Jag ifrågasatte varför poliserna inte satte in helikopter genast och samma sak kom utredningen fram till vid massakern i Utöja

http://www.dn.se/nyheter/varlden/helikopter-sattes-in-for-sent-vid-utoya

Terrorattackerna i Norge.

Min fråga underlät polisen i Norge att rädda ungdomarna? Då är det verkligen allvarligt att det redan gått så långt att den egna polisen som skall skydda oss medborgare istället tillåter mord på oss medborgare.

Jag kopplar ihop detta dåd med mordet på Olof Palme och Anna Lind. Palme blev uppenbarligen mördad av polisen (eller var det utklädda till poliser?) och Lind blev mördad av en ljus man. Alla mördade och skadade är Socialdemokrater både i Norge och Sverige.

Vad jag vet fick Fredrik Reinfeldt hjälp av Bilderbergergruppen att vinna valet, så vad jag misstänker är att näringslivet och Bilderbergergruppen har personer inom polisen både i Norge och Sverige som arbetar för främmande makt. Regeringen borde känna till det i Sverige, eftersom de godkänt USA/NATO:s närvaro med krigsövningar i vårt land. Vidare är vår regering helt likgiltig för våra barns hälsa och framtid. Varför, jo för Bilderbergergruppen och USA har för avsikt att ta över Sverige och så även Norge helt och då är det lämpligt att den svenska befolkningen reduceras. Jag misstänker att det är så och detta får man inte säga öppet för då riskerar man bli mördad. Yttrandefrihet gäller den fortfarande tro?

Polishelikopter kunde ha räddat fler liv på Utøya

Publicerad i dag 14:09

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix Om polisen hade kallat in sin helikopter tidigare hade sannolikt flera av de 69 personer som dödades i massakern på Utøya kunnat räddas.

Först när massakern på Utøya var över valde polisen att kalla in helikopter. Men polishelikoptern hade utrustning som kunde ha underlättat räddningsinsatsen på flera punkter om den satts in tidigare. Det visar en granskning som norska Aftenposten gjort.

När larmet om massakern på ön Utøya utanför Oslo kom på eftermiddagen den 22 juli dröjde det flera timmar innan polisen valde att sätta in helikopter. Företrädare för den norska polisen har tidigare sagt att man redan hade tillräckliga resurser på platsen och att man därför avvaktade. Det har framkommit att helikopterpersonal som anmält sig för tjänstgöring strax efter att bomben i centrala Oslo exploderat fått besked från polisledningen att de inte behövdes.

Aftenpostens granskning visar att helikoptern bland annat var utrustad med en värmesökande kamera som kunde ha underlättat för polisledningen att skaffa sig en överblick över situationen. Med den hade Anders Behring Breivik snabbt kunnat lokaliseras genom det maskingevär som han använde vid massakern. Information som sedan hade kunnats föras vidare till polisens ledningscentral via en krypterad videolänk.

Annons:

Just bristen på överblick över situationen ska ha varit en av anledningarna till att polisens räddningsinsatts dröjde. Polisen har tidigare sagt att man inledningsvis antog att det fanns mellan två och fem gärningsmän på ön. Det grundade man på den information man fick genom nödsamtal från personer som befanns sig på ön.

Aftenpostens granskning visar dessutom att helikoptern hade kapacitet att ta med sig två fullt utrustade personer ur polisens insatsstyrka, detta genom att lyfta ut extrautrustning.

Först klockan 19.16, då massakern på Utøya var över, gav polisen order om att kalla in helikoptern. Den anlände till Oslo klockan 21.30 och därifrån tog det bara åtta minuter för helikoptern att nå Utøya.

Oslopolisen har inte velat kommentera Aftenpostens uppgifter.

Vid massakern på Utøya miste 69 personer livet. Fortfarande vårdas 10 personer på sjukhus, uppgav Verdens Gang på tisdagen. Totalt dog 77 personer i terrordåden i Norge den 22 juli. Anders Behring Breivik är för närvarande isolerad på fängelseanstalten Ila.

DN.se

TT

Terrorattackerna i Norge

Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen

http://torbjornsassersson.com/2011/01/vaccinationsindustrin-lurade-skolmedicinen-varlden/

Av Torbjörn Sassersson

___________________________________________________________

http://dr-mimi.blogspot.com/2009/07/svininfluensa-vaccinering-myndigheter.html

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet ger nu upp försöken att hindra smittspridningen av den nya influensan A/H1N1. Nu ska resurserna inriktas på att minska effekterna i stället. Bland annat förbereds den mest omfattande vaccinationskampanjen hittills i Sverige.

Hittills har vi försökt hitta alla personer som smittats för att hindra vidare spridning. Nu ser vi att man i land efter land trots sådana insatser fått en omfattande spridning. Därför är inriktningen nu att mildra effekterna av pandemin så långt som möjligt, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Den ändrade strategin innebär att man inte längre kommer att leta upp alla som misstänks ha smittats av den nya influensan till exempel vid utlandsresor. Provtagning, behandling och förbyggande åtgärder begränsas från och med nu till personer i riskgrupper, som kroniskt sjuka, gravida samt barn under två år.

Samtidigt begränsas rapporteringsplikten när det gäller nya fall av influensa A/H1N1 till patienter som vårdas på sjukhus.

Resurserna ska i stället läggas på att förbereda den stora vaccinationskampanj som ska äga rum till hösten samt på att se till att landstingen klarar att ta emot den stora mängd sjuka personer som väntas.

Enligt Anders Tegnell finns det sedan tidigare beredskapsplaner i landstingen som innebär att 10–20 procent av alla sjukhusbäddar upptas av influensapatienter.

– Landstingen har sagt att man kommer att klara detta, men man kommer att få prioritera och kanske skjuta upp annat som går att skjuta upp, säger Anders Tegnell, som samtidigt framhåller att det inte är apparatur eller sängar som är flaskhalsen utan personalresurserna.

 

18 miljoner doser

Sverige har beställt 18 miljoner doser vaccin mot den nya influensan som om allt går enligt planerna ska börja levereras i slutet av september. Enligt Anders Tegnell har landstingen kommit olika långt när det gäller förberedelserna inför vaccinationskampanjen.

– Vi vill peka på att alla landsting nu måste ta itu med detta.

Vaccinet ges i två doser med två till fyra veckors mellanrum och ger därefter ett 95-procentigt skydd. Enligt Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, kommer troligen viruset, när vaccinationen börjar, inte att ha förändrats så mycket att skyddseffekten reducerats i någon högre grad.

– Det kom nyligen en rapport från Finland som visar att viruset muterat förvånansvärt lite. Mutationerna tar förmodligen fart först när folk fått antikroppar som viruset måste smita undan.

Så fort de första leveranserna är här kommer vaccinationskampanjen att inledas. De grupper som kommer att prioriteras först är speciellt utsatta grupper, som kroniskt sjuka, samt sjukvårdspersonal.

I övrigt är det upp till landstingen själva att avgöra i vilken ordning man vill låta folk vaccineras.

– Det är bäst att landstingen själva avgör det. Förutsättningarna ser olika ut i Stockholm, på Gotland och i Norrland, säger Anders Tegnell.

Förhoppningen är att vaccinationen ska »kapa toppen« av influensapandemin och därmed minska belastningen på samhället. Trots det finns det en klar risk för ett massinsjuknande, säger Annika Linde.

– I och med att skolorna kommer igång och folk börjar träffas på arbetsplatserna kommer vi nog att få en hel del sjuka innan vaccinet kommer.

Läkartidningen: 2009-07-15

Svar från SMHI om hur varmt det varit tidigare och om klimatförändringar

Vid SMHI arbetar vi främst med fysikaliska mätningar av väder och klimat samt fysikaliska väderprognos- och klimatmodeller.

Våra (SMHI) fysikaliska mätningar/observationer av klimatet går som längst tillbaka till 1700-talet (Stockholm och Uppsala) men merparten av mätningarna inleddes kring 1860.

