Brev till Försäkringskassan om den ökande mobilstrålningen som påtvingar ohälsa hos befolkningen

Till Allmänna Försäkringskassan

Detta brev skall diarieföras
Jag begär svar från Försäkringskassan om ni alls beaktar den nya miljöfaktorn radiofrekvent strålning som ökat miljarder gånger om i vår livsmiljö sedan 1990-talet. Jag fick nämligen uppgifter om att allt fler människor får diagnosen utbrändhet och att allt fler barn får diagnosen ADHD.
Elöverkänslighet har även den ökat, men får ju inte finnas som diagnos eftersom ansvariga myndigheter påstår att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och strålskadan elöverkänslighet.

De svenska myndigheternas påstående lutar sig mot den forskning som professor Anders Ahlbom godkänt som trovärdig de s k provokationsstudierna. Som vi vet har ju Anders Ahlbom blivit entledigad från IARC inom WHO på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Han sitter som ledamot i sin brors företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Det är alltså mobilindustrins företrädare som i princip granskar mobilindustrins forskning.

SSI:s författningssamling 2002:3 har redovisat att pulsmodulerade mikrovågor, samt samverkande vågrörelser kan ge neurologisk påverkan och skador. SSM har även erkänt att radiostrålningen från lågenergilamporna som är långt mycket svagare än DECT-telefoner och mobiltelefoner kan på sikt ge nervskador. Alltså myndigheterna känner till att denna typ av radiofrekvent strålning kan ge nervskador, vilket även verksamhetsutövarna, mobilindustrin, kände till vid utbyggnaden av 3G-systemet.

Den pulsmodulerade strålning som vi nu utsätts för fanns inte före 1990 i vår livsmiljö. Vi utsätts för en kontinuerlig radiofrekvent strålning, som ingen kan välja bort ur sin livsmiljö, ur sin arbetsmiljö eller ur sin skolmiljö.

 Försäkringskassan får här en länk av mig, som exempel, där jag spelat in strålningen från en grannes lägenhet in i ett sovrum. I denna typ av strålning påtvingas vi att lever i, dag ut och dag in. http://www.youtube.com/user/9solar#p/u/4/pchxydpPFqk

Denna industritillverkade radiofrekventa strålning ger dokumenterat neurologiska skador, vilket både utbrändhet är, ADHD är samt elöverkänslighet är, alltså skador i centrala nervsystemet.

Radiostrålningen är inte tillfällig utan leder på sikt till utmattning av nervsystemet, som ju hela tiden måste kompensera för denna nervstress som all denna pulsmodulerade strålning utsätter oss för. Ständig stress leder även till psykisk ohälsa vilket även den har ökat dramatiskt. Det finns med andra ord skäl till att ställa samman sjukdomsstatistiken med utbyggnaden av de olika mobilsystemen, se min länk.
http://solveig21.mpbloggar.se/2011/02/04/diagram-over-hur-ohalsan-okar-hos-unga-i-takt-med-utbyggnaden-av-mobilteleonin/

Jag föreslår att Försäkringskassan ställer krav på att denna industritillverkade strålning måste minska i vår livsmiljö för att inte folkhälsan skall bli allvarligt skadad för all framtid. Ni myndigheter (Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och försäkringskassan) har ett ansvar för att en viss industri tillåts okontrollerat belasta hela befolkningen med en allt högre pulsmodulerad strålning som är lika främmande för allt liv som exempelvis DDT och andra miljögifter.

Enligt Post- och telestyrelsen vet man inte var alla mobilsändare sitter och de vet ej heller hur många de är. Ingen myndighet kontrollerar denna verksamhet på något sätt. Allt fler blir sjuka/skadade av strålning, vilket även bidragit till cancerökningen de senaste åren.

Det är också ytterst märkligt att mobilindustrin enbart har rättigheter men inga som helst skyldigheter att ta hänsyn till hälsa och miljö. Det är märkligt att regering och myndigheter tillåter mobilindustrins hänsynslösa spridning av miljöfarlig radiofrekvent strålning och ohämmat kan påtvingar alla människor svår ohälsa och stort lidande.

Mvh
Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen Kalmar län, miljöenheten

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s