PTS omräkningstabell avstånd – dBm – W/m2

Avstånd
från sändare                       Frirymdsdämpning                               W/m2
i km                                    dB 32,4+20logd+20logf

0,01                                     45,46                                                     0,253949
0,5                                       79,44                                                     0,000102
1,0                                       85,46                                                     2.54E-05
1,5                                       88,99                                                     1,13E-05
2,0                                       91.48                                                     6,35E-06
2,5                                       93,42                                                      4,6E-06
3,0                                       95,01                                                      2,82E-06
3,5                                       96,35                                                      2,07E-06
4,0                                       97,51                                                      1.59E-06
4,5                                       98.35                                                      1,25E-06
5,0                                       99,44                                                      1,02E-06
5,5                                     100,27                                                       8,4E-07
6,0                                     101,03                                                      7,05E-07
6,5                                     101,72                                                       6,01-07
7,0                                     102,37                                                       5,18E-07
7,5                                     102.97                                                       4,51E-07
8,0                                     103,53                                                       3,97E-07

Täckningskarta över Telia, Telia2 och Net1 – Lägger man ihop alla tre kartorna förstår man att strålningen är extremt hög i södra Sverige

Lägger man ihop kartorna förstår  man att det är inte konstigt om folk blir sjuka av denna höga tekniskt producerade  mikrovågsstrålning  som vi storskaligt tvångsbestrålas med i våra bostäder, dygnet runt.

Sedan tillkommer Rakel, militär kommunikation och den ökande strålningen när allt fler nyttjar trådlösa bredbande, alla privata sändarsystem och elbolagens sändarsystem från varje elmätare eller från alla transformatorstationer,  plus all mobiltelefoni, plus alla radiolänkar, plus sändare från vindkraftverk, plus trådlösa inbrottslarm från villor, plus DECT-telefoner i varje hushåll, plus billarm, och sändare för fjärrlåsen till bilarna, plus TV-sändare och radiosändare, plus skogsmaskinerna, plus alla bussar och tåg med trådlöst bredband, plus alla bilar med radar, plus babylarm, plus alla djur som har sändare.

Ett litet axplock  över de strålkällor vi har omkring oss idag. Allt utom radio är idag digital sändningsteknik som vi först under 1990-talets mitt fått in i vår livsmiljö.  Inte ens TV4 fanns före 1990. Och TV var heller inte digitalt.

2011-05-16 08:13

http://www.hamnen.se/Nyheter/Mobiloperator-lovar-battre-tackning

täckningskartor hela SverigeMobila bredbandsoperatören Net 1 fortsätter sin satsning på bättre räckvidd och täckningen i nätet i bland annat Stockholms skärgård. Företaget utlovar efter nya tekniska investeringar uppkoppling i hela skärgården och långt ute till havs. Enligt Net 1 sträcker sig nu företagets nät mer än 100 kilometer, 50 sjömil, från masterna längs kusten.

Net 1 har sitt tillstånd i det så kallade 450 MHz-bandet, där det analoga NMT-systemet fanns till för några år sedan. Det nya digitala systemet  i den här frekvensen når längre än andra frekvenser och enligt Net 1 har den senaste tidens satsningar förbättrat både räckvidd och täckning än mer.

– 450-bandet har goda utbredningsegenskaper så de kan nog med visst fog påstå att det har bättre täckning, säger Jonas Wessel, enhetschef för spektrumtillstånd på kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS.

Enligt Net 1:s tillstånd från PTS har företaget ett täckningskrav på 80 procent av varje län i Sverige. PTS har genom stickprovskontroller kommit fram till att Net 1 uppfyller detta krav.

– Längs kusten är det i princip 100 procents täckning, säger Jonas Wessel.

Svar från PTS om vad de tror sändarnas uteffekter är från Net1-sändare som skall sända 6 mil. Sifforna de anger bygger inte på dokumentation av mätningar

Referensvärde för  sändarsystemen:http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt–tradlos-teknik/Referensvarden/

SSM författningssamling 2008:18: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

Hej!
PTS har inga sändardata från någon operatör så tyvärr kan jag inte ge besked om sändarhöjden eller den faktiska uteffekten på den sändare du efterfrågar, men av min erfarenhet från nätplanering skulle jag säga att deras uteffekt ligger på ca 55 dBm (det är fruktansvärt högt). På ca 8 km avstånd, i inte alltför tätbebyggt område, har man tappat ca 135-140 dB  (vilket jag betvivlar) och landar på ca -80 dBm, och du tappar ytterligare 6-10-12 dB om du är inomhus, beroende av vad du har för väggar och tak.