 De som vanligen sysslar med klimatet före denna tid är naturgeografer och till viss del geologer. Jag ser av din e-post att du försökt med Naturgeografiska institutionen och beklagar att du inte fått svar. Naturvårdsverket har gett ut en bok ”En ännu varmare värld” i serien Monitor har den nummer 20 (den kan beställas från Naturvårdsverket men finns nog på bibliotek). Där kommenteras klimatet sedan vikingatiden på sidan 35. Där kan du även få en uppfattning om svårigheterna att beskriva gångna tiders klimat i exakta termer av temperatur och nederbörd. Osäkerheten är alltså betydande vilket öppnar för tolkningar. Det råder nog ingen oenighet att det var varmare kring år tusen och tidig medeltid och att det under följande århundraden långsamt blev kallare. Däremot är det svårt att fastlägga mer exakt vilka temperaturer som då rådde.

Jag har även hört att det pågår ett EU-finansierat projekt som syftar till att försöka kvantifiera klimatet i Europa med hjälp av historiska källor kanske så långt tillbaka som 1000 år. http://137.44.8.2/ på denna sida finns ett antal publikationer och länkar som kanske kan ge vidare information.

Med vänliga hälsningar,

Weine Josefsson
Meteorolog/klimatolog
Enheten för information och statistik
SMHI
tel 011-495 81 83

Så funkar det – Så här beskriver Mats Höglund hur den ekonomiska världskrisen byggts upp av bankerna, storföretagen och staterna

Mats Höglund:

Så  här funkar det, om vi tar USA-Kina som exempel. Kina producerar prylar som USA köper, alltså får Kina dollar. De får därmed möjlighet att köpa upp en del av USA.

Men i det här förenklade exemplet använder de istället alla pengar till att köpa amerikanska statsobligationer. Det som händer är att USA trycker papper som det står ”skuld” på. Kina köper dessa papper för de dollar de fått via handelsöverskottet. Därmed får USA tillbaks sina dollar, som de kan använda för att bygga vägar, broar, hus, köpa bensin, importera, exportera, och vara hantverkare åt varandra.

Kort sagt: ha en ekonomi. Men dessutom måste de betala ränta till Kina, eftersom det är Kina som har köpt deras skuld. De måste egentligen också betala tillbaks själva statsobligationerna, men det kan lösas genom att ge ut mer skuld, så det kan vi glömma för en stund. MEN, det som videon ovan konstaterar är att statsobligationer I SIG SJÄLVA är pengar. Dvs det är inte bara vanliga sedlar som är pengar, utan även själva papperna som det står ”skuld” på. Och vem är det som har dem? Jo, Kina! Nu är alltså USA:s idé följande:

Låt oss köpa tillbaks våra skuldpapper från Kina genom att trycka pengar. Om vi sen klipper sönder statsobligationerna direkt, då lär det ju inte bli någon inflation? Enligt konventionell ekonomi blir det visserligen inflation, men det som konventionell ekonomi väljer att glömma är just detta, att statsobligationerna ingår i penningmängden. Så om vi låter exemplet starta med att Kina har en stenkula, som USA lånar, och sen när USA skall betala tillbaks så gör det de istället med en ny stenkula som de tillverkat i källaren. Då är det klart att det blir inflation. Men om vi istället ser situationen som den verkligen är, då kommer Kina att låna ut sin stenkula men samtidigt motta ett skuldpapper från USA.

Detta papper kommer att läggas till deras penningmängd. Det är också ett papper som de kan handla med, alltså är det pengar det också. Så det är inte riktigt så att de är utan pengar bara för att de har köpt en statsobligation/stenkula av USA (dvs lånat dem pengar).

De har fått ett papper samtidigt, vilket också är pengar. Så det som händer när USA sen trycker pengar, för att köpa tillbaks sin skuld, och sen klipper de itu obligationen, är att det visserligen är en momentan (tillfällig) inflation, men kontentan av proceduren är inte inflation. Alltså kan USAS köpa tillbaks sin utestående skuld. Liksom förmodligen även Sverige. Detta betyder inte att Kina inte längre skulle ha något anspråk på USA eller att de inte längre skulle kunna köpa upp en del av USA. Men det betyder att USA slipper betala räntan.

Detta eftersom de har makten att trycka sin egen valuta. Detsamma gäller alltså Sverige, vi behöver inte ha någon statsskuld och vi behöver inte heller betala någon ränta på densamma. Det är det som ligger i förlängningen av videon. Men för att allt detta skall förstås, så måste vi först förstå penningmängd, och det är det videon tar upp.

http://www.youtube.com/watch?v=7tUDjkW-Ubk&feature=related

Mats Höglund

Nytt brev till FAS om Anders Ahlbom får sitta kvar som ordförande i gruppen som bedömer hälsoriskerna med mobiltelefonin

Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

2011-08-26

Jag har ännu inte fått bekräftat av FAS att de fått mitt e-brev, skickat den 4 augusti 2011, gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin.

Jag skickar därför mitt brev igen med frågorna till FAS, men även till regeringskansliet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag begär att samtliga mottagande myndigheter bekräftar att ni fått detta e-brev och diariefört det.

Solveig Silverin

________________

 Brev ställt 2011-08-04

Detta brev skall diarieföras av samtliga mottagande myndigheter och regering.

Ahlbom en katastrofal hälsorisk nr 1

Professor Anders Ahlbom sitter som ordförande i den arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Ahlbom har entledigats från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag misstänker, undvika bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin?

Jag begär därför nu att få svar på om ni inom FAS tänker granska professor Anders Ahlbom eller om han även här har entledigat sig själv från uppdraget inom FAS?
I annat fall måste regeringen ställa krav på att FAS entledigar Anders Ahlboms från sitt uppdrag i FAS, då han skäligen är misstänk att företräder mobilindustrins intressen. Ahlbom måste betraktas som jävig i sin granskning av de vetenskapliga studierna gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Genom sin intressekonflikt till mobilindustrin har Anders Ahlbom förbrukat sitt förtroende som seriös och trovärdig person i sitt uppdrag inom FAS.

Jag begär alltså att få information om Anders Ahlbom, som har en dokumenterat intressekonflikt med mobilindustrin, får sitta kvar på sin post inom FAS för att fortsätta bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin.

Feychting en katastrofal hälsorisk nr 2

Ahlboms nära kollega professor Maria Feychting är även hon misstänkt för intressekonflikt till mobilindustrin. I Interphonestudien har Feychting medverkat vid samordningen av studien. Feychting presenterade för ett år sedan resultatet i TV, radio och tidningar och det svenska folket fick uppfattningen att mobiltelefoni är ofarlig i synnerhet som Feychting betonade att det var en stor studie. I en TV-intervju gav Feychting intrycket av att den hade väsentlig beviskraft. WHO har dock omvärderat tyngden i denna studie, som fått mycken kritik för stora metodbrister. WHO har alltså diskrediterat Maria Feychtings bedömning av Interphonstudien.

Trots diskussionen om metodbrister i Interphonstudien gick Faychting ut i massmedia och gav sken av att resultaten var tillförlitliga. Faychting har därför medvetet undanhållit fakta och direkt ljuga för allmänheten om hälsoriskerna, vilket innebär att folk inte förstår att skydda sig och sina barn genom att inte nyttja mobiltelefoner i onödan. Mobiltelefonen är klassad, enligt WHO, till lika hög cancerrisk som DDT.
Anser FAS att Maria Feychting är en tillförlitlig person att bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin med tanke på att det även här finns misstanke om intressekonflikt med mobilindustrin?

Särskilda frågor till regeringen

Svenska regeringen 2011

Regeringen har det yttersta ansvaret att tillåta en storskalig exploatering av en hel nations befolkning med pulsmodulerade mikrovågor. Jag begär svar på hur regeringen tänker agera gällande jäviga forskare och tjänstemän inom myndigheterna, som undanhåller för allmänheten och kanske även för ansvariga politiker, vetenskaplig fakta kring riskerna?

Tidigare regering har deklarerat att det inte kommer att finnas sjukvård till alla i framtiden. Stämmer detta?

