4G, ännu mer strålning i etern skrevs 2006

Medan övriga världen har börjat fundera på att sänka gränsvärdena och anta en försiktighet när det gäller allmän spridning av mikrovågsstrålning får Ericsson och telekomindustrin bråttom att bygga ut det nya bredbandssystemet 4G i Sverige. Industrin och ansvariga myndigheter känner väl till att det finns risker för allvarliga långtidseffekter av denna industriproducerade mikrovågsstrålning. En samlad vetenskap på över 1500 rapporter visar på hälsoeffekter och dessa studier ligger till grund för att EU-kommissionen nu rekommenderar att sänka gränsvärdena för sändarna. Vad folk inte känner till är, att Socialstyrelsen (SoS), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket har konstruerat en egen Försiktighetsprincip där man väger industrins ekonomiska intressen mot hälsorisken hos befolkningen. Detta framgår i SSM:s kursmaterial för kommuner och länsstyrelser. SoS har även uppmanat kommunerna att bryta mot Miljöbalkens Försiktighetsprincip, vilket är dokumenterat i IT-företagarnas reklamtidning där SoS gör reklam för 3G. När ansvariga övergripande myndigheter konstruerar egna lagar och bryter mot den i riksdagen demokratiskt antagna Miljöbalken är detta att betrakta som rättshaveri. Allmänheten tror att de är skyddade av beslutade lagar och att myndigheterna skyddar oss. Istället luras folk att tro att denna industriproducerade mikrovågsstrålning är ofarlig, men den är i domstol fastslagen som miljöfarlig verksamhet.

Punkt för punkt finns en dokumentation hur myndigheterna medvetet ger vilseledande desinformation till allmänhet, massmedia och andra myndigheter.

Trots att SoS känner till att det är vetenskapligt dokumenterat att barn är mycket känsligare för olika miljöfaktorer än vuxna och att nervsystemet är mest känsligt, påstår SoS att denna artificiella mikrovågsstrålning inte kan påverka barn. Påståendet saknar vetenskaplig grund och är taget rakt ur luften, Miljöhälsorapporten 2005. Dessa ”välgjorda” provokationsstudier på elöverkänsliga enligt Miljöhälsorapporten 2009, är utförda med enbart icke elöverkänsliga personer. Alltså det förekommer inga elöverkänsliga i provokationstesterna. Detta framkommer i Forskningsrådet för vetenskap och arbetsmiljö (FAS) december 2008.

Jag uppmanar befolkningen att bojkotta de trådlösa systemen för att skydda era barns och er egen hälsa. Ni fyller era hem med fruktansvärt hög mikrovågsstrålning som är flera miljoner gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen. Utnyttja ROT-avdragen till att dra optisk fiberkabel inne i bostaden. Kabel är snabbt, säkert och strålningsfritt, dessutom belastar ni inte era grannar med onödig strålning. Det finns ett stort antal föräldrar som inte vill att deras barn skall skadas av denna strålning och därför inte vill bli belastade av onödig mikrovågsstrålning från grannars trådlösa teknik.

Solveig Silverin, miljöingenjör