PTS har inte mätt signalnivån i förhållande till avståndet till vissa sändare utan de mätningar som vi har genomfört har varit för att verifiera att de har den täckning de är skyldiga till enligt tillståndsvillkoren. Hur mycket signalnivån varierar med avståndet till sändaren beror även på i vilken miljö vågutbredningen sker (skog, öppet landskap, småstad, storstad, vatten) samt med sändarens höjd.

NET1 använder CDMA2000 och modulationen torde därmed inte vara högre än QPSK.  

Utifrån PTS tillståndsvillkor så finns inte några restriktioner i antennhöjd. För övriga strålningsfrågor får vi hänvisa till SSM.

Med vänliga hälsningar

Lena Liman
Civ.Ing.

Post- och telestyrelsen (PTS)
Spektrumavdelningen
Enheten för spektrumtillstånd

Åtta månaders helkroppsexponering av pulsmodulerad mobil- och trådlösa system under ICNIRP:s referensvärde visar allvarliga förändringar i hjärnans proteiner som bland annat styr minne, inlärning och andra viktiga funktioner

http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=7&aid=20130&l=e

Google-översättning:

 En grekisk studie ledd av Adamantia Fragopoulou och Lukas Margaritis har visat viktigt protein förändringar i hjärnan hos djur efter hela kroppen exponering för RF elektromagnetiska fält, liknande den typ av mikrovågsstrålning som avges från mobiltelefoner, bärbara telefoner, WiFi och trådlösa datorutrustning. Studien, som publicerades i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012.

Viktiga delar av hjärnan som behövs för inlärning, minne och andra funktioner hos däggdjur hjärnan påverkades av mikrovågsstrålning, inklusive hippocampus, cerebellum och pannloben, vid exponering lägre än ICNIRP (Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning) säkerhetsriktlinjer . Totalt 143 proteiner i hjärnan påverkades av RF-strålning under en period av åtta månader, vilket ger nya bevis för en eventuell relation mellan vardagligt mobiltelefon användning, trådlös sändare och trådlösa datorutrustning och symtom elöverkänslighet, som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, samt med tumörer, Alzheimers och även metabola effekter.

Studien simulerat 3 timmars mobiltelefon exponering under åtta månader, 8 timmars DECT bärbar telefon exponering över åtta månader, och inkluderade en bluff grupp exponeringskontroll. Resultaten visade både nedreglering och uppregleringen av proteiner.

Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs. gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs. neurofilaments och tropomodulin) var visat sig att påverkas av strålning, samt proteiner i hjärnan metabolism (dvs aspartataminotransferas, Glutamat dehydrogenas) i nästan alla av de studerade hjärnan.

Figur 2 från studien visar 143 proteiner som har ändrats (upp-eller ned-reglerade) och deras funktionella förbindelser som bygger på en litteraturstudie.

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., Doktorand i Institutionen för cell-och biofysik vid University of Athens, Grekland, huvudförfattare till studien, säger,? ”Vår studie är viktig eftersom det visar för första gången protein förändringar i musen hjärnan efter exponering för elektromagnetiska fält och särskilt i mycket viktiga regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben, alla involverade i inlärning, minne och andra komplicerade funktioner däggdjur hjärnan. Vi har visat att 143 proteiner förändras efter elektromagnetisk strålning , inklusive proteiner som har samband hittills med Alzheimers, glioblastom, stress och metabolism. I sitt perspektiv är denna studie förväntas kasta ljus i förståelse av sådana hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar, hjärntumörer, alla av dem närstående, till funktionen av den förändrade hjärnans proteiner

Lukas H. Margaritis, FD, professor emeritus (från sept 2010) i cellbiologi och radiobiologi, Institutionen för cellbiologi och biofysik, säger Atens universitet, chef för Atens forskargruppen,,?? ”En hög genomströmning metod (massa karaktärisering av biomolekyler, liknande mikroarrayer att analysera den totala gener i en organism) som för Proteomics * har aldrig använts hittills i EMF-forskning av hjärnans vävnader efter hela kroppen exponering av modell djur (möss) vid SAR-värden under ICNIRP: s rekommendationer . Det är också första gången som trådlösa DECT-telefoner bas strålning är inblandad i labbet djurstudier och i synnerhet i sådana molekylära effekter. budskap tas ur detta arbete är att människor ska vara mycket försiktig när du använder mobilen intill kroppen (speciellt bredvid sin hjärna), medan den trådlösa DECT ska placeras så långt bort som möjligt från platser som folk använder för att tillbringa många timmar om dagen, för att inte tala om barn i alla åldrar. ”

Pressreleasen som offentliggjordes av universitetet i Aten TEAM

Aten, Grekland. 21 januari 2012. Forskargruppen professor Lukas Margaritis (fakulteten för biologi vid universitetet i Aten och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens), inom ramen för den verksamhet som söker efter sanningen understryker de möjliga effekterna av dagliga fält av elektromagnetisk strålning, har utfört detta studie som en del av doktorsexamen Avhandling av Adamantia F. Fragopoulou.

