Professor Sture Lidén från Karolinska institutet säger i TV hösten 1994 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl

http://svtplay.se/v/2591042/flugor/bildskarmsjukan

Här ett program som gör bildskärmssjukan till en fluga som försvann. Bildskärmssjuka ansågs bero på att folk hade en sån skräck för bildskärmen att de blev sjuka av den. Bildskärmssjukan blev sedermera elöverkänslighet.

Vad man inte nämner i detta program är att de som blev skadade hade skärmar som hade så hög strålning att amalgamplomberna sprack sönder. Man nämner inte att det gjordes en test på bildskärmar som visade att vissa bildskärmar hade så hög strålning att kvicksilverångan från amalgamplomberna ökade. Denna studie tystades snabbt ner.

Vad man heller inte nämner är att man skärmade av bildskärmarna så att de blev lågstrålande igen. Saken var den, att när datoranvändningen ökade på arbetsplatserna då ville man bygga dem snabbt och billigt och tog bort skärmningen och det var färgbildskärmarna som orsakade flest arbetsskadade.

På filmen visar man också hur man testar elöverkänsliga om de känner något eller inte. Och denna primitiva test har man fotsatt med som enda forskning på elöverkänslighet, eftersom den garanterat ger det resultat som teknik- och mobilindustrin vill ha. Som man ser på bilden är den elöverkänslig redan utsatt för el i den där boxen de trycker ja eller nej på. 

Man nämnde heller inte i resultaten att en del testpersoner blev så sjuka att de avbröt testet, de nämner heller inte att testpersonerna var utsatta för styrdatorns elektriska fält under testet. Man gjorde heller inga kontrollmätningar i testrummet, eftersom det skulle avslöja att testpersonerna var utsatt för elektromagnetisk strålning från omgivningen under hela testet.

I denna film får även höra Sture Lidén i ett TV-program tyvärr inte när han säger att elöverkänslighet skall tigas ihjäl.

Av alla de 10.000- tal som blev skadade av bildskärmarna har bara några få fått arbetsskadeersättning eller hjälp trots att de fick en så svår skada att de flesta aldrig kunde återvända till arbetet. En del tålde ingen el alls utan fick flytta ut i skogen till ett primitivt och ensligt liv. Så blir det för dem som skadas av mobilindustrins  strålning från sändare och trådlösa produkter. Och ansvariga myndigheter fortsätter att tysta ner strålskadorna hos befolkningen. Hur länge måste vi stå ut med dessa korrupta myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen?

Professor Sture Lidén från Karolinska institutet säger i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl, därför har aldrig någon relevant forskning kommit till stånd vilket Anders Ahlbom skulle se till enligt sitt uppdrag på FAS. Men Anders Ahlbom visade sig vara lobbyist för mobilindustrin. Socialstyrelsen uppmanar läkare att inte dokumentera att folk blir strålskadade och sjuka av strålningen, alltså relaterar sin ohälsa till elektromagnetiska fält. När jag letade efter Sture Lidén på nätet hittar jag en text av Jan Åberg som 1998 skriver om Information eller Desinformation. Om hur man redan då plockade fram gammal skåpmat för att basunerat ut den som ny. Nyligen dammade man ju av en gammal dansk studie från 2006 och basunerade ut den som ny.

Jan Åberg var en av de ledande aktivisterna i strålningsfrågan genom sitt fackliga arbete. Åberg gick bort för något år sedan och många känner ännu stor saknad, det blev tom efter Janne. Jan Åberg lever dock kvar genom sina artiklar och här får man en tillbaka blick i  historien hur myndigheter  och massmedia agerade redan för 16 år sedan. Inget har hänt under alla dessa år. Samma slipsten drar man fortfarande runt på.

Jan Åberg 1995 Text av Jan Åberg

INFORMATION eller DESINFORMATION?
Media som ett verktyg för desinformation

Medier används för att sprida felaktig information och i vissa fall luras de helt av desinformatörer. Och då vanliga medborgare inte har en chans att kontrollera fakta kan man förstå att detta händer, särskilt när det står mycket pengar på spel.

Att kritiskt granska fakta innan man slår på den massmediala trumman måste därför vara ett krav vi ska ställa på jornalister, och att de inte låter en rubrik vara vilseledande bara för att få större upplagor.

För att sprida lite ljus över bl.a. DN´s artikel ”Inga bevis för elallergi” 980228, får vi här ett lite djupare grävande i fakta (eller bristen på) i forskningen och information om el och amalgam.
SNATTRET FRÅN ANKSTRECKET

I somras, på Läkarstämman, meddelade en forskargrupp bestående av bland annat psykologen Bengt Andersson, psykologiska institutionen i Uppsala, hudforskaren Mats Berg och stressforskaren Bengt Arnetz Karolinska Institutet en ”nyhet”. Media slog villigt upp den här nyheten. Inte minst då Dagens Nyheter.

Det fanns bara ett aber i sammanhanget. Det var gammal skåpmat som hade fräschats upp och serverades som färsk. Så gammal att en av forskarna, Sture Lidén hade avlidit långt efter det att studien offentliggjorts för mer än ett år sedan och en annan Ingvar Langlet, Statens Strålskyddsinstitut, hade pensionerats när den här ”anrättningen” bjöds ut igen.

Studien heter ”En psykologisk behandlingsmodell för patienter som lider av ”elöverkänslighet”. Subjektiva effekter och reaktioner i en dubbelblind provokationsstudie.” (Juni 1995)

MÄRKLIG PSYKOLOGI

Den här skaran av icke existerande personer, pensionärer meddelar alltså återigen på läkarstämman samma sak som de har sagt tidigare: Våra undersökningar visar att elöverkänsliga personer kan påverkas av mycket, men inte av el, Ja, med ett undantag förstås: när man ”mörkar” försöken och säger att ”nu är datorn på”, så kan en psykologisk reaktion uppstå -medan den uteblir när dator ä r på.

Det hela är alltså psykologiskt. Så resonerar forskarna – och har så gjort i tio år vid den här typen av så kallad provokationsstudie framför bildskärm.

Att känna skillnaden mellan en påslagen datormonitor och en avslagen kräver, för att ge ett signifikativt vetenskapligt resultat, som utgångsläge ett i övrigt fritt utrymme från elektriska signaler, helst ett slags Faradays bur eller liknande som helt utestänger bland annat det formidabla signalregnet från mobiltelefonsändare och ett stort antal andra signaler som finns i luften. Risken är annars stor att datorns ”signaler” (om vi tar den termen för att förenkla resonemanget) så att säga känns som om de ligger på, när datorn faktiskt är avstängd. Eller med andra ord: att ovidkommande b r u s i omgivningen så kraftigt stör den signal som man vill uppmäta (via människan, via mätinstrument) att något säkert utslag är svårt att uppnå (försök att använda en kompass i närheten av ett ställverk, får ni se!).

EN GENANS I SNABBT ÖVERGÅENDE

Jag ringde därför upp psykologen Bengt Andersson, projektledaren, förra våren och frågade honom om hur man hade gjort för att få kontrollmiljön fältfri, signalfri. Det visste han väldigt litet om. Besvärat medgav han att man nog inte mätt högfrekventa fält i omgivningen och att dessa ”möjligen” kunde vara en störkälla. Det kändes nästan pinsamt att höra Bengt Anderssons vaga ”försvar” för gruppens slutsatser att man ”ingenting hade hittat” och jag tog för givet att de generat skulle placera den här rapporten längst ner i någon byrålåda. Det kändes också som om Bengt Andersson var medveten om att metodiken helt enkelt var pinsamt dålig.

