Mobillobbyisten Anders Ahlbom raserar de sista resterna av förtroendet för FAS och SSM

2011-08-04

Eftersom FAS e-postadress är skyddad kan jag inte skicka detta brev som kopia till regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten samt ej heller till mig själv som bevis för att jag skickat denna förfrågan till FAS, därför vill jag meddela att jag ställt frågor till FAS angående professor Anders Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin. Detta meddelande skall diarieföras.

Jag begär att får svar på om ni inom FAS tänker granska Anders Ahlbom eftersom han har entledigades från WHO:s arbetsgrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag förstår, slippa bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin.
Nu undrar jag om Anders Ahlbom sagt upp sig från sin tjänst inom FAS eftersom han även här måste betraktas som jävig alternativt företrädare för mobilindustrin? I annat fall ställer jag krav på att FAS granska Ahlboms intressekonflikt med mobilindustrin, av följande orsak:

En person som skäligen är misstänk att företräder mobilindustrin och är lobbyist för mobilindustrin är att betrakta som jävig och kan omöjligen sitta kvar i arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen kring hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet.

Mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens pulsmodulerade elektromagnetiska strålning är en storskalig miljöfarlig verksamhet som påverkar och riskerar att skada hela befolkningens hälsa då det är väl känt att mikrovågsstrålning ger skadliga biologiska effekter. Av den anledningen bör det anses vara en brottslig handling att dölja hälsoriskerna för allmänheten, då allmänheten saknar möjligheter att välja bort denna extremt höga strålning i sin livsmiljö.

Det är regeringen som har det yttersta ansvaret för denna storskaliga industriverksamhet och har därför ansvaret att ge myndigheterna uppdraget att jäviga personer, industrilobbyister inom berörda ansvariga myndigheter som FAS, SSM och Socialstyrelsen, inte får ges möjligheter att företräda industrin och därigenom föra allmänheten bakom ljuset gällande riskerna med denna strålning.

Denna industriverksamhet gällande den nya teknikens trådlösa nätverk är inte begränsad till en liten grupp utan hela befolkningen så ock våra barn är utsatta för strålningen. Med andra ord, det åligger ansvariga myndigheter, politiker och mobilindustrin samt regeringen att inte utsätta en hel nations befolkning för skaderisk. Eftersom strålningen berör alla är detta ett brott mot både mot mänskliga rättigheter och att medvetet skada människors liv och hälsa enligt brottsbalken 3 kapitlet 7§.

Jag kräver att Anders Ahlbom granskas, samt även Ahlboms nära kollega Maria Feychting som ljuger folket rätt upp i ansiktet, genom att förneka att barn inte (ICNIRP) är känsligare för strålningen och som förnekar de forskningsresultat som visar på uppenbara risker med denna strålning.

Det är samma strategi nu mot befolkningen som mot dem som utsattes för asbests, där man undanhöll riskerna för arbetstagarna så att dessa inte skyddade sin hälsa. Och de som engagerade sig i arbetsmiljöproblemet blev ”utkastade”. Situationen är exakt densamma gällande mobilindustrins verksamhet men detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det är ett gigantiskt allomfattande risktagande som gäller hela befolkningens hälsa och livsmiljö. Denna handling är inte överensstämmande med Miljöbalkens syfte, ”Att arbeta för ett uthålligt samhälle” ej heller överensstämmande med att arbeta för ”en säker strålmiljö”, vilket är SSM:s uppdrag. Eller har regeringen lagt hela miljöbalken på hyllan till förmån för industrins hänsynslösa rovdrift på människa och miljö?

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s