Försäkringskassans analys visar att unga fått allvarligt försämrad hälsa i takt med utbyggnaden av de trådlösa systemen i samhället


Försäkringskassans analys (2007:8) över antalet unga som blivit beviljade sjuk- eller aktivitetsstöd från 1971 fram till och med 2006 följer tydligt utbyggnaden av den nya trådlösa tekniken GSM och 3G. Ytterst märkligt är att ansvariga myndigheter helt bortser ifrån en sådan tydligt parallellitet i statistiken?

I en annan analys som försäkringskassan gjort (2007:3) kan man se att antalet anmälningar för psykiska ohälsan ökat i form av depression, oro, ängslan, tvångssyndrom, ångest och bristande självkänsla samt relationsproblem i olika former.

Försäkringskassans analys 2007:8 innefattar unga uppdelade i åldersgrupperna 20-24, 25-29, 30-34 och 35-39. Från 1971( 2500 personer) fram till 1987 (4000 personer) sker en svag ökning, men 1987 när NMT byggts ut och att allt fler använder bildskärmar blir det en snabb ökning till 5000 personer. Så småningom går antalet ner lite för att kraftigt skjuta i höjden från 1992 till nästan 8000 personer då GSM byggas ut. Antalet personer minskar något till runt 5000 personer under åren 1996 fram till år 2000 då kurvan stiger dramatiskt fram till  år 2005, när 3G byggs ut,  till 13000 unga personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Alla åldersgrupper påverkas men värst drabbade är åldersgruppen 30-39 år därefter kommer åldersgruppen 30-34. Ökningen är inte så stor i åldersgruppen 20-24 vilket kan bero på att många unga studerar eller är arbetslösa.  Exakt samma kurva visar den totala sjuk- och aktivitetsersättning under dessa år från 1971 fram till 2005 (2007:3). Hur många sjuka som döljer sig i arbetslöshets siffror vet vi inte, vi ser bara dem som fått sjuk- och aktivitetsersättning.

Om jag återkopplar till IT-företagarnas informationstidning från tiden 2001 får man veta där att mobiltelefonin ger hjärnstress. Alltså telekomindustrin och ansvariga myndigheter känner redan till denna påverkan på hjärnaktiviteten trots detta driver man igenom en utbyggnad av 3G-systemet. IT-företagen påstår helt frankt att vi kan kompensera för denna ökade hjärnaktivitet.

Vilka ”vi” som menas framgår dock inte och vad jag förstår baseras det vetenskapliga testresultatet enbart på korttidsexponering. Alla inblandade som hjälper IT-företagarna att göra reklam för 3G-utbyggnaden som Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert (som fått förtroendet att behandla och undersöka elöverkänsliga personer) känner alltså till att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten.

Inte ens vår hälsovårdsmyndighet Socialstyrelsen eller överläkare Lena Hillert reagerar istället hjälps dessa två åt att hävda att försiktighetsprincipen inte skall gälla för bygglovsbeslut för 3G:s basstationer.

Samtidigt torde dessa ansvariga vara fullt medvetna om att alla, även så vår unga generation kommer att utsättas för denna strålning dygnet runt, dag ut och dag in, månad efter månad, år efter år.

I denna informationstidning för IT-företagen säger  Bo G Pettersson Socialstyrelsen, att det inte finns skäl att anta en försiktighetsprincip på grund av oro eller rädsla för tekniken. Alltså ansvarig övergripande myndighet uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip och garderar sig samtidigt genom att ge sken av att eventuell oro och ångest skulle beror på rädsla för tekniken för att dölja eventuell psykisk ohälsa som i själva verket mycket väl skulle kunna bero på långvarig hjärnstress på grund av mobilstrålningen från sändare.

Samtidigt påpekar Lena Hillert att det är den enskilde individen som får ta ansvar för sin hälsa och skydda sig om de känner oro eller rädsla för sändare etc. Det är fruktansvärt syniskt att ge den enskilde individen ansvaret att skydda sin hälsa när myndigheterna tillåter en allmän exploatering av extremt hög strålning som inte finns naturligt i vår livsmiljö och som man som enskild individ inte kan välja att komma undan.