Men så måste han ha talat med de andra i det här ”forskarlaget” igen. Kanske satt man samman i ”bröders goda lag” drack en och annan pilsner och så. Men fattade mod, det gjorde man. Kanske tyckte de att det är så mycket skräp som presenteras på läkarstämman att de o c k s å har rätt att få vara med och ”presentera en vetenskaplig nyhet” – eller så gjorde de enbart en kalkyl om att få ut sina namn i media så att de något lättare skulle kunna få förnyade anslag i samma fråga (”Vi fann inget. Patienterna fortsätter att klaga. Vi måste göra uppföljningar”  eller liknande).

UTANMÄTE = DESIGN

Så gjorde då psykologerna och stressforskarna Bengt Andersson och Bengt Arnetz sitt nyhetsframträdande vid läkarstämman nu i somras. Dagens Nyheter var närvarande och rapporterade villigt. Jag fick ett E-postbrev från psykiatern Per Dalén i Helsingborg som hade studerat gruppens text från läkarstämman. Per Dalén som är en lågmäld och sakinriktad analytiker konstaterade torrt att det här möjligen var många ord, men knappast någon produktiv insats, i vart fall inte om man har någon form av vetenskapliga anspråk – vilket åtminstone jag hade för mig att Rådet för Arbetslivsforskning, som försett den här gruppen med forskningspengar, har i uppgift att avkräva de som professionellt ska använda våra skattemedel. Men faktum kvarstod: Man hävdade på fullt allvar att den här dåligt designade (det heter så; med ”design” menas metod och uppläggning) ”studien” hade något att säga oss andra och packade om det den gamla skåmaten i Dagens ”Nyheters” Gladpack.

DÅ EN AMALGAM = EN OCH ANNAN MARSIPAN

Men skam den som ger sig. På samma sätt som tandläkarforskaren Margareta Ahlqvist nyligen inför den avslutande amalgamkonferensen gick ut i massmedia och lurade Göteborgsposten (teves rapport, tidingarnas telegrambyrå etcetera, det hela var väldigt väl förberett) att på en hel löpsedel förklara att: AMALGAM ÄR NYTTIGT och därvid damma av en 20 år gammal studie (Ahlqvist hade för övrigt för länge sen slutat som forskare vid odontologiska institutionen i Göteborg och jobbade i stället som EU-handläggare vid universitetet!) – på samma sätt öppnade gruppen med Bengt Andersson, Bengt Arnetz och Mats Berg fram sin (konserverade eller djupfrysta?) mat igen och presenterade den som en rykande ”färsk” nyhet igen. Och Dagens Nyheter fattade pennan igen. Reportern Niclas Lindstrand skriver i DN, lördagen den 28/2, (huruvida Lindstrand likt GP:s ”Scoopreporter” också är en pryoelev från journalisthögskolan, vet jag inte), men han skrev i vart fall:

    ”INGA BEVIS FÖR FÖR ELALLERGI I NY STUDIE:

    Elallergi är fortfarande en åkomma som vetenskapen (obs pluralis! han har tydligen gått igenom hela litteraturen sorgfällligt utan att hitta något alls) inte hittat belägg för… (däremot fick) elalergikerna symptom när de trodde att bildskärmen var på. Ett felaktigt svar gav ett brummande ljud. En försöksledare utbrast ”skärp dig nu!” som ytterligare stressmoment.”

Den här senare meningen med stressande tillmälen från ”forskarna” är intressant. Jag frågade nämligen projektledaren Bengt Andersson förra våren om det här projektet var godkänt i forskningsetisk kommitté vid Karolinska Instsitutet eller vid Uppsala Universitet. Det visste inte projekledare Andersson. Men han skulle nu ta reda på saken. Han hörde sedan aldrig mer av sig. För att göra en längre historia kort, så kan jag väl lova eventuella läsare av dessa rader att återkomma med en rapport om vad den etiska kommittén vid Karolinska Institutet anser om etiken i att stressa försökspersonerna i en uppenbarligt dåligt kontrollerad elmiljö där högfrekventa fält från omgivningen invaderar försöksmiljön. Samt naturligtvis o m de över huvud taget har fått något etiskt godkännande för studien i fråga. Återkommer alltså här senare.

PSEUDOVETENSKAPLIGA FORSKARE

Hudforskaren Mats Berg  som gärna diskuterar ”stress” och bildskärmar – med vilken kompetens kan en hudläkare uttala sig om det? – säger i samma tidning att ”Rena hudsjukdomar kan missuppfattas som elallergi. Det finns en pseudovetenskap i det svenska samhället om att elektricitet och bildskärmar ska vara farligt.”

Mats Berg och forskarlaget (däribland Bengt Arnetz som nyligen i en annan studie sa att hans sömnforskning i samma miljö, men med hushållsapparater påslagna tydde på att elektriciteten menligt påverkade försökspersonernas sömn!) hade gett försökspersonerna i den här dåligt kontrollerade elmiljön ”huvudräkningsuppgifter som var anpassade till att ligga på gräsen till varje persons förmåga.” Och sen brummade det och sen kom tillmälena om att ”SKÄRP DIG NU!” och så vidare menar allså att den här studien inte är någon ”pseduovetenskap”.

ETT EFTERMÄLE…

Den saken tål att diskuteras. Läsarna kan själva bedöma den saken med anledning av nedan citerade avslutning:

    ”Sthlm 30/1-98.
    Till Uppsala Universitet, Rektor.

    ANGÅEDE FORSKNING OM ELÖVERKÄNSLIGHET UTFÖRD AV BENGT ANDERSSON MED FLERA…

    FEB har kontaktats av en deltagare i de provokationsförsök som förekommit i anslutning till ovan stående forskning. Den information som vi erhållit tyder på att oegentlig forskning alternativt forskningsfusk har förekommit.

    Provokationsförsök utfördes för att utröna om deltagarna reagerade på elektromagnetiska fält. Dessa försök innefattade en öppen provokationsdel och en sluten eller ”blind” del.

    Den öppna provokationsdelen avsåg att ge deltagarna möjlighet att igenkänna olika elektromagnetiska fält i omgivningen.

    I den påföljande blinda delen av försöken avsågs sedan att deltagarna skulle försöka identifiera samma tillstånd, men utan att själva veta om fälten varit inkopplade eller ej.

    Det vetenskapliga värdet av denna typ av försök förutsätter att s a m m a tillståndsuppsättningar förekommer i matchande öppna respektive blinda försök. Varje avvikelse från detta är en möjlig felkälla (exempelvis högfrekventa fält, typ mobiltelefonsändares, min anm. JÅ) och måste därmed öppet redovisas för att forskningen ska kunna rätt bedömas.

    Den information som nått oss påtalar att elektriska kopplingsförhållanden och därmed även den elektriska miljön f ö r ä n d r a t s mellan matchande öppna och slutna försök. Detta har ej redovisats i efterföljande rapportering.

    I en rapport publicerad i juni 1995 hävdas att ”När källan var avslagen var de elektriska fältstyrkorna under brusnivån på det instrument som användes.” (Sid 8)

    Vår källa, Sonja Brimberg, som deltog som försöksperson, hävdar att hon kunnat verifiera påtagliga elektriska fält av det påstått fältfria tillståndet ”testläge” och att hon påtalat detta.