Mobilstrålningens cancerrisk är bedömd som lika hög som DDT av WHO. Med tanke på att alla exploateras för denna cancerogena faktor dygnet runt, finns det all anledning att befara ett extremt förhöjt antal cancerfall nära förestående i framtiden samt hjärntumörer hos alla de barn som nu nyttjar mobiltelefonen. Har regeringen avsatt resurser för sjukvårdsbehandling av alla dessa cancerfall?  Det är ju regeringens ansvar att befolkningen påtvingas denna hälsorisk som allmänheten inte har möjlighet att välja bort ur sin livsmiljö. Genom att regeringen också tillåter att det fasta telenätet rivs, tvingar man folk att nyttja den hälsovådliga mobiltelefonin.

Hur planerar regeringen inför ökade fall av cancer? Finns det resurser till alla för sjukvårdsbehandling och finns det resurser till hjälp och försörjning för alla dem som får handikappande neurologiska skador av mobilstrålning och av hjärntumörer?

Jag kräver klara besked av regeringen. Det är ni som har ansvaret nu för den framtida folkhälsan. Regeringen underlåter nu krav på försiktighetsprincipen, enligt Miljöbalken som den antogs i riksdagen den 3 juni 1998, gällande exploateringen av den pulsmodulerad radiofrekvent strålning från trådlösa nätverk.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Så här skriver Carl Norberg om den ekonomiska krisen

 

http://www.newsmill.se/node/38839#comments

Krisen beror på dåligt fungerande finanssystem

Publicerad: 2011-08-23 09:08, Uppdaterad: 2011-08-23 09:08

Skulden roll har aldrig haft en större betydelse för det dagliga livet, likafullt tänker bara fåtalet av oss på vad skulder egentligen har med ekonomi och pengar att göra.

Vad har den finansiella, den ekologiska och den sociala humanistiska krisen som gemensam nämnare?

Alla dessa nu accelererande kriser orsakas av ett dysfunktionellt monetärt penningsystem eller finansiellt system mera populärt uttryckt. Grunden till varför det fortlöpande blir allt svårare att hantera dessa kriser ligger i själva fundamentet till vårt finansiella system, det vill säga sättet som pengar skapas och får sitt värde grundat på.

För att kunna skapa en hållbar ekonomi så krävs ovillkorligen ett hållbart monetärt penningsystem till grund. Detta eftersom det monetära penningsystemets inneboende logik sedermera med sin beskrivning av värde styr alla ekonomiska beslut. Den styr om det blir en kortsiktig och ohållbar ekonomisk tillväxt som gynnar fåtalet individer eller en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som gynnar det allmänna.

Det monetära penningskapandet är svårt att förstå för många, även för experter. Processen hur banker skapar pengar är nämligen så motbjudande irrationell att det närmast verkar frånstötande för förståndet.

Till synes verkar det ju som att vi lånar något mycket värdefullt från banken (pengar) och vi är därför mer än villiga till att pantsätta något värdefullt i gengäld: Vi lovar att ge en del av våra framtida arbetsinkomster respektive våra ägodelar(panter) ifall att om vi inte betalar. Men i verkligheten är förhållandet precis tvärtom. Vi får något av banken som i grunden är fullkomligt värdelöst (siffror på ett konto eller färgglada papper) från banken och det är alltså vi som låntagare som täcker eller fyller dessa värdelösa siffror med värde, nämligen prestationslöftet. Pengar skapas alltså på ett helt annorlunda sätt än vad gemene man uppenbarligen förstår. Det är låntagaren som skapar värdet på pengarna genom skulderkännandet och ett ”offer” i form av prestationslöftet. Banken har bara fått makten av staten att skapa pengar genom kreditutlåning. Därför kallas dagens pengar för ”skuldpengar” eller ”Fiat-pengar”. I Bibeln står att Gud skapade ljuset ur ingenting med hjälp av ordets makt. Han sade: ”Fiat lux” (varde ljus). Fiat-pengar skapas också ur ”ingenting”, men deras värde skapas genom en social konstruktion, där vi täcker upp ”ingenting” med ett skulderkännande och ett prestationslöfte.

Skuldpengar kallades också följdriktligen först för ”protestantiska” pengar, för dessa fick först statlig legitimitet genom bildandet av en centralbank i protestantiska stater som Sverige (1668) och England (1688). Det finns därmed en religiös bakgrund till dagens ickerationella penningsystem. Bikten och avlatshandeln med skuldkänslan var katolikernas affärsidé. Inom protestantismen blev ”skuldhandeln” en internaliserad uppgörelse mellan individen och Gud. Att skapa pengar genom ett skulderkännande ter sig därför som ett ”naturligt” psykologiskt steg för en skuldmedveten protestant. Dagens pengar är i grunden en sekulariserad tro, inget annat. Det finns bara till för att vi tror på en illusionistisk, men internaliserad skuld.

Rätten till penningskapandet har i alla tider tidigare varit förbehållen en stat eller en kungs suveränitet. I dag är detta de privata bankernas rätt. Möjligheten att skapa pengar ”ur ingenting” är den moderna industrialiserade världens fundament. Det är ett imponerande illusionistiskt mästerverk som ändå kräver viss respekt. För att det moderna samhället skulle dels inte ha blivit till och dessutom vara omöjligt att förstå detta utan insikt i illusionens innersta natur.

All finansiell verksamhet som beskriver ekonomi går därför ut på att betala tillbaka en skuld, då alla förtjänande pengar är från början lånade pengar som ska betalas tillbaka. Men som alla vet så finns på all skuld en ränta. Och eftersom pengar skapas genom kredit innebär detta att vi som samhälle i sin helhet fortlöpande måste låna mer pengar om vi vill kunna betala tillbaka våra skulder plus ränta. Detta innebär att vi måste skuldsätta oss ännu mera, med ännu mera räntekrav och så vidare.

Detta är en klassisk ond cirkel. De som har läst lite om systemteori vet att alla system som har en positiv feedback är dömda att bryta samman. Det är därför en matematisk oundviklighet att vårt monetära system förr eller senare måste bryta ihop. Det existerande penningsystemet gör att skulderna växer exponentiellt över åren det vill säga de fördubblas i regelbunden takt, typ: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Förr eller senare hamnar systemet i en fordringskris där stater, organisationer och privatpersoner inte längre orkar låna mer för att skapa ännu mer pengar. Pengar som behövs för att skapa ännu mera tillväxt för att kunna betala räntorna av våra exponentiellt växande skulder.

Penningsystemets dysfunktionalitet har en lång rad negativa effekter som under systemcykels slutskede (före ett sammanbrott) i allt tydligare drag träder fram och som vi alla nu kan bli varse i dag: alla tävlar mot alla om pengar, då det per definition alltid finns för lite pengar i systemet för att betala räntan. Räntan gör att några få ackumulerar alltmer skuldtitlar (pengar) samtidigt som resten blir alltmer skuldsatta. Några måste gå bankrutt så att andra kan betala sina räntor. Några stater måste låna för mycket så att andra stater kan exportera sig friska. Skuldernas omåttliga tillväxt måste bemötas med en lika omåttlig ekonomisk tillväxt, när skulder täcks av ett prestationskrav. Vi måste därför prestera mer och konsumera mer – till varje pris.

Tillväxt är därav alla ekonomers och politikers envisa mantra. För bara genom tillväxt kan vi ens försöka komma ikapp den exponentiella räntekostnadstillväxten av våra skulder.

Följdriktigt så ökar vår skuld automatiskt ju mer vi försöker tillfredsställa dess räntekrav. Så vi kämpar förgäves hur vi än gör. Systemet måste rent matematiskt sluta i ett sammanbrott då skuldbördan växer mot oändligheten. Under tiden ökar prestationspressen på människorna, på naturens och våra sociala system. Likt människorna kommer även naturens system alltmera ur balans. Tillväxttvånget respekterar inte alls behovet av återhämtning. Samhällen är tvungna att spara på jakt efter möjligheter att klara av en allt tyngre skuldbörda. Se på åtstramningspaketen i många länder. Samtidigt förväntas alla att konsumera så att det blir tillväxt och vi kan betala tillbaka en omöjlig skuld. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Det finns med andra ord en självdestruktiv mekanism inbyggd i vårt monetära bytessystem. Ett samhälle utan fungerande bytessystem till handel blir ett samhälle utan fungerande arbetsdelning och är i en akut existentiell kris. Nuvarande penningsystem utgör därför ett allvarligt nationellt hot. Vi måste inse att penningsystemet måste ändras. Bara ett hållbart monetärt system till grund för bytessystemet ger oss möjligheten att bygga en hållbar ekonomi och därmed ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden. Den enskildes skuld som bärare av värdet på det allmänna betalningsmedlet måste därför försvinna.

