ICNIRP – International Commission on non-ionizing radiation protection

Om ICNIRP

Presentation av viktigaste ledamöterna i ICNIRP

Konsulterade experter

ICNIRP grundades 1992 av IRPA(International Radiation Protection Association) som en fristående internationell Kommission för området icke-jonisarqande strålning.

ICNIRP är ingen underorganisation till någon annan internationell organisation eller någon regering, men är ändå anlitad av Världshälsoorganisationen, WHO och Europeiska unionen, EU och har därigenom fått ett stort inflytande.

Arbetsområde

Uppgifter som ICNIRP arbetar med är analyser av kunskapstillståndet om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, optisk strålning och Laser. Därvid eftersträvas en internationell harmonisering av standarder och riktlinjer.

Föreningen ordnar även internationella konferenser och diskussioner.

Verksamheten finansieras genom gåvor från internationella organisationer och genom uppdrag från regeringar för enskilda projekt.

ICNIRP har 1998 utgivit riktlinjer för begränsning av elektromagnetisk strålning som bland andra använts av EU-kommissionen i en rekommendation 1999. Denna tillämpas även i Sverige. [1]

Kritik

  • Den internationella konferensen om placering av mobiltelefonsändare klargjorde år 2000: ”att ICNIRP förslag beträffande skydd för människors hälsa frånhögfrekventa elektromagnetiska fält, som nuvarande rekommendationer av WHO och EU-rådet bygger på, för det första inte är vetenskapligt hållbara och för det andra inte kan garantera något skydd för människors hälsa”. [2]
  • Europarådet har I en resolution från år 2011 uppmanat medlemsländerna att ompröva ICNIRP:s gränsvärden. I resolutionen framhålls även på att det är märkligt att en ickestatlig organisation som ICNIRP, som misstänks för samarbete med industrin tillåtits bestämma gränsvärden. [4]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s