    Om den informationen är korrekt (det är den, försökspersonen hade nämligen en s.k ”elfix” i fickan, dock oavsiktligt såvitt jag förstått, min anm. JÅ) innebär det en avvikelse från vedertagen och acceptabel forskningspraxis har förekommit…

    Vi hemställer att universitetet klarlägger vad som skett och om nämnda forskning bedrivits i enlighet med god forskningspraxis.”

…OCH ETT POST SRCIPTUM

Sonja Brimbergs egna kommentar är lakonisk (ur brev i december 1997):

    ”Om man sysslar med så icke-exakta saker som psykologi, krävs det likväl att man är exakt i sin forskning. Om man till exempel vill testa förhållandena A och B i en studie, men aldrig klargör i resultaten att man blandat in premissen C, som mest liknar A, men benäms som B, så har man lurats…

    Vid två blindtester kände jag av de elektriska fälten oavsett om bildskärmen var på eller avslagen.Jag bad att få mäta det elektriska fältet i denna nya ”elfria” miljö och det visade sig att detta ”testläge” utsatte mig för mer elektricitet än än vid en vanlig köksspis. Jag påpekade felaktigheten i testets utförande och avbröt min inblandning i dessa ”försök”, vilka var planerade till cirka 10 gånger…Jag hoppas på respons från fler personer som deltagit i dessa fuskförsök i den gröna vagnen bakom det röda huset vid Ultunas kolonilotter på Ulleråkers område. Enligt dessa psykologier kan man alltså bli psykiskt sjuk ett antal gånger om dagen och psykiskt frisk lika många gånger. Dessutom skulle man med ”psykisk kraft” kunna styra att huden ”fjällar av” i ansiktet efter cirka en vecka, efter att ha vistats en längte stund i el-miljö!? Den som bränt sig för länge i solen, kan inte gärna be sin hud att låta bli att fjälla. Vems sak är det att se sambanden mellen elektrikerns, fysikerns biologens, neurologens och hudläkarens specialområden? Om det ovan beskrivna förfaringssättet att forska ligger till grund för att stämpla folk som psykiskt labila, vill jag ha det lagt i dagen.”

OM DETTA SKREV DEN TJÄNSTVILLIGA TIDNINGEN DAGENS NYHETER INGENTING!

Det flyger ett tjockt ankstreck från Universitetet i Umeå via SR/Teve därstädes som förklarade att en Ishockey-hjälm med ett par inbyggda spolar av Arbetslivsforskaren Kjell Hansson Mild ansågs likvärdig med en bildskärm ner till EU-handläggaren Margareta Ahlqvist vid Göteborgs Universitet där vår pryoelev på journalisthögskolan fick göra ”sitt” SCOOP på den svarta löpsedeln och upp i det gamla förnäma Uppsala och över till kungliga huvudstaden där Bengt Andersson på ”psykologen” respektive professor Bengt Arnetz på ”Statens institut för miljömedicin” och den pensionerade Ingvar Langlet vid Statens Stålskyddsinstitut för x:te gången övertygade Dagens Nyheter att presenterade denna skämda tillrättning som dagsfärsk.

Men gammal skåpmat blir knappast färskare av att den har tagits ut, tinats, lagts på is igen, tinats en gång till och så vidare. Det kan nog till och med en ungkarl vidimera.

Mitt väderkorn säger mig att herrarna bör åtminstone öppna ett och annat fönster!

Jan Åberg

Brottsbalken – Kap 3 – Brott mot liv och hälsa

Kap 3 – Brott mot liv och hälsa

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

4 § har upphävts genom lag (1974:596).

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (1988:2).

Påföljdsfråga vid hänsynslös och rå misshandel men tämligen lindriga skador beroende på tillfälligheter. HD1992:324

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Har gärningen begåtts vid förande av motorfordon skall vid bedömande av om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller något annat medel. Lag (1993:1462).

8 § Åsamkar någon av oaktsamhet annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som ej är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Har gärningen begåtts vid förande av motorfordon skall vid bedömande av om brottet är grovt särskilt beaktas om gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller något annat medel. Lag (1993:1462).

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

10 § Om brott, som i 7-9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs. Lag (1991:679).

11 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Lag (1991:679).

12 § Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Lag (1991:679).

