Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på frågor från en mormor som oroar sig för mobilstrålningen

Detta är ett inlägg från 2011 som Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på.

Från en mormor i Marks Kommun:

Jag är mormor och har de senaste åren mer och mer oroats för all trådlös teknik som hela tiden tilltar från flera apparater. Från master, mobiler, routrar, samt alla maskiner som finns i hemmen, på arbetsplatser, skolor, dagis mm Överallt blir vi mer och mer bestrålade. Varje apparat o dylikt har sina s.k. ”värden” som anges att det ej ska vara farligt att använda dessa

1. Hur kan man vara så säker på detta? Man har ju endast de senaste årens mätvärden att gå på……………..

2. Hur vet man vad framtiden innebär!!!!!!!!! Om ett antal år – kanske det är för sent att ändra på allt detta trådlösa som pågår runt oss i samhället. Vi små människor är ju bara försökskaniner,,,,,,,,,,,,,,,,

3. Har man summerat samman strålning från allt som vi utsätts för dagligen??? Jag tänker särskilt på de små barnen som är känsligare och som har livet framför sig – tänk vad de kommer att utsättas för under lång tid???!!!!

4. Varför förekommer det inte mer kritiskt ställningstagande från Er samt från media –  Varför har andra länder mycket hårdare gränsvärden än Sverige ?

5. Jag skulle bli så glad och lycklig om jag visste att jag kunde vara SÄKER på Strålningsmyndighetens information till oss

6. Står Ni verkligen oberoende – man misstänker det kan finnas forskare som är ”köpta” och att området är för känsligt för att kritiseras, det ligger så mycket pengar från de riktigt ”stora” i sammanhanget…………

………………..

Strålsäkerhetsmyndigheten svarar:

Hej Merit,

Tack för dina frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Jag ska försöka besvara dina frågor. Jag har numrerat de frågor jag känner att du ställt och försöker besvara dem en i taget.

1. Helt säker kan man inte vara ännu, speciellt när det gäller egen användning av mobiltelefon. Mobiltelefoner är ju precis som du säger ett ganska nytt påfund. Det är därför vi av försiktighetsskäl rekommenderar handsfree och att man håller ut mobilen från kroppen vid samtal eller då man SMSar. Exponeringen från alla radiofrekventa källor som vi har i våra hem eller boendemiljö minskar snabbt med avståndet till sändarantennen, därav är handsfree en effektiv metod att minska exponeringen. När det gäller den allmänna elektromagnetiska miljön är den inte ny utan har funnits länge. Trådlös radio och TV utnyttjar precis som mobiltelefoni elektromagnetiska fält för att överföra information, denna teknik har funnits i ca 100 år. Effekttätheten idag utomhus är på ett ungefär jämförbar med hur det såg ut för 40-50 år sedan efter det att analogTVn slagit igenom. En ren lögn denna pulsmodulerade digitala strålning har bara funnits sedan 1990-talet.

2. Vad framtiden innebär vet vi inte säkert. Vi följer hela tiden forskningen på detta område och är alltid beredda till åtgärder om så skulle krävas. Vi kan dock aldrig agera på hörsägen eller enskilda vetenskapliga forskningsstudier. Vi måste alltid göra en sammanvägning av risker utifrån det sammanvägda vetenskapliga kunskapsläget.

3. Om du med denna fråga menar hur nivån ser ut i en viss punkt när alla källor till elektromagnetiska fält är summerade är svaret: När vi utför miljöövervakning inom detta område och mäter fältnivån på olika platser tittar vi givetvis på alla källor inom det radiofrekventa området och kan där få ut total effektnivå samt särskilja effekt från olika tekniska system. Även när vi summerar effekten från alla tänkbara radiofrekventa källor är nivån generellt långt under gällande referensvärden. Referensvärdena är satta så att det är mycket långt till alla kända hälsoeffekter, dvs säkerhetsmarginalen är mycket stor. Också ren lögn referensvärdet tar inte hänsyn till andra biologiska effekter än akut termiska efter 20 minuter. Och detta har ICNIRP också informerat om. Läs om detta i journalisten Mona Nilssons blogg .

4. WHO (World Health Organization) och i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i världen vad vi vet gör ungefär samma riskbedömning som vi på Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige gör. Undantaget är den Ryska myndigheten som gör en något annan bedömning som också lett till lägre referensvärden där. De allra flesta länder inom exempelvis EU har också samma referensvärden som Sverige, några få länder och regioner har lägre referensvärden för den allmänna elektromagnetiska miljön men ingen extra restriktion vad gäller den största exponeringskällan, den egna mobilen, detta gäller även Ryssland.

5. Det du kan vara säker på är att vi alltid gör vårt bästa för att göra väl avvägda riskbedömningar för att säkerställa att vi har ett strålsäkert samhälle och att vi alltid är öppna och ärliga med vad vi vet exempelvis när det gäller risker av olika slag.

6. Ja, vi är oberoende. Vad gäller andra kan jag givetvis inte garantera. Man är dock mycket noggrann i forskarvärlden numera när det gäller forskningsanslag inom detta område. En del av pengarna kommer vanligtvis ursprungligen från telekomvärlden (vilket jag tycker är bra eftersom de tjänar stora pengar och bör vara med och på något sätt bekosta forskning som handlar om radiofrekventa fält och hälsa). Det är dock så nästan helt utan undantag att det finns inbyggda brandväggar mellan telekomindustrin och forskare/forskarteam. Med detta menas att pengarna aldrig går direkt från telekomindustrin till en forskare eller ett forskarteam utan alltid till en oberoende kommission som fördelar pengarna där forskningsinriktning och förväntad forskningskvalitet på de olika projekten helt avgör hur pengarna fördelas. På detta sätt förhindras att telekomindustrin kan utöva påtryckningar för att få ett tillrättalagt resultat.

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du tycker att jag svarat otydligt eller inte svarat alls på någon fråga får du givetvis återkomma. Givetvis får du också återkomma om det är något mera du undrar över.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s