Strålsäkerhetsmyndigheten gör en kovändning eller har de förlorat minnet?

I vilket fall som helst skall denna myndighet misstroendeförklaras och skall granskas för intressekonflikt och maktmissbruk. Det Lars Mjönes skriver här är inte överensstämmande vad SSM tidigare fört fram som de nu ger sken av att de sagt.

http://svtdebatt.se/2011/06/whos-klassning-av-mobilstralning-i-linje-med-stralsakerhetsmyndighetens-rekommendationer/

Publicerad 11 juni, 2011 – 10:00

MOBILSTRÅLNING Journalisten Mona Nilsson skriver på SVT Debatt: ”WHO-organet IARC meddelade i går att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs. trådlösa telefoner, kan orsaka malign hjärntumör.” Hon fortsätter ”Att mobilanvändning ökar risken för cancer har klargjorts”. Detta är en feltolkning av WHO:s bedömning. Det skriver Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad som hänt är att WHO:s cancerforskningsorgan IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassat radiofrekventa elektromagnetiska fält (radiovågor) som ”möjligen cancerframkallande, grupp 2B”. Grupp 2B är den lägsta av WHO:s tre riskklasser vad gäller risk för cancer: Klasserna är 1 ”cancerframkallande”, 2A ”troligen cancerframkallande” och 2B: ”möjligen cancerframkallande”. Dessutom finns en klass där man bedömer att cancer är osannolik (4) och en där tillräckligt dataunderlag saknas för en bedömning (3).

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan lång tid genom våra rekommendationer agerat som om mobilstrålning är ”möjligen cancerframkallande”. Sedan 2004 har vi tillämpat försiktighetsprincipen för användning av mobiltelefon vilket innebär att vi bland annat rekommenderar användning av handsfree för att minska exponeringen.

WHO:s nya klassning stärker den bedömning vi gjort.  Det WHO säger med sin klassning i grupp 2B är att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för att radiovågor orsakar cancer men att det inte heller kan uteslutas: alltså ”möjligen cancerframkallande”. Klassningen baseras på att några enskilda studier indikerar att det kan finnas en ökad risk för hjärntumören gliom och hörselnervstumör vid flitig användning av mobiltelefon under lång tid.

Det innebär enligt WHO att mer forskning behövs inom området, framför allt behövs ytterligare studier av långtidsanvändning av mobiltelefon. Dessutom rekommenderar WHO praktiska åtgärder för att minska exponeringen vid användning av mobiltelefon, till exempel handsfree, vilket alltså Strålsäkerhetsmyndigheten redan gör.

Mona Nilsson skriver vidare ”SSM har på ett skandalöst sätt, helt ignorerat de alarmerande resultaten från Hardell om särskilt förhöjd risk för ungdomar.” Det stämmer inte alls. Tvärtom betonar Strålsäkerhetsmyndigheten ständigt att det är särskilt viktigt att unga följer våra rekommendationer att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen, eftersom de förmodligen kommer att använda mobiltelefon under lång tid.

Rekommendationen om att minska exponeringen finns på vår webbplats och varenda gång vi intervjuas om mobiltelefoni i olika medier talar vi om att vi tycker att man ska använda handsfree och hålla ut mobiltelefonen från kroppen. Och att detta är särskilt viktigt för unga.

Vi kommer nu noggrant att analysera IARC:s rapport och rekommendationer för att se vilka åtgärder vi kan behöva vidta för att förstärka våra insatser inom mobilstrålning.

Lars Mjönes, Strålsäkerhetsmyndigheten
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s