Svar från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande vem som bevakar mobilstrålningen

Solveig Silverin                  SSM 2011-742

Hej Solveig!
Regeringen har sedan en tid tillbaka ändrat sitt sätt att skriva regleringsbrev. De är inte alls lika detaljerade som tidigare. Man kan därför inte längre se en myndighets normala uppgifter i regleringsbrevet. Myndigheternas normala arbetsuppgifter återfinns i myndighetens instruktion. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter och ansvar framgår av myndighetens instruktion:

Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppgifter
1 § Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke- spridning.
Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och i sin verksamhet arbeta för att

1. förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet,

2. minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning,

3. minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster,

4. minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning, och

5. förbättra strålsäkerheten internationellt. Förordning (2009:949).
7 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska genom information och öppenhet bidra till att ge allmänheten insyn i all verksamhet som omfattas av myndighetens ansvar. Detta arbete ska syfta till att

1. främja hälsa och motverka ohälsa,

2. förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning, och

3. ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden samt om strålskydd.

Av 1 § i instruktionen framgår att Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för skydd både mot joniserande och icke-joniserande strålning och av 7 § framgår att syftet med myndighetens arbete skall vara att förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador. Detta gäller självklart även för icke-joniserande strålning, t.ex. elektromagnetiska fält. Myndighetens uppgifter har alltså inte förändrats. Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar möjliga hälsorisker från både radiosändare i mobilbasstationer och från mobiltelefoner. Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd följer den relevanta forskningen och lämnar rapport varje år.
Återrapporteringen framgår av myndighetens årsredovisning. Finansieringen av strålskyddsverksamheten för icke-joniserande strålning sker genom skattemedel och framgår av regleringsbrevet.

Vänliga hälsningar
Lars Mjönes

Lars Mjönes
Rådgivare – Senior Advisor
Enheten för miljöövervakning
Avdelningen för Strålskydd
Strålsäkerhetsmyndigheten
Telefon (Vx): 08-799 40 00
E-post: lars.mjones@ssm.se
Postadress: 171 16 Stockholm
Besöksadress: Solna Strandväg 96

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080452.htm

Brevsvar till Folkpartiet


Hej Karin!
Tack för ditt svar.

Jag är djupt bekymrad över att politikerna så blint förlitar sig på våra myndigheter. Vem som helst som tar del av den kunskap som redan finns tillgänglig kommer att upptäcka att våra myndigheter som skall skydda oss ljuger för oss.
Bland annat påstår SSM att barnen inte är mer känsliga för strålningen än vuxna. Detta är inte alls sant. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund.

Myndigheterna påstår att vi haft denna strålning i 100 år, det är  heller inte sant. Vi har endast haft denna typ av digital mobilstrålning sedan början på 1990-talet. Man kan också tydligt se att ohälsan ökar när GSM byggs ut och den ökar dramatiskt när 3G byggs ut.

Strålningen är helt onaturlig och kan endast jämföras med ett miljögift. Av den anledningen och med de kunskaper/erfarenheter man redan har från 1930-talet, då radiotelegrafisterna blev sjuka av den analoga sändningen, finns det skäl att anta en försiktighet med att sprida okontrollerade mängder av digital mikrovågsstrålning.

Jag varnade för H1N1-vaccinet där jag påpekade att squalene var en allvarlig hälsorisk. Jag visste detta då jag tagit del av tidigare kunskaper. Varken Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen brydde sig om riskerna trots kunskaperna som fanns dokumenterat.

Idag uppdagas skadorna av squalene och vi har skadat barn för livet med detta vaccin. Vaccinering var dessutom enbart en skrämsel kampanj för att läkemedelsindustrin skulle kunna tjäna pengar på vaccinet och de avtal de gjort med regeringarna. Att detta kunde ske berodde på att  WHO var korrumperat av industrins lobbyister.

Jag hade rätt i min varning och om de tjänstemän inom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket hade brytt sig om den kunskap som redan fanns, då hade heller inte friska barn fått sina liv förstörda av en obotlig hjärnskada av detta vaccin. Alltså hela denna vaccineringskampanj var en hänsynslös lobbyistverksamhet från läkemedelsindustrin.

