IARC (inom WHO) har dammat av en gammal dansk studie från 2006 för att ge sken av att det är en ny studier som nu visar att mobiltelefoner inte ger en förhöjd hjärntumörrisk

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/IARC_Mobiles_QA.php

Media Centre – IARC Nyheter
2011

2011 | 2010 | 2009 | 2008
Möjligt samband mellan användning av mobiltelefoner och risken för cancer: Frågor och svar

Användning av mobiltelefoner och risken för hjärntumörer: uppdatering av dansk kohortstudie
P Frei, AH Poulsen, C Johansen, JH Olsen, M Steding-Jessen M och J Schüz
BMJ 2011; 343: d6387 doi: 10.1136/bmj.d6387 (Publicerad 20 oktober 2011)
21/10/2011 –

Följande frågor och svar är att fastställa de senaste vetenskapliga rönen från byrån om det eventuella sambandet mellan användning av mobiltelefoner och risken för cancer i ett större sammanhang.

1 – Vad bidrag gör IARC till denna forskning och vetenskap?
IARC bedriver egen ny forskning, ofta i samarbete med andra nationella forskargrupper, och driver också IARC monografier programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor.

IARC monografier § kör programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor. Sektionen sammankallar en arbetsgrupp av forskare valts ut på grundval av både sin kompetens, vilket framgår av deras vetenskapliga publikationer, och avsaknad av verkliga eller upplevda intressekonflikter. IARC går det vetenskapliga sekretariatet för monografin men deltar inte i klassificeringen.

IARC miljö och strålning avsnitt är en forskargrupp som bedriver storskaliga epidemiologiska studier som bidrar till förståelsen av orsakerna till cancer och slutligen primär prevention.

2 – Hur de två verksamhetsområdena förhåller sig till varandra?
En IARC Monograph är en utvärdering göras vid en given tidpunkt. Forskning som utförs av IARC ingår i utvärderingen av arbetsgruppen. Efter det att monografier utvärdering, fortsätter byrån att forskningen ett visst område, ofta informeras av kunskapsluckor noterats under monografier möten.

I maj 2011 sammankallade IARC en internationell expert arbetsgrupp inom IARC monografier programmet för utvärdering av carcinogena risker för människor. Arbetsgruppen klassificeras radiofrekventa elektromagnetiska fält – som avges av mobiltelefoner – som ”möjligen cancerframkallande för människa” (IARC grupp 2B). Arbetsgruppen utvärderade samtliga vetenskapliga publikationer tillgängliga i maj 2011 inklusive de från epidemiologiska studier, biologiska testsystem cancer, mekanismer och andra relevanta uppgifter. Den mänskliga bevis för ett samband sågs vara ”begränsad”, dvs visade några men inte alla epidemiologiska studier en indikation på en ökad risk för gliom eller akustisk neurom, utan partiskhet och möjliga felkällor kan inte uteslutas med tillfredsställande säkerhet att anta en kausal tolkning.

IARC samordnat en multinationell fall-kontroll studie om mobiltelefonanvändning och risken för gliom, meningiom, och akustisk neurom (Interphone). Resultaten av Interphone om gliom och meningiom har publicerats i International Journal of Epidemiology maj 2010 men utgjorde bara en del av den vetenskapliga litteraturen anses av ovanstående arbetsgruppen.

I augusti 2011 publicerade Cancer Epidemiology resultaten av IARC samordnade multinationella fall-kontroll studie Interphone om mobiltelefonanvändning och risken för akustiska neurom. Denna studie visade en ökad tumör risk begränsad till de tyngsta användarna av mobiltelefoner men inga tendensen i andra grupper av användning. Resultat från denna studie hade gjorts tillgängliga för arbetsgruppen att skriva IARC Monograph, eftersom manuskriptet var redan i tryck vid tidpunkten för mötet.

IARC är också engagerad i en dansk rikstäckande kohortstudie av mobiltelefonanvändare, och övervakar förekomsten tidstrender av hjärntumörer i länder med hög kvalitet cancer registrering.

I oktober 2011 publicerade British Medical Journal en uppdatering av en rikstäckande dansk kohortstudie av mobiltelefon subscribers1, ett gemensamt arbete mellan forskare från Institutet för Cancer Epidemiology, danska Cancerfonden och IARC Sektionen för Miljö och strålning. Denna studie visade inget samband mellan mobiltelefonanvändning, däribland längre tids användning av mer än 10 år, och risken för gliom eller någon annan hjärntumör. Dessa nya resultat som inte var tillgängliga vid tiden för IARC monografier mötet.

En användning av mobiltelefoner och risken för hjärntumörer: uppdatering av dansk kohortstudie, British Medical Journal, Volym 35, Issue 5, oktober 2011, Pages 453-464. doi: 10.1016/j.canep.2011.05.012.

3 – Hur de nyare forskningsrönen avser monografier utvärderingen?
Det finns en klar överensstämmelse mellan de senaste monografier utarbetande och IARC individuella forskningsstudier. De studier som hittills tillåter inte att utesluta ett samband mellan mobiltelefonanvändning och risken för hjärncancer trots att bevisen är begränsad (se nedan). Undvika frekvent användning av mobiltelefoner, särskilt hos barn, eller genom att använda handsfree-set kan minska exponeringen i väntan på framtida forskning att ge ett mer definitivt svar om eventuell carcinogenicitet av radiofrekventa elektromagnetiska fält.

