WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi så att läkemedelsindustrin kunde få in stora vinster på vaccin mot svininfluensan, ett vaccin som skadat svårt ett stort antal unga människor

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd

WHO

Förtroendekris skakar WHO

7 november 2011 kl 02:00 Brist på pengar och kopplingen till läkemedelsindustrin största problemen

FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa. Större öppenhet är ett viktigt krav.

Under tre dagar denna vecka diskuterade WHO:s styrelse, exekutiva rådet, WHO:s utsatta position i ett extrainkallat krismöte med de 34 medlemsländerna i Genève.

För att försöka rädda situationen har WHO:s högsta chef, generaldirektören Margaret Chan, tagit fram en rapport med över 200 förslag för att förbättra organisationen. Den är ytterst kritisk och kräver förändringar vad gäller det mesta av WHO:s arbete. Det är ovanligt eftersom försvaret för WHO har alltid varit starkt. All kritik brukar förnekas eller tigas ihjäl.

Rapporten pekar ut två kriser som mest akuta och oroande, nämligen bristen på pengar och de länge mer eller mindre dolda nära kontakterna mellan WHO och läkemedels- och vaccinindustrin.

Det var 2009 som problemen började hopa sig. Anslagen minskade av flera orsaker. WHO började inse att bidragen främst från medlemsländerna inte skulle täcka budgeten.

Samtidigt i april 2009 bröt svininfluensan ut och WHO drog i gång de uppmärksammade omfattande pandemiinsatserna över hela världen. Bland annat medförde kampanjen att vaccin köptes upp för flera miljarder kronor. WHO:s agerande har utsatts för hård kritik bland annat från EU och en oberoende utvärdering.

Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter.

Ingenstans i rapporten eller bland deltagarna på krismötet påstår någon öppet i dag att dessa nära kopplingar påverkat WHO:s agerande.

–Men bara själva sakuppgifterna i sig och misstankarna om kommersiella påverkningar har lett till en förtroendekris som vi nu måste försöka lösa, säger en ledande WHO-ansvarig. Men ingen vågar framträda med namn. Frågorna är allt för känsliga.

Föreslagna åtgärder är bland annat att ta fram nya skarpare regler för jäv, hur kommersiella bindningar redovisas och vilka experter som får delta och inte delta inom WHO. Dessa uppgifter ska också göras offentliga för allmänheten.

Enligt de uppgifter som kommit ut från WHO saknas cirka en miljard dollar för budgeten 2012-2013. Orsaken anges främst vara att de fasta anslagen från de 194 medlemsländernas regeringar har minskat kraftigt i värde eftersom dollarn sjunkit.

–Detta ger stora underskott, förklarar Gregory Härtl vid WHO:s informationsavdelning.

Dessutom har de extra så kallade frivilliga pengarna som länderna ofta ger till WHO för speciella projekt minskat, oklart hur mycket.

Den akuta ekonomiska krisen har gjort att hittills 300 av de cirka 2400 anställda vid WHO:s högkvarter i Genève sagts upp. Och fler lär det bli, viskas det i korridorerna.

Flera förslag till förändringar handlar därför om effektiviseringar och bättre kontroll över ekonomin. Rapporten är en katalog av önskvärda framtidsvisioner: WHO ska styras mer effektivt, styrelsens makt ska öka, samarbetet inom WHO och med de olika länderna ska stärkas, kontrollen över pengarna och hela verksamheten skärpas, pappersexercisen effektiviseras och till och med långa meningslösa debattinlägg stoppas.

Men det går knappast att förändra WHO över en natt, är alla eniga om. En lång förändringsprocess väntar. Men de mest entusiastiska talar om vändpunkt, en viktig vändpunkt, en historisk vändpunkt.

Fotnot: Åtgärderna ska diskuteras vidare i januari och i maj 2012 beräknas flera viktiga beslut kunna fattas av WHO:s högsta beslutade organ.

Microsoftmiljardären Bill Gates är en stor bidragsgivare. Bland annat har hans stiftelse sponsrat WHO:s försök att utrota polio. Solveig Kommenterar, vad får Microsoft i gengäld av WHO?

 

Inger Atterstam

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s