Teknikdebatt om allergier och magnetfält samt mobiltelefoner kontra samhällsnyttan

Inget samband är visat skriver en anonym (AlgoreNOT) ,kommentar i en debattartikel:

Ytterligare skrämsel kring el-mag-fälten. Vi vet sedan 20-talet att radiolyssnande leder till sinnesjukdom. Båda ökade linjärt under en lång tidsperiod alltså måste det vara farligt att lyssna på radio? Man kan inte dra några slutsatser alls utan att veta hur orsaksambanden ser ut och även om en riskförhöjning skulle hittas av alla el-mag.-fält-källor runt oss, så är nyttan överlägset mycket större än nackdelarna, inklusive ev. hälsorisker. Hur många liv har mobiltelefonen räddat? Otaliga. Hur många liv har släckts av mobiltelefonernas elektromagnetiska fält? Så vitt man vet = 0. Det finns andra risker i samhället som behöver resurserna betydligt bättre. Det finns inte en enda studie som har påivsat något orsaksamband mellan el-fält och hälsorisker. Leukemistudien på barn från 2002 (ang. kraftledningar) kunde reproduceras genom att även koppla samband till kyrkor eller fotbollsarenor!

Mitt Svar till den anonymes debattinlägg:

6ebe4a7b22773a23c0cfd757530d6555

debattör Solveig Silverin, nu

Sambandet är inte testat vetenskapligt (det visade sig att en ny studie har bekräftat ett samband mellan magnetfält och astma se Professor Hardells blogg https://lennarthardell.wordpress.com/2011/08/07/ny-studie-visar-pa-samband-mellan-exponering-for-lagfrekventa-elektromagnetiska-falt-under-graviditet-och-barnastma/)

Därmed kan man inte påstå att det inte finns ett samband mellan magnetfält och astma. Däremot har allergierna ökat sedan vi började nyttja el i våra hem. Man har sett ett samband mellan hög elkonsumtion och allergi och jämfört länder med höga industriutsläpp (förorenad luft) som trots det inte visat förhöjd astma eller allergi. Alltså det var en hög elkonsumtion som visade en förhöjd förekomst av allergier.

Att nyttja el har ju höjt levnadsstandarden, men det är inte nödvändigt att bygga det sämsta elnätet i världen som Sverige gjorde. Sjuka människor kostar pengar, men visst det gynnar ju läkemedelsindustrin förstås. Jag kan förstå på ditt uttalande här att man inom mobilindustrin utgår ifrån att det är helt OK att skada människor med mikrovågsstrålning. Alltså på grund av samhällsnyttan så får man räkna med att folk blir skadade. I de mobiltäta länderna uppgår siffran till 5% av befolkningen som skadats av strålningen. Är det OK?

Vilka skador den gör på naturmiljön vill man ännu inte erkänna, men det är redan dokumenterat en misstanke och det är bara början. Mobiltelefonin och de trådlösa nätverken en är storskalig verksamhet där inte en enda människa har möjligheten att välja bort strålningen ur sin livsmiljö. Hur många och hur mycket våra barn skadas vågar jag bara inte tänka på. Kan vuxna skadas av strålningen så kommer ju fler än 5% barn skadas eftersom de är mycket känsligare än vuxna.

Mobilindustrin visste att man redan 1963 konstaterat att mikrovågor är skadligt trots detta bygger mobilindustrin ut en totalexploatering av hela jordens befolkning av pulsmodulerade mikrovågor, Jag kan inte se detta på annat sätt att man medvetet och med uppsåt har för avsikt att skada en hel befolkningens liv och hälsa enligt Brottsbalken 3 kapitlet 7 §. En dålig och en hälso- och miljöskadlig teknik är inte försvarbart eftersom den i detta sammanhang är en global belastning på allt biologiskt liv.

Solveig Silverin miljöingenjör

________________________

Fann denna intressanta information och redovisning  på professor Lennart Hardells blogg där Hardell hänvisar till studien som visar att det finns vetenskapligt belägg för visat samband mellan astma och magnetfält hos barn:

Ny studie visar på samband mellan exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält under graviditet och barnastma

augusti 7, 2011 av lennarthardell

Barnastma ökar i frekvens och internationella siffror visar att 13 % av barnen har drabbats av astma före 18 års ålder. Orsaken till detta är dåligt känd.

En färsk studie visar nu på att exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält (EMF) under graviditet ökar risken för astma. I undersökningen från USA mättes EMF under 24 timmar hos 626 gravida kvinnor under första eller andra trimestern. Några ytterligare mätningar gjordes inte efter att barnet fötts.

Förekomsten av astma hos barnen undersöktes via sjukhusjournaler upp till en ålder av 13 år. Av dessa utvecklade 130 stycken (20,8 %) astma varav 80 % diagnostiserades upp till 5 års ålder.

Risken för astma ökade med 15 % för varje ökning av exponeringen EMF med 0,1 mikroTesla, vilket var ett statistiskt säkerställt fynd. Exponering mer än 0,2 mikroTesla ökade risken 3,5 gånger, även detta statistiskt signifikant. Samma exponeringsnivå har visats fördubbla risken för barnleukemi.

Detta är den första studien i sitt slag. Den visar på ökad risk för astma vid relativt låga nivåer av exponering för EMF, dvs lågfrekventa fält från elektrisk utrustning, högspänningsledningar etc. Tänkbara mekanismer är negativ påverkan av immunsystemet eller utvecklingen av lungorna under en känslig period av fosterstadiet. Fler studier krävs givetvis men utan tvekan är resultaten oroande och kräver ökad försiktighet och prevention mot exponering för elektromagnetiska fält. En brist i studien är att exponering för radiofrekventa fält (mobiler, DECT, trådlösa nätverk etc) inte ingick i studien. Resultaten måste tas på allvar! Erfarenhetsmässigt har dock resultat av detta slag en tendens till att negligeras och bortförklaras eftersom mäktiga ekonomiska intressen berörs.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s