Carl Norberg (95 artikl

 

 

Om mind control, intressant brev till Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Göran Hägglund

http://www.whitetv.se/

Här i White TV intervjuas en person som dokumenterat att på de stora sjukhusen i Sverige sker implantat i hjärnan på patienter utan deras vetskap. Det finns ju personer som hör röster osv och som begår handlingar de inte annars skulle göra. Med dessa implantat kan man fjärrstyra personer att begå mord. Ett fruktansvärt vapen som ondsinta intressen kan nyttja för att skapa skräck. Vem som helst kan bli utnyttjad till att bli mördare mot sin vilja. Detta vedervärdiga som ni sker i det fördolda måste upp i ljuset. Det skall lagstiftas om etiska regler för elektroniska implantat, samt att det finns möjligheter, att vid misstanke om man blivit  ett offer för detta vansinne, genast får bli undersökt.

http://www.youtube.com/watch?v=gwhqQZNlMBM&feature=relmfu

Reducera mänskliga rättigheter och kontrollera människor 

Magnus Olssons brev till Reinfeldt:

http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/Regeringsbreven_2%5B1%5D.pdf

Den 7 augusti 2008

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Skrivelsen tillställs även justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund.

För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokartiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett
sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv. Mitt namn är Magnus Olsson, jag
är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris
och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. 1994 startade jag företaget Jon
Blund som blev ett välkänt varumärke i .

Jag lyckades med mitt liv
och hade också träffat en underbar kvinna
som jag fick två barn med. Dom är nu 12
och 15 år gamla. Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har livet handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.

