Viktiga domar som erkänner elöverkänslighet som ett funktionshinder

Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder !

Upplagd 2003-09-05.
Reviderad 06-03-30 (05-02-15)
Av Thorleif Sand (Original = domslut.htm)

Jag Thorleif Sand är den första elöverkänsliga som erhållit både bilstöd till handikappad, och handikappersättning.
Men mera här nedan !
Här är först telefon nr till:
Länsrätten i Värmlands Län. Tel. nr 054-14 81 00
Regeringsrätten har tel. nr 08-617 62 00 ,och
FAX 08-617 62 58.

 

1. Regeringsrätten har godkänt elöverkänslighet som ett funktionshinder.

 1. Regeringsrätten har i Mål nr 5478-1998 (Susanne Garling), erkänt elöverkänslighet som ett funktionshinder (Bilstöd till handikappade). De har därmed fastställt domslut från Kammarrätten i Göteborg, i Mål nr 444-98 (2001-05-03), genom att inte ge prövningstillstånd. Se punkt nedan.
  Detta är det första domslut i Regeringsrätten som ger stöd åt en elöverkänslig !
 2. Kammarrättens domslut i Mål nr 444-98, som Regeringsrätten fastställt (Mål nr 5478-1998), gav stöd åt en elöverkänslig. Det rörde det sig om bilstöd till handikappade (Susanne Garling), och Kammarrätten ansåg med hjälp av Socialstyrelsen att funktionshindret är varaktigt, oavsett vad dagens vetenskap står.
 3. Regeringsrätten har i Mål nr 6648-2001 (Thorleif Sand), erkänt elöverkänslighet som ett funktionshinder (Bilstöd till handikappade). De har därmed fastställt domslut från Länsrätten i Värmlands Län, i Mål nr 221-00 (2001-05-03) ->
  Läs mera >> Jag vann striden mot FK!
  Försäkringskassan har, i december 2002, erkänt ett anpassningsbidrag på 150000 kronor för el- och magnetfältssanering av en VW-pickup (dieselbil), av 1998 års modell.
  Läs mera > El- och magnetfältssanering av bil
 4. Regeringsrätten har den 16 juni2003, i Mål nr 6950-2000, samt i Mål nr 6986-2000 (Assar Fager), erkänt elöverkänslighet som ett funktionshinder. Detta genom att fastställa Länsrättens domslut om att ge fullt sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring AFL (1962:381).
 5. Länsrätten i Värmlands Län har i Mål nr 1120-95 (1995-09-14), givit Thorleif Sand rätt till att få bistånd enligt 6 socialtjänstlagen, så att han p.g.a. sitt funktionshinder elöverkänslighet kunde få bistånd att bo kvar på den av kommunen elsanerade fastigheten ! Detta domslut är inte överklagat. Det måste anses som ett grovt misstag eller förbiseende att ignorera detta lagkraftvunna domslut !
  Det finns flera domslut där kommuner åläggs att ta ansvar för den elöverkänsliges boende, enligt bistånd socialtjänstlagen, 1980:680. Den första domen kom via länsrätten i Stockholms Län med målnummer Ö 5447-92, med klagande Barbro Jöberger.
 6. Försäkringskassan och Länsrättens domslut i Mål nr121-02 (2002-0712), tillerkänner även att Thorleif Sand skall få handikappersättning, p.g.a. höga boendekostnader i sin handikappanpassade (= elsanerade) bostad. Läs domslut i Pdf-format.
  Detta domslut är för närvarande upphävt av Kammarrätten i Göteborgs, Mål nr 4812-02 (2003-04-30).Thorleif anser att detta domslut på ett felaktigt sätt avslår Länsrättens domslut i Mål nr121-02 (2002-0712), som ju även fått Regeringsrättens domslut om bilstöd till handikappad.
  Detta ärende är avgjort i Regeringsrätten, Mål nr 3871-2003……!
  Avslaget är troligen ett politislt beslut?!?
  Läs vad juristen skrivit i överklagan till Regeringsrätten (Pdf-fil).
  Men detta hjälpte inte och vi fick ett märkligt avslag, där man anser att jag inte har ett funktionshinder. Märkligt med tanke på att Regeringsrätten redan godkönt att min elöverkänslighet är ett funktionshinder (se punkt 3 ovan, Mål nr 6648-2001).
 7. Vägverket accepterar elöverkänslighet som ett funktionshinder (med hjälp av läkarintyg).
  Detta gör att man får köra utan helljus under dagsljus, utan hinder av 90 § Vägtrafikkungörelsen.
  Läs BESLUT från Vägverket i Pdf-format.