Adresser och mejl-adresser till alla kommuner

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
44980 ALAFORS
Tfn:             0303-33 00 00
Fax:
E-post: kommun@ale.se
44181 ALINGSÅS
Tfn:             0322-616000
Fax:
34280 ALVESTA
Tfn:             0472-15000
Fax: 0472-15009
Box 53
57822 ANEBY
Tfn:             0380-46100
Fax: 0380-46195
Box 45
73221 ARBOGA
Tfn:             0589-87000
Fax:
Tingsbacka
93090 ARJEPLOG
Tfn:             0961-14000
Fax: 0961-61736
93381 ARVIDSJAUR
Tfn:             0960-15500
Fax: 0960-12940
67181 ARVIKA
Tfn:             0570-816 00
Fax: 0570-10426
69682 ASKERSUND
Tfn:             0583-81000
Fax:
77481 AVESTA
Tfn:             0226-645000
Fax: 0226-645017
Box 14
66621 BENGTSFORS
Tfn:             0531-526000
Fax: 0531-12452
Box 73
84040 SVENSTAVIK
Tfn:             0687-16100
Fax: 0687-16105
91681 BJURHOLM
Tfn:             0932-14000
Fax: 0932-14190
Box 501
26725 BJUV
Tfn:             042-4585000
Fax: 042-78232
E-postinfo@bjuv.se
96186 BODEN
Tfn:             0921-62000
Fax: 0921-14072
51783 BOLLEBYGD
Tfn:             033-23 13 00
Fax: 033-23 14 28
82180 BOLLNÄS
Tfn:             0278-25000
Fax: 0278-25600
Box 52
38721 BORGHOLM
Tfn:             0485-88000
Fax: 0485-12935
78181 BORLÄNGE
Tfn:             0243-74000
Fax: 0243-74550
50180 BORÅS
Tfn:             033-357000
Fax: 033-353200
14785 TUMBA
Tfn:             08-53061000
Fax: 08-53061430
Box 79
59010 BOXHOLM
Tfn:             0142-89500
Fax: 0142-51654
Box 18
29521 BROMÖLLA
Tfn:             0456-822000
Fax: 0456-822200
Box 190
84060 BRÄCKE
Tfn:             0693-16100
Fax: 0693-16105
Box 53
23221 ARLÖV
Tfn:             040-439000
Fax: 040-435112
26980 BÅSTAD
Tfn:             0431-77000
Fax: 0431-77020
Box 31
66821 ED
Tfn:             0534-19000
Fax: 0534-10550
Box 66
18205 DJURSHOLM
Tfn:             08-568 910 00
Fax: 08-568 910 01
69380 DEGERFORS
Tfn:             0586-48100
Fax: 0586-48386
91781 DOROTEA
Tfn:             0942-14000
Fax: 0942-14001
Box 66
67322 CHARLOTTENBERG
Tfn:             0571-281 00
Fax:
E-post: kommun@eda.se
Box 205
17823 EKERÖ
Tfn:             08-56039100
Fax: 08-56039430
57580 EKSJÖ
Tfn:             0381-36000
Fax: 0381-16600
Box 54
36121 EMMABODA
Tfn:             0471-24 90 00
Fax: 0471-24 90 19
74580 ENKÖPING
Tfn:             0171 – 62 50 00
Fax: 0171 – 392 68
63186 ESKILSTUNA
Tfn:             016 – 710 10 00
Fax: 016 – 14 71 36
24180 ESLÖV
Tfn:             0413-62000
Fax: 0413-62520
46582 NOSSEBRO
Tfn:             0512-57000
Fax: 0512-57002
73780 FAGERSTA
Tfn:             0223-44000
Fax: 0223-44555
31180 FALKENBERG
Tfn:             0346-886000
Fax: 0346-13340
52181 FALKÖPING
Tfn:             0515-885000
Fax: 0515-885101
79183 FALUN
Tfn:             023-83000
Fax: 023-83302
E-post: info@falun.se
Box 303
68227 FILIPSTAD
Tfn:             0590-61100
Fax: 0590-61599
61280 FINSPÅNG
Tfn:             0122-85000
Fax: 0122-85033
64281 FLEN
Tfn:             0157-19000
Fax: 0157-19050
Box 93
66722 FORSHAGA
Tfn:             054-172000
Fax: 054-873461
45880 FÄRGELANDA
Tfn:             0528-567000
Fax: 0528-71476
78580 GAGNEF
Tfn:             0241-15100
Fax: 0241-15101
33280 GISLAVED
Tfn:             0371-81000
Fax: 0371-81151
64680 GNESTA
Tfn:             0158-70000
Fax: 0158-70121
33580 GNOSJÖ
Tfn:             0370-331000
Fax: 0370-331020
66480 GRUMS
Tfn:             0555-42000
Fax: 0555-42109
46780 GRÄSTORP
Tfn:             0514-58000
Fax: 0514-58005
Box 80
54822 HOVA
Tfn:             0506-36000
Fax: 0506-36281
98281 GÄLLIVARE
Tfn:             0970-18000
Fax: 0970 – 14451
80184 GÄVLE
Tfn:             026-17 80 00
Fax:
40482 GÖTEBORG
Tfn:             031-3680000
Fax: 031-3680182
Centrumhuset
53380 GÖTENE
Tfn:             0511-386000
Fax: 0511-59792
Box 212
56624 HABO
Tfn:             036-4428000
Fax: 036-4428160
68380 HAGFORS
Tfn:             0563-185 00
Fax: 0563-137 80
69480 HALLSBERG
Tfn:             0582-685000
Fax: 0582-685002
73480 HALLSTAHAMMAR
Tfn:             0220-24000
Fax: 0220-10500
Box 153
30105 HALMSTAD
Tfn:             035-137000
Fax: 035-13 73 08
Box 26
66321 SKOGHALL
Tfn:             054-515000
Fax: 054-513119
13681 HANINGE
Tfn:             08-6067000
Fax:
95385 HAPARANDA
Tfn:             0922-15000
Fax: 0922-15273
74488 HEBY
Tfn:             0224-36000
Fax: 0224-30194
Box 201
77628 HEDEMORA
Tfn:             0225-34000
Fax: 0225-34164
25189 HELSINGBORG
Tfn:             042-105000
Fax: 042-185930
Box 201
52423 HERRLJUNGA
Tfn:             0513-17000
Fax: 0513-17133
Stadshuset
54481 HJO
Tfn:             0503-35000
Fax: 0503-35250
81381 HOFORS
Tfn:             0290-29000
Fax: 0290-29102
14185 HUDDINGE
Tfn:             08-53530000
Fax: 08-53530170
82480 HUDIKSVALL
Tfn:             0650-19000
Fax: 0650-38150
Box 500
57726 Hultsfred
Tfn:             0495-240000
Fax: 0495-241907
31480 HYLTEBRUK
Tfn:             0345-18000
Fax: 0345-18190
74680 BÅLSTA
Tfn:             0171-525 00
Fax: 0171-563 33
71283 HÄLLEFORS
Tfn:             0591-64100
Fax: 0591-10976
Medborgarhuset
84280 SVEG
Tfn:             0680-16100
Fax: 0680-16105
87180 HÄRNÖSAND
Tfn:             0611-348000
Fax: 0611-348030
43580 MÖLNLYCKE
Tfn:             031-7246100
Fax: 031-7246175
Stadshuset
28180 HÄSSLEHOLM
Tfn:             0451-267000
Fax: 0451-80140
Stadshuset
26382 HÖGANÄS
Tfn:             042-337100
Fax: 042-349916
57980 HÖGSBY
Tfn:             0491-29000
Fax: 0491-20496
24280 HÖRBY
Tfn:             0415-18000
Fax: 0415-13477
Box 53
24321 HÖÖR
Tfn:             0413-28000
Fax: 0413-20741
96285 JOKKMOKK
Tfn:             0971-17000
Fax:
17780 JÄRFÄLLA
Tfn:             08-580 285 00
Fax: 08-58029700
Rådhuset
55189 JÖNKÖPING
Tfn:             036-105000
Fax: 036-105079
95281 KALIX
Tfn:             0923-65000
Fax: 0923-15092
Box 611
39126 KALMAR
Tfn:             0480-450000
Fax: 0480-450047
54682 KARLSBORG
Tfn:             0505-17000
Fax: 0505-17160
37481 KARLSHAMN
Tfn:             0454-81000
Fax: 0454-81040
69183 KARLSKOGA