I monografierna utvärderingen är begränsad mänsklig bevis baserade på bevis hos människor som betraktas som trovärdiga, men chans, partiskhet och möjliga felkällor kan inte uteslutas med tillfredsställande säkerhet. Detta gör inga antaganden om den möjliga omfattningen av risk. Interphone-studien rapporterade en sådan slutsats, med författarna drar slutsatsen att ”det fanns förslag på en ökad risk för gliom på högsta exponeringsnivåerna, men fördomar och misstag hindrar en kausal tolkning”, liknande slutsatser drogs för akustisk neurom.

Den danska kohortstudie har ingen information om mängden användning av mobiltelefon och kan därför inte undersöka risken i undergruppen tyngsta användarna. Därför bekräftar den övergripande Interphone resultaten i någon förening, men med reducerad risk för bias. Det har dock lämna möjligheten öppen att det finns en liten ökning av tunga missbrukare. Alla studier har det gemensamt att risken endast bli uppenbart efter 15-20 års användning kunde inte undersökas.

Som en klassificering av ”2B” är ett mandat för fortsatt forskning med hjälp av förbättrade metoder, IARC sektionen för miljö och strålning kommer att fortsätta arbetet med att bidra till denna öppna fråga genom att använda de mest lovande verktyg för vetenskaplig forskning som finns vid den tiden.

4 – Hur påverkar IARC monografier utvärderingen rekommendationer från Världshälsoorganisationen om användning av mobiltelefoner?
Det finns två distinkta ännu länkade processer. Som en forskningsorganisation IARC innehåller de senaste faktabas i relation till mobiltelefoner och cancerrisk. WHO bedömer sedan att vetenskaplig information och beslutar om det finns ett behov av uppdateringar till sina rekommendationer om mobilanvändning. En tät dialog mellan de två organisationerna, däribland WHO närvaro på IARC monografier arbetsgruppen, underlättar detta utbyte.

För mer information, vänligen kontakta
Dr Nicolas Gaudin, på com@iarc.fr

 __________________________________

 http://www.microwavenews.com/

IARC försöker avdramatisera risken för hjärntumörrisker av mobiltelefoner med att damma av en gammal dansk studie från 2006

Googleöversättning

28 oktober … Internationella byrån för cancerforskning (IARC) spelar nu ett märkligt spel som kommer att leda till  offentlig  förvirring om cancer mobiltelefon risker.

För några dagar sedan utfärdade IARC några ”Frågor & Svar” på mobiltelefoner och cancer föranleds av förra veckans släppa en ny uppdatering av det danska kohortstudie i British Medical Journal (BMJ). (Vi har mycket mer att säga om den danska studien i ett senare inlägg.)

Den danska studien finner inget samband mellan mobiltelefoner och hjärntumörer. IARC innehåller följande uttalande i Q & A: ”. Bekräftar den övergripande Interphone resultaten från något samband” Den danska tidningen i BMJ Huh? Det gör inte någon mening. Interphone faktiskt rapportera ett samband mellan långvariga användare. IARC är väl medveten om detta eftersom Interphone var och fortsätter att vara ett IARC-projekt. Dessutom var i maj förra året beslut att klassificera RF-strålning som en möjlig cancerframkallande för människor som gjorts av en kommitté sammankallas av IARC. I själva verket i juli IARC meddelade officiellt att beslutet grundar sig till stor del på Interphone-studien.

Vi frågade Joachim Schüz, som är chef för IARC: s avdelning för miljö och strålning samt en medlem av den danska studien laget och Interphone-projektet, att gå oss genom detta. (Det är ingen hemlighet att Schüz är en ledare av blocket som är djupt skeptisk till de tumör risk.) Här är vad han sa till oss: ”Interphone visar ingen ökad effekt uppskattningar av tiden sedan första användningen, som är den mest jämförbara mått på den danska studien. ” Det är sant. Å andra sidan, om du använder sammanlagda samtalstiden som index för användning, visar Interphone en 40% ökning av incidensen av gliom hjärntumörer.

Som har diskuterats, rapporterade Interphone risker som är genomgående låga. När Interphone laget kompenseras för vad nästan alla tror är partiskhet i det sätt på vilket uppgifterna samlades in, fann det en fördubbling av tumören risk ”sedan första användningen”, en statistiskt säkerställd ökning. (Se: ”. Interphone provokativa analys av de risker hjärntumör”)

Vi frågade Schüz om dessa beräkningar också. Han förkastar dem. (Detta kan hjälpa till att förklara varför de var begravda i en bilaga som var kvar av den publicerade papper och förvisad till Internet.) Schüz hävdar att ökningen ses i dessa beräkningar är ”oförenliga utan självrisk ses i incidens.” Till stöd för detta hänvisas han ett papper som han medförfattare med Isabelle Deltour och andra på den danska Cancerfonden (Schüz arbetat på samhället innan han började IARC). Men det kommer inte tvätta eftersom, vilket vi påpekade för länge sedan, har att papper ingenting att säga om riskerna för användning av tio år eller längre (se sista meningen i abstrakta och vår post, ”Snurra, Spin, Spin”. )

IARC är känd som den ”gyllene standarden” för att bedöma vad som är ett cancerframkallande ämne. Synd att IARC professionella och kommunikation personal hänge i omvänd alkemi, försöka förvandla guldet till oädel metall.

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s