2. Elöverkänslighet som ett funktionshinder.

Elöverkänslig eller Electro Sensible, ES, är man, när man gång på gång får olika besvär i närheten av elektriska apparater. Många elöverkänsliga har ofta haft en del symtom i ett 10-tal år, före de blir medvetna att elektromagnetiska fält förorsakar dessa.
Elöverkänslighet är ett handikappande funktionshinder i dagens elintensiva miljö !

Elöverkänslig är samlingsnamnet för att vara överkänslig för:

2a. Elektriska fält (statiska eller lågfrekventa), och/eller,

2b. Magnetiska fält (statiska eller lågfrekventa), och/eller,

2c. Högfrekventa elektromagnetiska fält, EMF (från t.ex. elektroniska apparater, lysrör eller kablar), och/eller,

2d. Radio- och mikrovågor (eng.= EMR, Electromagnetic Radiation), och/eller,

2e. Röntgen och radioaktiv strålning (t.ex. radon som samlas kring vanliga elledningar), och/eller,

2f. Ljus, som även det är en typ av elektromagnetisk strålning !

Olika människor som drabbas kan ha ett eller flera symtom:

 • Grusiga ögon och andra typer av ögonbesvär
 • Värk i axlar, armar, leder, (s.k. musarm, RSI är vetenskapligt bevisat)
 • Hettande, svidande smärtor i ansikte eller andra kroppsdelar
 • Onormal trötthet, huvudvärk (likt en begynnande influensa)
 • Koncentrationssvårigheter, närminnesförlust
 • Täppt eller rinnande näsa, bihålebesvär
 • Torra slemhinnor, onormal törst
 • Kramper, sträckningar, domningar i armar/ben
 • Sveda i mun och svalg
 • Andningsbesvär, hjärtklappning

Då det var som värst har jag, Thorleif Sand haft olika svårighetsgrad av alla ovanstående symtombilder.

Antalet elöverkänsliga ökar och mörkertalet är stort. I Sverige finns över en miljon bildskärmsarbetare och Yrkesmedicin (Huddinge) säger att upp till 30% av alla som jobbar med datorer upplever olika besvär.

I Stockholm inrapporteras varje vecka flera personer med mobiltelefonbesvär. Några av dessa 10 000-tals personer med olika symtom kommer att utveckla elöverkänslighet eller cancer.

Inkörsporten till elöverkänslighet är oftast bildskärmar, eller mobiltelefoner kallas då
ofta bildskärmssjukan eller mobiltelefon- eller nallesjukan. Dessa apparater ger ju bevisligen en högfrekvent strålning. Om den drabbade fortsätter att exponera sig, går sjukdomen djupare och personen kan få symtom från allt som är elanslutet.

Yrkesmedicin klassar in de elöverkänsliga i olika faser (kategorier), från ett (1) till tre (3). Från början var det Stadshälsan som gjorde klassificering av elöverkänsliga.
Läs hur de klassar in.

Fas 3 är den svåraste och innebär total ”isolering” från ett socialt drägligt liv. Jag Thorleif Sand (tidigare Gustafsson) är en av få som har fått denna diagnos i fas/kategori 3. Läs utlåtande i Pdf-format.