Vidare tillåter man produkter som ytterligare öka strålningen som DECT-telefoner, babylarm och olika trådlösa nätverk. Ansvariga övergripande myndigheter förhindrar inte eller upplyser inte kommunerna att man borde anta en försiktighetsprincip i barnens skol- fritids- och daghemsmiljö för att minska risken för långtidseffekter. Istället tillåter de ansvariga myndigheterna att man ökar belastningen av strålningen ytterligare i våra barns livsmiljö med sändare på skoltak eller intill skolor och trådlösa nätverk i skolmiljön.

Jag misstänker faktiskt att man vill öka strålningen från alla möjliga trådlösa källor för att det skall bli svårt att bevisa i framtiden att det skulle kunna vara strålningen från sändare som skulle kunna vara orsaken till långtidseffekter på vår unga generation. Då går industrin fri från skadeståndskrav. Och då kan man skylla på den enskilde individen att den inte hade vett att skydda sig när de som vuxen uppvisar strålskador eller får en för tidig död. Hur man nu skulle kunna ge små barn ansvaret att veta att de vuxna sviker dem å det grövsta och skadar dem med strålning i barndomen?

Det värsta är att det inte ”bara” handlar om psykisk ohälsa och störningar i hjärnkemin. Igor Belyaev har kunnat konstatera i flera vetenskapliga studier att mycket svag strålning från GSM och 3G kan ge lika stora skador vid långtidseffekter som en kort hög stråldos.

Mobiltrålningen påverkar alltså DNA negativt så att skador skulle kunna uppstår på arvsanlagen. Det kan leda till cancer, men också till att det föds fler missbildade barn i framtiden. Vi vet inte konsekvenserna men vi vet att det finns stora risker för långtidseffekter vilket ansvariga myndigheter är medvetna om.

Men det finns också sedan 80 år tillbaka en beprövad erfarenhet att artificiell radiofrekvent strålning ger neurologiska hälsoproblem som har samma symtombild som de som nu blivit electrosensitiva av bildskärmar, mobiler, DECT-telefoner, lågenergilampor och mobilsändare, trådlösa nätverk i hem- och arbetsmiljö etc.

Trots ett stort antal välgjorda vetenskapliga studier, trots beprövad erfarenhet sedan lång tid tillbaka fortsätter man att öka strålningen i vår livsmiljö och samtidigt uppmanar både Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen kommunerna att inte kontrollmäta strålningsnivåerna i våra boende miljöer och skolmiljöer.

Visst är det märkligt att våra ansvariga myndigheter inte skyddar befolkningens hälsa och antar en försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att dessa myndigheter uppmanar kommunerna att bryta mot miljöbalkens försiktighetsprincip?

Visst är det märkligt att ansvariga övergripande myndigheter uppmanar kommunerna at inte kontrollmäta strålningen i vår livsmiljö?

Och visst är det märkligt att ingen myndighet har fått uppdraget att bevaka långtidseffekterna av mobilstrålningen från sändare?

Visst är det märkligt att övergripande ansvariga myndigheter påstår att det inte finns några vetenskapliga studier som visar på hälsorisker när det finns ett stort antal mycket välgjorda studier?

Och slutligen är det märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att uteffekten från sändare är som en 20 watts glödlampa? Om det är samma typ av strålning varför sätter man då inte 20 Watts glödlampor i masterna så vi slapp risken för långtidseffekter av denna mobilstrålning? I nästa inlägg skall jag berätta och bevisa att det är något helt annat som strålar ut från sändarna och att SSM ljuger oss alla rakt i ansiktet. Det är inte vilka watt som helst nämligen.

Här kommer de namn och myndigheter som gör reklam för IT-företagarnas utbyggnad av 3G- systemet vid tiden 2001:

Mona Sahlin Socialdemokraterna, Post– och telestyrelsen, professor Yngve Hamnerius Chalmers Tekniska högskola, professor Hans Wiksell Karolinska institutet, Reigun Thune Hedström Kommunförbundet, professor Bo Dahlbom VD för SITI, Bo G Pettersson Socialstyrelsen, överläkare Lena Hillert, professor Göran Hermerén.

Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s