CEFALO-studien – Maria Feychting manipulerar resultat för att dölja en signifikant förhöjd hjärntumörrisk hos barn och unga som pratar i mobil?

Mona Nilsson som granskat studien avslöjat att Feychting är starkt misstänkt för att ha manipulerat studier vilket i så fall är forskningsfusk. Att dölja hälsorisken kommer att bidra till att fler barn får hjärntumör av mobilen.  Att medvetet döljer allvarlig hälsorisk är en grov  brottslig handling.

Barn och mobiler

http://mobiltelefoni.tv/2011/11/03/hjarntumorrisker-for-barn-avfardades-med-underrapporterad-statistik/

 

Maria Feychting ljuger om resultaten:  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=125250&l=sv&newsdep=130

 

Här presenterar Maria Feychting den studie som hon manipulerat  eller tillrättalagt så att resultatet inte avslöjar att det finns en signifikant ökad hjärntumörrisk hos mobilpratande barn.

Första studien om cancerrisk bland unga mobilanvändare ger lugnande besked

[NYHET 2011-07-28] Ett internationellt forskarnätverk, där forskare vid Karolinska Institutet ingår, publicerar nu den första studien om eventuella samband mellan mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör bland barn och ungdomar. Resultatet av den så kallade CEFALO-studien visar inte på någon ökad risk för hjärntumör bland unga mobiltelefonanvändare. Forskarna bakom studien betonar dock vikten av att fortsätta att följa hur förekomsten av hjärntumörer hos unga utvecklas under de närmaste åren.

Maria Feychting Foto: Stefan Zimmerman

Tidigare studier har enbart inkluderat vuxna och har sammantaget inte visat någon ökad risk för hjärntumör, även om en viss osäkerhet finns avseende mycket omfattande mobiltelefonanvändning. Användning av mobiltelefon har på senare år blivit mycket vanligt även bland barn och ungdomar, och det har funnits en oro för att barn och ungdomar skulle kunna vara mera känsliga för de radiofrekventa fält som uppstår då man pratar i mobilen.

Studien som nu publiceras i den välrenommerade vetenskapstidskriften Journal of the National Cancer Institute är gjord på barn och tonåringar mellan 7 och 19 år i Danmark, Norge, Sverige och Schweiz. Totalt inkluderade studien 352 barn och ungdomar som insjuknat i hjärntumör under 2004-2008. Deras mobiltelefonvanor jämfördes med 646 slumpvis utvalda friska kontrollpersoner i samma ålder. Information om mobiltelefonanvändning inhämtades genom standardiserade intervjuer.

Sammantaget visar resultaten ingen ökad risk att utveckla en hjärntumör bland unga mobiltelefonanvändare. Risken var inte förhöjd fem år eller längre efter första gången mobiltelefonen användes. Det fanns inga tecken på att tumörer skulle uppstå oftare i områden av hjärnan där den radiofrekventa exponeringen är högst, exempelvis på den sida av huvudet där man brukade hålla mobilen.

Forskarna pekar dock på vissa osäkerheter med resultaten. Det kan vara svårt för barnen och ungdomarna att komma ihåg hur mycket de pratat i mobiltelefon flera år tidigare. Hjärntumörer är sällsynt i denna åldersgrupp varför antalet personer som kunde inkluderas var begränsat.

För en liten subgrupp av deltagarna fanns information om mobiltelefonanvändning från mobiltelefonoperatörernas register, och just i denna subgrupp observerades något förhöjda risker. Om riskökningen i den aktuella subgruppen avspeglar ett riktigt samband skulle förekomsten av hjärntumör bland barn och ungdomar ha ökat under de senaste åren totalt sett. Något som inte är fallet.

– I cancerregistren syns ingen ökning av hjärntumörer bland barn och tonåringar. Men eftersom mobiltelefonanvändning blivit så vanligt bland unga över hela världen skulle även en liten riskökning kunna leda till ett stort antal extra fall av hjärntumör. Det är därför viktigt att använda cancerregistren för att bevaka utvecklingen av hjärntumörsjukligheten under de närmaste åren, säger professor Maria Feychting vid Institutet för miljömedicin, som lett den svenska delen av studien.

CEFALO är ett samarbete mellan forskargrupper i Sverige, Danmark, Norge och Schweiz. Den svenska delen av studien har finansierats genom anslag från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Här är länk till studien: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnci/press_releases/rooslidjr244.pdf

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s