Om mind control, intressant brev till Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Göran Hägglund

http://www.whitetv.se/

Här i White TV intervjuas en person som dokumenterat att på de stora sjukhusen i Sverige sker implantat i hjärnan på patienter utan deras vetskap. Det finns ju personer som hör röster osv och som begår handlingar de inte annars skulle göra. Med dessa implantat kan man fjärrstyra personer att begå mord. Ett fruktansvärt vapen som ondsinta intressen kan nyttja för att skapa skräck. Vem som helst kan bli utnyttjad till att bli mördare mot sin vilja. Detta vedervärdiga som ni sker i det fördolda måste upp i ljuset. Det skall lagstiftas om etiska regler för elektroniska implantat, samt att det finns möjligheter, att vid misstanke om man blivit  ett offer för detta vansinne, genast får bli undersökt.

http://www.youtube.com/watch?v=gwhqQZNlMBM&feature=relmfu

Reducera mänskliga rättigheter och kontrollera människor 

Magnus Olssons brev till Reinfeldt:

http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/Regeringsbreven_2%5B1%5D.pdf

Den 7 augusti 2008

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Skrivelsen tillställs även justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund.

För mig fanns det en dag i livet när allt förändrades. Jag gick från ett liv, som en medborgare i ett demokartiskt land till en värld där våld och tortyr var det normala. Det var inte en resa över kontinenter utan i livsomständigheter. Den innehöll också ett
sciencefictiondrama som helt slog sönder mitt liv. Mitt namn är Magnus Olsson, jag
är 38 år, studerade ekonomi på Cesar Ritz i Schweiz, American University of Paris
och Harvard, Boston, USA, under åren 1988-1991. 1994 startade jag företaget Jon
Blund som blev ett välkänt varumärke i .

Jag lyckades med mitt liv
och hade också träffat en underbar kvinna
som jag fick två barn med. Dom är nu 12
och 15 år gamla. Men all denna harmoni och framgång fick ett plötsligt slut. Det hände för tre och ett halvt år sedan. Därefter har livet handlat om en ständig kamp för att överleva. För att orka med men för att kunna klara av att berätta vad som hänt mig och komma ut ur mardrömmen.