Testet utgick från normal mobilanvändning  och trådlös DECT-basstation och genom att tillämpa toppmoderna proteomet vetenskapens metoder, visade de att ett stort antal större hjärnans proteiner har förändrats. Nämligen proteiner som är ansvariga för integriteten i hjärnans funktioner, i sådana kritiska regioner som hippocampus, cerebellum och pannloben är under normala nivåer medan ett lika stort antal finns långt över fysiologiska nivåer. Dessa ”underexpressed” eller ”överuttryckt” proteiner kan spela en roll på kort sikt eller lång sikt som rapporterats till följd av mobiltelefon exponering, inklusive minne underskott, huvudvärk, sömnstörningar, hjärntumörer.

Som påpekats i ”diskussion” på papper, kan inledas händelser kan innebära att produktionen av ROS (reaktivt syre arter) som leder till oxidativ skada (som föreslagits nyligen av Blank och Goodman från Columbia University i New York City) ; heat shock protein aktivering, och slutligen, som att ändra uttryck för ett stort antal hjärnans proteiner, visades i denna studie.

Den Fragopoulou et al. Studien är den första storskaliga analyser av musen hjärnan proteomet att publiceras så här långt. Forskargruppen har nyligen fått en stor ”Thalis” bidrag potentiellt siktar på att belysa EMF effekter från molekylär nivå till organismens nivå, utnyttja den mest lämpliga modellsystem (möss, insekter, nematoder, ödlor, cellkulturer, mänskliga huden).

Publicerad i Elektromagnetisk biologi och medicin, Early Online: 1-25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Sammanfattning:

Brain Proteome svar efter hela kroppen exponering av möss till mobiltelefon eller trådlös DECT-bas strålning
Adamantia F. Fragopoulou 1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou 1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis 1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis 1
1Department av cellbiologi och biofysik, Universitetet i Aten, Aten, Grekland, 2Genetics och genterapi Division Center grundforskning II, biomedicinsk forskning Stiftelsen för Academy of Athens, Aten, Grekland och 3Proteomics forskningsenheten, Center grundforskning II, Biomedical Research Foundation av Academy of Athens, Aten, Grekland

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av två källor till elektromagnetiska fält (EMF) på proteomet av lillhjärnan, hippocampus och frontalloben i BALB / c möss följande långsiktiga hela kroppen bestrålning. Tre lika stora grupper av djur (6 djur / grupp) användes, den första gruppen var utsatt för en typisk mobiltelefon, på ett SAR-värde utbud av 0,17 till 0,37 W / kg för 3 timmar dagligen i 8 månader, var den andra gruppen utsätts för en trådlös DECT-bas (Digital Enhanced Cordless Telecommunications / Telefon) på en SAR-sortiment av 0,012-0,028 W / kg för 8 h / dygn även för 8 månader och den tredje gruppen bestod av bluff-exponerade djur. Jämförande proteomik analys visade att långvarig bestrålning av både EMF källor ändrats signifikant (p, 0,05) uttrycket av 143 proteiner totalt (så lågt som 0,003 gånger nedreglering upp till 114 gånger överuttryck). Flera neural funktion besläktade proteiner (dvs gliaceller fibrillära Sura protein (GFAP), alfa-synuklein, Glia Mognad factor beta (GMF) och apolipoprotein E (ApoE)), värme proteiner chock och cytoskelettala proteiner (dvs Neurofilaments och tropomodulin) ingår i denna lista, liksom proteiner i hjärnan metabolism (dvs, aspartataminotransferas, glutamat dehydrogenas) till nästan alla delar av hjärnan studeras. Western blot-analys på utvalda proteiner bekräftade proteomik data. De observerade proteinuttryck förändringar kan vara relaterade till förändringar hjärnans plasticitet, ett tecken på oxidativ stress i nervsystemet eller inblandade i apoptos och kan potentiellt förklara Hälsorisker rapporterats hittills, som huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, underskott minne och hjärna tumör långsiktiga induktion under liknande exponeringsförhållanden.

