Mobilstrålningen bara ökar och ökar okontrollerat. Mobilindustrin bryter mot Miljöbalken, mot Brottsbalken och mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter

Regeringen ställer inga krav på Miljö- och

Hälsokonsekvensbeskrivning

 

Mätinstrumentet HF 59B 27 MHz - 3,2 GHz

Mobilstrålning nordväst om huset fanns inte  före 2009:

http://www.youtube.com/watch?v=cc9LioLs9AU

Mobilstrålning norr om huset inne i rummet fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=rl3wTppbRKE&feature=mfu_in_order&list=UL

Mobilstrålning knappt 20 meter norr om huset som inte fanns 2010;

http://www.youtube.com/watch?v=HCPesEO1J2c

Mobilstrålning söder om huset fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=LNW3HNbvRaY

 

 

Frekvensen ligger mellan 27 MHz och 800 MHz. Mätinstrument HF 59 B.

Denna strålning fanns inte 2007 när jag flyttade hit. Idag är jag belastad med  strålning från alla håll samt ett Wlan och trådlös dataöverföring troligen från elnätets registrering av de elektroniska mätarna i hushållen.

Men nu de senaste  två veckorna har jag  blivit väldigt dålig i mitt hem här ute på landet. Jag har känt att  strålningen kommer söderifrån vilket jag tidigare inte registrerat någon hög strålning.

Symtom abnorm trötthet, domningar i hud och muskler, smärtsam sveda i huden, sveda inne i kroppen, ökad elöverkänslighet så att  jag blir än mer sjuk av bilen. Värk i  hela kroppens muskler, värk i skelettet,  öronsus och huvudvärk.

Jag vet inte var denna sändare står men absolut inte närmre än 4 kilometer. Loben tycks vara vertikal, normalt är den horisontell.  Mätvärdet är långt under SSM:s rekommenderade gränsvärde 10 Watt per kvadratmeter, ändå blir jag sjuk av denna strålning. Med stor sannolikhet beror det på att  strålningen inte är naturlig och att den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Från hela landet har det rapporterats att folk blivit allt sämre och de har samma typ av symtom som jag fått.

Det märkliga är att man måste skärma av känsliga instrument så att dessa inte störs av mobilstrålningen. Det finns därför skäl att  ställa sig frågan varför skulle inte vi biologiska varelser som har ett biologiskt elektroniskt system som jobbar på väldigt svaga effekter, inte kunna påverkas av denna extremt starka artificiella strålning?

Och varför har inte regeringen ställt krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning?

Och varför får telekomindustrin höja strålningen okontrollerat i vår livsmiljö?

Varför uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip?

Och varför uppmanar Strålsäkerhetsmyndigheten kommunerna att inte göra mätningar av strålningen, inte ens när folk säger sig bli sjuka efter att sändare kommit upp?

Varför har denna industri rätt att göra intrång i min livsmiljö då jag inte givit  dem tillstånd att sprida strålning i mitt hem? Allemansrätten gäller inte i trädgårdar eller i hus.

Är det inte ett brott mot mänskliga rättigheter att påtvingas ohälsa och ett svårt funktionshinder?

Mobilindustrin behöver inte vidtaga försiktighetsåtgärder när de utsätter befolkningen för hög strålning, enligt Socialstyrelsen.

Enligt Miljöbalken skall verksamhetsutövaren veta vad de gör och de vet vad de gör, därför skall detta ses som att man medvetet utsätter allmänheten för fara och kroppsskada, vilket är ett brott enligt brottsbalken.

Och som sagt, det är ett brott mot FN konventionen för mänskliga rättigheter

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s