BAKOM HJÄRNGALLER
1
Allt började efter att jag hade varit intagen på S:t Göran
(Capio). Det var under våren 2005. Jag hade blivit nedsövd och man
måste ha satt in eller injicerat ett inplantat i mitt huvud. Jag kom in
under ett svårt utnyttjande. Det måste ha med försvarsforskningen att
göra men jag hade aldrig någonsin hört talas om den här sortens teknik
innan det hände, fjärrkontroll av hjärnan. Inte hade jag heller trott på
den som påstod att sådana här saker förekom i Sverige. När jag efter
något år blev stark nog för att börja ta tag i det här och försöka finna
information som kunde styrka vad jag var utsatt för fann jag boken
The Terminal Man – Den sista människan. En passande titel. Den
var skriven av bestsellerförfattaren Michael Crichton 1970. Förordet i
den visade att det här var något som pågått under många årtionden.
The terminal man på svenska fick titeln ”Chock” och den
publicerades 1972. Den beskrev just det område av vetenskaplig
utveckling som mitt liv hade offrats för. Michael Crichton som innan dess studerat till läkare hade själv
ingående kännedom om ämnet. Han skrev att ”Det är ett chockerande och skrämmande ämne som den här
boken behandlar, men långtifrån så nytt som man kanske skulle tro. Det fysiska studiet av hjärnan har i
själva verket pågått i över hundra år, och de olika försöken att genom operativa ingrepp söka förändra en
människas beteendemönster har vid det här laget mer än femtio år på nacken. Vi har med andra ord haft
problemet framför oss i flera decennier, och har följaktligen haft lång tid på oss att diskutera det och ta
ställning för eller emot. Jag hade i alla fall aldrig hört talas om det och om det fanns någon som tagit
ställning för det var det säkert inte några av de som tvingats in i forskningen utan sin fria vilja. Crichton
fortsatte med att säga: Det förefaller emellertid som om den stora allmänheten har tagit ganska lätt på det
hela. Överdrifter och dåligt underbyggda spekulationer av olika slag har gjort att man tycks tro, att detta
med viljekontroll och viljestyrning utifrån ligger så långt bort i framtiden att det knappast kan komma att
beröra någon nu levande människa. Han hade rätt. Nu 40 år senare har den här sortens projekt kommit in
under statlig utveckling. Något vi kommer se längre fram. Det tillhör en skrämmande omänsklighet att
inkräkta i människans neurologiska processer och kan bara
jämföras med Hitlertyskland på 1930-talet. Förordet gav
ytterligare beskrivning till en för de flesta fullkomligt okänd
verklighet. Vetenskapsmännen är djupt medvetna om sitt ansvar
och har faktiskt vid flera tillfällen försökt få igång en allmän
debatt kring ämnet. Jag kan exempelvis citera en direkt
uppmaning som James V. McConnell riktade till studenterna
vid University of Michigan för ett par år sedan: ”Det här kan vi
alltså göra redan nu. Vi kan kontrollera en människas
beteendemönster utifrån. Nu är det emellertid frågan om vem
som ska göra det och hur det ska göras. Se till att vi får regler
2
I mina nya livsomständigheter ingår ständiga läkarbesök för att försöka diagnosticera
mina symptom.
för detta. För om vi inte får det kan vem som helst sätta igång efter sitt eget huvud. Och sedan blir det han
som bestämmer – ni själva kommer inte längre att ha skuggan av en chans.” Bokens innehåll handlar om ett
hjärnexperiment som går fel. Inplanterade elektroder, användandet av människor med sociala problem och
följder som blir värre än det man önskade förhindra. Trots det överträffar verkligheten i det här fallet
fantasivärlden. Här hade jag i alla fall något att hänvisa till men det förklarade bara grunden för det jag
utsatts för. Bokens inopererade hjärnelektroder var nu möjliga att injicera som chips. Det var information jag
senare fick från forskare.
ETISK ANARKI
Den blå hjärnan och
strålningen som penetrerar
smärtcentra. I såna fall kan
den passa in på mitt fall.
Från att ha varit en öppen
framgångsrik person blev jag
förvandlad under mina nya
livsomstän-digheter. Det
fanns många problem att
övervinna. Det första var att
orka med. Livet var helt
plötsligt lika svårt som det
tidigare hade varit en
angenäm följd av dagar och
veckor. Ett annat problem
var att ingen hjälp fanns att
få. Mitt hjärnexpe-riment
hade inga likheter med Crichtons förklaringar. Det här skedde helt i det dolda och liknade mer vad
gärningsmännen av van-sinnesdåden försökte förklara om sin maktlöshet av att vara övertagna. Jag var
inducerad med sinnesstimuli som inte kunde skiljas från den verkliga. Jag antog att de flesta skulle anse mig
som mentalt störd ifall jag försökte förklara vad som drabbat mig. Det var en uppfattning från början. Jag