Källor och mer information:
Fakulteten för biologi, Atens universitet och Biomedical Research Foundation av Academy of Athens
Elektromagnetisk biologi och medicin
Elektromagnetisk Health.org

Internationella EMF-alliansen
Alex Swinkels, Nederländerna
Styrelseledamot
? Mail: info@iemfa.org
? Webb: http://www.iemfa.org

_____________________________________________________________

A Greek study led by Adamantia Fragopoulou and Lukas Margaritis has demonstrated important protein changes in the brain of animals following whole body exposure to RF electromagnetic fields, similar to the kind of microwave radiation emitted from cell phones, portable phones, WiFi and wireless computer equipment. The study, was published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1-25, 2012.

Important regions of the brain necessary for learning, memory and other functions of the mammalian brain were impacted by the microwave radiation, including the hippocampus, cerebellum and frontal lobe, at exposures below the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) safety guidelines.  A total of 143 proteins in the brain were impacted by the RF radiation over a period of 8 months, providing new evidence for a potential relationship between everyday cell phone use, wireless transmitters and wireless computer equipment and electrosensitivity symptoms, such as headaches, dizziness and sleep disorders, as well as with tumors, Alzheimer’s and even metabolic effects.

The study simulated 3 hours of cell phone exposure over eight months, 8 hours of DECT portable phone exposure over eight months, and included a sham exposure control group. The results showed both down regulation and up regulation of the proteins.

Several neural function related proteins (i.e. Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e. neurofilaments and tropomodulin), were shown to be impacted by the radiation, as well as proteins of the brain metabolism (i.e. Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase), in nearly all of the brain regions studied.

Figure 2 from the study shows the 143 proteins that have changed (up- or down-regulated) and their functional relationship based on a literature survey.

 

Adamantia F. Fragopoulou, M.Sc., PhD Candidate, in the Dept of Cell Biology and Biophysics at University of Athens, Greece, lead author of the study, says,”Our study is important because it shows for the first time protein changes in the mouse brain after EMF exposure and in particular in very crucial regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe, all involved in learning, memory and other complicated functions of the mammalian brain. We have demonstrated that 143 proteins are altered after electromagnetic radiation, including proteins that have been correlated so far with Alzheimer’s, glioblastoma, stress and metabolism. In its perspective, this study is anticipated to throw light in the understanding of such health effects like headaches, dizziness, sleep disorders, memory disorders, brain tumors, all of them related, to the function of the altered brain proteins

Lukas H. Margaritis, PhD, Professor Emeritus (as of Sept 2010) of Cell Biology and Radiobiology, Dept of Cell Biology and Biophysics, University of Athens, head of the Athens research group, says,”A high throughput approach (mass characterization of biomolecules, similar to microarrays that analyze the total genes of an organism) as that of the Proteomics* has never been used so far in EMF research of BRAIN TISSUES following whole body exposure of model animals (mice) at SAR values below ICNIRP’s recommendations. It is also the first time that wireless DECT phones base radiation is involved in lab animal studies and specifically in such molecular effects. The message taken out of this work is that people should be very cautious when using mobile phones next to their body (especially next to their brain), whereas the wireless DECT should be located as far away as possible from places that people use to spend many hours a day, not to mention children of all ages.”

PRESS RELEASE RELEASED BY UNIVERSITY OF ATHENS TEAM

Athens, Greece. January 21, 2012. The research group of Professor Lukas Margaritis (Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens), within the framework of the activities seeking for the truth underlining the possible effects of daily life electromagnetic fields, has performed this study as part of the Doctorate Dissertation of Adamantia F. Fragopoulou.

Using ordinary working conditions of mobile phone and wireless DECT base and by applying state of the art proteome science approaches, they demonstrated that a large number of major brain proteins have been changed. Namely proteins that are responsible for the integrity of brain functions, in such critical regions like hippocampus, cerebellum and frontal lobe are below normal levels whereas an equally large number are found well above physiological levels. These “underexpressed” or “overexpressed” proteins may play a role in the short term or long term effects reported as a consequence of mobile phone exposure, including memory deficits, headaches, sleep disorders, brain tumors.

As pointed out in the “DISCUSSION” section of the paper, the possible start-up events may involve the production of ROS (reactive oxygen species) leading to oxidative damage (as suggested recently by Blank and Goodman of Columbia University in New York City); heat shock protein activation; and finally, changing the expression of a large number of brain proteins, as was demonstrated in this study.

