Sverige har blivit ett omänskligt samhälle där iskylan och utsattheten sprider sig


I Sverige blir den enskilda människan utsatt och förnedrad av myndigheterna  och domstolarna. En särskilt utsatt grupp som grovt diskrimineras inom sjukvården är de som blivit skadade av telekomindustrins produkter och verksamhet. De som blivit elektronsensitiva/elöverkänsliga.

Alla de som blir skadade av mobilindustrin (Ericsson) elektroniska  produkter och verksamhet i form av storskalig spridning av miljöfarlig elektromagnetisk strålning s k mobilstrålning nekas specifikt god och trygg sjukvård inte på grund av avsaknad av resurser utan på grund av diskriminering av funktionshinder.

Trots att det finns elsanerade rum  exempelvis på  Kalmar lasarett nekas elöverkänsliga tillträde till dessa rum. Dessa rum är alltid upptagna även om operationen eller undersökningar är bokad i god tid.

På socialstyrelsens hemsida står det:

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
Hur lever Socialstyrelsen upp till ”allas lika tillgång till god vård och omsorg”?

Socialstyrelsen har ett viktigt nationellt uppdrag. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar

Anser Socialstyrelsen att ni genom att  styra läkare och uppmana läkare och sjukvården att inte ta hänsyn till det funktionshinder som elöverkänsliga har, att de in faktum blir sjuka av mobilstrålning och elektronisk utrustning, lever upp till det uppdrag, ni som övergripande myndighet har, att med regler ge ”allas tillgång till en god och trygg vård”?

Är det inte Socialstyrelsen som med regler uppmanar sjukvården att diskriminera dem som har funktionshindret elöverkänslighet? En djupt kränkande handling mot människor som har lång beprövad erfarenhet (en del upp till 30 års erfarenhet) av att de blir sjuka av mobilstrålning och andra trådlösa nätverk som  DECT-telefoner, lysrör och lågenergilampor.

De som blivit skadade av den nya tekniken får lida stort då en av industrins lobbyister professor Anders Ahlbom har fått uppdraget att bevaka forskningen av hälsoriskerna med elektromagnetisk strålning.

Sanningen är att det är mobilindustrin som styr myndigheterna sedan kan mobilindustrin hänvisa till att de följer myndigheternas rekommendationer som är det referensvärde (ICNIRP) som mobilindustrin själva satt upp, 10 Watt per kvadratmeter, som enbart skyddar under 20 minuter mot termiska effekter.

Samtidigt har vi Strålsäkerhetsmyndigheten som officiellt ger sken av att uteffekten från sändarna är som en 20 Watts glödlampa. I verkligheten är det minst 2000 Watt med antennförstärkning. Det kan vara upp till 20 000 Watt, ingen vet för man kontrollmäter inte när folk blir sjuka i sin boendemiljö eller på sina arbetsplatser.

Men när folk blir sjuka/skadade av strålningen blir de djupt diskriminerade av sjukvården och övriga samhället av myndigheterna som mobilindustrin styr över genom lobbyistverksamhet både inom regering och direkt inom myndigheten.

Telekomindustrins anarkistiska styre över Sverige där industrin och näringslivet, jag upprepar det igen: ”hänsynslöst sprider miljöfarlig och onaturlig digital mikrovågsstrålning” riskerar lamslå hela nationen när långtidseffekterna visar sig kanske redan inom 5- 10 år nu.

Alla ansvariga vet ju att sannolikheten för långtidseffekter är mycket stor ändå fortsätter man att belasta befolkningen, men också hela vår livsmiljö, med än mer miljöfarlig strålning.

 

Det omänskliga samhället sprider sig som en iskyla där den enskilde oskyldige individen blir ensam och utsatt.

Solveig Silverin miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar


Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s