hade ju inte någon information att relatera till. Vid den här tiden var jag utslagen. Jag var helt passiviserad
och under deras makt. Men det kom en dag när jag började försöka göra något även om det tog över två år.
Först gick jag till KTH på Valhallavägen i Stockholm och talade med flera personer. Frågade om de visste
vilka som sysslade med biologisk fjärrkontroll och datorsamband med människor. Då fick jag en adress till
Alba-Nova. När jag sedan gick dit råkade jag komma just när en internationell konferens pågick. Här fick
jag för första gången fakta som talade om möjligheter att upprätta kommunikation med människans
biologiska system. Det gick under beteckningen Biotech eller Brain-Computer Interface. Jag förstod att
3
det här var något för media. Det är en fantastisk sak att tekniken finns och att statens projekt pågår. Därför
kontaktade jag en av mina bekanta, Thabo Motsieola som är reporter och en välkänd TV-profil. Jag lärde
känna honom under min tid med Jon Blundföretagen, som jag nu hade sålt. Han förstod mig och blev
intresserad av ämnet. Det var en stor framgång. Min mamma kom också att betyda mycket för att jag skulle
få hjälp att kämpa med den här saken. Men i början kunde jag bara säga att det fanns något, som hade skapat
min svåra livsförändring. Det var nåt som hade hänt, sa jag, men kunde inte förklara mer. Hon krävde att få
veta och då berättade jag det. ”När jag var nedsövd på S:t Görans sjukhus inplanterade dom nåt inne i
mitt huvud. Därefter använder man mig i ett experiment. Jag måste kämpa för att orka överleva.
Man vet mina tankar, vad jag ser och upplever. Allting. Och man kan kommunicera med mig.
Överföra toner, olika ljud och även tal direkt in i hjärnan.” Det var i början av 2008 som jag berättade
det. Hon blev inte bara mitt stora
stöd utan också min bundsförvant
i att bevisa vad jag är utsatt för.
Min mamma Elisabeth. Hon har
egna erfarenheter från sjukvården,
har arbetat med läkare och varit
barnmorska under många år. Nu är
hon aktiv i den här saken. Hjälper
mig, kontaktar personer och är
engagerad i allt
.
När jag börjat söka på Internet
blev jag medveten om att det finns
människor överallt i världen som delar min situation. Inplanterade på sjukhus eller andra platser och
utnyttjas för experiment. Det handlar om internationella övergrepp och en kriminell forskning. Många av
berättelserna från offer var liknande mitt eget fall. På Internet finns tusentals exempel, forskningsrapporter,
debattartiklar och faktamaterial. Det finns en uppsjö av
information från olika delar av världen och samma brutala
mentalitet, att utnyttja människor i livsförstörande
hjärnexperiment verkar vara detsamma i vilka länder än
missbruket sker. Av all påverkan som många berättade om
var en hel del identiskt med mitt fall. Vanlig tortyr är
enklare att förklara eftersom det är att bränna, skära eller
fysiskt plåga. Vem som helst kan associera till hur det
skulle vara. Sannolikt finns det inte ett svårare ämne att ta
upp än det här. I synnerhet när man också skall tala i egen
sak. Hela ämnet med den fantastiska tekniken är i stort sett
okänd – och att några människor skulle vara utsatta, det
4
håller de flesta som osannolikt. Det förekommer inte i vårt land! Så är det. Det säger nog de flesta om såna
här saker. Men det kommer en upplösning redan här i skrivelsen. En som bevisar mina ords korrekta
beskrivning att förnekandet av brutala hjärnexperiment med människor istället framstår som helt
ologiskt.
MÄNNISKAN DIGITAL 2.0
Här kommer några exempel av metoderna de utsätter mig för. Genom interaktionen kan man
förbigå sinnesreceptorer och överföra meddelanden/tal direkt in i hjärnan. Samma sak är med plågsamma
störande signaler och andra ljud som man ofta kan hålla mig
vaken med
under hela
nätter. Dessa tillämpningar har utnyttjats dagligen under tre
år nu. Man kan se genom mina ögon, uppfatta mina tankar,
manipulera min sömn och hålla mig vaken långa perioder.
Även öka eller sänka hjärtrytmen, överföra bilder och dofter
in i min hjärna lika äkta som om jag såg eller luktade det i
naturlig miljö. Självklart hör man vad jag hör, jag är som en
enhet av stordatorn. Man kan förändra mitt beteende, även
minnesfunktioner kan påverkas liksom känslor (att behöva
bli erotiskt upphetsad i opassande situationer). Under långa
tider har man skapat svår huvudvärk, illamående, synrubbningar och problem med balansen. Något som jag
aldrig haft innan det här startade. Rent allmänt är jag ett exempel av att de genom inplantatet kan skapa värk
