Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna?

8 november 2010

Martin Tondel Socialstyrelsen säger vid mötet i Båstad den 8 november 2010: ”Jag kan inte personligen ställas till ansvar för något jag sagt i dag, vi har inget tjänstemannaansvar”.

Men jag undrar har de inget ansvar att följa lagarna som Förvaltningslagen och Miljölagen?

Martin Tondel Socialstyrelsen säger under mötet i Båstad den  8 november 2010:  ”Jag kan inte personligen ställas till ansvar för något jag sagt i dag, vi har inget tjänstemannaansvar”

Vad Martin Tondel avslöjar här, är att han blivit tillsagd att ljuga om vad han vet om riskerna och vill fråntar sig ansvaret för vad som kommer att hända när  skadorna visar sig. Hade han haft civilkurage borde han säga upp sig från sin tjänst på Socialstyrelsen.

Jag vill dock påpeka att det står inte i Förvaltningslagen att tjänstemännen skall vilseleda och ljuga för allmänheten.

Att inte avkrävas ett tjänstemanna-ansvar betyder att en tjänsteman inte behöver stå personligen ansvarig om de gör ett misstag i tjänsten. Att medvetet vilseleda allmänheten är inget misstag i tjänsten utan tjänstemannen har ett medvetet uppsåt att fara med osanning för att i detta fall gynna en industris produkter och verksamhet

Det står i Förvaltningslagen att myndigheter INTE får företräda något företag eller industri. Det finns ett dokumenterat bevis för att  både Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten företräder telekomindustrin när de hjälper denna industri att  sälja deras trådlösa produkter till  exempelvis kommunernas skolor genom att förneka riskerna med strålningen. Myndigheterna  påstår bland annat att barn inte är känsligare än vuxna för strålningen, vilket är en direkt lögn. Det är också  bevisligen en ren lögn från myndigheternas sida att påstå att vi haft denna strålning i 100 år