Har ställt följande frågor till SSM angående om de tar hänsyn till långtidseffekter när de förnekar hälsoriskerna med strålningen

Till Strålsäkerhetsmyndigheten

IARC har ju klassat all tekniskt producerad radiofrekvent strålning som möjlig cancerrisk klass 2b. IARC:s bedömningen grundar sig på den samlade vetenskapliga kunskapen från ett stort antal studier.

ICNIRP:s referensvärden gäller enbart för skydd mot termiska effekter i ungefär 50 minuter. ICNIRP:s referensvärden gäller inte för andra biologiska effekter eller långtidseffekter. Jag hoppas vi överens så långt?

SSM har ju skrivit till kommunerna och påstått att det inte finns någon seriös forskning som visar att tekniskt producerad strålning är en hälsorisk och uppmanar i princip att  kommunerna sätter in trådlöst i skolorna. Exakt uttryckt skriver SSM till kommunerna följande:Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem. – – – Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.”

Fråga 1. Anser SSM att IARC:s bedömning av cancerrisken inte grundar sig på seriös forskning?

Fråga 2. Beaktar SSM långtidseffekterna i sin bedömning av hälsorisken för barn respektive vuxna? Om SSM inte gör det vad är anledningen till det?

Fråga 3. Barn växer fort men organen och andra biologiska funktioner fungerar också annorlunda hos barn än hos vuxna. Det är också vetenskapligt konstaterat att barn är mycket känsligare för olika negativa miljöfaktorer i sin livsmiljö, just på grund av att de växer fort och har hög celldelning. Det finns därför större risk för DNA-skador hos barn och cancer uppkommer ju på grund av DNA-skador. Tar SSM med dessa aspekter i sin bedömning att barn är känsligare än vuxna när det gäller exploatering med teknisk producerad mikrovågsstrålning  i deras skol- och daghemsmiljöer?

Fråga 4. Pulsmoduleringen i artificiell mikrovågsstrålning är en faktor som SSM tycks bortse ifrån? Jag vill påstå att den faktorn har troligen den största betydelse för en hälsopåverkan eftersom det är den största faktor som skiljer tekniskt producerad strålning från naturlig strålning. Tekniskt producerad strålning är en fullständigt miljöfrämmande elektromagnetisk strålning. Håller SSM med om att teknisk elektromagnetisk strålning är miljöfrämmande? Om inte:
a) består då, solens elektromagnetiska strålning av ettor och nollor?
b) Innehåller solens elektromagnetiska strålning modulation?
c) Är den pulsmodulerad som teknisk strålning?
d) Är solstrålningen lika stark oavsett latitud, moln, årstid och nattetid?
e) Är solens strålning alltid starkare än strålningen från sändare?

Fråga 5. Är strålningen tillsammans från alla sändare svagare i vår livsmiljö,  än den kroppsegna bioelektriciteten hos människor och annat biologiskt liv.

Fråga 6. EU-kommissionen och mobiloperatörerna har sagt att vi enbart haft denna typ av strålning sedan 1990-talet. SSM har alltid hävdat att vi haft denna strålning i 100 år? Anser SSM att vi haft denna digitala mobilstrålning i 100 år? Om i så fall, Vilka elektroniska apparater nyttjade digital mobilstrålning för 100 år sedan?

Mvh
Solveig Silverin

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s