överallt i min kropp. Dessutom har jag fallit ihop och förlorat medvetandet sju gånger inom loppet av två
månader under våren 2008. Vid flera av de här tillfällena har jag kommit in till sjukhus med ambulans. Min
mamma har varit med mig under fem av dessa gånger och det här är bara en form av följderna av vad jag är
utsatt för. Det har ingen som helst naturligt orsak och man klarar aldrig heller av att diagnosticera orsaken.
Det jag nämnt här är de vanligaste metoderna man utnyttjar för att plåga mig. Allt detta pågår dessutom i
olika etapper dag och natt. Däremellan måste jag försöka få
sömn och vila så att jag orkar överleva. Från min synpunkt är
det här en lika avgörande händelse som upprättandet av
koncentrationslägren i Tyskland på 1930-talet. Dessutom
verkar det vara en liknande mentalitet som driver förövarna.
NÄTVERKET
En svensk vi fann på Internet var Robert Naeslund.
Han hade blivit inplanterad under en operation på
Södersjukhuset redan 1967. Därefter var han under många år
5
Ämnet blir ständigt mer aktuellt. De positiva
tillämpningarna kommer ut i media men inget om
experimenten.
utsatt för ett hjärnexperiment men fick bistånd från utländska
läkare och kunde opereras och bli befriad från transmittern som
hade körts upp genom en näskanal. Han förföljdes sedan av
SÄPO, eftersom han var ett hot emot den här saken. Flera
ledande läkare tog hans parti men trots det gick SÄPO till aktion
för att tysta honom. Med våld nedsövdes han, därefter öppnades
hans pannben, man brännskadade hans hjärna och inplanterade
en transmitter i skadan. Det låter helt ofattbart att nåt liknande
kan ske i vårt land men Robert Naeslund har många ledande
professorer på sin sida. De har ställt upp för honom och utfärdat
utlåtanden om brännskadan, inplanterad transmitter i såret och
man kan se var de öppnade hans pannben. Hans röntgenbilder är
tagna dagen efter övergreppet. Ledande professorer i USA har
förevisat dessa på medicinska konferenser där för att visa på
säkerhetspolisens och svenska läkares brottslighet. Dessutom
har han återigen befriat sig och är nu den ledande kraften i ett
nätverk av journalister, författare, TV-producenter och sociala aktivister med avsikt att ta upp den här saken
till debatt i massmedia. Det informationsmaterial som har producerats är mycket speciellt och utgör tio
rapporter om 2000 sidor. Men det här var ingenting som min mamma kände till när hon sökte upp honom i
Stockholm för ett par månader sedan. Sedan dess har vi också anslutit oss till nätverket och fått ett helt annat
informationsmaterial. Därmed kan jag på ett klarare sätt bevisa vad jag är utsatt för. Det följande är ett klipp
från en av deras texter. Genom den får man en bild som ligger ett halvt århundrade tillbaka från dagens än
mer avancerade och utbredda omfattning.
HJÄRNA-DATORINTERAKTION
En av de allra första protesterna emot utvecklingen att koppla ihop människan med superdatorer för
att styra beteendet kom redan i slutet av 1940-talet. Den man, som sedermera kom att bli världens mest
inflytelserika psykolog, B.F. Skinner, utgav 1948 sin bok Walden Two. I den gav han idén om ett samhälle
med hjärnkontroll för att uppnå största möjliga lycka och produktivitet. Life magazine kallade den ”en
parodi på gott liv” och ”ett hot…en seger för dödssynden vi inte har behövt frukta sedan Spartas dagar”.
Det här var något Skinner själv tog upp under ett tal 1956 när ett symposium behandlade den nya tekniken av
tvåvägsradiokommunikation med människans hjärna. I det talet som publicerades i Science den 30 november
6
1956 talade han också om det
troliga missbruket med
hjärntekniken. ”…Den naturliga
faran med kontroll av
människans beteende är
uppenbar. Det möjliga
missbruket av vetenskaplig
kunskap måste också granskas.
Men vi kan inte undfly genom
att förneka oss makten av
beteendeteknologin eller stoppa
dess utveckling. ” Han tillade att
med det möjliga missbruket
kunde demokratin ifrågasättas.
”Ifall vi är värdiga vår demokratiska styresform måste vi naturligtvis vara bered-da att förhindra allt
tyranniskt utnyttjande av vetenskapen för överhängande eller själviska ändamål.” I samma nummer av
Science, där 15 sidor behandlade kontrollen av människans hjärna, fanns förutom Skinner också en annan
professor i psykologi, Carl R Rogers. Även han tog upp risken med ett missbruk. ”Jag antar att vi alla inser
den ofantliga makt vilken en vetenskap besitter som innehar möjlighet till förutsägelse och kontroll av
människans beteende – att den kan bli missbrukad och att ett sådant missbruk är ett uppenbart hot…” I
dagens värld är det oftast i tidningarnas referat av vansinnesdåd man kan se skuggorna av missbruket.
