Svar från FAS Industrilobbyisten Anders Ahlbom får sitta kvar och bedömma riskerna med mobiltelefonin trots att han blev entledigad från WHO

Anders Ahlbom har uppdraget som ni kan se i svaret från Erland Hjelmqvist, längs ner att granska forskningen kring elöverkänslighet. Under de senaste åren har de endast behandlat forskning på hjärntumörer av mobiltelefoner. Någon forskning på elöverkänslighet har inte skett på 10 år i Sverige och den forskning som sker utomlands har Anders Alhbom inte varit intresserad av att redovisa i Sverige. Jag anser inte att Ahlbom fullföljer sitt uppdrag på FAS

Angående Anders Ahlboms uppdrag för FAS
I ditt mail till FAS 2011-07-29 ställdes frågor rörande Anders Ahlboms uppdrag för FAS.
I den bifogade pdf-filen redovisar FAS huvudsekreterare Erland Hjelmquist myndighetens ställningstagande gällande Ahlboms fortsatta uppdrag för FAS.

Vänliga hälsningar
Olle Sköld
Administrativ chef
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Tfn: +46(0)8 775 40 76
Mobil: +46(0)70 789 08 34
E-mail: olle.skold@fas.se
Internet: http://www.fas.se
Postadress: Box 894, SE-101 37 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2
Forskningsrådet för Arbetsmiljö
och Socialvetenskap

 __________________________________

2011-10-25 Dnr.2011-3067
Dossi6 39

Till:
Solveig Silverin
Frågor angående Anders Ahlboms uppdrag för FAS
Anders Ahlbom har anlitats av FAS för att ta fram rapporter som
dokumenterar och informerar om kunskapsläget beträffande
forskning om elöverkänslighet.

Under en tid har Ahlbom varit ledamot i styrelsen för Gunnar
Ahlbom AB, som har som verksamhet att vara konsult inom
områden som bl. a. inkluderar telekommunikation, ett uppdrag som
Ahlbom lämnade i juni 2011. Med anledning av styrelseuppdraget
har frågor om intressekonflikt uppkommit.

Ahlboms arbetsgivare, Karolinska Institutet, har godkänt
styrelseuppdraget som bisyssla och avser inte att vidta någon annan
åtgärd.
Mot bakgrund av den samlade information som FAS inhämtat avser
FAS att även fortsatt anlita Ahlbom för liknande uppgifter som
tidigare.

I mail daterat 2011-08-25 ställs även en fråga gällande Maria
Feychting. FAS har även för avsikt att fortsatt anlita Feychting för
uppdrag inom detta kunskapsfält.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Erland Hjelmqvist
Swedish Council for working Life and social Research
Address Box 894, SE-101 37 Stockholm
Visiting Westmanska Palatset, Wallhgatan 2
Phone +46 8 775 4070 Fax +46 A 775 40 75
Org nr 202I0GS240 E-mail fas@fas,se http://www.fas.se

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s