Tfn:             0586 – 610 00
Fax: 0586 – 530 50
37183 KARLSKRONA
Tfn:             0455-303000
Fax: 0455-303030
65184 KARLSTAD
Tfn:             054-5400000
Fax: 054-295070
64180 KATRINEHOLM
Tfn:             0150-57000
Fax: 0150-57025
Box 88
66523 KIL
Tfn:             0554-19100
Fax: 0554-12974
E-post: kommun@kil.se
Box 1
59040 KISA
Tfn:             0494-19000
Fax: 0494-19019
98185 KIRUNA
Tfn:             0980-70000
Fax: 0980-80291
26480 KLIPPAN
Tfn:             0435-28000
Fax: 0435-18460
74175 KNIVSTA
Tfn:             018-347000
Fax: 018-380712
87280 KRAMFORS
Tfn:             0612-80000
Fax: 0612-15757
Rådhuset
29180 KRISTIANSTAD
Tfn:             044-135000
Fax: 044-217257
68184 KRISTINEHAMN
Tfn:             0550-88000
Fax: 0550-382 52
83580 KROKOM
Tfn:             0640-16100
Fax: 0640-16105
Stadshuset
69280 KUMLA
Tfn:             019-588000
Fax: 019-588115
Stadshuset
43481 KUNGSBACKA
Tfn:             0300-834000
Fax: 0300-834704
73685 KUNGSÖR
Tfn:             0227-600000
Fax: 0227-600100
44281 KUNGÄLV
Tfn:             0303-23 80 00
Fax:
24480 KÄVLINGE
Tfn:             046-73 90 00
Fax: 046-73 91 35
73185 KÖPING
Tfn:             0221-25000
Fax: 0221-25131
Stadshuset
31280 LAHOLM
Tfn:             0430-15000
Fax: 0430-15171
Stadshuset
26180 LANDSKRONA
Tfn:             0418-470000
Fax: 0418-474833
69580 LAXÅ
Tfn:             0584-473100
Fax: 0584-10741
71681 FJUGESTA
Tfn:             0585-81100
Fax: 0585-81138
79380 LEKSAND
Tfn:             0247-80000
Fax: 0247-14465
44380 LERUM
Tfn:             0302-521000
Fax: 0302-521118
36050 LESSEBO
Tfn:             0478-12500
Fax:
Stadshuset
18182 LIDINGÖ
Tfn:             08-7313000
Fax: 08-7314674
53188 LIDKÖPING
Tfn:             0510-770000
Fax: 0510-770340
46380 LILLA EDET
Tfn:             0520-659500
Fax: 0520-657420
71180 LINDESBERG
Tfn:             0581-81000
Fax: 0581-13129
58181 LINKÖPING
Tfn:             013-206000
Fax: 013-207450
34183 LJUNGBY
Tfn:             0372-789000
Fax: 0372-789144
82780 LJUSDAL
Tfn:             0651-18000
Fax: 0651-18377
71480 KOPPARBERG
Tfn:             0580-805 00
Fax:
23481 LOMMA
Tfn:             040-6411000
Fax: 040-6411417
77182 LUDVIKA
Tfn:             0240-86000
Fax: 0240-86687
97185 LULEÅ
Tfn:             0920 – 45 30 00
Fax: 0920 – 45 50 50
Box 41
22100 LUND
Tfn:             046-355000
Fax: 046-152203
92181 LYCKSELE
Tfn:             0950-16600
Fax: 0950-66035
45380 LYSEKIL
Tfn:             0523-61 30 00
Fax: 0523-147 75
20580 MALMÖ
Tfn:             040-341000
Fax: 040-125013
Box 14
78221 MALUNG
Tfn:             0280-18100
Fax: 0280-18309
93070 MALÅ
Tfn:             0953-14000
Fax: 0953-14298
E-post: ks@mala.se
54286 MARIESTAD
Tfn:             0501-755000
Fax: 0501-755009
Box 74
28522 MARKARYD
Tfn:             0433-72000
Fax: 0433-16861
51180 KINNA
Tfn:             0320-217000
Fax: 0320-10091
46480 MELLERUD
Tfn:             0530-18000
Fax: 0530-18101
59580 MJÖLBY
Tfn:             0142-850 00
Fax: 0142-85120
79280 MORA
Tfn:             0250-26000
Fax: 0250-18642
59186 MOTALA
Tfn:             0141-225000
Fax: –
Box 800
56518 MULLSJÖ
Tfn:             0392-14000
Fax: 0392-10249
45580 MUNKEDAL
Tfn:             0524-18000
Fax:
Box 13
68421 MUNKFORS
Tfn:             0563-541000
Fax: 0563-541004
43182 MÖLNDAL
Tfn:             031 – 315 10 00
Fax: 031 – 87 76 68
Box 54
38322 MÖNSTERÅS
Tfn:             0499-17000
Fax: 0499-17900
38680 MÖRBYLÅNGA
Tfn:             0485-47000
Fax:
13181 NACKA
Tfn:             08-7188000
Fax:
E-post: info@nacka.se
Tingshuset
71380 NORA
Tfn:             0587-81000
Fax: 0587-14688
Box 25
73821 NORBERG
Tfn:             0223-290       00
Fax: 0223-216 28
Box 56
82070 BERGSJÖ
Tfn:             0652-36000
Fax: 0652-10912
91481 NORDMALING
Tfn:             0930-14000
Fax: 0930-104 90
Rådhuset
60181 NORRKÖPING
Tfn:             011-150000
Fax: 011-15 34 80
Box 800
76128 NORRTÄLJE
Tfn:             0176-71000
Fax: 0176-71104
93581 NORSJÖ
Tfn:             0918-14000
Fax: 0918-14100
38280 NYBRO
Tfn:             0481-45000
Fax: 0481-457 00
15580 NYKVARN
Tfn:             08-555 01000
Fax: 08-555 01499
61183 NYKÖPING
Tfn:             0155-248000
Fax: 0155-248330
14981 NYNÄSHAMN
Tfn:             08-520 680 00
Fax: 08-520 140 08
Stadshuset
57180 NÄSSJÖ
Tfn:             0380-518000
Fax: 0380-517415
81680 OCKELBO
Tfn:             0297-55500
Fax: 0297-55510
Box 302
29324 OLOFSTRÖM
Tfn:             0454-93000
Fax: 0454-93740
Box 23
79421 ORSA
Tfn:             0250-552100
Fax: 0250-552315
47380 HENÅN
Tfn:             0304-334000
Fax: 0304-334185
28380 OSBY
Tfn:             0479-18000
Fax:
Box 706
57228 OSKARSHAMN
Tfn:             0491-88000
Fax: 0491-88988
82880 EDSBYN
Tfn:             0271-570 00
Fax: 0271-573 74
61381 OXELÖSUND
Tfn:             0155-38000
Fax: 0155-38103
98485 PAJALA
Tfn:             0978-12000
Fax: 0978-12020
43382 PARTILLE
Tfn:             031-7921000
Fax: 031-441725
28485 PERSTORP
Tfn:             0435-39000
Fax: 0435-35551
94185 PITEÅ
Tfn:             0911-696000
Fax: 0911-19928
Box 150
84070 HAMMARSTRAND
Tfn:             0696-682000
Fax: 0696-682005
62181 VISBY
Tfn:             0498-26 90 00
Fax: 0498-21 55 20
91581 ROBERTSFORS
Tfn:             0934-14000
Fax: 0934-14014
Stadshuset
37280 RONNEBY
Tfn:             0457-618000
Fax: 0457-618734
79580 RÄTTVIK
Tfn:             0248-70000
Fax: 0248-70150
Box 304
73325 SALA
Tfn:             0224-55 000
Fax: 0224-18850
14480 RÖNNINGE
Tfn:             08-53259800
Fax: 08-53259887
E-post: info@salem.se
81180 SANDVIKEN
Tfn:             026-240000
Fax: 026-273980
19585 MÄRSTA
Tfn:             08-59126000
Fax: 08-59126036
27280 SIMRISHAMN
Tfn:             0414-819000
Fax: 0414-819700
27580 SJÖBO
Tfn:             0416-27000
Fax: 0416-511792
53288 SKARA
Tfn:             0511-32000
Fax: 0511-32002
93185 SKELLEFTEÅ
Tfn:             0910-735000
Fax: 0910-14214
Box 101
73922 SKINNSKATTEBERG
Tfn:             0222-45000
Fax:
27480 SKURUP
Tfn:             0411-536000
