Så här svara SSM och Boverket när det gäller bostadsanpssningsbidrag till personer som blir sjuka av el och mobilstrålning

Svar från SSM: Hej Tommy

Magnetfält som uppkommer i bostäder pga vagabonderande strömmar är i första hand en fråga för kommunen. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att ge kommunerna tillsynsvägledning, det görs bland annat genom att hålla utbildningar. I dessa utbildningar berättar myndigheten om hur vagabonderande strömmar uppkommer, vilka magnetfält som de kan ge och hur de kan reduceras.

Om vagabonderande strömmar ger upphov till magnetfält i storleksordningen heltals mikrotesla i boendemiljö så är det helt klart värt att undersöka möjligheter att reducera dem eftersom åtgärderna ofta är enkla och kostnaderna relativt låga.

Strålsäkerhetsmyndigheten har en pågående studie för att få bättre överblick över magnetfältsnivåer, inkluderat magnetfält från vagabonderande strömmar, i svenska bostäder. Resultaten kommer troligtvis att presenteras i en rapport före sommaren 2012.

Vänliga hälsningar

Jimmy Estenberg

Jimmy Estenberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 42 36
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

_______________________

Boverkets utredning om elsanering förbättrade elöverkänsligas hälsa

Svar från Boverket: Från: Olsson, Erik [mailto:Erik.Olsson@boverket.se]
Skickat: den 2 mars 2012 14:58
Ämne: SV: Elöverkänslighet; Dnr 1254-930/2012

Hej Tommy

Tack för informationen som du har bifogat till dina frågor. Boverket tillhör däremot inte de myndigheter som har till uppgift att bedöma forskningen rörande elkänslighet. Boverket är en teknisk myndighet som i byggregelsammanhang arbetar utifrån bedömningar som Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram angående hälsorisker.

Boverket har dessutom en roll som  tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverkets tillsyn riktar sig mot landets kommuner och hur dessa hanterar ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Kommunernas beslut om bostadsanpassningsbidrag överklagas till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. I Boverkets roll som tillsynsmyndighet ingår att informera kommunernas handläggare om gällande rätt. När frågan om bidrag kan beviljas för elsaneringsåtgärder dyker upp så brukar vi säga att elsanering inte har ansetts vara en stödberättigande åtgärd i rättspraxis. Själva lagen om bostadsanpassningsbidrag säger ingenting om elsanering eller andra typer av åtgärder för att anpassa sin bostad. Lagen är mycket allmänt hållen och därför får man gå till rättspraxis, i första hand avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna, för att få närmare besked om vilka åtgärder som man kan få bidrag för. Det är i vart fall tre av landets fyra kammarrätter som har prövat frågan om bidrag kan ges till elsanering. Och alla har sagt nej. Högsta förvaltningsdomstolen har inte prövat frågan.

På Boverkets hemsida hittar du mer information i texten ”Handbok för bostadsanpassningsbidrag”, se länk  http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/BAB-2011.pdf.

På hemsidan hittar du även bland annat broschyren ”Magnetfält och hälsorisker”, se länk http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/magnetfalt_och_halsorisker.pdf.

Detta svar har utformats i samråd med juristen Ylva Storm.

Med vänliga hälsningar

Erik Olsson

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s