The Fragopoulou et al. study is the first large-scale analysis of the mouse brain proteome to be published so far. The research team having recently been awarded a large “Thalis” grant is potentially aiming in elucidating the EMF effects from the molecular level up to the organism level, exploiting the most suitable model systems (mice, insects, nematodes, lizards, cell cultures, human skin).

Published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 1–25, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

Abstract:

Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
Adamantia F. Fragopoulou1, Athina Samara2, Marianna H. Antonelou1, Anta Xanthopoulou3, Aggeliki Papadopoulou3, Konstantinos Vougas3, Eugenia Koutsogiannopoulou2, Ema Anastasiadou2, Dimitrios J. Stravopodis1, George Th. Tsangaris3 & Lukas H. Margaritis1
1Department of Cell Biology and Biophysics, Athens University, Athens, Greece, 2Genetics and Gene Therapy Division, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece, and 3Proteomics Research Unit, Center of Basic Research II, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece

The objective of this study was to investigate the effects of two sources of electromagnetic fields (EMFs) on the proteome of cerebellum, hippocampus, and frontal lobe in Balb/c mice following long-term whole body irradiation. Three equally divided groups of animals (6 animals/group) were used; the first group was exposed to a typical mobile phone, at a SAR level range of 0.17- 0.37 W/kg for 3 h daily for 8 months, the second group was exposed to a wireless DECT base (Digital Enhanced Cordless Telecommunications/Telephone) at a SAR level range of 0.012- 0.028 W/kg for 8 h/day also for 8 months and the third group comprised the sham-exposed animals. Comparative proteomics analysis revealed that long-term irradiation from both EMF sources altered significantly (p , 0.05) the expression of 143 proteins in total (as low as 0.003 fold downregulation up to 114 fold overexpression). Several neural function related proteins (i.e., Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP), Alpha-synuclein, Glia Maturation Factor beta (GMF), and apolipoprotein E (apoE)), heat shock proteins, and cytoskeletal proteins (i.e., Neurofilaments and tropomodulin) are included in this list as well as proteins of the brain metabolism (i.e., Aspartate aminotransferase, Glutamate dehydrogenase) to nearly all brain regions studied. Western blot analysis on selected proteins confirmed the proteomics data. The observed protein expression changes may be related to brain plasticity alterations, indicative of oxidative stress in the nervous system or involved in apoptosis and might potentially explain human health hazards reported so far, such as headaches, sleep disturbance, fatigue, memory deficits, and brain tumor long-term induction under similar exposure conditions.

Sources and more information:
Faculty of Biology, University of Athens and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
Electromagnetic Biology and Medicine
Electromagnetic Health.org

International EMF Alliance
Alex Swinkels, Netherlands
Board Member

Mail: info@iemfa.org
Web:
www.iemfa.org

Studie – Koppling mellan neurovegetative och hematologiska (samma symtom som vid elöverkänslighet) effekter i fält från transformatorstation

 

Google-översättning

Arch Environ Health. 1998 Mar-april, 53 (2) :87-92.
Studiet av mänskliga neurovegetative och hematologiska effekter av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer.
Bonhomme-Faivre L, Marion S, Bezie Y, Auclair H, Fredj G, Hommeau C.
Källa
Service de Pharmacie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Frankrike.

abstrakt
En kartläggning av neurovegetative och hematologiska sjukdomar har utförts i en population (n = 13) exponerade yrkesmässigt till miljö elektromagnetiska fält, var befolkningen matchas med 13 kontrollpersoner. De exponerade arbetat minst 8 h / d för 1-5 y i lokaler ovanför transformatorer och högspänningskablar, och de ämnen lämnades till lågfrekventa elektromagnetiska fält (dvs 50 Hz) på 0,2 microT-6,6 microT.

Försökspersonerna matchades med avseende på socioekonomisk kategori, kön och ålder med en kontroll population av individer som arbetade i lokaler utanför den omedelbara närheten av transformatorer eller högspänningskablar. Den exponerade gruppen hade en betydande ökning av graden av vissa neurovegetative sjukdomar (dvs. fysisk trötthet, psykiska asteni, lipothymia, minskad libido, melankoli, depressiva tendenser, och irritabilitet). Dessutom upplevde befolkningen en betydande minskning av den totala lymfocyter och CD4, CD3, och CD2 lymfocyter, samt en ökning av NK-celler. Leukopeni och neutropeni har också observerats hos två personer som är stadigvarande exponerats för doser på 1,2-6,6 microT. De besvär försvann när exponeringen upphört, och de återkom på återexponering.
PMID: 9577931 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Se också:

”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

_____________________________________________________

Arch Environ Health. 1998 Mar-Apr;53(2):87-92.
Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers.
Bonhomme-Faivre L, Marion S, Bezie Y, Auclair H, Fredj G, Hommeau C.
Source
Service de Pharmacie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France.