BAKOM HJÄRNGALLER
1
Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran
(Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man
måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Jag kom in
under ett svårt utnyttjande. Det måste ha med försvarsforskningen att
göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik
innan det hände, fjärrkontroll av hjärnan. Inte hade jag heller trott på
den som påstod att sådana här saker förekom i Sverige. När jag efter
något år blev stark nog för att börja ta tag i det här och försöka finna
information som kunde styrka vad jag var utsatt för fann jag boken
The Terminal Man – Den sista människan. En passande titel. Den
var skriven av bestsellerförfattaren Michael Crichton 1970. Förordet i
den visade att det här var något som pågått under många årtionden.
The terminal man på svenska fick titeln ”Chock” och den
publicerades 1972. Den beskrev just det område av vetenskaplig
utveckling som mitt liv hade offrats för. Michael Crichton som innan dess studerat till läkare hade själv
ingående kännedom om ämnet. Han skrev att ”Det är ett chockerande och skrämmande ämne som den här
boken behandlar, men långtifrån så nytt som man kanske skulle tro. Det fysiska studiet av hjärnan har i
själva verket pågått i över hundra år, och de olika försöken att genom operativa ingrepp söka förändra en
människas beteendemönster har vid det här laget mer än femtio år på nacken. Vi har med andra ord haft
problemet framför oss i flera decennier, och har följaktligen haft lång tid på oss att diskutera det och ta
ställning för eller emot. Jag hade i alla fall aldrig hört talas om det och om det fanns någon som tagit
ställning för det var det säkert inte några av de som tvingats in i forskningen utan sin fria vilja. Crichton
fortsatte med att säga: Det förefaller emellertid som om den stora allmänheten har tagit ganska lätt på det
hela. Överdrifter och dåligt underbyggda spekulationer av olika slag har gjort att man tycks tro, att detta
med viljekontroll och viljestyrning utifrån ligger så långt bort i framtiden att det knappast kan komma att
beröra någon nu levande människa. Han hade rätt. Nu 40 år senare har den här sortens projekt kommit in
under statlig utveckling. Något vi kommer se längre fram. Det tillhör en skrämmande omänsklighet att
inkräkta i människans neurologiska processer och kan bara
jämföras med Hitlertyskland på 1930-talet. Förordet gav
ytterligare beskrivning till en för de flesta fullkomligt okänd
verklighet. Vetenskapsmännen är djupt medvetna om sitt ansvar
och har faktiskt vid flera tillfällen försökt få igång en allmän
debatt kring ämnet. Jag kan exempelvis citera en direkt
uppmaning som James V. McConnell riktade till studenterna
vid University of Michigan för ett par år sedan: ”Det här kan vi
alltså göra redan nu. Vi kan kontrollera en människas
beteendemönster utifrån. Nu är det emellertid frågan om vem
som ska göra det och hur det ska göras. Se till att vi får regler
2
I mina nya livsomständigheter ingår ständiga läkarbesök för att försöka diagnosticera
mina symptom.
för detta. För om vi inte får det kan vem som helst sätta igång efter sitt eget huvud. Och sedan blir det han
som bestämmer – ni själva kommer inte längre att ha skuggan av en chans.” Bokens innehåll handlar om ett
hjärnexperiment som går fel. Inplanterade elektroder, användandet av människor med sociala problem och
följder som blir värre än det man önskade förhindra. Trots det överträffar verkligheten i det här fallet
fantasivärlden. Här hade jag i alla fall något att hänvisa till men det förklarade bara grunden för det jag
utsatts för. Bokens inopererade hjärnelektroder var nu möjliga att injicera som chips. Det var information jag
senare fick från forskare.
ETISK ANARKI
Den blå hjärnan och
strålningen som penetrerar
smärtcentra. I såna fall kan
den passa in på mitt fall.
Från att ha varit en öppen
framgångsrik person blev jag
förvandlad under mina nya
livsomstän-digheter. Det
fanns många problem att
övervinna. Det första var att
orka med. Livet var helt
plötsligt lika svårt som det
tidigare hade varit en
angenäm följd av dagar och
veckor. Ett annat problem
var att ingen hjälp fanns att
få. Mitt hjärnexpe-riment
hade inga likheter med Crichtons förklaringar. Det här skedde helt i det dolda och liknade mer vad
gärningsmännen av van-sinnesdåden försökte förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag var
inducerad med sinnesstimuli som inte kunde skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig
som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning från början. Jag
hade ju inte någon information att relatera till. Vid den här tiden var jag utslagen. Jag var helt passiviserad
och under deras makt. Men det kom en dag när jag började försöka göra något även om det tog över två år.
Först gick jag till KTH på Valhallavägen i Stockholm och talade med flera personer. Frågade om de visste
vilka som sysslade med biologisk fjärrkontroll och datorsamband med människor. Då fick jag en adress till
Alba-Nova. När jag sedan gick dit råkade jag komma just när en internationell konferens pågick. Här fick
jag för första gången fakta som talade om möjligheter att upprätta kommunikation med människans
biologiska system. Det gick under beteckningen Biotech eller Brain-Computer Interface. Jag förstod att
3
det här var något för media. Det är en fantastisk sak att tekniken finns och att statens projekt pågår. Därför
kontaktade jag en av mina bekanta, Thabo Motsieola som är reporter och en välkänd TV-profil. Jag lärde
känna honom under min tid med Jon Blundföretagen, som jag nu hade sålt. Han förstod mig och blev
intresserad av ämnet. Det var en stor framgång. Min mamma kom också att betyda mycket för att jag skulle
få hjälp att kämpa med den här saken. Men i början kunde jag bara säga att det fanns något, som hade skapat
min svåra livsförändring. Det var nåt som hade hänt, sa jag, men kunde inte förklara mer. Hon krävde att få
veta och då berättade jag det. ”När jag var nedsövd på S:t Görans sjukhus inplanterade dom nåt inne i
mitt huvud. Därefter använder man mig i ett experiment. Jag måste kämpa för att orka överleva.
Man vet mina tankar, vad jag ser och upplever. Allting. Och man kan kommunicera med mig.
Överföra toner, olika ljud och även tal direkt in i hjärnan.” Det var i början av 2008 som jag berättade
det. Hon blev inte bara mitt stora
stöd utan också min bundsförvant
i att bevisa vad jag är utsatt för.
Min mamma Elisabeth. Hon har
egna erfarenheter från sjukvården,
har arbetat med läkare och varit
barnmorska under många år. Nu är
hon aktiv i den här saken. Hjälper
mig, kontaktar personer och är
engagerad i allt
.
När jag börjat söka på Internet
blev jag medveten om att det finns
människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och
utnyttjas för experiment. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av
berättelserna från offer var liknande mitt eget fall. På Internet finns tusentals exempel, forskningsrapporter,
debattartiklar och faktamaterial. Det finns en uppsjö av
information från olika delar av världen och samma brutala
mentalitet, att utnyttja människor i livsförstörande
hjärnexperiment verkar vara detsamma i vilka länder än
missbruket sker. Av all påverkan som många berättade om
var en hel del identiskt med mitt fall. Vanlig tortyr är
enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller
fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det
skulle vara. Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta
upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen
sak. Hela ämnet med den fantastiska tekniken är i stort sett
okänd – och att några människor skulle vara utsatta, det
4
håller de flesta som osannolikt. Det förekommer inte i vårt land! Så är det. Det säger nog de flesta om såna
här saker. Men det kommer en upplösning redan här i skrivelsen. En som bevisar mina ords korrekta
beskrivning att förnekandet av brutala hjärnexperiment med människor istället framstår som helt
ologiskt.
MÄNNISKAN DIGITAL 2.0
Här kommer några exempel av metoderna de utsätter mig för. Genom interaktionen kan man
förbigå sinnesreceptorer och överföra meddelanden/tal direkt in i hjärnan. Samma sak är med plågsamma
störande signaler och andra ljud som man ofta kan hålla mig
vaken med
under hela
nätter. Dessa tillämpningar har utnyttjats dagligen under tre
år nu. Man kan se genom mina ögon, uppfatta mina tankar,
manipulera min sömn och hålla mig vaken långa perioder.
Även öka eller sänka hjärtrytmen, överföra bilder och dofter
in i min hjärna lika äkta som om jag såg eller luktade det i
naturlig miljö. Självklart hör man vad jag hör, jag är som en
enhet av stordatorn. Man kan förändra mitt beteende, även
minnesfunktioner kan påverkas liksom känslor (att behöva
bli erotiskt upphetsad i opassande situationer). Under långa
tider har man skapat svår huvudvärk, illamående, synrubbningar och problem med balansen. Något som jag
aldrig haft innan det här startade. Rent allmänt är jag ett exempel av att de genom inplantatet kan skapa värk
överallt i min kropp. Dessutom har jag fallit ihop och förlorat medvetandet sju gånger inom loppet av två
månader under våren 2008. Vid flera av de här tillfällena har jag kommit in till sjukhus med ambulans. Min
mamma har varit med mig under fem av dessa gånger och det här är bara en form av följderna av vad jag är
utsatt för. Det har ingen som helst naturligt orsak och man klarar aldrig heller av att diagnosticera orsaken.
Det jag nämnt här är de vanligaste metoderna man utnyttjar för att plåga mig. Allt detta pågår dessutom i
olika etapper dag och natt. Däremellan måste jag försöka få
sömn och vila så att jag orkar överleva. Från min synpunkt är
det här en lika avgörande händelse som upprättandet av
koncentrationslägren i Tyskland på 1930-talet. Dessutom
verkar det vara en liknande mentalitet som driver förövarna.
NÄTVERKET
En svensk vi fann på Internet var Robert Naeslund.
Han hade blivit inplanterad under en operation på
Södersjukhuset redan 1967. Därefter var han under många år
5
Ämnet blir ständigt mer aktuellt. De positiva
tillämpningarna kommer ut i media men inget om
experimenten.
utsatt för ett hjärnexperiment men fick bistånd från utländska
läkare och kunde opereras och bli befriad från transmittern som
hade körts upp genom en näskanal. Han förföljdes sedan av
SÄPO, eftersom han var ett hot emot den här saken. Flera
ledande läkare tog hans parti men trots det gick SÄPO till aktion
för att tysta honom. Med våld nedsövdes han, därefter öppnades
hans pannben, man brännskadade hans hjärna och inplanterade
en transmitter i skadan. Det låter helt ofattbart att nåt liknande
kan ske i vårt land men Robert Naeslund har många ledande
professorer på sin sida. De har ställt upp för honom och utfärdat
utlåtanden om brännskadan, inplanterad transmitter i såret och
man kan se var de öppnade hans pannben. Hans röntgenbilder är
tagna dagen efter övergreppet. Ledande professorer i USA har
förevisat dessa på medicinska konferenser där för att visa på
säkerhetspolisens och svenska läkares brottslighet. Dessutom
har han återigen befriat sig och är nu den ledande kraften i ett
nätverk av journalister, författare, TV-producenter och sociala aktivister med avsikt att ta upp den här saken
till debatt i massmedia. Det informationsmaterial som har producerats är mycket speciellt och utgör tio
rapporter om 2000 sidor. Men det här var ingenting som min mamma kände till när hon sökte upp honom i
Stockholm för ett par månader sedan. Sedan dess har vi också anslutit oss till nätverket och fått ett helt annat
informationsmaterial. Därmed kan jag på ett klarare sätt bevisa vad jag är utsatt för. Det följande är ett klipp
från en av deras texter. Genom den får man en bild som ligger ett halvt århundrade tillbaka från dagens än
mer avancerade och utbredda omfattning.
HJÄRNA-DATORINTERAKTION
En av de allra första protesterna emot utvecklingen att koppla ihop människan med superdatorer för
att styra beteendet kom redan i slutet av 1940-talet. Den man, som sedermera kom att bli världens mest
inflytelserika psykolog, B.F. Skinner, utgav 1948 sin bok Walden Two. I den gav han idén om ett samhälle
med hjärnkontroll för att uppnå största möjliga lycka och produktivitet. Life magazine kallade den ”en
parodi på gott liv” och ”ett hot…en seger för dödssynden vi inte har behövt frukta sedan Spartas dagar”.
Det här var något Skinner själv tog upp under ett tal 1956 när ett symposium behandlade den nya tekniken av
tvåvägsradiokommunikation med människans hjärna. I det talet som publicerades i Science den 30 november
6
1956 talade han också om det
troliga missbruket med
hjärntekniken. ”…Den naturliga
faran med kontroll av
människans beteende är
uppenbar. Det möjliga
missbruket av vetenskaplig
kunskap måste också granskas.
Men vi kan inte undfly genom
att förneka oss makten av
beteendeteknologin eller stoppa
dess utveckling. ” Han tillade att
med det möjliga missbruket
kunde demokratin ifrågasättas.
”Ifall vi är värdiga vår demokratiska styresform måste vi naturligtvis vara bered-da att förhindra allt
tyranniskt utnyttjande av vetenskapen för överhängande eller själviska ändamål.” I samma nummer av
Science, där 15 sidor behandlade kontrollen av människans hjärna, fanns förutom Skinner också en annan
professor i psykologi, Carl R Rogers. Även han tog upp risken med ett missbruk. ”Jag antar att vi alla inser
den ofantliga makt vilken en vetenskap besitter som innehar möjlighet till förutsägelse och kontroll av