Då jag, Thorleif Sand var elöverkänslighet (i fas 1) tålde jag vanlig hushållsel, men inte TV, bildskärmar, mobiltelefoner och lågenergilampor. I denna ”lindriga” fas av elöverkänslighet har många återhämtat sig om de bara ”lyssnat” på kroppens varningssignaler och i tid undviker den ”allergiframkallande” apparat som orsakar besvären. Se nästa punkt, där vetenskapliga studier visat att elsanering hjälper.

Fackföreningar och flera företag har insett att problem för elöverkänsliga skall tas på allvar.
SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet) har visat detta genom att de har en heltidsanställd ombudsman för detta.

Informationshäftet, Överkänslighet i IT-miljö kan erhållas från Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF:s växel har telefon 08-789 70 00, begär kontorsservice.

Här kommer ett citat från sidan 9 i informationshäftet:

I maj 1997 presenterades en stor undersökning från Lunds Universitet där man följt 40 000 patienter i 14 år. Där konstaterade forskarna att människor har en mycket god förmåga att själva uppfatta kroppens varningssignaler. Slutsatsen blev att patienternas egen uppfattning måste få en helt annan och tyngre ställning inom vården.

Det är just denna förmåga att lyssna på medmänniskors symtom – som forskare och andra använt sig av, då man fått underlag till en del av de bilagor som finns bilagda.

3. Elsanering och elektromagnetisk frizon är ett botemedel.

Erfarenheten visar att människor som i ett tidigt stadium får hjälp med elsanering och lyckas hålla sig borta från det som påverkar dem, bromsar en ytterligare försämring.

Men tyvärr har jag, Thorleif Sand, ej trott på detta med elöverkänslighet, detta kommenterade sjuksköterskan på Miljö-, och Yrkesmedicin med dessa ord:
problemet med dig Thorleif är att du inte haft vett nog att hålla dig borta från dit arbete med radiosändare, därför har sjukdomssymtomen blivit så grava !

Socialstyrelsen och Boverket har gjort en studie, som visar att elsanering hjälper i 90% av de studerade fallen. Resultatet visar tydligt att de elöverkänsliga mår bättre efter en elsanering.

De elöverkänsliga har naturligtvis inte blivit friska av åtgärden. Många har även efter bostadsanpassning nedsatt arbetsförmåga och blir fortfarande sjuka i icke elsanerade miljöer, men har fått en möjlighet till ett drägligt liv åtminstone hemma, och därmed större möjlighet att klara en något större exponering ute i samhället.

Tre grupper av störkällor, man måste ta hänsyn till för att långsiktigt få en bra boendemiljö:

Elnätet, och skyddsjorden

Lokala störkällor, i egna bostaden eller hos grannar

Radiosändare av olika slag

4. Slutsummering

Benjamin Franklin var en stor politiker och stadsman och här kommer några kloka ord från honom:
”Eftersom jag levt länge, har jag vid många tillfällen varit tvungen att ändra åsikt även i viktiga frågor. Frågor, som jag en gång ansåg riktigt bedömda, har jag senare vid närmare eftertanke eller till följd av bättre information varit tvungen att omvärdera. Därför är det numera lättare för mig att ifrågasätta mina åsikter och visa mer respekt för andras åsikter…..!
Citatet är hämtat ur en bok av Med. dr. Gabriel Cousens, ”Den 7-faldiga FREDEN”

Vänligen Thorleif Sand,

som vill bo kvar på sin elsanerade fastighet Sånebytorp 1:5,
och även få en fortsatt hälsoförbättring.
Förutsättningen för detta är låg dos av Elektromagnetiska fält i både,
elsanerat fordon och bostad !

Länkar:
Detta är en del av sammanställningen om ”Biologiska effekter av radio- och mikrovågor” av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.

http://www.malfall.se/dom/domslut.html

 

Åter till Agenda 59
Åter till Agenda 60
Välkommen och tyck till i
e-post
©
www.malfall.se 1998 – 2006

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s