Abstract
A survey of neurovegetative and hematologic disorders was conducted in a population (n = 13) exposed occupationally to environmental electromagnetic fields; the population was matched with 13 control subjects. The exposed subjects worked at least 8 h/d for 1-5 y in premises located above transformers and high-tension cables, and the subjects were submitted to low-frequency electromagnetic fields (i.e., 50 Hz) of 0.2 microT-6.6 microT. The subjects were matched with respect to socioeconomic category, sex, and age with a control population of subjects that worked in premises outside of the immediate vicinity of transformers or high-tension cables. The exposed population had a significant increase in degree of certain neurovegetative disorders (i.e., physical fatigue, psychical asthenia, lipothymia, decreased libido, melancholy, depressive tendency, and irritability). In addition, the population experienced a significant fall in total lymphocytes and CD4, CD3, and CD2 lymphocytes, as well as a rise in NK cells. Leukopenia and neutropenia were also observed in two persons permanently exposed to doses of 1.2-6.6 microT. The disorders disappeared when exposure stopped, and they reappeared on re-exposure.
PMID: 9577931 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Also see:

“Pseudo-iron deficiency in a French population living near high-voltage transmission lines: A dilemma for clinicians”http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

“The Ross House electrical substation case”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

Read the full story here.

Fyra elever på gymnasieskola, Jenny Nyströmsskolan, i Kalmar fick samtidigt hjärntumörer

Ett mejlbrev: ”Fick i fredags höra från en bror till en kille (19 år) som för två år sedan (2010) hade fått hjärnblödning samtidigt som tre andra elever. De gick i alla på Jenny Nyströms gymnasium. Det visade sig vara hjärntumörer som alla fått.”

En annan kvinna i Västervik, Kalmar län, endast 21 år gammal opererades för hjärntumör 2009.

Det intressanta är att dessa unga personer är inte långtidsanvändare av mobiler ändå har de på mycket kort tid hunnit utveckla hjärntumörer. Det är ovanligt att unga personer får hjärntumör,  ändå tycks många få det nu när det börjat nyttja mobiler.

Så tidigt som 2003 ställde Socialstyrelsen krav på snabbare rapportering om cacnerfall och tumörer http://www.lakartidningen.se/old/content_0340/pdf/3152_3154.pdf

Men det har varit svårt att hitta statistik på hjärntumörer och det är fortfarande underrapporterat

Cancerstatistik sammanställning 2009: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18204/2010-12-17.pdf

 

Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

Socialstyrelsen har ingen egen expertgrupp för riskbedömning av elektromagnetiska fält i den allmänna miljön eller vetenskaplig utvärdering av studier när det gäller elkänslighet.

Socialstyrelsen har fullt förtroende för vad SSMs vetenskapliga råd och FAS rapporterna. Dessa rapporter tas fram av tvärvetenskapligt sammansatta grupper av experter med hög kompetens där hela gruppen står bakom rapporterna. Dessutom gör Världshälsoorganisationen och  EU genom SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)vetenskapliga genomgångar.

Socialstyrelsen följer de studier som publiceras i ämnet, men gör ingen värdering av enskilda studier. Reviewartiklar om elkänslighet är därför av stort värde för oss, exempel på dessa bifogas.

Varje landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum, men Socialstyrelsens syn är att det gör man med hänsyn till patienterna, även om det alltså inte finns ett vetenskapligt belagt samband mellan exponeringen för elektromagnetiska fält och de symptom som de elkänsliga uppvisar. Det framgår tydligt av vår hemsida att Socialstyrelsen uppmanar sjukvårdspersonal att ta de elkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom, men också att patienterna har rätt till en förutsättningslös medicinsk utredning för om möjligt fastställa orsaken till besvären. Behov och möjlighet till behandling måste bedömas i det enskilda fallet utifrån diagnos.

Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa. Miljöbalkens försiktighetsprincip säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön.

Då ett samband mellan elkänslighet och EMF inte finns vetenskapligt belagt har inte mark- och miljödomstolarna funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält skulle kunna medföra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför inte beslutat om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen. Om ett miljökontor ändå ställer krav på en verksamhet att utföra åtgärder kan det vara ett sätt att lyfta frågan till en högre instans, att skapa en vägledande dom.

