EU-rätten skall tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter – kommuner skall stå självständiga från statliga myndigheter

EU-rätten hette tidigare EG-rätten

EU-ländernas gemensamma regelverk, EG-rätten, ska i betydande utsträckning tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. Den är dessutom bindande för enskilda på samma sätt som inhemsk rätt.

EU och EG-rätten

EU-rätten utgör alltså ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar.

Ibland händer det att en nationell domstol är osäker på hur en regel i EU-rätten ska tolkas. En viktig del av EU-domstolens verksamhet är därför att till nationella domstolar lämna så kallade förhandsavgöranden om hur EU-rätten ska förstås. Domstolar vars domar kan överklagas till en högre instans är inte skyldiga att be om ett förhandsavgörande. Domstolar vars beslut inte kan överklagas är däremot skyldiga att fråga EU-domstolen om vad som gäller när en regel kan tolkas på olika sätt.

EU-domstolen ger i förhandsavgörandet ingen dom utan förklarar hur regeln ska tolkas. Den nationella domstolen, liksom alla andra domstolar i EU:s medlemsländer, måste sedan följa EU-domstolens förklaring. EG-rätten tillämpas alltså av nationella domstolar, men EU-domstolen har högsta tolkningsrätt.

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s