Mora kommuns ärende – lågstrålande zon kring bostaden för elektrosensitiv person i Venjan

EU-domstolen

Dan Bengtsson har kort sammanfattat de viktigaste punkterna i ärendet

Med utgångspunkt från ärendet har följande yttrats av EU-domstolen citat:

 – Krav har framställts på åtgärder, för att minska strålning från basstationer närbelägna bostaden

 – Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MH) ”är ansvarig för tillsynen på miljö- och hälsoskyddsområdet”

 – ”I detta ärende som föranlett förevarande begäran om förhandsavgörande, har MH följaktligen inte till uppgift att pröva huruvida ett beslut är rättsenligt. Nämndens uppgift är att för första gången ta ställning till en anmälan som inkommit från en kommuninvånare”

 – ”I egenskap av tillsynsmyndighet för basstationer för trådlös data- och telekommunikation är, MH skyldig att fatta ett beslut angående den anmälan som ingetts av Dan Bengtsson”.

 – MH ”har till uppgift, att vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma rättelse”.

 – MH ”får meddela operatörerna förelägganden och förbud. Ett sådant beslut om föreläggande eller förbud får enligt 26 kap. 14 § miljöbalken förenas med vite”.

 – MH har ingen dömande uppgift, utan skall endast beakta de miljö- och hälsoskyddsfrågor, som, ålagts dem (Mora kommuns uppdrag)

 Kommentar: MH:s uppgift är såldes inte att bedöma likhet mellan föreliggande hälsoskyddsärende och de domar, som avkunnats i svensk domstol. Dessa domar har avkunnats med SSM, som enda hörande part

Dan Bengtsson, Venjan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s