människans beteende – att den kan bli missbrukad och att ett sådant missbruk är ett uppenbart hot…” I
dagens värld är det oftast i tidningarnas referat av vansinnesdåd man kan se skuggorna av missbruket.
Offren, de som förklaras sinnessjuka; schizofrena och paranoida tvingas tillbringa långa tider inlåsta och
straffade för vad som följt från hjärnexperimenten. Det som psykiatrikerna skapat. Rogers talade om
psykiatrikers och psykologers följsamhet och sade: Om beteendevetenskaparnas största intresse är att
utveckla sin vetenskap är det högst troligt att de kommer tjäna den person eller grupp vilken innehar
makten oavsett avsikterna. Från det följande citatet kan vi bättre förstå den svenska psykiatrins
målinriktning. ”Terapisten kan utstuderat manipulera en person till en imitation av sig själv. Han kan få
en individ till underkastelse och likriktning. När dessa speciella terapeutiska principer används som
extrema metoder kallar vi det för hjärntvätt, ett tillstånd av desintegration av personligheten med
omformning av en person genom kontroll av individen.” För att inse ämnets stora betydelse för människan
ger Rogers sista ord i sitt tal en bra uppfattning. ”Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra
omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till
beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi
aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de
sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten. ” Som man kan konstatera är
den här teknopolitiska utvecklingen nu långt genomförd i Sverige. Vem som helst kan förstå det uppenbara
missbruket. Att som Rogers förklarade det, förlust av personligheten skulle bli en konsekvens av
manipulerade medborgare är inte annat i USA eller i Sverige. Den förlusten har skapat en katastrofal ökning
7
av våld, brutalitet, kriminalitet, våldtäkter och ett försämrat socialt klimat mellan medborgarna. Perversioner
av alla former har brett ut sig och staten finner ständigt nya övervakningsmetoder och inskränkningar av
befolkningens rättigheter – när det är myndighetsprojektet som utgör orsak till problematiken. Det utnyttjas
för att öka statens makt på människans bekostnad. FRA-lagen är bara ett exempel av det.
INPLANTAT I VÅRA HJÄRNOR
Femti år efter att Skinner och Rogers varnat i Science kom en deklaration från den Europeiska
Etikgruppen med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande. Den gruppen är rådgivande till
EU-kommissionen i etiska betraktanden av
vetenskapliga frågor. Deras dokument av den
16 mars 2005 presenterades också som en
rekommendation för EU-kommissionen och vad
man tar upp där är precis detsamma som jag är
utsatt för. Man talar i klara ord om faran med
den här tekniken och ger en förståelse till alla
delar av det som jag nämnt. De följande citaten
från EU-gruppen är översatta till svenska av
nätverket med Robert Naeslund,som vi nu
samarbetar med. Etikrådet som har en deltagare
från varje EU-land har en officiell status inom
EU. Den svenske professorn Göran Hermerén
är också Sveriges förste professor i medicinsk
etik samtidigt som han nu också är ordförande
för EGE, The European Group on Ethics in
Science and New Technologies. I deras
beskrivningar kallas det vi benämner som
elektroder, transmitters och hjärnchips för IKTinplantat
vilket står för informations- och kommunikations-teknologier. Deras fullständiga dokument som är
30 sidor finns på Internet på engelska under den följande internetadressen för EU:s etikgrupp:
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm.
Man ställer den viktiga frågan om en människa upphör att vara mänsklig när hans hjärna är inplanterad:
Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan,
är ersatt eller kompletterad av IKT inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa
uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli omformade annorlunda, att motta och avge
signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden. Det påverkar naturligtvis deras värdighet. I mitt fall
utgör det man kallar för uppkopplade personer inte i första hand manipulation utan mer att bryta ner och
plåga mig. Det är en form av tortyr. När detta sker med människor som mig, högutbildad, egen företagare
och utan några förbindelser till psykiatrin eller rättsväsendet är det naturligtvis ett ännu tydligare symptom
8
Bilden är från en japansk bok om hjärnkontroll
och visar ett fotografi från Sachsska barnsjukhuset
1948, där överläkaren, dr Ingvar Alm redan
då hade börjat inplantera elektroder i nyfödda
barns hjärnor.
på samhällssjukdomen. Då kan man förstå graden av
umbäranden mentalpatienter och kriminella måste
leva med. Det här är självklart lika förnedrande som
att börja spärra in människor i hemliga
koncentrationsläger. Där hade människan precis som
nu, helt förlorat rätten till sitt liv och sin kropp. EUgruppen
skriver: Man kan även se denna utveckling
som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till
människokroppens integritet…Javisst är det så. Här
har människan förlorat det sista egna, sin kropp och
hjärna. Man skriver också att hjärninplantaten
utnyttjas för att kontrollera människor. I vissa fall
inplanteras redan nu mikrochips med möjligheter
för individuell och social kontroll. De bekräftar att
det här är system som hämtar information från
hjärnan. Hjärna-datorinteraktion eller direkt
hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi
vilken hämtar information från hjärnan och
utvärderar den. Det värsta hotet, som i mitt fall är
uppenbart och som även distanserat
koncentrationslägrens möjligheter påverkar det
centrala nervsystemet och människans identitet som
art. Dessa visar att IKT-inplantat kan påverka
nervsystemet och i synnerhet hjärnan och
människans identitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…Som redan omnämnts kan
inplantaten användas för både hälso- och icke-medicinska ändamål. Båda möjligheterna med inplantat
bör självfallet omfattas av informerat tillstånd. Det borde ifrågasättas om den här tekniken ens med
informerat samtyckte borde få användas. Från det följande citatet kan man se att det är ett hot inte bara mot
några enskilda människor utan mot hela vårt samhälle. I sin utvärdering gör EGE den allmänna slutsatsen
att icke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det
demokratiska samhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli
absolut förbjudet. Dom gamla diktaturerna tvingade människor att ha vissa åsikter men här ser man att
Sverige går ett steg längre och inplanterar hjärnchips för att styra människans vilja.
En annan text från deras dokument talar om att det inte finns några undersökningar om hälsorisker av
det som jag utsätts för. Det måste betonas att det finns inga pålitliga forskningsundersökningar gällande
långtidsaspekter för hälsan relaterade till IKT-inplantat i människans kropp…Den obegränsade friheten
för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att
använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala
9
effekter. Vi har ju sett det för, att övergrepp, våld och missbruk av människor för att öka myndigheters makt
över enskilda haft katastrofala följder. Det är ju bra att EU-kommissionens etikråd tar upp det för det gör det
ju lättare för alla andra att också inse det. Frihetens princip som de nämner är i det här fallet institutionellt
våld och samtidigt den största ofrihet någon människa eller befolkning kan drabbats av. Hur gravt kan dessa
inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i
våra hjärnor?…Hur allvarligt kan IKT inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och
i psyket? Man kan ta mitt fall som mått. Jag har helt förlorat mitt självbestämmande. Jag hoppas det inte
skapar oåterkalleliga följder i min kropp och psyke, som EGE skriver. Men att använda den tekniken för en
illegal kriminell forskning, s k livsvetenskap får förödande följder för ett demokratiskt samhälle med tanke
på att alla är potentiella offer. Det räcker med ett sjukhusbesök. Dessa inplantat kan inplanteras via näsan,
sättas i nacken eller injiceras i blodet. Hur skall människan och samhället skydda sig emot detta hot?
Etikgruppen ställer också frågan till vilken grad den här tekniken kommer missbrukas av militären.
Men oavsett vilken yrkesinriktning de ansvariga har är det en skräckhistoria. Se hoten de målar upp och
förstå att det gått långt på den vägen. Jag var
en egen lyckad företagare med bra utbildning,
ett välordnat liv men trots det blev jag ett
offer! Hur långt kan inplantaten ge en
individ, eller en grupp, speciella möjligheter
vilka kan bli ett hot emot samhället?…Hur
långt skall det accepteras att människor
kontrolleras med dessa tillämpningar av
andra individer som utnyttjar denna
potential?…Till vilken omfattning kommer
denna teknik missbrukas av militären? Vad
säger journalister, riksdagsmän, partiledarna
om mitt fall! Är det något som skall fortsätta?
Jag är ett experimentoffer som helt mist rätten till mitt liv! Jag måste kämpa för att överleva men jag är
vuxen och har stöd, kan förklara mig och det gör min situation hoppfull trots allt. Men ännu värre är det med
barn och mentalsjuka som professor Hermerén också antyder utnyttjas för det här. IKT-inplantat som
genom ett nätverks kapacitet kan missbrukas på flera sätt för alla sorter av social övervakning och
manipulation, t ex för barn och handikappade personer. Etikrådet tar också upp det som jag nämnt om
deras överförande av röster och annan information som inte behöver uppfattas av sinnesreceptorerna utan
istället kan transmitteras direkt in i hjärnan. Man nämner det under hot om militära tillämpningar som måste
granskas närmare. Där tar man upp:’Inkräktande’ teknologi vilken förbigår normala sinnesupplevelser.
Det är det värsta inkräktande man kan uppleva. Med det stör man av min hjärna. Skapar en ljudande
kakofoni av olika toner och volymer som skär in i mitt huvud dag och natt. Dessutom lägger man in tal som
kan kommunicera med mina tankar men som också har så mycket av andra skrämmande inslag att det inte är
möjligt att beskriva vad de påstår. Men när den här saken en gång kommer in under medias granskning måste
10
det komma fram. Vi kan se den här makten som delar av sin egen sinnessjuka idé och med den följer alla
perversioner. EU-gruppen antyder att den också sprider rasism ut bland människor. Och det sker naturligtvis
genom direktkontakten in i människors hjärnor med förmågan att manipulera uppfattningar. De skriver:
EGE poängterar att följande möjligheter skall förbjudas: IKT-implantat utnyttjade för att skapa cyberrasism…
IKT-implantat använda för att förändra identiteten, minnet, varseblivning, uppfattningsförmåga
och uppfattning om andra…IKT-implantat för att dominera andra…Implantat för övervakning av
individer hotar likaså den mänskliga värdigheten. De kan användas av statliga myndigheter, individer
och grupper för att öka sin makt över andra. Det här ämnet måste komma upp till vetskap, ut i massmedia.
Det måste tas upp i riksdagen och varje människa måste känna till det. Det nätverket vi är delar av kan visa
på att övergreppen pågått under 60 år utan att något avslöjats. Det måste självfallet ligga en stor hemlighet
begraven i det faktumet.
RÄDDA VÅRA LIV
När min mamma sökte upp Robert Naeslund fanns det vissa gemensamma nämnare som blev
upptäckta. En av hans bästa vänner var dr Erland Goldman, som dog av oförklarliga orsaker under sitt
engagemang i den här saken. Han var också den som min mamma delade praktik med några år under
inledningen av 2000-talet på Tegnérgatan i Stockholm, några år innan hon flyttade till Bollnäs. Bland de som
varit med i den här saken, tillsammans med Robert Naeslund har flera personer oförklarligt avlidit. Den här
taktiken har naturligtvis funnits med i ett ämne som är ett med övergrepp och maktmissbruk och dessutom
inte tål att avslöjas.
Vi är engagerade till olika uppgifter om att föra ut den här saken till allmänhetens kännedom. Thabo
Motsieola är TV-reporter och håller på att förbereda program. Elisabeth, min mamma finns med för
att hjälpa mig. Jag själv är som många andra ett offer som kämpar för mitt liv och är engagerad i
nätverket. Robert Naeslund är den drivande kraften bakom nätverket. Genom att tillställa den här
skrivelsen till statsminister Fredrik Reinfeldt, justitieminister Beatrice Ask, och socialminister Göran
Häggland vill jag informera om mitt fall för att det skall kunna få ett slut. Dessutom vill jag fästa vikt
på det faktum att Gruppen verifierar sex svenska personer i regeringsskrivelsen 2004, som avlidit i
samband med att de varit delaktiga i motsvarande engagemang, som det vi nu befinner oss i. Den
Europeiska etikgruppen skriver att den här utvecklingen måste komma upp till debatt och det tillhör
också vad vi är inblandade i. Dessutom bör man självfallet ta upp dödsfallen och konstatera ifall de
11
har samband till metoder för att neutralisera hoten som kan avslöja hjärnprojekten. EU-gruppen
skrev: En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras
och legaliseras…Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar
för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Det är naturligtvis en
självklarhet att befolkningen måste få rätt att känna till kontrollsystemen deras hjärnor är på väg in i. En
allmän debatt är det enda som sannolikt kan avvärja hotet även om den direkta orsaken till min
skrivelse är att visa på vad jag själv är utsatt för, att kunna finna en lösning på mardrömmen som
övertagit mitt liv och att vi inte skall behöva riskera livet för vårt engagemang.

