Bevisbörderegeln och Försiktighetsregeln i Miljöbalken

Miljöbalksutbildningen och historien bakom Miljöbalken

Tyvärr så står det inskrivet i miljöbalken att det är industrin som vetenskapligt skall bevisa att deras verksamhet är ofarlig. Därmed lägger rättssystemet hela ansvaret på industrin som aldrig någonsin kommer att vetenskapligt bevisa att deras verksamhet är farlig och väljer de forskare som ser till att tillrättalägga forskningen,  vilket forskarna gör för annars får de inga nya anslag och får svårt att överleva som forskare. Välplanerat måste jag säga.

Och Försiktighetsregeln har myndigheterna tillsammans med industrin ändrat, så att det krävs vetenskapliga bevis för att den skall gälla. Eftersom det är industrin som skall följa bevisbördereglen och därmed kan bestämma forskningsresultaten genom att tillrättalägga forskningen så behöver man heller aldrig följa den tillrättalagda försiktighetsregeln, eftersom det aldrig kommer att redovisas några vetenskapliga bevis från industrins sida att deras verksamhet är skadlig för biologiskt liv. Så är det!

En centerpartist råkade säga vad industrin och politiker och tjänstemän säger i det fördolda: ”Lite svinn får man räkna med” i syfte  – – – tja om mobilstrålningen tar död på en del så skit detsamma. Och det är säkert sant eftersom man redan 1968 känner till vetenskapligt att denna typ av mikrovågsstrålning är skadligt för biologiskt liv och trots denna vetenskapliga kunskap  sätter igång en storskalig exploatering av hela jordens befolkning.

Jag kan inte se annat än syftet är att döda/reducera befolkningen eftersom man också envisas med att strålningen skall vara lika hög som vid militär användning, vilket är ytterst märkligt. Alltså det är av militärt intresse att strålningen för civil användning är hög och är spridd i vår närmiljö där vi lever, jobbar och bor?

Till råka på allt är man särskilt noga med att bestråla våra barn med mobilsändare nära skolorna eller på skoltaken samt att sätta in trådlöst i skolorna. Man riktar ju extra hög strålning i våra barns livsmiljö, fast man vet att barn är mycket känsligare än vuxna.

För mig är detta så stora frågetecken att jag dragit slutsatsen att våra ansvariga politiker och tjänstemän har en så låg intelligensnivå att det är märkligt att åtminstone tjänstemännen klarat av en utbildning högre än småskolan.

Jag betvivlar dock att de har så svag intelligensnivå, alltså återstår att de medvetet vill skada oss. Varför?  Utsätts dessa tjänstemän för starka hotfulla påtryckningar från mobilindustrin, näringslivet, militären eller  andra makteliters intressen.

Varför jag har dessa funderingar är,  för att det finns ögonvittne som sett att tjänstemän som följt Miljöbalkens försiktighetsregel fått besök av tre män i mörka kostymer och uppenbarligen blivit så skrämd, samt skrämd till tystnad om vad som hade sagt, att statstjänstemannen inte vågat annat än lyda dessa tre män.

Och mobilindustrins lobbyist Maria Feychting har nu producerat ytterligare en tillrättalagd ”vetenskaplig” studie som säger att barn inte är känsligare än vuxna  för denna pulsmodulerade extremt höga strålningen. Är det alls någon som tror på detta?

Om jag hade egna barn hade jag slagit näven i bordet och tagit bort barnen från skolan. Om alla föräldrarna gjorde det i protest då hade man tvingat fram en lågstrålande miljö i barnens livsmiljö, men få tycks våga och de tycks snabbt bli tystade. Vad händer, varför tystnar protesterna?  Blir folk hotade, skrämda för vad då och av vem då?

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s