Jag varnade också för lågenergilampan att den var miljöfarlig då den innehåller kvicksilver, avger det cancerogena UV-ljuset samt avger radiofrekvent strålning. Nu är även detta erkänt inom EU att lågenergilampan är en miljöfarlig lampa. Detta var också en lobbyistverksamhet i detta fall från belysningsindustrin.

När det gäller mobilstrålningen är det samma sak här. Våra ansvariga tjänstemän hjälper telekomindustrin att sälja deras produkter genom att förneka riskerna med strålningen. Detta är väldigt enkelt att se om man hade granskat de tjänstemän som är ansvariga för den elektromagnetiska strålningen. Men exakt vem som idag har ansvaret vet jag inte eftersom detta är borttaget i regleringsbreven till SSM. Läs vad det står i regleringsbreven på min Miljöblogg.

De som får betala priset med sin hälsa är våra barn som nu blir nerdrogade av lugnande medel då deras hjärnor blir överaktiverade av strålningen, vilket riskerar att leda till bestående hjärnskador. Man vet om att denna mobilstrålning påverkar hjärnan och var och en borde begripa att hjärnan inte klara av att dygnet runt, månad efter månad, år efter år tvingas kompensera för dessa ständiga nervimpulser som hjärnan hela tiden utsätts för av mobilstrålningen. Det räcker med sunt förnuft att förstå riskerna och konsekvenserna av denna höga mobilstrålning i vår livsmiljö.

Hade ni politiker skaffat er de kunskaper som jag har idag hade ni troligen blivit lika orolig och upprörd över att våra ansvariga myndigheter och tjänstemän fullt medvetet riskerar skada vår unga generations hälsa och framtid. Våra ansvariga myndigheter har valt att lobba för industrins intressen precis som WHO, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen gjorde för vaccinet. WHO ändrade till och med kriterierna för en pandemi för att tvinga regeringarna att följa det avtal de gjort upp med läkemedelsindustrin. De som fick betala det högsta priset var barnen. Samma sak blir det med mobilstrålningen.

MVH

Solveig Silvein

 

 

Min avskärmande baldakin

Min baldakin

Min baldakin

Jag måste sova i denna baldakin för att få vila från strålningen under nätterna. Jag har försökt sova utan baldakinen men känner av strålningen för mycket från 3G-sändaren 2,5 km bort och en sändare 4 km bort, samt grannens DECT-telefon på andra sidan vägen.

Tyget är Swiss Shield Naturell, ett bomullstyg som har invävda metalltrådar i försilvrad koppar. Det skyddar bäst mellan 200 MHz till  1 GHz. Vid högre frekvenser avtar den avskärmande förmåga successivt.

Tyget kostade 1190 kronor per meter inklusive moms (idag kostar det 950 kronor).  Det ligger på 2,5 meters bredd. Jag har själv sytt baldakinen. Med upphängning och tyg kan  kostnaden ligga mellan ungefär 5.000  – 10.000 kronor. Köpa färdig baldakin ligger kostnaden på runt 30.000 kr, liknade den jag själv sytt.

Strålningen har ökat mer och mer och nu måste jag sova med aluminiumfolie runt hela baldakinen. Jag blir deprimerad över att behöva leva så här. Det är som att leva i en bur, i ett fängelse. Det är sjukt att behöva ha det så här i sitt hem, när man kunnat vara frisk och leva ett normalt liv. Det har sedan 2003 bara blivit värre och värre .Jag har även varit tvungen att klä väggarna med aluminiumfolie och hänga för dubbla avskärmande gardiner för fönstren där strålningen är som starkast. Jag har även hängt avskärmande tyg på väggen i ena rummet  Så här lever man nu.

DSCN4921

2017 isolerade jag hela huset med avskärmande isolering. Dubbla lager 99 % rent aluminiumskikt. Jag var lite osäker på hur det skulle bli, det finns risk för stående vågor och att miljön istället blir sämre. Man måste också ha ett mätinstrument, för att se var det läcker in strålningen. Att det är betydligt bättre inne framgår tydligt. Om strålningen är hög ute är det alltid bättre inomhus. Avskärmningen skyddar inte mot vissa militära sändarsystem. Endast tjockt lager avskärmning dämpar något.