 

Jag ser fram emot ert svar
Stockholm den 7 augusti 2008
Magnus Olsson
700310-0877
Jungfrudansen 64
171 51 Solna

Mobilsystemets sändare och mobiler förbrukar enorma mängder el. Kan det anses vara val av bästa teknik när fast telefoni är extremt strömsnålt i jämförelse?

Varje sändare har extremt hög elförbrukning. Absolut sämsta val av teknik för framtiden

Jag skall här samla in data (om det går) för att räkna ut hur mycket el som krävs för att hålla igång världens mobilsändare samt ladda alla dessa mobiler. Man kan ladda mobilen med hjälp av solceller och jag föreslår att till varje mobil som säljs skall en solcellsladdare medfölja.

Världen över finns 1,4 miljoner radiomaster och drygt 5 miljarder mobiltelefoner. Varje månad skickas över 600 terabyte trådlös data via dessa enheter. På varje radiomast sitter flertalet sändare som var och en har sin tillverkningsprocess av radiovågor om det är olika operatörer eller olika typer av sändningtstekniska radiovågor.


Radiosändarna kräver alltså mycket ström, inte så mycket för att skicka data utan för att kyla ned tekniken som tillverkar radiovågorna.  Att tillverka radiovågor är en industriell process som slukar mycket ström precis som vid exempelvis smältverken inom stålindustrin. 

Så en stor och viktig fråga är, varför bygger man ute ett tekniksystem som är ett extremt dåligt miljöval inför framtiden när det redan finns ett bättre fungerande och energisnålt system i form av trådbunden kommunikation som dessutom är både miljö- och hälsovänligt?  Aldrig någonsin har vi tagit ett så långt kliv tillbaka i tiden i vår miljöutveckling som att tillåta utbyggnaden av ett kommunikationssystem som är extremt dåligt på alla plan både ur säkerhetssynpunkt, kvalitetsmässigt och ur miljö- och hälsosynpunkt.

Det är upprörande att politikerna påtvingar jordens befolkning att all tele- och internet kommunikation skall spridas luftvägen när det finns ett bättre och miljövänligt alternativ som redan är utbyggt. Till råga på allt får företag riva ner den fasta telefonen, tjäna grova pengar på koppartråden och därmed påtvinga folk detta extremt dåliga och knappt fungerande telesystem. Det är en skandal utan dess like. Vi är alltså tillbaka på 50-tals nivån då industrin tilläts skada både miljö och hälsa. Så går det när näringslivets girighet styr utvecklingen. Det går  åt helvete  med både miljö och hälsa. Absolut sämsta teknikval ur miljösynpunkt inför framtiden.

 

Skall LED-lampor bli de nya mobilsändarna?

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3229305.ece

Med tanke på vad professor Harald Haas, säger att man bland annat kan nyttja lamporna i bilarna att skicka information så undrar jag vad  nya Volvobilarna sänder? Får man en Volvo bakom sig, ute på vägarna, då  känner man sig  genomstekt efter ett tag och drabbas av yrsel, sveda i ögonen och ont i huvudet. Vad har de satt för sändare på sina Volvobilar tro?

Så här står det i Ny Teknik:

Varje lampa är en potentiell sändare av trådlös data. Det visar ny forskning som kan lösa ett växande globalt problem för hur överförbar data ska hanteras.

Världen över finns 1,4 miljoner radiomaster och drygt 5 miljarder mobiltelefoner. Varje månad skickas över 600 terabyte trådlös data via dessa enheter.