Fax: 0411-536065
54183 SKÖVDE
Tfn:             0500-498000
Fax: 0500-414960
77781 SMEDJEBACKEN
Tfn:             0240-660000
Fax: 0240-74241
88180 SOLLEFTEÅ
Tfn:             0620-682000
Fax: 0620-682286
19186 SOLLENTUNA
Tfn:             08-57921000
Fax: 08-57921644
17186 SOLNA
Tfn:             08-7342000
Fax: 08-836463
Box 101
92070 SORSELE
Tfn:             0952-14000
Fax: 0952-14293
45680 KUNGSHAMN
Tfn:             0523 – 66 40 00
Fax:
24580 STAFFANSTORP
Tfn:             046-251100
Fax:
44482 STENUNGSUND
Tfn:             0303-730000
Fax: 0303-738235
Stadshuset
10535 STOCKHOLM
Tfn:             08 – 508 290 00
Fax: 08 – 508 299 40
Box 1001
68829 STORFORS
Tfn:             0550-65100
Fax: 0550-65114
92381 STORUMAN
Tfn:             0951-14000
Fax: 0951-14009
64580 STRÄNGNÄS
Tfn:             0152-29100
Fax: 0152-29000
45280 STRÖMSTAD
Tfn:             0526-19000
Fax: 0526-19110
Box 500
83324 STRÖMSUND
Tfn:             0670-16100
Fax: 0670-16105
17292 SUNDBYBERG
Tfn:             08-7068000
Fax: 08-7333836
85185 SUNDSVALL
Tfn:             060-191000
Fax: 060-128191
68680 SUNNE
Tfn:             0565-16000
Fax: 0565-16001
Box 203
73523 SURAHAMMAR
Tfn:             0220-39000
Fax: 0220-39003
Box 24
26880 SVALÖV
Tfn:             0418-475000
Fax: 0418-475026
23380 SVEDALA
Tfn:             040-408000
Fax: 040-402460
51280 SVENLJUNGA
Tfn:             0325-18000
Fax: 0325-18501
66180 SÄFFLE
Tfn:             0533-681000
Fax: 0533-13306
Rådhuset
78327 SÄTER
Tfn:             0225-55000
Fax: 0225-51792
57680 SÄVSJÖ
Tfn:             0382-15200
Fax: 0382-15210
82680 SÖDERHAMN
Tfn:             0270-75000
Fax: 0270-75300
61480 SÖDERKÖPING
Tfn:             0121-18100
Fax: 0121-18585
15189 SÖDERTÄLJE
Tfn:             08-523 010 00
Fax: 08-523 046 16
29480 SÖLVESBORG
Tfn:             0456-81 60 00
Fax: 0456-134 29
45781 TANUMSHEDE
Tfn:             0525-18000
Fax: 0525-18300
54380 TIBRO
Tfn:             0504-18000
Fax: 0504-18125
52283 TIDAHOLM
Tfn:             0502-606000
Fax: 0502-606350
81580 TIERP
Tfn:             0293-18000
Fax: 0293-14369
86182 TIMRÅ
Tfn:             060-163100
Fax: 060-573678
Box 88
36222 TINGSRYD
Tfn:             0477-44100
Fax: 0477-31300
47180 Skärhamn
Tfn:             0304-601000
Fax: 0304-601019
27380 TOMELILLA
Tfn:             0417-18000
Fax: 0417-14400
68580 TORSBY
Tfn:             0560-16000
Fax: 0560-16025
Box 503
38525 TORSÅS
Tfn:             0486-33100
Fax: 0486-33105
51480 TRANEMO
Tfn:             0325-576000
Fax: 0325-77132
57382 TRANÅS
Tfn:             0140-68100
Fax: 0140-17650
23183 TRELLEBORG
Tfn:             0410-733000
Fax: 0410-44190
46183 TROLLHÄTTAN
Tfn:             0520-495000
Fax: 0520-497967
61980 TROSA
Tfn:             0156-52000
Fax: 0156-52017
13581 TYRESÖ
Tfn:             08-5782 9100
Fax: 08-7989594
18380 TÄBY
Tfn:             08-55 55 9000
Fax: 08-55 55 9201
Box 83
54522 TÖREBODA
Tfn:             0506-18000
Fax: 0506-18021
45181 UDDEVALLA
Tfn:             0522-696000
Fax: 0522-696008
52386 ULRICEHAMN
Tfn:             0321-595000
Fax: 0321-595020
90184 UMEÅ
Tfn:             090- 16 10 00
Fax: 090-163208
19480 UPPLANDS VÄSBY
Tfn:             08-59097000
Fax: 08-59073340
19681 KUNGSÄNGEN
Tfn:             08-581 690 00
Fax:
75375 UPPSALA
Tfn:             018-7270000
Fax: 018-7270001
Box 59
36070 ÅSEDA
Tfn:             0474-47000
Fax: 0474-47001
59280 VADSTENA
Tfn:             0143-15000
Fax: 0143-15190
Box 43
56821 SKILLINGARYD
Tfn:             0370-67 80 00
Fax:
61580 VALDEMARSVIK
Tfn:             0123-19100
Fax: 0123-19104
18686 VALLENTUNA
Tfn:             08-58785000
Fax: 08-58785088
Medborgarhuset
78050 VANSBRO
Tfn:             0281-75000
Fax: 0281-75030
53481 VARA
Tfn:             0512-31000
Fax: 0512-31310
43280 VARBERG
Tfn:             0340-88000
Fax: 0340-676452
18583 VAXHOLM
Tfn: 08-54170800
Fax: 08-54133174
23581 VELLINGE
Tfn: 040-42 50 00
Fax: 040-42 04 77
57480 VETLANDA
Tfn: 0383-97100
Fax: 0383-97019
91281 VILHELMINA
Tfn: 0940-14000
Fax: 0940-12956
Stadshuset
59881 VIMMERBY
Tfn: 0492-769000
Fax: 0492-769098
92281 VINDELN
Tfn: 0933-14000
Fax: 0933-14003
64380 VINGÅKER
Tfn: 0151-19100
Fax: 0151-19106
44780 VÅRGÅRDA
Tfn: 0322-600600
Fax: 0322-600960
46285 VÄNERSBORG
Tfn: 0521-721000
Fax: 0521-721960
91181 VÄNNÄS
Tfn: 0935-14000
Fax: 0935-14010
13481 GUSTAVSBERG
Tfn: 08-57047000
Fax: 08-57048305
Stadshuset
33183 VÄRNAMO
Tfn: 0370-377000
Fax: 0370-37 7711
59380 VÄSTERVIK
Tfn: 0490-254000
Fax: 0490-254061
Stadshuset
72187 VÄSTERÅS
Tfn: 021-390000
Fax: 021-189655
Box 1222
35112 VÄXJÖ
Tfn: 0470-41000
Fax:
57060 ÖSTERBYMO
Tfn: 0381-661200
Fax: 0381-661191
27180 YSTAD
Tfn: 0411-577000
Fax: 0411-729 68
Box 62
66222 ÅMÅL
Tfn: 0532-17000
Fax: 0532-12879
84181 ÅNGE
Tfn: 0690 – 25 01 00
Fax: 0690 – 127 78
E-post: ange@ange.se
Box 201
83005 JÄRPEN
Tfn: 0647-16100
Fax: 0647-16105
Box 906
67229 ÅRJÄNG
Tfn: 0573-14100
Fax: 0573-12740
91985 ÅSELE
Tfn: 0941-14000
Fax: 0941-14001
26580 ÅSTORP
Tfn: 042-64000
Fax: 042-64092
Box 206
59725 ÅTVIDABERG
Tfn: 0120-83000
Fax: 0120-35229
Box 500
34323 ÄLMHULT
Tfn: 0476-55000
Fax: 0476-55200
Box 100
79622 ÄLVDALEN
Tfn: 0251-80000
Fax: 0251-80209
Box 4
81421 SKUTSKÄR
Tfn: 026-83000
Fax: 026-770 70
94285 ÄLVSBYN
Tfn: 0929 – 17000
Fax: 0929 – 17400
26280 ÄNGELHOLM
Tfn: 0431-870 00
Fax: 0431-876 35
47580 ÖCKERÖ
Tfn: 031-976200
Fax: 031-969187
59980 ÖDESHÖG
Tfn: 0144-35000
Fax: 0144-35030
Box 30000
70135 ÖREBRO
Tfn: 019-211000
Fax: 019-211104
28680 ÖRKELLJUNGA
Tfn: 0435-55000
Fax: 0435-54540
89188 ÖRNSKÖLDSVIK
Tfn: 0660-880 00
Fax:
Rådhuset
83182 ÖSTERSUND
Tfn: 063-14 30 00
Fax: 063-14 36 15
18486 ÅKERSBERGA
Tfn: 08-54081000
Fax: 08-54081020
Box 66
74221 ÖSTHAMMAR
Tfn: 0173-86000
Fax: 0173-17537
Storgatan 4
28060 BROBY
Tfn: 044-7756000
Fax: 044-7756290
95681 ÖVERKALIX
Tfn: 0926-74000
Fax: 0926-77920
95785 ÖVERTORNEÅ
Tfn: 0927-72000
Fax: 0927-77404
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Tfn: 08 – 452 70 00
E-post: info@skl.se

