Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

Socialstyrelsen har ingen egen expertgrupp för riskbedömning av elektromagnetiska fält i den allmänna miljön eller vetenskaplig utvärdering av studier när det gäller elkänslighet.

Socialstyrelsen har fullt förtroende för vad SSMs vetenskapliga råd och FAS rapporterna. Dessa rapporter tas fram av tvärvetenskapligt sammansatta grupper av experter med hög kompetens där hela gruppen står bakom rapporterna. Dessutom gör Världshälsoorganisationen och  EU genom SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)vetenskapliga genomgångar.

Socialstyrelsen följer de studier som publiceras i ämnet, men gör ingen värdering av enskilda studier. Reviewartiklar om elkänslighet är därför av stort värde för oss, exempel på dessa bifogas.

Varje landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum, men Socialstyrelsens syn är att det gör man med hänsyn till patienterna, även om det alltså inte finns ett vetenskapligt belagt samband mellan exponeringen för elektromagnetiska fält och de symptom som de elkänsliga uppvisar. Det framgår tydligt av vår hemsida att Socialstyrelsen uppmanar sjukvårdspersonal att ta de elkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom, men också att patienterna har rätt till en förutsättningslös medicinsk utredning för om möjligt fastställa orsaken till besvären. Behov och möjlighet till behandling måste bedömas i det enskilda fallet utifrån diagnos.

Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa. Miljöbalkens försiktighetsprincip säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön.

Då ett samband mellan elkänslighet och EMF inte finns vetenskapligt belagt har inte mark- och miljödomstolarna funnit skäl att anta att elektromagnetiska fält skulle kunna medföra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening. Domstolarna har därför inte beslutat om förbud eller om försiktighetsåtgärder enligt försiktighetsprincipen. Om ett miljökontor ändå ställer krav på en verksamhet att utföra åtgärder kan det vara ett sätt att lyfta frågan till en högre instans, att skapa en vägledande dom.

 

    

Rubin GJ, Nieto-Hernandez R, Wessely S. Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (formerly ‘electromagnetic hypersensitivity’): An updated systematic review of provocation studies. Bioelectromagnetics. 2010 Jan;31(1):1-11. Review.

Rubin GJ, Das Munshi J, Wessely S. Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies. Psychosom Med. 2005 Mar-Apr;67(2):224-32. Review.

Röösli M, Hug K. Wireless communication fields and non-specific symptoms of ill health: a literature review. Wien Med Wochenschr. 2011 May;161(9-10):240-50. Review.

Röösli M. Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: a systematic review. Environ Res. 2008 Jun;107(2):277-87. Review.

Med vänlig hälsning

Agneta Holmström

Enhetschef

075-247 37 25

 

SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för Kunskapsstyrning

Enheten för Hälsoskydd och Smittskydd

106 30 Stockholm

Växel: 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s