SKANDALÖST – Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger för kommunerna och uppmanar dem att sätta in trådlöst i skolorna trots att WHO har bedömt strålningen som cancerogen

ANMÄL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gått ut till samtliga kommuner och påstår att ingen seriös vetenskapligt forskningar visar att strålningen från trådlösa nätverk är en hälsorisk och uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna. Detta är en skandal eftersom denna myndighet har uppdraget att bevaka en ”Säker Strålmiljö”  för  att skydda oss medborgares hälsa. SSM undanhåller också informationen att denna trådlösa teknik är en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning. De påstår att vi haft denna strålning i 100 år. Både EU-kommission  och verksamhetsutövarna själva säger att vi bara haft denna strålning sedan 1990-talet. Att ansvarig myndighet bevisligen ljuger för oss är anmärkningsvärt. Det finns därför ingen anledning att lita på SSM utan själv besluta om att följa Miljöbalkens försiktighetsprincip. Det finns all anledning att misstänka stora hälsorisker vid långtidseffekter då strålningen är helt miljöfrämmande och eftersom referensvärdet inte skyddar mot långtidseffekter.

IARC  inom WHO  har fastslagit  i maj 2011 att det finns en viss risk för cancer,  klass 2b som DDT och bly. Det är därför skandalöst att vår Strålsäkerhetsmyndighet uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna och genom att hänvisa till gammal faktakunskap skriva följande till kommunerna: ”Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.” och därmed riskerar barnens hälsa. Vetenskapligt är det känt att barn är mer känsliga än vuxna för miljöfrämmande faktorer. Barnen är genom skollagen tvingade att vistas i denna miljöfarliga strålning.

IARC inom WHO skriver : http://solveig21.mpbloggar.se/2011/06/10/2348/   ”De senaste åren har man noterat oro över risken för negativa hälsoeffekter som härrör från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält, såsom de som avges av trådlösa kommunikationsenheter. Antalet mobiltelefon abonnemang uppskattas 5 miljarder globalt” – – – ” IARC monografi arbetar gruppen diskuterade möjligheten att dessa exponeringar av kan inducera långsiktiga hälsoeffekter, i synnerhet en ökad risk för cancer. Detta har betydelse för folkhälsan,” – – – – ” Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), övergripande ordförande i arbetsgruppen, anges att bevis, medan fortfarande ackumulera, är tillräckligt starka för att stödja en slutsats och 2B klassificering. Ingående innebär att det kan finnas vissa risker, och vi måste därför vara medvetna om en koppling mellan mobiltelefoner och cancerrisk.”- – – – – – ”Med tanke på de potentiella konsekvenserna för folkhälsan av denna klassificering och resultat,” sade IARC direktör Christopher Wild,-det är viktigt att ytterligare forskning skall genomföras i långsiktiga–”

__________________________________________________________________

SSM brev till kommunerna:

Enligt sändlista

Vårt datum: 2011-10-26
Vår referens: Dnr SSM2011-3737
Information om trådlösa nätverk i skolor

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under senare tid mottagit frågor från flera kommuner angående risker med trådlösa nätverk i skolmiljö. SSM vill därför klargöra det vetenskapliga läget samt sin bedömning i frågan.

Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem.

SSM har mätt på trådlösa datornätverk i skolmiljö och de mätningarna visar att exponerings-nivåerna är låga. Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), som noggrant har utrett trådlösa datornätverk i skolor anser inte heller att nätverken innebär något strålskyddsproblem.

Vår bedömning är att allmänhetens exponering för radiovågor från mobil-basstationer, radio, TV, trådlösa datornätverk mm. inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen (WHO).
Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Sida: 2/2
Ytterligare information om radiovågor från trådlösa datornätverk finns på
vår webbplats:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/tradlosteknik
Där kan du även läsa och ladda ner faktablad från WHO och information
från Socialstyrelsen. Där finns också en länk till den brittiska myndighetens
undersökningar och bedömningar. Om du har frågor i ämnet är du välkommen
att kontakta utredarna Jimmy Estenberg, telefon 08-799 42 36, e-post
jimmy.estenberg@ssm.se eller Torsten Augustsson, telefon 08-799 44 80,
e-post torsten.augustsson@ssm.se
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Ann-Louise Eksborg
Generaldirektör
Sändlista
Kommunstyrelsens ordförande, samtliga kommuner
Utbildningsnämnden eller motsvarande, samtliga kommuner
SKL


1 thought on “SKANDALÖST – Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger för kommunerna och uppmanar dem att sätta in trådlöst i skolorna trots att WHO har bedömt strålningen som cancerogen

  1. Ping: Vaken.se | 40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s