Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/em/c1em10031a

Exponeringen varade under 24 timmat. Vi och allt övrigt liv exponeras för en sammanlagt mobilstrålning från 450 MHz – 3,5 GHz dygnet runt, varje dag, året runt. Det finns skäl att befara en allmän stresskada på allt liv även oss människor. Främst barnen riskerar bli allvarligt skadade eftersom de mycket känsligare än vuxna.

____________________________

Bioassay for assessing cell stress in the vicinity of radio-frequency irradiating antennas

Edna Ben-Izhak Monselise, Aliza Levkovitz, Hugo E. Gottlieb and Daniel Kost

J. Environ. Monit., 2011, 13, 1890-1896
DOI: 10.1039/C1EM10031A
Received 11 Jan 2011, Accepted 26 Apr 2011
First published on the web 08 Jun 2011

Den 24 h exponering av vattenväxter (etiolated andmat) till RF-EMF mellan 7,8 V m-1 och 1,8 V m-1, genererad av AM 1,287 MHz Sändningsantenner resulterade i alanin ackumulering i växtceller, ett fenomen som vi tidigare visat sig vara en universell stressen signal. Omfattningen av effekten motsvarar kvalitativt till samma nivå som RF-EMF-exponering. I närvaro av 10 mM C-vitamin är alanin ackumulering helt undertryckt, vilket tyder på inblandning av fria radikaler i processen. En unik biologisk koppling har därför gjorts mellan exponering för RF-EMF och cell stress, i närheten av RF-överföring av antenner. Detta enkla test som varar endast 24 h, är ett användbart bioassay för snabb detektion av biologiska cell stress som orsakas i närheten av RF bestråla antenner.

 

Graphical abstract: Bioassay for assessing cell stress in the vicinity of radio-frequency irradiating antennas

 

 

The 24 h exposure of water plants (etiolated duckweed) to RF-EMF between 7.8 V m−1 and 1.8 V m−1, generated by AM 1.287 MHz transmitting antennas, resulted in alanine accumulation in the plant cells, a phenomenon we have previously shown to be a universal stress signal. The magnitude of the effect corresponds qualitatively to the level of RF-EMF exposure. In the presence of 10 mM vitamin C, alanine accumulation is completely suppressed, suggesting the involvement of free radicals in the process. A unique biological connection has thus been made between exposure to RF-EMF and cell stress, in the vicinity of RF transmitting antennas. This simple test, which lasts only 24 h, constitutes a useful bioassay for the quick detection of biological cell stress caused in the vicinity of RF irradiating antennas.

 

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s