville säga, att industrin har tagit makten över myndigheterna, över våra politiker. Teknikindustrin, Mobilindustrin och vaccinindustri är nog de två värsta industridiktaturerna i … Fortsätt läsa

Visar man inte ”rätt” forskningsresultat, hotas forskare av industrins företrädare

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Och om de inte lyder, nekas de fortsatta forskningsanslag och deras möjlighet att forska vidare inom sitt ämne stoppas. Jag kallar detta förfarande för industridiktatur. Men denna styrning av forskningsresultat och forskningsmedel har blivit tydliga sedan 1990-talet. Det finns ingen … Fortsätt läsa

Jacob Wuollet redovisar det faktiska läget inom intensivvården – Intensivvård med respirator från 4 300 år 1992 till endast 574 platser år 2018

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag vill tacka Jacob Wuollet för att han sammanställt denna faktainformation. Den behövdes verkligen. SVT:s journalister sprider ju bara skräck och desinformation. Denna video är verkligen värd att lyssna på. Bara ren fakta rakt upp och ner. Enligt Socialstyrelsen hade … Fortsätt läsa

Innehåll i Vaccinerna: Moderna – AstraZeneca – SputnikV – Comirnaty

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Jag har enbart hämtat innehållsdeklarationerna, för att jämföra innehållet. Vid första anblicken tycks SputnikV innehålla minst skadliga hjälpämnen? Moderna Innehållsdeklaration Flerdos injektionsflaska som innehåller 10 doser om 0,5 ml. En dos (0,5 ml) innehåller 100 mikrogram budbärar-RNA (mRNA) (inkapslat i … Fortsätt läsa

Vem har det egentliga ansvaret om personer får livslånga vaccinskador av de nya mRNA-vaccinen?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag fick svar från Läkemedelsverket, som enbart hänvisar till att EMA-gruppen i EU har godkänt vaccinet. Att de godkänt vaccinet är dock förvånansvärt, då det finns flera ämnen som inte borde finnas i vaccin, samt frågan, om mRNA tar sig … Fortsätt läsa

Självrapporterade symtom kopplat till Covid19 är trovärdiga – Självrapporterade symtom kopplat till teknisk mikrovågsstrålning är inte trovärdiga?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

. Rapport från SBU. Jag tycker det är konstigt att myndigheterna tar självrapporterade långvariga symtom kopplade till Covid19 på allvar, när elöverkänsliga personer, som självrapporterar sina symtom kopplade till strålning, inte tas på allvar. Det saknas medicinska och vetenskapliga belägg, … Fortsätt läsa

Med stor kraft, med olika medel, gör man allt för att rubba jordens ekologiska balans och kallar det för teknikomställning

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Det är en sorg över den pågående nedbrytning av vårt land, övriga Europa, men också övriga världen. Lögnerna är grundpelaren. En massiv lögnapparat, styr mot en artificiell värld. Solen och koldioxiden anses vara det största hotet mot livet på jorden. … Fortsätt läsa

Risken att friska personer dör av vaccin, är troligen större, än att friska dör av Covid19

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Uppdaterad 2021-19-07 Enligt Läkemedelsverkets inrapporterade dödsfall totalt 302 individer. Men det finns en gråzon, där det finns en möjlighet att bestämma vad som orsakade dödsfallet, död av Covid19 eller död av vaccinet. Jag vet inte om man vaccinerar svårt sjuka … Fortsätt läsa

Vetenskapliga studier bekräftar, immunförsvaret behöver vitaminer – Vilket tycks förvåna läkarvetenskapen?

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Vi behöver solen som D-vitamin källa, men Strål”säkerhets”myndigheten ger solen skulden för ökad hudcancer, när det i själva verket är teknisk strålning som är orsaken. Vi är genetiskt anpassade enligt evolutionen,  att vistas i solen. Vi har ett naturligt skydd … Fortsätt läsa

Antal som avlider i influensa har inte ökat 2020 i jämförelse med andra år

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

PCR-testerna har för många möjligheter till felkällor se under punkt 7 Idag den 17 januari 2021 framkommer det på SVT, att de som fått diagnosen Covid19 som dödsorsak har 8 % av fallen annan orsak. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coviddoda-kan-ha-avlidit-av-andra-orsaker. Jag lägger in texten … Fortsätt läsa

Covid19 – RNA-vaccinen är det för andra syften? – Det finns ingen överdödlighet

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Sammanfattning Inledning 1 Vacciners hälsorisker 2 Vaccin med mRNA 3 Vaccinet Comirnaty 4 Kemiska ämnen i vaccinet Comirnaty Vaccinet Comirnaty ALC-0315 DSPC (CAS 816-94-4 ALC‑0159 (polyetylenglykol)-2000 5 Synergistiska effekter med mikrovågsstrålning 6 Experterna inom EMA som godkänner vaccin och läkemedel … Fortsätt läsa

Några länkar till EMA Europeiska läkemedelsmyndigheten

Galleri

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en decentraliserad myndighet inom Europeiska unionen (EU) som ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen, övervakningen och säkerhetsövervakningen av läkemedel i EU Godkännande av läkemedel Men detta ställer också krav på förskrivare (och patient) att vara uppmärksam vid … Fortsätt läsa

Läkemedelsverket avser att mörka vaccininnehållet i Covid19-vaccinet – Ingen bipacksedel behöver följa med vaccinet

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Det här med att inte låta en bipacksedel om vaccininnehållet följa med vaccin-förpackningen har verkligen väckt ont blod i mig. . Läkemedelsverket skriver: ”För att underlätta tillverkning och distribution av coronavacciner inom EU finns det möjlighet för tillverkare att ansöka … Fortsätt läsa

Naturlig och gemensam rättsstatus för offentlig hälsa och rättigheter – Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen

Galleri

5G Genocidal Technologies: Alla 5G / AI artificiell intelligens, DEW Directed Energy Weapons, Neurotech Nano, Scalar, Plasma Vapen, HAARP & Chemtrails, relaterade till 5G-pandemin. Alla regeringar, lagstiftare, offentliga organisationer, företag, företag, enheter, partnerskap, individer som utvecklar, finansiering, distribution, stöd, distribution, … Fortsätt läsa

Negativa förändringar i naturmiljön – Till berörda myndigheter

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt Statens veterinärmedicinska anstalt . Detta brev skall diarieföras. . Jag har sedan jag flyttade till Bidalite år 2007, Torsås kommun, Kalmar län, dokumenterat förändringar i naturmiljön som jag anser är oroväckande. Jag har en akademisk … Fortsätt läsa

Ett brev till myndigheter – Den grundläggande frågan är dock, för vem är jorden till för? Är jorden bara en lekstuga för Teknik- och Mobilindustrin?

Galleri

En lekstuga med motiveringen, att deras teknik gynnar miljön. Både Telia och Ericsson riktar också sin reklam till barn, vilket är förbjudet. Mobil- och Teknikindustrin visar sitt förakt mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, genom att nonchalera våra lagar som … Fortsätt läsa

Teknisk Mikrovågsstrålning är ett Miljögift – Unga människor mår dåligt och äter stora mängder psykofarmaka

Galleri

Detta galleri innehåller 5 bilder.

Ansvaret för ungas ohälsa i åldersgruppen 0 – 29 år, ligger hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten Det finns all anledning att befara, att hjärnan skadas av teknisk mikrovågsstrålning på fler sätt, inte bara orsakar hjärntumörer. Detta visar också Socialstyrelsens diagnosstatistik. F-diagnoserna … Fortsätt läsa