_DSC0122 Nu ser det ut så här år 2017. Isolerade hela rummet. Har problem med tre radiosignaler som går diagonalt genom huset.  Sändaren sitter väldigt nära mig, eftersom det bara är 4 meter mellan loberna. Men jag vet inte var. Jag kan följa en stråle genom skogen norrut, då strålarna går längs marknivå, men vertikalt. Hela mitt hus träffas från marknivå upp till taknivå av tre strålar, en i varje hörn och en i mitten.

 

 

 DSCN6905

DSCN6903

 

 

 

 

Ny forskning bekräftar att mobilstrålning från sändare stressar hjärnan

Radiation from a mobile phone call can make brain regions near the device burn more energy, according to a new study.

Cellphones emit ultra-high-frequency radio waves during calls and data transfers, and some researchers have suspected this radiation — albeit inconclusively — of being linked to long-term health risks like brain cancer. The new brain-scan-based work, to be published Feb. 23 in the Journal of the American Medical Association, shows radiation emitted from a cellphone’s antenna during a call makes nearby brain tissue use 7 percent more energy.

“We have no idea what this means yet or how it works,” said neuroscientist Nora Volkow of the National Institutes of Health. “But this is the first reliable study showing the brain is activated by exposure to cellphone radio frequencies.”

More than 5 billion mobile devices may be in use worldwide today. From behavioral quirks to brain cancer, researchers have looked for any health risks associated with cellphone radiation for years. Volkow said, however, that most research has produced conflicting results.

“These studies used only 14 people, at most, and looked at brain activity over brief time spans of about 60 seconds. A cellphone’s effect on the brain is very weak, so you lose statistical power with small sample sizes and durations,” said Volkow. “Our study had 47 usable subjects monitored over a long time to get us significant data.”

Cancer epidemiologist Geoffrey Kabat of the Albert Einstein College of Medicine said the work can’t and doesn’t offer any clinical predictions, but regarded it as the best to date on cellphone radiation’s effects on the brain.

“It’s a really even-handed look at this problem, and it shows a small effect that scales with exposure,” said Kabat, author of the book Hyping Health Risks.

Cellphones use ultra-high-frequency radio waves to connect with telecommunications networks. Antennas within phones emit the waves and, while the strength tails off quickly as distance from the antenna increases, a sizable chunk of it is beamed through the brain.

As a result, federal agencies require phone manufacturers to post information about how much radiation the body might absorb for each model, called its Specific Absorption Rate or SAR. Measured in watts per kilogram of tissue, it reveals how much radiation parts of the body are exposed to during use of a mobile device.

The simple cellphone used in Volkow’s study, a Samsung Knack phone popular in New York, has a peak SAR in the head of just under 1 watt per kilogram of tissue. The Phone 4 has a peak SAR in the head twice as high, while the sun’s average SAR can be 5 watts per kilogram across the body during sunbathing.

Some studies have suggested a small yet significant link between long-term cellphone SARs and certain brain cancers, including glioma, but most investigations have found no significant links. To help abolish uncertainty, the World Health Organization tasked a group of scientists around the world to research cellphone use and cancer. Their 2010 Interphone report showed no substantial link with mobile phone use and incidence of brain cancers, aside from a very small risk increase for long-term heavy users, and in fact found reduced rates for some types.

‘The effect is very small, but it’s still unnatural. Nature didn’t prepare our brains for this.’

Still, Volkow said, understanding close-up and long-term exposure to cellphone radiation is important.

“The state of knowledge is really speculative. No studies have determined mechanisms for what we have seen, or other effects such as increased blood flow in the brain,” Volkow said. “I have spent hours on the phone with my sister every week, and have done it for years, so I would like to know if that’s harmful or not.”

Volkow and a team of researchers scanned the brains of 47 people with a cellphone attached to each side of their head. One phone was turned off, while the other had an active call going for 50 minutes. It was muted to prevent the audio from having effects on brain activity.

Twenty minutes into the call, clinicians injected a radioactive form of sugar into each person, then began imaging their brains with a Positron Emission Topography machine. Over the course of 30 minutes, the sugar pooled in the brain’s most active regions and revealed the energy use to the brain scanner.

Accounting for normal activity, the subjects showed about a 7 percent boost in sugar use on the side of the head where the active cellphone was.