 

 

Sanningen bakom de negativa hälsoeffekterna av mobiltelefonin

 


Please distribute this link as widely as possible.
Dear Solveig

NEW Video about EMF’s
View the video now

by Kevin Kunze
Disconnect is a documentary that exposes the truth behind the negative health effects of cell phones. Globally, 5 billion people own mobile devices but few know the potential harm they are causing. Through extensive research and interviews with the world’s leading doctors, scientists, politicians, activists, and victims; Disconnect traces the rise of a rogue industry and unveils the corrosive relationships which have corrupted public health. Severe adverse health effects have been associated with long-term microwave radiation exposure from cell phones. Many doctors and scientists believe brain tumors, infertility, and breast cancer are correlated with cumulative cell phone use.

Disconnect includes interviews with neurologists, doctors, scientists, and researchers from Yale, Stanford, UC Berkeley, UCLA, UCSF, UCSD, University of Utah, SUNY, and Kaiser Permanente, along with commentary from the former Head of the Radiation Studies Program at the World Health Organization and the Director of Toxic Substances Control for California’s Environmental Protection Agency.

In addition, the documentary provides perspectives from experts who helped shape the cell phone industry including Apple’s co-founder Steve Wozniak, Virgin Mobile’s founder Richard Branson, cell phone inventor Martin Cooper, and the founder of one of the first telecommunication companies, which sold briefcase-size mobile phones. Disconnect examines the political realities of the telecommunication corporation through accounts from Lt. Governor of California and former San Francisco Mayor, Gavin Newsom, the former Israeli Minister of Science and Internal Affairs, Senator Mark Leno, Senator Leland Yee, and the Mayor of Portland, ME.

International EMF Alliance
Alex Swinkels, Netherlands
Board Member

Mail: info@iemfa.org
Web:
www.iemfa.org

SKANDALÖST – Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger för kommunerna och uppmanar dem att sätta in trådlöst i skolorna trots att WHO har bedömt strålningen som cancerogen

ANMÄL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har gått ut till samtliga kommuner och påstår att ingen seriös vetenskapligt forskningar visar att strålningen från trådlösa nätverk är en hälsorisk och uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna. Detta är en skandal eftersom denna myndighet har uppdraget att bevaka en ”Säker Strålmiljö”  för  att skydda oss medborgares hälsa. SSM undanhåller också informationen att denna trådlösa teknik är en miljöfrämmande elektromagnetisk strålning. De påstår att vi haft denna strålning i 100 år. Både EU-kommission  och verksamhetsutövarna själva säger att vi bara haft denna strålning sedan 1990-talet. Att ansvarig myndighet bevisligen ljuger för oss är anmärkningsvärt. Det finns därför ingen anledning att lita på SSM utan själv besluta om att följa Miljöbalkens försiktighetsprincip. Det finns all anledning att misstänka stora hälsorisker vid långtidseffekter då strålningen är helt miljöfrämmande och eftersom referensvärdet inte skyddar mot långtidseffekter.

IARC  inom WHO  har fastslagit  i maj 2011 att det finns en viss risk för cancer,  klass 2b som DDT och bly. Det är därför skandalöst att vår Strålsäkerhetsmyndighet uppmanar kommunerna att sätta in trådlöst i skolorna och genom att hänvisa till gammal faktakunskap skriva följande till kommunerna: ”Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.” och därmed riskerar barnens hälsa. Vetenskapligt är det känt att barn är mer känsliga än vuxna för miljöfrämmande faktorer. Barnen är genom skollagen tvingade att vistas i denna miljöfarliga strålning.

IARC inom WHO skriver : http://solveig21.mpbloggar.se/2011/06/10/2348/   ”De senaste åren har man noterat oro över risken för negativa hälsoeffekter som härrör från exponering för radiofrekvensabsorberande elektromagnetiska fält, såsom de som avges av trådlösa kommunikationsenheter. Antalet mobiltelefon abonnemang uppskattas 5 miljarder globalt” – – – ” IARC monografi arbetar gruppen diskuterade möjligheten att dessa exponeringar av kan inducera långsiktiga hälsoeffekter, i synnerhet en ökad risk för cancer. Detta har betydelse för folkhälsan,” – – – – ” Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), övergripande ordförande i arbetsgruppen, anges att bevis, medan fortfarande ackumulera, är tillräckligt starka för att stödja en slutsats och 2B klassificering. Ingående innebär att det kan finnas vissa risker, och vi måste därför vara medvetna om en koppling mellan mobiltelefoner och cancerrisk.”- – – – – – ”Med tanke på de potentiella konsekvenserna för folkhälsan av denna klassificering och resultat,” sade IARC direktör Christopher Wild,-det är viktigt att ytterligare forskning skall genomföras i långsiktiga–”

__________________________________________________________________

SSM brev till kommunerna:

Enligt sändlista

Vårt datum: 2011-10-26
Vår referens: Dnr SSM2011-3737
Information om trådlösa nätverk i skolor

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under senare tid mottagit frågor från flera kommuner angående risker med trådlösa nätverk i skolmiljö. SSM vill därför klargöra det vetenskapliga läget samt sin bedömning i frågan.

Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem.

SSM har mätt på trådlösa datornätverk i skolmiljö och de mätningarna visar att exponerings-nivåerna är låga. Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), som noggrant har utrett trådlösa datornätverk i skolor anser inte heller att nätverken innebär något strålskyddsproblem.

Vår bedömning är att allmänhetens exponering för radiovågor från mobil-basstationer, radio, TV, trådlösa datornätverk mm. inte innebär några hälsorisker. Liknande bedömningar gör i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i hela världen, inklusive ansvariga myndigheter i våra nordiska grannländer och Världshälsoorganisationen (WHO).
Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Sida: 2/2
Ytterligare information om radiovågor från trådlösa datornätverk finns på
vår webbplats:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/tradlosteknik
Där kan du även läsa och ladda ner faktablad från WHO och information
från Socialstyrelsen. Där finns också en länk till den brittiska myndighetens
undersökningar och bedömningar. Om du har frågor i ämnet är du välkommen
att kontakta utredarna Jimmy Estenberg, telefon 08-799 42 36, e-post
jimmy.estenberg@ssm.se eller Torsten Augustsson, telefon 08-799 44 80,
e-post torsten.augustsson@ssm.se
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
Ann-Louise Eksborg
Generaldirektör
Sändlista
Kommunstyrelsens ordförande, samtliga kommuner
Utbildningsnämnden eller motsvarande, samtliga kommuner
SKL


Om barn pratar två minuter i en mobil påverkas hjärnfunktionen en timme

ELECTROSMOG PROTEST on the 16th of Nov. 2011 in Brussels
– 1 –
Dear all,
You may have once read:
A two-minute cell phone call alters a child’s brain function for one hour. But your cellphone is not the only source of microwave radiation we are exposed to. In recent years there has been an explosive increase in our exposure to microwaves from cellphone masts (2G, 3G, UMTS,…), wireless
DECT-phones, wireless DECT-baby monitors, wireless (WiFi/WLan) internet, satellites for wireless internet, etc.

