Nervskadorna blir alltmer påtagliga av den nya teknikens strålning – 4G, Rakel och militära sändningar

Detta brev har ställts till regeringen, socialdepartementet, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, alla riksdagspartier, Tele2 och försvarsmakten

2011-09-13

Detta brev skall diarieföras och jag begär en bekräftelse på detta.

Sedan i våras har det till och från förekommit stark strålning i min boendemiljö. Rapporter från olika håll i Sverige har bekräftat att andra haft samma problem med hög strålning som orsakat stort obehag, bland annat medicinskt dokumenterad hjärtarytmi och nedsatt hälsotillstånd.

Från den 27 augusti har strålningen blivit olidlig i min boendemiljö med ständig hjärtarytmi, ständig huvudvärk, problem med luftrören, smärtsam värk i solarplexus, stark svidande smärta i huden, värk i musklerna. Smärtan och obehaget med hjärtarytmin är så stark att man får ångest.  Ett EKG hos läkare har visat att jag nu har konstant hjärtarytmi.

Post- och telestyrelsen vet inte hur många mobilsändare det finns och vet därför inte var de sitter. EU har tagit beslut om att regeringarna i respektive länder inte skall lägga sig i vad för typ av teknik operatörerna nyttjar för att skydda operatörerna av konkurrensskäl, om jag förstod saken rätt.

Men vem skyddar befolkningen mot detta vedervärdiga storskaliga experiment på befolkningen? Har inte vi människor några rättigheter längre? Har inte vi rätt till vårt eget hem? Har inte vi rätt till vår hälsa att få vara friska? Varför har denna telekomindustri alla rättigheter att hänsynslöst utsätta oskyldiga människor för en pulsmodulerad strålning som kan ge nervskador/nervpåverkan. Jag finner det är ytterst märkligt att en industri har fått sådana rättigheter att göra intrång i folks hem och skada deras hälsa. Detta är ett hemfridsbrott, olaga intrång samt fysisk och psykisk misshandel med elektroniskt tillhygge/vapen.

Denna  strålning tränger ju igenom allt, därför kan man inte skydda sig. Är det 4G eller är det amerikanska militären/NATO och det svenska försvaret som utnyttjar svenska befolkningen för att se om vi dör eller hur vi påverkas av en viss typ av modulation? Och var det en svensk lobbyist som lobbade för att mobilindustrin skulle ha fria händer att experimentera med olika pulsmodulationer?

Det säger väl sunda förnuftet att en pulsmodulering som kan tränga igenom allt även tränger in i kroppen och påverkar/skada kroppsfunktionen på olika sätt. Samma sunda förnuft borde kunna begripa att en biologisk kropp som själv nyttjar svaga elektriska impulser påverkas av en strålning som är flera miljarder gånger högre och som dessutom inte existerar naturligt och som vi därför saknar biologisk skydd mot.

Jag önskar faktiskt att ni som är ansvariga för dessa beslut, som genom lögner och förnekelser om skaderisken och som nyttjar desinformation för att kunna erbjuda en industri alla möjligheter att hänsynslöst sprider radiofrekvent strålning som orsakar stort lidande hos redan strålskadade personer, att ni själva blev elöverkänsliga. Ni ansvariga är värda den upplevelsen, att vem som helst har rätt att göra intrång i ert hem och skada er hälsa och att påtvinga er svår smärta och stort obehag. Ni är värda att få känna er helt skyddslösa och rättslösa eftersom ansvariga myndigheterna mer eller mindre påstår att ni bara inbilla er att ni blir sjuka av den nya teknikens digitala strålning. Så skall ni leva år ut och år in som vi fått göra med ständig smärta och ständigt nedsatt allmäntillstånd.

Allt fler barn får ADHD fast de egentligen inte har en typisk ADHD diagnos och blir drogade med psykofarmaka, vuxna får diagnosen ADHD eller andra psykiska diagnoser, Sverige har extremt många som fått diagnosen utbrända och en siffra från en undersökningen i Lund visar att det nu är 1 miljon som fått problem med el och radiofrekvent strålning. Dessa siffror tyder på att en enda industri lyckas skada  nervsystemet på ett stort antal människor på väldigt kort tid. Utöver detta tillkommer alla cancerfall, ökat antal strokefall, tidig senil demens, samt ökat antal hjärtinfarkter etc.

Solveig Silverin miljöingenjör

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s