Brain imaging physicist Dardo Tomasi of Brookhaven National Laboratory, who co-authored the study, said that’s several times less activity than visual brain regions show during an engaging movie.

“The effect is very small, but it’s still unnatural. Nature didn’t prepare our brains for this,” Tomasi said.

Although the mechanism for the effect and its long-term consequences aren’t known, Volkow said it’s cheap and worthwhile to take matters into your own hands.

“You don’t have to wait around on us for the answers. Just use a wired headset or the speakerphone function,” she said. “That keeps the phone far enough away to make it an insignificant risk.”

Image: A bottom-of-the-brain view showing average use of radioactive glucose in the brains of 47 subjects exposed to a 50-minute phone call on the right side of their head. (Nora Volkow/JAMA)

See Also:

Mobilstrålning ökar hjärnaktiviteten

Av: Helen Ahlbom
Publicerad idag, 10:17

Mobilanvändning ökar hjärnaktiviteten i områden nära antennen. Det visar en ny studie, som publiceras i the Journal of the American Medical Association. Hälsoeffekterna är dock fortfarande okända.

– Studien visar att hjärncellerna är känsliga för elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, säger Nora Volkow, till tidningen Wall Street Journal.

Nora Volkow är chef för the National Institute on Drug Abuse och författare till den studie som den välrenommerade tidningen the Journal of the American Medical Association publicerade på tisdagen.

Studien är den första som visar att strålning från mobilen har en direkt påverkan på vissa hjärnceller.

– Vår studie säger dock ingenting om huruvida detta är farligt eller inte, säger Nora Volkow.

I studien har forskare från the National Institutes of Health och Brookhaven National Laboratory i New York deltagit, och bland annat mätt glukosmetabolismen, det vill säga mängden socker som cellen använt för sin aktivitet. I studien ingick 47 vuxna deltagare.

Forskarna använde datortomografi för att mäta aktiviteten. Under försöket hade deltagarna en mobiltelefon vid högra örat och en vid det vänstra örat under 50 minuter. Den första dagen var ingen mobil påslagen. Den andra dagen var mobilen på den högra sidan påslagen, men i ett tyst läge så att det inte skulle gå att veta vilken som var aktiv.

Forskarna fann att vissa hjärnregioner nära antennen blev väsentligt mer aktiverad när mobilen var påslagen. Forskarna registrerade en ökning i aktivitet på mellan 8 och 10 procent.

– Om det visar sig att mobilstrålningen inte har några långsiktiga negativa effekter, skulle mobilen kunna användas för behandling av patienter med depression, säger Nora Volkow till Wall Street Journal.

Helen Ahlbom Av: Helen Ahlbom

500 unga kvinnor har tagit sitt liv sedan 2000 det var då 3G började byggas ut


Det betyder att 50 unga kvinnor per år väljer att  inte vilja leva. Hur många elöverkänsliga som döljs under täckmanteln psykisk ohälsa är svår att bedöma då Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte dokumentera att personer relaterar sina hälsoproblem till mobilstrålning.

Men de som upptäckt att de blir sjuka av mobilstrålningen  nekas relevant hjälp och blir diskriminerade av sjukvården därför att Socialstyrelsen uppmanat läkare att inte dokumentera hälsoproblem med mobilstrålningen.

Jag vet att det finns ett flertal elöverkänsliga som inte orkat leva med att bli diskriminerade hånade och utskrattade av samhället av vården för sitt funktionshinder, en sjukdom som de inte valt men som telekomindustrin åsamkat dem, men där samhället på alla plan väljer att skydda industrin framför den enskilda människan som skadas.

http://playrapport.se/video/2331527#/video/2330701

Industrin har väl aldrig brytt sig om människor och naturmiljö

Att rädda världsekonomin med total livsförstörande verksamhet och riskerar efterlämnar sig en mentalt stympad världsbefolkning av förstörda och  utbrända hjärnor,  hjärnor skadade av hjärntumörer,  hudcancer och annan cancer, samt genetiska skador på allt övrigt liv på  jorden, hur kan det vara en tillväxt?

Är det så här  ekonomerna tänkt sig ökad tillväxt, en raserad mänsklighet?

Danskar världens mest utbrända folk

Stort kartläggning av OECD

Danskar sägs ju vara världens lyckligaste folk.

