FAS diarieförde inte brevet angående Anders Ahlboms jävsbrott

2011-10-19
Gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin

Jag har ännu inte fått svar på om Anders Ahlbom tillåts sitta kvar inom FAS och ha fortsatt ansvar att bevaka  hälsoriskerna med mobilindustrins storskaliga verksamhet genom totalexploatering av hela befolkningen med det miljöfrämmande pulsmodulerade elektromagnetisk strålningen från sändare och andra trådlösa produkter. Jag begär svar på detta!

Vidare finner jag det anmärkningsvärt att FAS inte har diariefört detta ärende eftersom det berör FAS handläggning av Anders Ahlboms förtroende som trovärdig, då han är entledigad från både SSM och IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin, vilket måste ses som ett mycket allvarligt jävsbrott eftersom det berör hela befolkningens hälsa.

Att inte diarieföra ärendet på FAS innebär att journalister inte kan granska samt följa upp FAS handläggning av detta viktiga ärende. Jag kräver att ärendet diarieförs på FAS eftersom det är ställt till FAS och ärendet skall handläggas inom FAS.

Solveig Silverin

_______________________

 Hej,

Bekräftar härmed att vi idag 29/8 mottagit er skrivelse (mail) angående ”Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)”. Vi bekräftar även att vi mottog er första skrivelse den 4 augusti. Dessa båda skrivelser har hos Strålsäkerhetsmyndigheten det gemensamma diarienumret SSM2011-2836.

Mvh

Lena Hessleklint, Registrator

Lena Hessleklint

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Administrationsavdelningen, Dep. Of Administration

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 4306

E-post: lena.hessleklint@ssm.se

Fax: + 46 8 799 40 10

Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

__________________________

Öppet brev till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), regeringen samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

2011-08-26

Jag har ännu inte fått bekräftat av FAS att de fått mitt e-brev, skickat den 4 augusti 2011, gällande professor Anders Ahlboms intressekonflikt till mobilindustrin.

Jag skickar därför mitt brev igen med frågorna till FAS, men även till regeringskansliet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag begär att samtliga mottagande myndigheter bekräftar att ni fått detta e-brev och diariefört det.

Solveig Silverin

________________

Brev ställt 2011-08-04

Detta brev skall diarieföras av samtliga mottagande myndigheter och regering.

 Professor Anders Ahlbom sitter som ordförande i den arbetsgruppen inom FAS som granskar forskningen gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Ahlbom har entledigats från WHO:s cancergrupp IARC på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Av samma skäl sade Anders Ahlbom upp sig själv från sin post i SSM:s vetenskapliga råd för att, vad jag misstänker, undvika bli granskad i sin intressekonflikt med mobilindustrin?

Jag begär därför nu att få svar på om ni inom FAS tänker granska professor Anders Ahlbom eller om han även här har entledigat sig själv från uppdraget inom FAS?
I annat fall måste regeringen ställa krav på att FAS entledigar Anders Ahlboms från sitt uppdrag i FAS, då han skäligen är misstänk att företräder mobilindustrins intressen. Ahlbom måste betraktas som jävig i sin granskning av de vetenskapliga studierna gällande hälsoriskerna kring mobilindustrins verksamhet. Genom sin intressekonflikt till mobilindustrin har Anders Ahlbom förbrukat sitt förtroende som seriös och trovärdig person i sitt uppdrag inom FAS.

Jag begär alltså att få information om Anders Ahlbom, som har en dokumenterat intressekonflikt med mobilindustrin, får sitta kvar på sin post inom FAS för att fortsätta bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin.

Ahlboms nära kollega professor Maria Feychting är även hon misstänkt för intressekonflikt till mobilindustrin. I Interphonestudien har Feychting medverkat vid samordningen av studien. Feychting presenterade för ett år sedan resultatet i TV, radio och tidningar och det svenska folket fick uppfattningen att mobiltelefoni är ofarlig i synnerhet som Feychting betonade att det var en stor studie. I en TV-intervju gav Feychting intrycket av att den hade väsentlig beviskraft. WHO har dock omvärderat tyngden i denna studie, som fått mycken kritik för stora metodbrister. WHO har alltså diskrediterat Maria Feychtings bedömning av Interphonstudien.

Trots diskussionen om metodbrister i Interphonstudien gick Faychting ut i massmedia och gav sken av att resultaten var tillförlitliga. Faychting har därför medvetet undanhållit fakta och direkt ljuga för allmänheten om hälsoriskerna, vilket innebär att folk inte förstår att skydda sig och sina barn genom att inte nyttja mobiltelefoner i onödan. Mobiltelefonen är klassad, enligt WHO, till lika hög cancerrisk som DDT.
Anser FAS att Maria Feychting är en tillförlitlig person att bedöma hälsoriskerna med mobiltelefonin med tanke på att det även här finns misstanke om intressekonflikt med mobilindustrin?

 

Särskilda frågor till regeringen

Regeringen har det yttersta ansvaret att tillåta en storskalig exploatering av en hel nations befolkning med pulsmodulerade mikrovågor. Jag begär svar på hur regeringen tänker agera gällande jäviga forskare och tjänstemän inom myndigheterna, som undanhåller för allmänheten och kanske även för ansvariga politiker, vetenskaplig fakta kring riskerna?

Tidigare regering har deklarerat att det inte kommer att finnas sjukvård till alla i framtiden. Stämmer detta?

Mobilstrålningens cancerrisk är bedömd som lika hög som DDT av WHO. Med tanke på att alla exploateras för denna cancerogena faktor dygnet runt, finns det all anledning att befara ett extremt förhöjt antal cancerfall nära förestående i framtiden samt hjärntumörer hos alla de barn som nu nyttjar mobiltelefonen. Har regeringen avsatt resurser för sjukvårdsbehandling av alla dessa cancerfall?  Det är ju regeringens ansvar att befolkningen påtvingas denna hälsorisk som allmänheten inte har möjlighet att välja bort ur sin livsmiljö. Genom att regeringen också tillåter att det fasta telenätet rivs, tvingar man folk att nyttja den hälsovådliga mobiltelefonin.

Hur planerar regeringen inför ökade fall av cancer? Finns det resurser till alla för sjukvårdsbehandling och finns det resurser till hjälp och försörjning för alla dem som får handikappande neurologiska skador av mobilstrålning och av hjärntumörer?

Jag kräver klara besked av regeringen. Det är ni som har ansvaret nu för den framtida folkhälsan. Regeringen underlåter nu krav på försiktighetsprincipen, enligt Miljöbalken som den antogs i riksdagen den 3 juni 1998, gällande exploateringen av den pulsmodulerad radiofrekvent strålning från trådlösa nätverk.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar miljöenhet

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s