Offren, de som förklaras sinnessjuka; schizofrena och paranoida tvingas tillbringa långa tider inlåsta och
straffade för vad som följt från hjärnexperimenten. Det som psykiatrikerna skapat. Rogers talade om
psykiatrikers och psykologers följsamhet och sade: Om beteendevetenskaparnas största intresse är att
utveckla sin vetenskap är det högst troligt att de kommer tjäna den person eller grupp vilken innehar
makten oavsett avsikterna. Från det följande citatet kan vi bättre förstå den svenska psykiatrins
målinriktning. ”Terapisten kan utstuderat manipulera en person till en imitation av sig själv. Han kan få
en individ till underkastelse och likriktning. När dessa speciella terapeutiska principer används som
extrema metoder kallar vi det för hjärntvätt, ett tillstånd av desintegration av personligheten med
omformning av en person genom kontroll av individen.” För att inse ämnets stora betydelse för människan
ger Rogers sista ord i sitt tal en bra uppfattning. ”Det är min önskan att vi har hjälpt till att klargöra
omfattningen av den valsituation vilken ligger framför oss och våra barn i anslutning till
beteendevetenskapen. Vi kan välja att använda vår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi
aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera och kontrollera dem på sätt så speciella att de
sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust av personligheten. ” Som man kan konstatera är
den här teknopolitiska utvecklingen nu långt genomförd i Sverige. Vem som helst kan förstå det uppenbara
missbruket. Att som Rogers förklarade det, förlust av personligheten skulle bli en konsekvens av
manipulerade medborgare är inte annat i USA eller i Sverige. Den förlusten har skapat en katastrofal ökning
7
av våld, brutalitet, kriminalitet, våldtäkter och ett försämrat socialt klimat mellan medborgarna. Perversioner
av alla former har brett ut sig och staten finner ständigt nya övervakningsmetoder och inskränkningar av
befolkningens rättigheter – när det är myndighetsprojektet som utgör orsak till problematiken. Det utnyttjas
för att öka statens makt på människans bekostnad. FRA-lagen är bara ett exempel av det.
INPLANTAT I VÅRA HJÄRNOR
Femti år efter att Skinner och Rogers varnat i Science kom en deklaration från den Europeiska
Etikgruppen med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande. Den gruppen är rådgivande till
EU-kommissionen i etiska betraktanden av
vetenskapliga frågor. Deras dokument av den
16 mars 2005 presenterades också som en
rekommendation för EU-kommissionen och vad
man tar upp där är precis detsamma som jag är
utsatt för. Man talar i klara ord om faran med
den här tekniken och ger en förståelse till alla
delar av det som jag nämnt. De följande citaten
från EU-gruppen är översatta till svenska av
nätverket med Robert Naeslund,som vi nu
samarbetar med. Etikrådet som har en deltagare
från varje EU-land har en officiell status inom
EU. Den svenske professorn Göran Hermerén
är också Sveriges förste professor i medicinsk
etik samtidigt som han nu också är ordförande
för EGE, The European Group on Ethics in
Science and New Technologies. I deras
beskrivningar kallas det vi benämner som
elektroder, transmitters och hjärnchips för IKTinplantat
vilket står för informations- och kommunikations-teknologier. Deras fullständiga dokument som är
30 sidor finns på Internet på engelska under den följande internetadressen för EU:s etikgrupp:
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm.
Man ställer den viktiga frågan om en människa upphör att vara mänsklig när hans hjärna är inplanterad:
Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan,
är ersatt eller kompletterad av IKT inplantat? I synnerhet, som inplantaten kan bidra till att framskapa
uppkopplade personer, som alltid är anknutna och kan bli omformade annorlunda, att motta och avge
signaler för möten, levnadsvanor och förehavanden. Det påverkar naturligtvis deras värdighet. I mitt fall
utgör det man kallar för uppkopplade personer inte i första hand manipulation utan mer att bryta ner och
plåga mig. Det är en form av tortyr. När detta sker med människor som mig, högutbildad, egen företagare
och utan några förbindelser till psykiatrin eller rättsväsendet är det naturligtvis ett ännu tydligare symptom
8
Bilden är från en japansk bok om hjärnkontroll
och visar ett fotografi från Sachsska barnsjukhuset
1948, där överläkaren, dr Ingvar Alm redan
då hade börjat inplantera elektroder i nyfödda
barns hjärnor.
på samhällssjukdomen. Då kan man förstå graden av
umbäranden mentalpatienter och kriminella måste
