Här ljuger Lars Mjönes Strålsäkerhetsmyndigheten – en skam

Lars Mjönes svara på en artikel som fanns på Arbetarbladet för ett tag sedan

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder

Docent Olle Johansson vid Karolinska Institutet och Mats Dämvik m.fl. har skickat insändare till ett stort antal lokaltidningar i Sverige, däribland Arbetarbladet. Deras insändare innehåller vilseledande information om ”mobilstrålning” och hälsorisker.

Det är djupt beklagligt när en docent vid Karolinska institutet larmar om allvarliga hälsorisker utan att ha vetenskapligt stöd för sina påståenden.
Korrekt är att ”mobilstrålning” är detsamma som låga nivåer av radiovågor. Den typen av radiovågor har vi haft i vår närmiljö i över 50 år utan att några skador kunnat iakttas. Det är djupt beklagligt att ansvarig tjänsteman på Strålsäkerhetsmyndigheten  kan ljuga allmänheten rakt i ansiktet. Vi har endast haft denna typ av mobilstrålning sedan 1990-talet då vi byggde ut det första digitala mobilsystemet, GSM-nätet  900 MHz. Intressant är dock att det inte var längesedan SSM påstod att vi haft denna strålning i 100 år, nu har det krympt till 50 år. Den bevisliga sanningen är att ohälsan dramatiskt ökat sedan vi började bygga ut de digitala mobilsystemen. När 3G byggs ur stiger ohälsotalet när nog rakt upp detta framkommer vid Försäkringskassans analys över ohälsotalet. Naturligtvis relaterar inte Försäkringskassan ohälso-talet till utbyggnaden av mobiltelefonin, men det kan man enkelt markera själv i diagrammen.

Olle Johansson har tidigare gjort sig känd för sitt lättvindiga sätt att larma om hälsorisker. Han har hävdat att galna kosjukan orsakas av mobiltelefoner: ”…. det måste betraktas som högst troligt att galna kosjukan helt enkelt beror på mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och andra apparater” (Aftonbladet 010312). Tillsammans med Örjan Hallberg, en annan av insändarskribenterna, påstår Olle Johansson att det ökande antalet fall av hudcancer i Sverige orsakas av radiovågor från FM-radiostationer.

Nu påstår han att stress och depressioner hos barn och ungdomar orsakas av vanliga trådlösa datornätverk. Det är sant att strålningen ökar hjärnaktiviteten,  detta avslöjas redan 2001 i IT-företagarnas egen reklamtidning  men även i denna forskning  http://solveig21.mpbloggar.se/category/hjarnstress-av-mobiltelefonins-sandare/. Man visste alltså redan före 3G-utbyggnaden att mobilstrålningen  aktiverade hjärnan samt att strålningen kan påverka sömnen. Varför förneka Lars Mjönes den forskning som visar på dessa  hälsoproblem? Det är ju uppenbart att han ljuger.

Samtidigt får Olle Johanssons egen forskning underbetyg i en granskning utförd av Vetenskapsrådet (Rapport 2004:6).
Som stöd för sin argumentation att det finns hälsorisker med radiovågorna från mobilmaster hänvisar insändarskribenterna till the BioInitiative Report. Men BioInitiative Report är inte en seriös vetenskaplig sammanställning utan består till stor del av studier som valts ut för att passa författarnas syften. Det är anmärkningsvärt att ansvarig person på en myndighet kan  påstå ovanstående.  Bioinitiativerapporten är en sammanställning av 1500 vetenskapliga rapporter och studier som visar på hälsorisker med mobilstrålningen. Rapporten sammanställdes på uppdrag av EU-parlamentet.Det statliga holländska hälsorådet (Gezondheidsraad), bland många andra, har granskat BioInitiative Report. De konstaterar att den inte ger något underlag för att ändra riskbedömningen för elektromagnetiska fält.
I sin senaste insändare i Arbetarbladet, den 23 februari, ber skribenterna mig att förklara Strålsäkerhetsmyndighetens inställning till våra allmänna råd, försiktighetsprincipen och EU-rätten.

Våra allmänna råd om allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält ska vara vägledande när strålskyddslagen tillämpas. Men Strålsäkerhetsmyndigheten påstår inte, som insändarskribenterna tycks tro, att våra allmänna råd i sig skulle vara en tillämpning av försiktighetsprincipen. Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar försiktighetsprincipen om det finns en vetenskapligt grundad misstanke om hälsorisker under gällande gränsvärdesnivå. Enligt Miljöbalken krävs det inge vetenskapliga bevis för att tillämpa försiktighetsprincipen, det räcker med ”om man befarar hälsorisker” Dock finns det ett stort antal vetenskapliga rapporter som visar på hälsorisker. Dessa studier förnekar dock Strålsäkerhetsmyndigheten vilket är anmärkningsvärt.  SSM förnekar alla  dessa välgjorda studier från välrenomerade forskare. Detta bör ses som en brottslig gärning då man medvetet vilseleder allmänheten att tro att telekomindustrins verksamhet är ofarlig och därmed också medvetet utsätter befolkningen för allvarlig hälsorisk. Det är just därför som vi rekommenderar försiktighet både för lågfrekventa magnetfält och användning av mobiltelefon.

Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.2827570-svar-till-stralsakerhetsmyndigheten-vilseleder

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s