Svar från Elsäkerhetsverket om strålningen från läsplattor. SSM hänvisade mig dit för att få dessa uppgifter

Hej Solveig

Vi har inga mätresultat av strålning från elektriska produkter.

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll av elektriska produkter under LVD, direktivet för elektriska produkter inom vissa spänningsgränser, 50 – 1000 V ac och 75 – 1500 V dc.

Direktivet är implementerat i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel och ELSÄK FS 2000:1.

De säkerhetstester som utförs på produkter vi hittar i vår marknadskontroll är i enlighet med säkerhetskraven i förordningen §§4-7  och harmoniserad standard för produkten.

Läsplattor faller utanför direktivets spänningsgränser, som produkt är den närmast att betrakta som mobiltelefon eller liknande kommunikationsenheter och borde vara en del av direktivet R&TTE.

LVD och R&TTE är konsumerande direktiv dvs direktivet tar hand om alla säkerhetsrisker för produkten.

För elektriska produkter som faller under LVD är ansvaret för att en den uppfyller alla säkerhetskrav enbart tillverkarens, utför han sin produkt i enlighet med harmoniserad standard anses han uppfylla regelverket. (§ 8 i förordningen.)

Det finns inga krav på tester av strålning utöver UV, laser och joniserande strålning i standarden SSEN60950 , läsplattor torde falla in under denna standard .

I våra tester av säkerhet av produkter testar vi inte strålning, vi kontrollerar att tillverkaren av produkten har deklarerat sin produkt i enlighet med kraven i standarden avseende tex laserklasser och LED, UV-strålning mm

Vi har inga mätresultat av strålning från elektriska produkter.

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll när det finns skäl att tro att produkten inte uppfyller regelverket.

Vi gör även marknadskontroller på elektriska produkter utanför direktivet när vi får indikationer på att de har säkerhetsbrister gentemot kraven i förordningen.

Vill du veta mer om marknadskontroll och Nya metoden direktiv så finns det information på vår webb www.elsakerhetsverket.se   under länken Produktsäkerhet och CE-märkning.

www.marknadskontroll.se ger dig information om andra myndigheters ansvar och direktiv.

Vänligen/ Best regards

____________________________________

SUSANNE SUNDSTRÖM
Inspektör marknadskontroll

Avdelningen för Produkter
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL  0550-851 42
VXL 0550-851 00

Fråge-ID: 20710
Fråga:
SSM hänvisade mig till er för att få uppgift om hur hög strålningen är från läsplattor. Jag begär därför att få mätresultat från olika läsplattor.

Mvh Solveig Silverin

R&TTE

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Mätteknik
Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02
E-post: info@sp.se, http://www.sp.se
R&TTE-direktivet omfattar all radiokommunikationsutrustning och teleterminalutrustning som skall placeras på den europeiska marknaden. För att man skall få CE-märka sin produkt enligt detta direktiv
måsta produkten uppfylla de väsentliga krav som finns listade i artikel 3 i 1999/5/EC.

De väsentliga kraven består i dagsläget av i huvudsak 3 delar som skall vara uppfyllda:

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s