leva med. Det här är självklart lika förnedrande som
att börja spärra in människor i hemliga
koncentrationsläger. Där hade människan precis som
nu, helt förlorat rätten till sitt liv och sin kropp. EUgruppen
skriver: Man kan även se denna utveckling
som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till
människokroppens integritet…Javisst är det så. Här
har människan förlorat det sista egna, sin kropp och
hjärna. Man skriver också att hjärninplantaten
utnyttjas för att kontrollera människor. I vissa fall
inplanteras redan nu mikrochips med möjligheter
för individuell och social kontroll. De bekräftar att
det här är system som hämtar information från
hjärnan. Hjärna-datorinteraktion eller direkt
hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi
vilken hämtar information från hjärnan och
utvärderar den. Det värsta hotet, som i mitt fall är
uppenbart och som även distanserat
koncentrationslägrens möjligheter påverkar det
centrala nervsystemet och människans identitet som
art. Dessa visar att IKT-inplantat kan påverka
nervsystemet och i synnerhet hjärnan och
människans identitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…Som redan omnämnts kan
inplantaten användas för både hälso- och icke-medicinska ändamål. Båda möjligheterna med inplantat
bör självfallet omfattas av informerat tillstånd. Det borde ifrågasättas om den här tekniken ens med
informerat samtyckte borde få användas. Från det följande citatet kan man se att det är ett hot inte bara mot
några enskilda människor utan mot hela vårt samhälle. I sin utvärdering gör EGE den allmänna slutsatsen
att icke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det
demokratiska samhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli
absolut förbjudet. Dom gamla diktaturerna tvingade människor att ha vissa åsikter men här ser man att
Sverige går ett steg längre och inplanterar hjärnchips för att styra människans vilja.
En annan text från deras dokument talar om att det inte finns några undersökningar om hälsorisker av
det som jag utsätts för. Det måste betonas att det finns inga pålitliga forskningsundersökningar gällande
långtidsaspekter för hälsan relaterade till IKT-inplantat i människans kropp…Den obegränsade friheten
för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att
använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala
9
effekter. Vi har ju sett det för, att övergrepp, våld och missbruk av människor för att öka myndigheters makt
över enskilda haft katastrofala följder. Det är ju bra att EU-kommissionens etikråd tar upp det för det gör det
ju lättare för alla andra att också inse det. Frihetens princip som de nämner är i det här fallet institutionellt
våld och samtidigt den största ofrihet någon människa eller befolkning kan drabbats av. Hur gravt kan dessa
inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i
våra hjärnor?…Hur allvarligt kan IKT inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och
i psyket? Man kan ta mitt fall som mått. Jag har helt förlorat mitt självbestämmande. Jag hoppas det inte
skapar oåterkalleliga följder i min kropp och psyke, som EGE skriver. Men att använda den tekniken för en
illegal kriminell forskning, s k livsvetenskap får förödande följder för ett demokratiskt samhälle med tanke
på att alla är potentiella offer. Det räcker med ett sjukhusbesök. Dessa inplantat kan inplanteras via näsan,
sättas i nacken eller injiceras i blodet. Hur skall människan och samhället skydda sig emot detta hot?
Etikgruppen ställer också frågan till vilken grad den här tekniken kommer missbrukas av militären.
Men oavsett vilken yrkesinriktning de ansvariga har är det en skräckhistoria. Se hoten de målar upp och
förstå att det gått långt på den vägen. Jag var
en egen lyckad företagare med bra utbildning,
ett välordnat liv men trots det blev jag ett
offer! Hur långt kan inplantaten ge en
individ, eller en grupp, speciella möjligheter
vilka kan bli ett hot emot samhället?…Hur
långt skall det accepteras att människor
kontrolleras med dessa tillämpningar av
andra individer som utnyttjar denna
potential?…Till vilken omfattning kommer
denna teknik missbrukas av militären? Vad
säger journalister, riksdagsmän, partiledarna
om mitt fall! Är det något som skall fortsätta?
Jag är ett experimentoffer som helt mist rätten till mitt liv! Jag måste kämpa för att överleva men jag är
vuxen och har stöd, kan förklara mig och det gör min situation hoppfull trots allt. Men ännu värre är det med
barn och mentalsjuka som professor Hermerén också antyder utnyttjas för det här. IKT-inplantat som
genom ett nätverks kapacitet kan missbrukas på flera sätt för alla sorter av social övervakning och