 

    

Rubin GJ, Nieto-Hernandez R, Wessely S. Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (formerly ‘electromagnetic hypersensitivity’): An updated systematic review of provocation studies. Bioelectromagnetics. 2010 Jan;31(1):1-11. Review.

Rubin GJ, Das Munshi J, Wessely S. Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies. Psychosom Med. 2005 Mar-Apr;67(2):224-32. Review.

Röösli M, Hug K. Wireless communication fields and non-specific symptoms of ill health: a literature review. Wien Med Wochenschr. 2011 May;161(9-10):240-50. Review.

Röösli M. Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: a systematic review. Environ Res. 2008 Jun;107(2):277-87. Review.

Med vänlig hälsning

Agneta Holmström

Enhetschef

075-247 37 25

 

SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för Kunskapsstyrning

Enheten för Hälsoskydd och Smittskydd

106 30 Stockholm

Växel: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

Harald Reacts – VoF är knappast vetenskapliga själva, de är pseudovetenskapare som skapar sin egen vetenskapliga tro i form av "Ge sken av"

http://harald-english-karlstad.blogspot.com/2012/01/vof-scientific-knights.html

Svar till Harald på hans blogg . Vad han heter helt och fullt framgår inte. De flesta inom VoF vågar sällan stå med eget namn. Det är rädda personer som gömmer sig i de mörka vrårna med konstiga pseudoansiken och  pseudonamn, där pseudovetenskapen är deras ledstjärna.  Deras vetenskapliga syn bygger på tro och tyckande vars grund vilar i sin tur på en slags förvriden syn på verkligheten. Deras verksamhet går ut på att försöka bestämma vår verklighet, vad vi skall tro på och tycka, vilket är lobbyistverksamhet för i detta fall läkemedelsindustrin, mobilindustrin samt nyliberalismen (kan man också misstänka). De har god tillgång till journalister som går ”voffarnas” och näringslivets ärenden i massmedia, vilket har lett till att allt fler säger upp prenumerationen på dessa propaganda tidningar (DN, SvD,GP,Sydsvenska Dagbladet, etc etc) som är impregnerade  av förvriden verklighet och lögner. Det finns något hjärntvättat och avtrubbat  över de mest aktiva inom VoF och dess styrelse.

VoF är en förening som har dragit ner vetenskapens trovärdighet till  en nivå lika skum som vilken bedrägeriverksamhet som helst. ”Ge sken av” är väl ledordet för deras verksamhet.

Till Harald: ”VoF är knappast vetenskapliga de är själva pseudo och lever i sin egen lilla värld. Några av dem har jag förstått är lobbyister för mobilindustrin och läkemedelsindustrin främst, men det vet ju du, eftersom du själv är ”voffare”. Sedan har du helt fel när det gäller miljöbalken, det krävs INGA vetenskapliga bevis, det räcker att man befarar en hälsorisk. Vilket IARC inom WHO konstaterat en möjlig cancerrisk, alltså det finns inte bara risk för neurologiska skador, utan även skador på DNA. Sedan är det känt sedan 1930-talet att radiofrekvent strålning är en hälsorisk. Denna mobilstrålning är främmande för allt liv, referensvärdet gäller enbart för akut termisk effekt och gäller INTE för långtidspåverkan eller andra biologiska effekter.
Jag är dock förbannat trött på er egoister, kan vuxna människor bli skadade av denna miljöfrämmande strålning så kan våra barn bli det, eftersom de är mycket känsligare än vuxna. Men ni tycks inte bry er, era mobiler är viktigare än vår unga generation. Oförmågan att tänka längre än till sig själv och sina egna behov tycks vara representativt för alla dessa mobilskadade hjärnor. I övrigt överlämnar jag information om VoF ”. http://solveig21.mpbloggar.se/2012/01/21/presentation-over-vad-vof-vetenskap-och-folkbildning-verkligen-star-for/

Ett inlägg jag skrev på VoF:s sida – Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

Solveig Silverin skriver:

Det vet jag väl att de började med 100 personer, men de sorterade fram en grupp på 16 personer som i Fas 4 testades dubbelblint. Genom att sortera fram de personer som hade en tydlig och direkt reaktion visade ju till 100 % att personer kan bli sjuka av EMF-fält för det var ju det som var avsikten med provokationsstudien att bevisa att det finns ett samband mellan EMF-fält och ohälsa och det var det som bevisades till 100 % i denna grupp.

