Så jobbar lobbyisterna i maktens korridorer – Se upp för dem – Här är deras strategi

DSC_0054

 

Diplomat PR  föreläser här om hur man jobbar som lobbyist för industrin,  för att påverka politiker, organisationer (särskilt ungdomsorganisationer bjuder man in när det gäller klimat) Om alla lärde sig detta spel då slapp vi alla korkade beslut både inom EU och andra instanser som påverkar samhällsplanering och/eller miljö och  hälsa  negativt.

 

Framgångsfaktorer för politisk påverkan

Presentation Diplomat PR 

Susanne Hammarström, Head of EU Office. Diplomat PR Bryssel

Jan-Ove Jerrestål, Seniorkonsult, Diplomat PR Stockholm

Vad ska vi prata om?

–  om Diplomat PR och om oss

– Utgångspunkter för politisk påverkan

Framgångsrecept

 • Strategi och målbild
 • Aktörer
 • Budskap och kommunikation
 • Verktyg

 

Några idéer

 Sammanfattning

———————————

Framgångsrik påverkan

UTGÅNGSPUNKTER

– Utgångspunkter för politisk påverkan

– Behovet av opinionsbildning och lobbying har ökat

– De politiska beslutsprocesserna är komplexa och kräver analys, strategi och kommunikation

– Medias inflytande ökar och ökar

– Det politiska landskapet i ständig förändring

– Politiker har begränsat med tid och resurser för att inhämta information

 

Framgångsrik påverkan

FRAMGÅNGSRECEPT

Grundstenar

– Tydlig målsättning och strategi: vad vill ni uppnå?

– Förstå hur spelplanen ser ut: formella/informella beslutsprocesser & makthavare kartläggning av vilka beslutsfattare som har inflytande i frågan och makt att åstadkomma det man satt som målsättning

– Gehör och rätt timing för budskapen:

– Anpassa budskapen till det som är viktigt för beslutsfattaren

– Kom in i tidiga skeden

 

Framgångsrecept

STRATEGI OCH MÅLBILD

Målsättning och strategi

– Ingen kampanj bör lanseras utan att föreskridas av en gedigen strategi med tydlig målbild

– Vad vill ni uppnå? Inom vilken tidsram? Är målet realistiskt? Vilka är delmålen? Finns det alternativa mål?

– Hur skall ni uppnå målet? Strategi och action plan med milstolpar

– Utvärdering och löpande avstämning

 

Framgångsrecept

AKTÖRER

Skaffa en bra karta och kunskap om aktörer och drivkrafter

– Genomgång av politiska program, handlingar nämnder, medieresearch

– Intervjuer med bl.a. ledande politiker och chefstjänstemän

– Drivkrafter som påverkar samhällsplaneringen

– Kartläggning och analys av centrala aktörer

– Övergripande slutsatser

– Planer, aktiviteter

– Budskap

 

Vad påverkar politikers ställningstaganden?

– Ideologi, värderingar och egna referensramar

– Influenser från utomstående faktorer och aktörer

– Primära influenser:

 • Media
 • Partiet
 • Egna intressegrupper

 

– Sekundära influenser:

 • Experter
 • Näringsliv, fackliga organisationer

 

 

Drivkrafter

– Befolkningsförändring

– Opinion

– Faktor X(image, person)

– Politiska vallöften/ ideologi

Politiker & tjänstemän

Beslut

 

Framgångsrecept

BUDSKAP OCH KOMMUNIKATION

Budskapen bör …

– Bygga på trovärdiga konsekvensanalyser som illustrerar de positiva effekterna av förslaget i konkreta termer och siffror

– Inte gömma undan eventuella negativa effekter. Dessa bör istället tas upp och motbevisas

– Vara anpassade till beslutsfattarens prioriteringar och passa in med hans/hennes drivkrafter och mål

 

Budskapen bör …

– Presenteras som en positiv framtidsfråga, med fokus i dagsläge på tillväxt och klimat

– Presenteras i samband med relevanta samhälleliga händelser och/eller politiska beslut och utspel

 

För att få gehör

– Var påläst och ha järnkoll på fakta

– Visa alltid beredskap att ha en dialog och göra justeringar

– Kom till väsentligheterna snabbt

– Var konkret och konstruktiv – ingen kravmaskin

– För fram lösningar – inte problem

– Kommunicera utifrån mottagarens perspektiv

–  Ge och ta

– Var öppen och transparent

 

Framgångsrecept

VERKTYG

 Exempel på verktyg

– Möten: Seminarier, uppvaktningar och studiebesök – tjänstemän och politiker

– Allierade: Uppvakta beslutsfattare, intresseorganisationer och opinionsbildare

– Informationsmaterial: Utskick och brev till direkta och indirekta beslutsfattare

– Media: Debattartiklar, bearbetning av nyhets- och ledarredaktioner

– Utarbeta underlag: Initiera utredningar, motioner, remisser, interpellationer

 

Använd media

Använd media

– Få frågor kan vinnas utan medias hjälp Media påverkar och sätter dagordningen

 • Media tillsätter och avsätter makthavare
 • Media når in i vardagsrummen
 • Media är politikernas viktigaste informationskälla
 • Media speglar inte, utan skapar verkligheter

NÅGRA IDÉER

Rapport: ”Vår målsättning tål att granskas”

– Högt satta mål riskerar alltid att bli ifrågasatta och lokalpolitiker blir tveksamma eller negativa: ”lätt att säga men svårt att leverera”

– Oberoende forskare, experter behöver bekräfta att er målsättning är möjlig att uppnå

– Ta fram en granskningsrapport som bekräftar realismen i målet och handlingsprogrammet

 

Skapa nya allianser och skaffa nya anhängare

– Efter valet 2010 finns det ca 30 % nya ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna. De söker ofta efter en ”mission” och är lättare att engagera än etablerade politiker. Arrangera aktiviteter för denna målgrupp

– De politiska ungdomsförbunden har ofta en stark ställning internt i partierna. Ungdomar + klimat är en slagkraftig kombination. Bjud in ungdomsförbunden till debatter, möten

 

Presentera årliga regionala/lokala rankinglistor

– Svenskt Näringsliv presenterar årliga rankinglistor över företagsklimatet i kommunerna.

– Mycket lokalmedia och ”politikerengagemang” i kommunerna. Nästintill tävling

– Gör en motsvarande årlig rankinglista över utvecklingen för kollektivtrafiken i regionerna/kommunerna med bakgrundsuppgifter och en kort analys inkl utvecklingsidéer

 

Sammanfattning

– Tydliga mål och strategi

– Förstå den politiska spelplanen

– Var en konstruktiv samarbetspartner och förstå politikerns ”verklighet”

– Etablera nätverk & bilda koalitioner

– Ge och ta, var öppen och transparent

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s