Svar från SSM om läsplattor – De betraktas som trådlösa datorer ur strålningssynpunkt

Hej Solveig,

Den elektromagnetiska påverkan som en trådlöst uppkopplad läsplatta kan alstra är liknande den som en trådlöst uppkopplad dator alstrar. Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), har noggrant utrett trådlösa datornätverk och då speciellt när nätverken varit uppkopplade i skolor, se http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/ElectromagneticFields/WiFi/. De mätningar och beräkningar som HPA gjort har indikerat SAR-värden under 1 % av gränsvärdet vid bruk av dator i miljöer med ett trådlöst datornätverk. Strålsäkerhetsmyndigheten har också utfört mätningar i skolmiljö med trådlöst datornätverk och de visar att exponeringsnivåerna är låga, långt under gällande referensvärden, se mätrapporten under länken http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/Mätprotokoll%20WLAN%20Hällsviks%20bycenter.pdf.

Om du vill ha resultat från SAR- mätningar för läsplattor är det till Elsäkerhetsverket (http://www.elsakerhetsverket.se/) du ska vända dig. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet när det gäller marknadskontroll av konsumentprodukter som omfattas av lågspänningsdirektivet.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Beskrivning: cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s