Nästa test (andra länken till min blogg igen) gjordes nu i höstas 2011 visar att en elöverkänslig reagerade biologiskt trots att hon inte subjektivt hade hunnit känna provokationen. Vilket betyder att provokationen av elektriska fält utlöser en biologisk störning hos elöverkänsliga oavsett om man känner något eller inte. Därmed bevisas det att metodiken i provokationstester där man skall känna om man känner e-fält eller inte är totalt värdelösa ur resultatsynpunkt. Att man väljer bort biologiska parametrar i metodiken som testmetod visar att man inte vill ha några resultat som bekräftar ett samband.
Vidare, om man skall gör en vetenskaplig bedömning i en provokationsstudie på elöverkänsliga vore det ju på sin plats att testmaterialet motsvarar just exakt det man skall testa, alltså elöverkänsliga personer inte personer som kan sitta framför en dator 8 timmar om dagen eller personer som nyttjar mobiler intensivt. Då är inte undersökningsmaterial elöverkänsliga och det är den grövsta felkällan i metodiken som påverkar resultatet till 100 %. Detta är ett återkommande grovt fel i metodiken och eftersom man inte varit intresserad av att rätta till detta utan istället tagit helt friska personer, visar tydligt att syftet är att dölja att folk blir skadade av mobilstrålningen.

En del ”forskare”påstå till och med att det inte är viktigt att använda elöverkänsliga personer i provokationsstudier när man testar om det finns ett samband mellan mobilstrålning och ohälsan elöverkänslighet. Detta är att förvränga forskningsresultaten, för att förvränga verkligheten. Vilket betyder att den sk vetenskapliga forskningen inte längre kan ligga till grund för politiska beslut. Det är endast den verkliga verkligheten som gäller och därmed Miljöbalkens försiktighetsregel 2 kap 3 §.

http://www.vof.se/blogg/miljonamnden-i-moraorsa-arets-forvillare-2011/#comments

Presentation över vad VoF – Vetenskap och Folkbildning – verkligen står för

Här en del  länkar till artiklar om VoF, vilket visar vilka som verkligen döljer sig bakom detta seriösa namn

Dan Larhammar och hans dolda jäv

När känslorna tog överhanden

Dan Larhammar lierad med läkemedelsindustrin

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin

VoF skadar svensk forskning

Affärsintressen och konservatism bakom internationell skeptikerrörelse

VoF har ett oförskämt tonläge

Dags för VoF att utse sig själva till decenniets förvillare

Sökare och besserwissrar

Sankt Göran som riddaren av den sorgliga skepnaden

Per-Anders Forstorp:
The construction of pseudo-science

Den skeptiska rörelsen som vetenskapens publika väktare

Sammanfattning av ovanstående av Göran Brusewitz

Folkbildare sätter krokben för sig själva SvD 071210

Kurs i vetenskapsextremism Robert Hahn

Sven Ove Hansson: Vetenskap med villfarelse

Sanna Ehdin:
På vetenskapens bakgård

Offentlig förnedring

Förvillarföreningen

Förvillande bra

Vad är VoF

Sannas brev till rektor för Uppsala Universitet

Att tukta en rumpnisse ur Alternativjournalen mars -10

Hjälp till att hitta Garvarns identiet Akadementia 100810

VoF:s härskartekninker 101004

100831 Robert Hahn, själv förföljd av VoF, har startat en blogg.

Jesper Jerkert på den vetenskapliga arenan  Robert Hahn 100831

Sven Ove Hanssons etiska dilemma Robert Hahn 100716

VoF angriper Vidarkliniken igen 101002

Så avfärdas alternativmedicinen Robert Hahn 101009

Att forska utan kompetens Robert Hahn 101016

Sven Ove Hanssons ruttna filosofi Robert Hahn 101211

Ny sajt: Vetenskap och forskning blogginlägg  101125

Inlägg om skämtsidor om VoF 101203

Skeptikerföreningen VoF känner sig kränkt 101208

Män som hatar kvinnor Ur Vetenskap-folkbildning.nu

Föreningen Vetenskap och folkbildning utsatt för dubbel humorattack Sassersson 101213

Sven Ove Hansson blev Årets Förvillare 101216

VoF:s nära förestående sotdöd vetenskap-folkbildning.nu 101216
Motionen vid VoF:s årsmöte, som avslogs. Mars 10

VoF:s styrelse under lupp: http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/12/vetenskap-och-folkbildning-pr-glas-av-kompetensbrist-politisk-extremism-och-histo

 

Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret  Prof Germund Hesslow på Newsmill 110112

VoF präglas av kompetensbrist, politisk extremism… Rickard Berghorn på Newsmill 110112

Vetenskap som folkbildning har trampat snett  Börje Peratt på Newsmill 110124

Click here to find out more!