Men nu torpederar en ny forskningsrapport från OECD det påståendet.

Och svenskarna har det inte mycket bättre.

Vi har hört det många gånger nu.

Danskar är lyckligast i världen.

Psykiska problem

Senast för två veckor sedan slog en brittisk undersökning, där 80 000 personer medverkat, fast danskar är i särklass lyckligast i världen.

Men en ny rapport från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, belyser danskarnas mörka sida.

I inget annat land i världen tvingas så många människor bort från arbetsmarknaden på grund av utbrändhet och andra psykiska problem.

Danmark värst

Statistik från OECD visar att nära 50 procent av alla som anser sig för handikappade för att jobba hänvisar till psykproblem.

Störst andel i världen.

I Sverige är motsvarande siffra knappt 40 procent, vilket också är relativt högt.

Framförallt är det unga som mår psykiskt dåligt i Danmark.

75 procent av alla som söker arbetslöshetsersättning och hänvisar till handikapp motiverar det med psykiska problem.

”Extremt oroväckande”

– Vi har ett mycket stort arbete att göra, säger Danmarks sysselsättningsminister Inger Stöjberg (V) till tidningen Berlingske.

Utvecklingen är densamma i nästan alla världens rikaste länder. Allt fler slås ut från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

Rapportens författare Christopher Prinz, senioranalytiker på OECD, är bekymrad.

– Det är extremt oroväckande. Tidigare så var den typiskt utbrände personen någon i 55-årsåldern. Nu har den hamnat under 50-strecket, säger han till Berlingske.

Johan Nordström

Psykproblem i världen:

Andel som anger psykiska problem som huvudorsak till att de inte kan jobba. 20 till 64 år.

1. Danmark – 48 %.

2. Schweiz – 42 %.

3. Sverige – 39 %.

4. Nederländerna – 38 %.

5. Tyskland – 36 %.

6. Storbritannien – 34 %.

7. Finland – 32 %.

8. Belgien – 31 %.

9. USA – 30 %.

10. Österrike – 28 %.

11. Nya Zeeland – 27 %.

12. Norge – 26 %.

13. Australien – 25 %.

14. Kanada – 22 %.

15. Polen – 18 %.

16. Tjeckien – 11 %.

Källa: OECD:s rapport ”Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers”.

Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte skriva in i journalen att patienten relaterar sina sjukdomsbesvär till mobilstrålning och elektroniska apparater

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Enligt tobaksbolagen var rökning ofarligt vilket lobbyistläkare intygade genom att rekommendera att röka Camel. Enligt tobaksbolagen fanns det inga vetenskapliga bevis att rökning var farligt. Men det var det ju, många har fått sina liv avsevärt förkortade på grund av … Läs mer

Sverige har blivit ett omänskligt samhälle där iskylan och utsattheten sprider sig


I Sverige blir den enskilda människan utsatt och förnedrad av myndigheterna  och domstolarna. En särskilt utsatt grupp som grovt diskrimineras inom sjukvården är de som blivit skadade av telekomindustrins produkter och verksamhet. De som blivit elektronsensitiva/elöverkänsliga.

Alla de som blir skadade av mobilindustrin (Ericsson) elektroniska  produkter och verksamhet i form av storskalig spridning av miljöfarlig elektromagnetisk strålning s k mobilstrålning nekas specifikt god och trygg sjukvård inte på grund av avsaknad av resurser utan på grund av diskriminering av funktionshinder.

Trots att det finns elsanerade rum  exempelvis på  Kalmar lasarett nekas elöverkänsliga tillträde till dessa rum. Dessa rum är alltid upptagna även om operationen eller undersökningar är bokad i god tid.

På socialstyrelsens hemsida står det:

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
Hur lever Socialstyrelsen upp till ”allas lika tillgång till god vård och omsorg”?

Socialstyrelsen har ett viktigt nationellt uppdrag. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar

Anser Socialstyrelsen att ni genom att  styra läkare och uppmana läkare och sjukvården att inte ta hänsyn till det funktionshinder som elöverkänsliga har, att de in faktum blir sjuka av mobilstrålning och elektronisk utrustning, lever upp till det uppdrag, ni som övergripande myndighet har, att med regler ge ”allas tillgång till en god och trygg vård”?