Vardaglig trådlös överföring har nästan blivit ett lika vanligt inslag som elektricitet.
Men problemet med trådlös data är att den skickas via radiovågor vars spektrum är begränsat. Vi står därmed inför ett problem där vi vill belasta nätet mer än vad som idag är möjligt.
Ett annat problem är att radiomasterna kräver mycket energi, inte så mycket för att skicka data utan för att kyla ned hårdvaran, det vill säga basstationerna.
Men problemet kan snart vara ur världen tack vare ny forskning från professor Harald Haas, vid Jacobs universitet i Bremen, Tyskland.
Han har skapat en LED-lampa som kan skicka trådlös data via ljuset. Systemet kallas för D-light och använder sig en matematisk lösning kallad OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplexing).
Det hans lampa gör är att den kraftigt varierar i intensitet vilket sedan kan uppfattas av en mottagare. Just nu har Harald Haas lyckats skicka trådlös data via en LED-lampa på hastigheter upp till 10 megabit per sekund.
Förhoppningen är att han ska nå 100 Mbit/s vid slutet av året och ambitionen är att kunna skicka upp till en gigabyte i framtiden.
Lampan och mottagaren ska vara så pass billiga att tillverka att det utan några större kostnader ska kunna ersätta världens 14 miljarder ljuskällor och skapa helt nya lösningar.
Till exempel skulle alla bilars strålkastare kunna bli sändare och kommunicera med andra bilar för att bättra trafiksäkerheten. All världens gatubelysning skulle kunna bli accesspunkter för surfning. På kemiska fabriker där radiovågor kan störa tillverkningen skulle fabrikens lampor kunna användas som sändare av data. Möjligheterna är oändliga. Överallt där vi har lampor skulle det kunna gå att skicka information.
Lampan måste dock alltid vara tänd för att informationen ska kunna skickas. Men den kan vara i ett sådant neddimmat läge att ljuset inte uppfattas av det mänskliga ögat.  
–          Allt som behöver göras är att sätta in ett litet mikrochip i alla ljusenheter. Det skulle skapa dels en ljuskälla men även möjligöra överföring av trådlös data. Så i framtiden kanske du inte längre bara ser 14 miljarder glödlampor, utan 14 miljarder Li-Fi:s som ger en renare, grönare, ljusare framtid, sade Harald Haas under en presentation på konferensen Ted.
Om du klickar på videon ovan får du se professor Haas för första gången för allmänheten demonstrera hur en LED-lampa kan sända trådlös data.

Teknikdebatt om allergier och magnetfält samt mobiltelefoner kontra samhällsnyttan

Inget samband är visat skriver en anonym (AlgoreNOT) ,kommentar i en debattartikel:

Ytterligare skrämsel kring el-mag-fälten. Vi vet sedan 20-talet att radiolyssnande leder till sinnesjukdom. Båda ökade linjärt under en lång tidsperiod alltså måste det vara farligt att lyssna på radio? Man kan inte dra några slutsatser alls utan att veta hur orsaksambanden ser ut och även om en riskförhöjning skulle hittas av alla el-mag.-fält-källor runt oss, så är nyttan överlägset mycket större än nackdelarna, inklusive ev. hälsorisker. Hur många liv har mobiltelefonen räddat? Otaliga. Hur många liv har släckts av mobiltelefonernas elektromagnetiska fält? Så vitt man vet = 0. Det finns andra risker i samhället som behöver resurserna betydligt bättre. Det finns inte en enda studie som har påivsat något orsaksamband mellan el-fält och hälsorisker. Leukemistudien på barn från 2002 (ang. kraftledningar) kunde reproduceras genom att även koppla samband till kyrkor eller fotbollsarenor!

Mitt Svar till den anonymes debattinlägg:

6ebe4a7b22773a23c0cfd757530d6555

debattör Solveig Silverin, nu

Sambandet är inte testat vetenskapligt (det visade sig att en ny studie har bekräftat ett samband mellan magnetfält och astma se Professor Hardells blogg https://lennarthardell.wordpress.com/2011/08/07/ny-studie-visar-pa-samband-mellan-exponering-for-lagfrekventa-elektromagnetiska-falt-under-graviditet-och-barnastma/)

Därmed kan man inte påstå att det inte finns ett samband mellan magnetfält och astma. Däremot har allergierna ökat sedan vi började nyttja el i våra hem. Man har sett ett samband mellan hög elkonsumtion och allergi och jämfört länder med höga industriutsläpp (förorenad luft) som trots det inte visat förhöjd astma eller allergi. Alltså det var en hög elkonsumtion som visade en förhöjd förekomst av allergier.

Att nyttja el har ju höjt levnadsstandarden, men det är inte nödvändigt att bygga det sämsta elnätet i världen som Sverige gjorde. Sjuka människor kostar pengar, men visst det gynnar ju läkemedelsindustrin förstås. Jag kan förstå på ditt uttalande här att man inom mobilindustrin utgår ifrån att det är helt OK att skada människor med mikrovågsstrålning. Alltså på grund av samhällsnyttan så får man räkna med att folk blir skadade. I de mobiltäta länderna uppgår siffran till 5% av befolkningen som skadats av strålningen. Är det OK?

Vilka skador den gör på naturmiljön vill man ännu inte erkänna, men det är redan dokumenterat en misstanke och det är bara början. Mobiltelefonin och de trådlösa nätverken en är storskalig verksamhet där inte en enda människa har möjligheten att välja bort strålningen ur sin livsmiljö. Hur många och hur mycket våra barn skadas vågar jag bara inte tänka på. Kan vuxna skadas av strålningen så kommer ju fler än 5% barn skadas eftersom de är mycket känsligare än vuxna.

Mobilindustrin visste att man redan 1963 konstaterat att mikrovågor är skadligt trots detta bygger mobilindustrin ut en totalexploatering av hela jordens befolkning av pulsmodulerade mikrovågor, Jag kan inte se detta på annat sätt att man medvetet och med uppsåt har för avsikt att skada en hel befolkningens liv och hälsa enligt Brottsbalken 3 kapitlet 7 §. En dålig och en hälso- och miljöskadlig teknik är inte försvarbart eftersom den i detta sammanhang är en global belastning på allt biologiskt liv.

Solveig Silverin miljöingenjör

________________________

Fann denna intressanta information och redovisning  på professor Lennart Hardells blogg där Hardell hänvisar till studien som visar att det finns vetenskapligt belägg för visat samband mellan astma och magnetfält hos barn:

Ny studie visar på samband mellan exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält under graviditet och barnastma

augusti 7, 2011 av lennarthardell

Barnastma ökar i frekvens och internationella siffror visar att 13 % av barnen har drabbats av astma före 18 års ålder. Orsaken till detta är dåligt känd.

En färsk studie visar nu på att exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält (EMF) under graviditet ökar risken för astma. I undersökningen från USA mättes EMF under 24 timmar hos 626 gravida kvinnor under första eller andra trimestern. Några ytterligare mätningar gjordes inte efter att barnet fötts.

Förekomsten av astma hos barnen undersöktes via sjukhusjournaler upp till en ålder av 13 år. Av dessa utvecklade 130 stycken (20,8 %) astma varav 80 % diagnostiserades upp till 5 års ålder.

Risken för astma ökade med 15 % för varje ökning av exponeringen EMF med 0,1 mikroTesla, vilket var ett statistiskt säkerställt fynd. Exponering mer än 0,2 mikroTesla ökade risken 3,5 gånger, även detta statistiskt signifikant. Samma exponeringsnivå har visats fördubbla risken för barnleukemi.

Detta är den första studien i sitt slag. Den visar på ökad risk för astma vid relativt låga nivåer av exponering för EMF, dvs lågfrekventa fält från elektrisk utrustning, högspänningsledningar etc. Tänkbara mekanismer är negativ påverkan av immunsystemet eller utvecklingen av lungorna under en känslig period av fosterstadiet. Fler studier krävs givetvis men utan tvekan är resultaten oroande och kräver ökad försiktighet och prevention mot exponering för elektromagnetiska fält. En brist i studien är att exponering för radiofrekventa fält (mobiler, DECT, trådlösa nätverk etc) inte ingick i studien. Resultaten måste tas på allvar! Erfarenhetsmässigt har dock resultat av detta slag en tendens till att negligeras och bortförklaras eftersom mäktiga ekonomiska intressen berörs.