In every European country the governments are allowing the (telecom)
industry to install even more and new sources of pulsed microwaves such
as from masts with 4G (LTE), WiMax and ”smart” energy meters.
There is a direct link between the current rise of chronic disorders
(Alzheimer, ADHD, fibromyalgia, CFS, insomnia, stress related disorders etc.) and the exponential rise in electrosmog during the past 10 years.

Thousands of professors, researchers and medical doctors have been
warning politicians repeatedly that the current exposure to pulsed
microwaves is a direct threat to public health and that new safety
biologically-based standards for EMF exposures are needed.
The politicians need to realise that public health is the utmost important and act accordingly. That’s why we will unite our protest!
On the 16th of Nov. citizens from throughout Europe will protest in Brussels.

We demand ”LESS ELECTROSMOG!”, we protest against:
– The EU-conference (held on the 16th and 17th of Nov.) lacks scientists
with opposing views. None of the scientists of whom their research has
proven that there are harmful health effects of pulsed microwave radiation
are invited. We for instance refer to: L. Hardell, H. Lai, M. Kundi, F. Adlkofer, G. Oberfeld, M. Havas, etc. (details of the conference:
http://www.onetec.be/EMF2011)

– The European governments and their legislations that don’t take into
account the harmful sub-thermal health effects of EMF.
– The fact that – except in Sweden and Spain – there is still no recognition of
electrohypersensitivity as a functional impairment.
– The impact of the telecom industry on research. Research sponsored by
the telecom industry finds no biological effects nine times more often than
research paid for by independent parties. Coincidence?
ELECTROSMOG PROTEST on the 16th of Nov. 2011 in Brussels

We invite everybody to join our protest!
When? On Wednesday the 16th of November 2011 from 16h until 18h30.
Where? Next to the entrance of the Charlemagne-building
(where the EU-conference on EMF and Health is being held).
Address: Wetstraat 170 (Rue de la Loi 170), 1000 Brussels, Belgium.
Contact? If you will join our protest or have questions
please send an e-mail to steven@petition-electrosmog.be
Please read (and sign) the petition at http://www.Petition-Electrosmog.be
and forward this to your family, friends and colleagues!

Thank you.
The organisers of the protest:
StopUMTS.be (Belgium), StralingsArmVlaanderen.org (Belgium), Collectif
Dé-Mobilisation (Belgium), StopUMTS.nl (the Netherlands), AMICA (Italy)
and RobindesToits.org (France).

The protest is supported by:
The Royal Institute of Technology in Stockholm):
– Professor Emeritus Dr. Freddy Decreus (University of Gent)
– Dr. med. Gerd Oberfeld (Salzburg Government, Public Health Dep.)

”Governments and health protection agencies usually hide behind out-ofdate
“official guidelines” that were drawn up when it was thought that the
only way that living organisms could be harmed by electromagnetic
radiation was if it was sufficiently strong to cause significant acute
heating. And in fluid-filled plastic dolls!
This is totally false! There has been countless papers in scientific journals
over several decades that show very clearly that there are non-thermal
biological effects (some of them extremely harmful) of electromagnetic
fields that are well below the official safety guidelines.”
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

Scientific research on electromagnetic fields:
http://www.emfacts.com/electricwords

The Freiburger Appeal, signed by more than 1,000 German medical
”One can no longer evade these pulsed microwaves. doctors: (…) Pregnant
women, children, adolescents, elderly and sick people are especially at risk.
(…) We see the rising number of chronically sick patients also as the result of
an irresponsible ‘safety limits’ policy,”
http://www.starweave.com/freiburger

Average increase observed in urban area of artificial HF microwave
radiation from 900 MHz – 2.5 GHz
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Eau.php

”The European Parliament (…)

1. Urges the Commission to review the scientific basis and adequacy of the
EMF limits as laid down in Recommendation 1999/519/EC and report to the
Parliament; calls for the review to be undertaken by the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks;

2. Calls for particular consideration of biological effects when assessing
the potential health impact of electromagnetic radiation, especially given that some studies have found the most harmful effects at lowest levels;”
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
>
”The (…) calls on the Member States European Parliament to adopt the
Liechtenstein legislation which sets an exposure limit of 0.6 V/m for mobile
phone transmission antennas in sensitive areas such as homes, schools and
workplaces;”
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2009-

0047+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

>
”In light of the above considerations, the [Parliamentary] Assembly
recommends that the member states of the Council of Europe: (…)

8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to
electromagnetic fields

8.1.2. reconsider the scientific basis for the present electromagnetic
fields exposure standards set by the International Commission on Non-
Ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply “as
low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal
effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;”

8.3.2. ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems
from classrooms and schools, as advocated by some regional authorities,
medical associations and civil society organisations;
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/workingdocs/doc11/edo
c12608.htm

Jacqueline McGlade, executive director of the EEA (European Environmental Agency), the most important advisory agency for environmental affairs
for the EU:
”Waiting … before taking action to prevent well known risks can lead to very
high health and economic costs, as it did with asbestos, leaded petrol and
smoking…”
”The evidence is now strong enough, using the precautionary principle, to
justify the following steps: 1. For governments, the mobile phone industry,
and the public to take all reasonable measures to reduce exposures to
EMF (…) 2. To reconsider the scientific basis for the present EMF
exposure standards which have serious limitations such as reliance on the
LINKS AND QUOTES on EMF AND HEALTH

contested thermal effects paradigm; and simplistic assumptions about the
complexities of radio frequency exposures.”
http://www.avaate.org/article.php3?id_article=1843

Recently the WHO (World Health Organization) classified microwave radiation from cellphones as possibly causing cancer.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Research sponsored by the telecom industry finds no biological effects
nine times more often than research paid for by independent parties.
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.
1289/ehp.9149


Prof. dr. Henry Lai: ”Only 25% of studies funded by the wireless industry show some type of biological effect from microwave radiation. Independently
funded studies, however, are far more damning: 75% of those studies —
free of industry influence — show a bioeffect.”
http://articles.latimes.com/2010/feb/23/opinion/la-oe-ketcham23-
2010feb23

Lloyds of London, the largest insurance company in the world in its report
”Electro-Magnetic Fields From Mobile Phones: Recent Developments”:
The issue of asbestos and its implications is widely known throughout the
insurance industry, and many comparisons can be drawn with EMF – the
initial impression that it was a ‘wonder product’ coupled with potential very long-term serious health issues not understood at the start of its use.

The danger with EMF is that, like asbestos, the exposure insurers face is
underestimated and could grow exponentially and be with us for many years.
http://www.next-up.org/pdf/LLOYDs_EMF_Final_November_2010.pdf

Please read (and sign) the petition for less electrosmog at:
http://www.next-up.org/pdf/LLOYDs_EMF_Final_November_2010.pdf > Please read (and sign) the petition for less electrosmog at: http://www.petition-electrosmog”>http://www.petition-electrosmog