manipulation, t ex för barn och handikappade personer. Etikrådet tar också upp det som jag nämnt om
deras överförande av röster och annan information som inte behöver uppfattas av sinnesreceptorerna utan
istället kan transmitteras direkt in i hjärnan. Man nämner det under hot om militära tillämpningar som måste
granskas närmare. Där tar man upp:’Inkräktande’ teknologi vilken förbigår normala sinnesupplevelser.
Det är det värsta inkräktande man kan uppleva. Med det stör man av min hjärna. Skapar en ljudande
kakofoni av olika toner och volymer som skär in i mitt huvud dag och natt. Dessutom lägger man in tal som
kan kommunicera med mina tankar men som också har så mycket av andra skrämmande inslag att det inte är
möjligt att beskriva vad de påstår. Men när den här saken en gång kommer in under medias granskning måste
10
det komma fram. Vi kan se den här makten som delar av sin egen sinnessjuka idé och med den följer alla
perversioner. EU-gruppen antyder att den också sprider rasism ut bland människor. Och det sker naturligtvis
genom direktkontakten in i människors hjärnor med förmågan att manipulera uppfattningar. De skriver:
EGE poängterar att följande möjligheter skall förbjudas: IKT-implantat utnyttjade för att skapa cyberrasism…
IKT-implantat använda för att förändra identiteten, minnet, varseblivning, uppfattningsförmåga
och uppfattning om andra…IKT-implantat för att dominera andra…Implantat för övervakning av
individer hotar likaså den mänskliga värdigheten. De kan användas av statliga myndigheter, individer
och grupper för att öka sin makt över andra. Det här ämnet måste komma upp till vetskap, ut i massmedia.
Det måste tas upp i riksdagen och varje människa måste känna till det. Det nätverket vi är delar av kan visa
på att övergreppen pågått under 60 år utan att något avslöjats. Det måste självfallet ligga en stor hemlighet
begraven i det faktumet.
RÄDDA VÅRA LIV
När min mamma sökte upp Robert Naeslund fanns det vissa gemensamma nämnare som blev
upptäckta. En av hans bästa vänner var dr Erland Goldman, som dog av oförklarliga orsaker under sitt
engagemang i den här saken. Han var också den som min mamma delade praktik med några år under
inledningen av 2000-talet på Tegnérgatan i Stockholm, några år innan hon flyttade till Bollnäs. Bland de som
varit med i den här saken, tillsammans med Robert Naeslund har flera personer oförklarligt avlidit. Den här
taktiken har naturligtvis funnits med i ett ämne som är ett med övergrepp och maktmissbruk och dessutom
inte tål att avslöjas.
Vi är engagerade till olika uppgifter om att föra ut den här saken till allmänhetens kännedom. Thabo
Motsieola är TV-reporter och håller på att förbereda program. Elisabeth, min mamma finns med för
att hjälpa mig. Jag själv är som många andra ett offer som kämpar för mitt liv och är engagerad i
nätverket. Robert Naeslund är den drivande kraften bakom nätverket. Genom att tillställa den här
skrivelsen till statsminister Fredrik Reinfeldt, justitieminister Beatrice Ask, och socialminister Göran
Häggland vill jag informera om mitt fall för att det skall kunna få ett slut. Dessutom vill jag fästa vikt
på det faktum att Gruppen verifierar sex svenska personer i regeringsskrivelsen 2004, som avlidit i
samband med att de varit delaktiga i motsvarande engagemang, som det vi nu befinner oss i. Den
Europeiska etikgruppen skriver att den här utvecklingen måste komma upp till debatt och det tillhör
också vad vi är inblandade i. Dessutom bör man självfallet ta upp dödsfallen och konstatera ifall de
11
har samband till metoder för att neutralisera hoten som kan avslöja hjärnprojekten. EU-gruppen
skrev: En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras
och legaliseras…Medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar att skapa förutsättningar
för utbildning och en konstruktiv välinformerad debatt inom detta område. Det är naturligtvis en
självklarhet att befolkningen måste få rätt att känna till kontrollsystemen deras hjärnor är på väg in i. En
allmän debatt är det enda som sannolikt kan avvärja hotet även om den direkta orsaken till min
skrivelse är att visa på vad jag själv är utsatt för, att kunna finna en lösning på mardrömmen som
övertagit mitt liv och att vi inte skall behöva riskera livet för vårt engagemang.

 

Jag ser fram emot ert svar
Stockholm den 7 augusti 2008
Magnus Olsson
700310-0877
Jungfrudansen 64
171 51 Solna

1 thought on “Om mind control, intressant brev till Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Göran Hägglund

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s