Utvalda artiklar

Viktigaste artiklarna*

*2018-09-15 Viktigt dokument från 1969 biologiska effekter

2017-08-23 Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

2017-04-02  JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

5 september, 2016 219 forskare vädjar till FN och WHO om strålningens hälsoeffekter

1 september, 2016 Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

*19 augusti, 2016 Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

7 augusti, 2016 Vi kan inte längre anta att trådlös teknologi är säker

26 juli, 2016 Den forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet

*18 juli, 2016 Mobilindustrins flera miljarder höga artificiella mikrovågsstrålning i mobiltelefonin – Tillståndsprövas inte i Miljöbalken

25 juni, 2016 Ingen hälsoriskprövningen har skett vid bygglovsprövningen av masten

26 mars 2016 Mystiskt USA-patent som gäller strålningen från bildskärmar

2 mars, 2016 Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

8 februari, 2016 Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom och KOL är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning

25 januari, 2016 ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

8 december, 2015 SSI (nu Strålsäkerhetsmyndigheten) FoA (nu FOI) och ICNIRP – Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människa

14 oktober, 2015 Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält

2 oktober, 2015 Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi, elöverkänslighet, är en sjukdom samt krav på oberoende forskning

19 maj, 2015 Trådlös barnvakt nyttjar samma frekvenser som i mikrovågsugn

5 mars, 2015 Så här svarar Strålsäkerhetsmyndigheten om hur hög den naturliga strålningen är

8 februari, 2015 Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss Prof. Martin Pall : How WiFi & EMFs Cause Harm

15 januari, 2015 WiFi mycket farligare än man trott

14 december, 2014 Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

10 december, 2014 Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten

4 november, 2014 Försäkringskassans diagram visar tydligt, att ohälsan ökar för varje mobilsystem som byggs ut.

10 oktober, 2014 Mark- och Miljödomstolen erkänner samband mellan EMF och symtombild hos elöverkänslig

12 september, 2014 40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

2 september, 2014 Artificiell mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt – Ohälsan och uppvärmningen av klimatet har också ökat dramatiskt sedan 1990-talet

12 augusti, 2014 Flera länder och städer har lägre gränsvärden än Sverige och NATO-länderna

27 juli, 2014 Det var jag som upptäckte att professor Anders Ahlbom hade kopplingar till mobilindustrin

19 mars, 2014 Är uteffekten från mobilsändare detsamma som från en 20 Watts glödlampa?

25 januari, 2014 Mikrovågor tränger igenom effektivt därför är mikrovågor farligt som sändarsystem

19 januari, 2014 ICNIRP 16/2009 sid 10 – Påstår att människan sänder ut 3 mW/m2 radiovågor – En sanslös lögn

22 oktober, 2013 Miljööverdomstolen fastslår sedan 2005 mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet

11 oktober, 2013 Sovjetisk Studie 1960 – Academy of Medical Sciences USSR

5 oktober, 2013 SSI: Strålskyddsnytt Nr 3 – 4 2003, årgång 21 – Människokroppen fungerar bra som mottagar-antenner

5 oktober, 2013 SSI: Strålskyddsnytt Nr 3 – 4 2003, årgång 21 – Människokroppen fungerar bra som mottagar-antenner

20 september, 2013 Är nyttjandet av infraröd strålning för mobiltelefoni ett alternativ till mikrovågsstrålning?

17 augusti, 2013 Europarådets Resolution 18:15, 2011

22 juli, 2013 Läs detta hemliga dokument från 1972 av USA army, där man redovisar hur farliga radio- och mikrovågor är.

7 maj, 2013 Strålsäkerhetsmyndighetens brev till kommunerna – påstår att det inte finns någon seriös forskning som visar på hälsoeffekter

23 april, 2013 Enhälligt beslut i IARC står fast – cancerrisk klass 2b gällande mobilstrålning

6 april, 2013 EU:s Försiktighetsprincip kräver en riskanalys om man är osäker på forskningen

17 mars, 2013 Många forskare vägrar nu att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest