SSM säger: Radiovågor väcker oro i onödan, men varför uppger man då enbart medelvärdet, normalt uppger man toppvärdet. Kan SSM göra mätningar egentligen?

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Stralsakert/Artiklar/Radiovagor-vacker-oro-i-onodan/

För någon vecka sedan uppmätte Kjell Hansson-Mild  det trådlösa WiFi-systemet till noll eller nästan noll i Tunaskolan i Luleå, ytterst märkligt. Frågan är om han hade rätt mätinstrument eller rätt inställt mätinstrument.

SSM väljer att utgå från medelvärdet av ett påslaget Wlan till 0,07 mikrowatt per kvadratmeter intill basstationerna alltså lägre än vad jag har i mitt hus numera 0.145 mikrowatt per kvadratmeter. Men frågan är vilket är högsta uppmätta värde intill datorerna när de är uppkopplade till det trådlösa nätverket?  När fyra datorer jobbar är medelvärdet uppe i 1200 mikrowatt per kvadratmeter intill basstationerna. Men hur högt värdet är intill datorerna där barnen sitter uppges inte. SSM  jämför då med mobilindustrins eget uppsatta extremt höga referensvärde som saknar vetenskaplig grund på 10.000.000 mikrowatt per kvadratmeter. Ett värde som enbart tar hänsyn till uppvärmning efter 20 minuter. Referensvärdet gäller alltså inte för andra biologiska effekter, vilket är anmärkningsvärt att SSM bortser ifrån, trots de vetenskapliga kunskaper som finns gällande neurologiska skador/påverkan och cancerrisken enligt IARC inom WHO.

Radiovågor väcker oro i onödan

Stäng av det trådlösa nätverket, annars tar vi våra barn ur skolan! Så sade föräldrar till rektorn vid en skola i Göteborgstrakten. I Stockholm fick Arbetsmiljöverket samtal från anställda i ett köpcentrum som ville säga upp sig från arbetet på grund av sin oro för strålningen från basstationerna som fanns på flera håll i lokalerna. Radiovågor väcker känslor, men är oron befogad? Strålsäkerhetsmyndigheten åkte ut och mätte.

I Torslanda utanför Göteborg blev Fredrik Henriksson, rektor för en lågstadieskola, kontaktad av oroliga föräldrar. Orsaken var att skolan hade installerat ett trådlöst datornätverk, ett så kallat WLAN. Föräldrarna menade att barnen utsattes för farlig strålning, medan personalen på skolan såg nätverket som ett bra hjälpmedel i arbetet. Fredrik Henriksson vände sig till Göteborgs stad som bad Strålsäkerhetsmyndigheten att göra en mätning.

Myndighetens expert Jimmy Estenberg åkte till Göteborg och kunde konstatera ett medelvärde på mindre än 0,00007 milliwatt per kvadratmeter i klassrummen när routrarna i det trådlösa nätverket var avstängda. När nätverket sattes igång och fyra datorer arbetade med stora filöverföringar fick Jimmy ett medelvärde på 1,2 milliwatt per kvadratmeter. En rejäl ökning i procent, men fortfarande ett mycket lågt värde. Den rekommenderade maxnivån för allmänheten är 10 000 milliwatt per kvadratmeter.

Vad kan hända om radiovågornas styrka överstiger gränsvärdet?

– Om radiovågorna är väldigt starka kan de orsaka uppvärmning i människor och djur, säger Jimmy Estenberg. De första tecknen på uppvärmningseffekter visar sig på nivåer som är ungefär 50 gånger över det rekommenderade maxvärdet. Om man ökar styrkan ytterligare kan man få direkta brännskador.

Kan människor eller djur påverkas negativt av de strålningsnivåer som uppmättes i skolan i Torslanda?

– Nej, värdena ligger långt under den rekommenderade maxnivån för allmänheten, vilket innebär att det inte finns någon känd hälsopåverkan, svarar Jimmy Estenberg.

Rektor Fredrik Henriksson valde att behålla det trådlösa nätverket efter mätningarna och utredningen. De föräldrar som hade varit oroliga fick ta del av rapporten.

– Jag meddelade föräldrarna att i och med detta så sätter vi på nätverket. Några tyckte att det var fel och en av de oroliga familjerna flyttade enkom på grund av detta, men i övrigt är det numera lugnt, säger Fredrik Henriksson.

Han berättar att det finns exempel på att skolor som nu installerar trådlösa nätverk väljer modeller som kan stängas av.

– Det är en enkel åtgärd som gör att folk slipper oroa sig, säger han.

Personalen på köpcentret Gallerian i Stockholm oroade sig för strålningen från basstationerna som finns utplacerade i lokalerna. Arbetsmiljöverkets Janez Marinko och Strålsäkerhetsmyndighetens Jimmy Estenberg inledde ett samarbete.

– Vi ställde upp vår mätutrustning på tre olika platser i Gallerian, berättar Jimmy Estenberg. Plats A var precis ovanför en basstationsantenn, plats B mittemellan två antenner och plats C rakt under en. Plats C var den som hade väckt mest oro.

Jimmy och Janez mätte under några timmar. Radiovågornas högsta nivå från basstationen var 4,4 milliwatt per kvadratmeter och medelvärdet var 1,7 milliwatt per kvadratmeter.

– Siffran ligger något över medelvärdet för de 118 olika mätningarna som myndigheten gjorde 2001–2007, men fortfarande långt under den rekommenderade maxnivån, säger Jimmy. Inte heller de här mätresultaten innebär någon känd hälsopåverkan.

Det finns alltså inget fog för oron för trådlösa nätverk och basstationer, konstaterar Jimmy.

– Men det är intressant att notera att folk kan vara så rädda för basstationer samtidigt som de talar i mobiltelefon utan handsfree, säger Jimmy Estenberg.

Han förklarar att man kan exponeras för radiovågor i nivå med gränsvärdet om man håller mobiltelefonen direkt mot kroppen under samtal.

– Den som är orolig för att exponeras för radiovågor kan enkelt minska sin exponering till en bråkdel genom att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal, säger Jimmy Estenberg.

Ina Bergström

Liten ordlista

  • Basstation: en basstation är länken mellan exempelvis en mobiltelefon och övriga telenätet. Basstationen kommunicerar trådlöst med hjälp av radiovågor som sänds ut från basstationens antenner.
  • Router, eller en accesspunkt, är en enhet som förmedlar datatrafik.
  • Den engelska förkortningen WLAN står för Wireless Local Area Network och är detsamma som trådlöst datornätverk

Hur fastställs gränsvärdet?

Liksom EU:s rekommendationer bygger myndighetens allmänna råd på bedömningar gjorda av Internationella strålskyddskommissionen för ickejoniserande strålning, ICNIRP. Kommissionen har utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat bedömt vid vilka nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satta till ungefär en femtiondedel av nivån för säkerställda hälsoeffekter.

Myndighetens mätprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter olika sorters strålning i miljöer där människor och djur vistas. Det görs inom ramen för myndighetens miljöövervakningsprogram. Bland annat mäter myndigheten radiovågor från mobilbasstationer, TV- och radiosändare. Under perioden 2001–2007 mättes radiovågor på 118 platser i 17 kommuner. Det högsta värdet som uppmättes var 270 milliwatt per kvadratmeter (mW/m2). Medelvärdet av dessa mätningar var 0,5 mW/m2), vilket motsvarar mindre än 0,001 procent av det rekommenderade maxvärdet för allmänheten. Myndigheten mäter på allmänna platser, inte på arbetsplatser – det sköts av Arbetsmiljöverket. Men verket kan begära hjälp av Strålsäkerhetsmyndigheten

Texten är hämtad från pappersupplagan av Strålsäkert nr 1, 2010.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s