Är det inte Socialstyrelsen som med regler uppmanar sjukvården att diskriminera dem som har funktionshindret elöverkänslighet? En djupt kränkande handling mot människor som har lång beprövad erfarenhet (en del upp till 30 års erfarenhet) av att de blir sjuka av mobilstrålning och andra trådlösa nätverk som  DECT-telefoner, lysrör och lågenergilampor.

De som blivit skadade av den nya tekniken får lida stort då en av industrins lobbyister professor Anders Ahlbom har fått uppdraget att bevaka forskningen av hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning.

Sanningen är att det är mobilindustrin som styr myndigheterna sedan kan mobilindustrin hänvisa till att de följer myndigheternas rekommendationer som är det referensvärde (ICNIRP) som mobilindustrin själva satt upp, 10 Watt per kvadratmeter, som enbart skyddar under 20 minuter mot termiska effekter.

Samtidigt har vi Strålsäkerhetsmyndigheten som officiellt ger sken av att uteffekten från sändarna är som en 20 Watts glödlampa. I verkligheten är det minst 2000 Watt med antennförstärkning. Det kan vara upp till 20 000 Watt, ingen vet för man kontrollmäter inte när folk blir sjuka i sin boendemiljö eller på sina arbetsplatser.

Men när folk blir sjuka/skadade av strålningen blir de djupt diskriminerade av sjukvården och övriga samhället av myndigheterna som mobilindustrin styr över genom lobbyistverksamhet både inom regering och direkt inom myndigheten.

Telekomindustrins anarkistiska styre över Sverige där industrin och näringslivet, jag upprepar det igen: ”hänsynslöst sprider miljöfarlig och onaturlig digital mikrovågsstrålning” riskerar lamslå hela nationen när långtidseffekterna visar sig kanske redan inom 5- 10 år nu.

Alla ansvariga vet ju att sannolikheten för långtidseffekter är mycket stor ändå fortsätter man att belasta befolkningen, men också hela vår livsmiljö, med än mer miljöfarlig strålning.

 

Det omänskliga samhället sprider sig som en iskyla där den enskilde oskyldige individen blir ensam och utsatt.

Solveig Silverin miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar


Långtidsanvändning av mobil- telefon och trådlös bordstelefon och risk för hjärntumör

Långtidsanvändning av mobil-

telefon och trådlös bordstelefon

och risk för hjärntumör

februari 10, 2011 av lennarthardell

Ett flertal studier har numera visat att långtidsanvändning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer. Det gäller elakartad tumör (gliom) och godartad tumör på hörselnerven (acusticusneurinom). Hardellgruppens svenska studier var de första som visade på ett klart samband vilket för gliom numera även visats i den så kallade Interphone-studien, se nedan januari 11, 2011 och januari 31, 2011. Den ökade risken gäller även för användning av trådlös bordstelefon (DECT). Sådan användning har på ett systematiskt sätt studerats endast av Hardellgruppen. I Interphone-studien betraktas personerna som använt DECT som ‘oexponerade’ för mikrovågor, vilket givetvis är en brist i studien och försvagar ett samband.

Trots att inklusionen av patienter och kontroller i Interphone-studien avslutades 2004, dvs för mer än 6 år sedan, har resultaten för acusticusneurinom ännu inte redovisats. Det har tolkats som svårighet inom studiegruppen att tolka resultaten, något som i högsta grad är fallet för den publicerade delen; se kommentar av Rodolfo Saracci.

Något som diskuterats mycket är om barn och ungdomar är känsligare för mikrovågor från trådlösa telefoner jämfört med vuxna. Det finns undersökningar som tyder på att hjärnan utvecklas till 20-25 års ålder. I vår publikation från 2009 fann vi att risken för både gliom och acusticusneurinom var störst för personer som börjat använda mobiltelefon eller DECT före 20 års ålder, se Table I och Table III i artikeln som kan laddas hem här.

Postat i Acusticusneurinom, Cancer, DECT, Gliom, Hardellgruppen, Hjärntumör, Interphone, Lennart Hardell, Mobiltelefon | Kommentera

http://lennarthardell.wordpress.com/

http://lennarthardell.wordpress.com/author/lennarthardell/