Kommentar till Johan Ågrens artikel på SVT – Vi kan inte backa tiden

 

Är det djävulen som styr mobilindustrin?

Jag kan inte förstå Johan Ågren uttryck: ”Vi kan inte backa tiden”. Om en ny industriell verksamhet och deras produkter visar sig vara hälsofarliga så kan man ju inte fortsätta att öka belastningen på hälsa- och miljö med motiveringen att ”vi inte kan backa tiden”.
Hade industriutsläppen av föroreningar fått fortsätta till luft och vatten i en alltmer ökad intensitet då hade vi idag varken haft fisk i sjöar och hav, skogen hade varit död, fåglarna dött samt viktiga insekter för pollinering. I vilket tillstånd hade exempelvis västvärlden sett ut idag om man inte hade ställt krav på minskade utsläpp från industrin och värmeverken?

Den extremt höga belastningen av den helt främmande miljöfaktorn pulsmodulera elektromagnetisk strålning som storskaligt nu sprids i vår livsmiljö har redan satt spår. En tydlig ökad ohälsa (försäkringskassans analys av ohälsotalet), ett mycket stort antal fåglar har minskat eller nästan helt försvunnit, bin har försvunnit. Barn har fått neurologiska störningar i form av oro, ångest, sömnstörningar, ADHD.

Det är välkänt att radiofrekvent strålning ger neurologiska störningar enligt SSI:s författningssamling 2002:3. Vidare har EU nu tagit upp frågan att sänka referensvärdet. Anders Ahlbom som varit en ”tung” person som bevakat hälsoriskerna med mobilstrålningen har nu fått sparken från sin post inom WHO då han avslöjats som lobbyist till mobilindustrin.

Industrin har inte ensamrätt till vår livsmiljö och har ej heller rätt att skada vår hälsa och miljö. Miljölagarna skall även gälla för mobilindustrin och deras sändare. Den vetenskapliga kunskapen är så stor idag, att fortsatt belastning på denna höga strålningsnivå är att medvetet utsätta folk för skada enligt Brottsbalken 3 kapitlet 7 §.

Än mer allvarligt är det när det gäller riskerna för barnen som ju är långt mer känsligare än vi vuxna, vilket är vetenskapligt väl känt. Jag ser det som ett rent folkmord eftersom ansvariga myndigheter ljuger och påstår att barn inte är känsligare än vuxna för denna strålning då påståendet saknar vetenskaplig grund.

Sanningen är att ingen vet vilka skador våra barn får. Det är ett medvetet risktagande som är fruktansvärt hänsynslöst då man känner till riskerna och trots detta utsätter barnen för än mer strålning i skolmiljön där barn enligt skollagen måste vistas. Jag förstår inte hur ansvariga vuxna kan vara så egoistiskt grymma mot våra barn att de inte skyddar dem enligt Försiktighetsprincipen i Miljöbalken.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s