Svar från SSM – När det gäller olägenhet av joniserande eller icke-joniserande strålning är SSM tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

Detta är ett svar på en fråga jag hade angående deras webbsida. min fråga står efter SSM:s svar. Trots all forskning som visar på hälsorisker med mobilstrålningen även en möjlig cancerrisk enligt IARC (WHO). Trots att EU-parlamentet uppmärksammar att folk blir sjuka av strålningen och vill minska den tekniska strålningen i vår livsmiljö och i barns skolmiljö och att medlemsländerna skall skydda dem som blivit elöverkänsliga. Trots all kunskap om hälsoproblemen hävdar den myndighet som har ansvaret för vår hälsa att förneka att tekniska strålning ger hälsoproblem, trots att den ökat flera miljarder gånger och är extremt mycket högre än bakgrundsstrålningen. Det är PTS som ger tillstånd för denna verksamhet genom att fördela frekvensbanden till operatörerna.

Hej Solveig,

När det gäller olägenhet av joniserande eller icke-joniserande strålning är SSM tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken. Vår tillsyn enligt strålskyddslagen gäller för all verksamhet med strålning, oavsett om det är sådan verksamhet som kräver tillstånd eller inte. Däremot är reglerna sådana att SSM:s tillsyn enligt miljöbalken bara gäller för tillståndspliktig verksamhet. För icke-tillståndspliktiga verksamheter enligt balken ska kommunen utöva tillsyn.

För de verksamheter som du skriver om i ditt mail (bredbands- och mobilbasstationer) krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Det krävs dock tillstånd för att få använda olika frekvensband. Dessa tillstånd erhålls av Post- och telestyrelsen (PTS).

 Av 1 § strålskyddslagen framgår att syftet med den lagen är att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. Mobilbasstationerna alstrar liksom radio och TV-sändare radiovågor. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker (dvs. skadlig verkan av strålning) med exponering från radiovågor på den nivå som idag gäller i allmän miljö, se WHO faktablad http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf. I detta faktablad framgår också att de granskningar som gjorts angående frågan om olika modulationsformat på något sätt skulle kunna påverka riskbilden för hälsoeffekter inte visat på några sådana skillnader.

Då det enligt SSM:s uppfattning inte finns vetenskaplig grund för att de verksamheter som du skriver om i ditt mail kan ge upphov till hälsorisker från strålskyddssynpunkt anser myndigheten inte att det är motiverat med tillsyn över dessa enligt strålskyddslagen. Däremot bevakar vi utvecklingen genom miljöövervakning.

Detta svar har utarbetats i samråd med miljörättsexpert Tomas Löfgren.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

Beskrivning: cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20 

Torsten Augustsson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

_______________________

Min fråga till SSM.

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 27 februari 2012 00:20
Till: Registrator
Ämne: Kommentarer till SSMs hemsida angående tillsyn av teknisk strålning från bredbands- och mobilstationer

Så här står det på SSM:s webbsida

Som tillsynsmyndighet:
kontrollerar vi att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar. Det gör vi genom att inspektera exempelvis kärnkraftverk och sjukhus samt industrier och universitet som använder strålning. Vi stöder också kommunerna i deras tillsyn av solarier.”

Ni nämner inte ett ord om tillsyn av teknisk strålning från bredbands- och mobilbasstationer. Om SSM har tillsyn av dessa varför är de inte omnämnda här? Om SSM inte har tillsyn vem har då tillsynen?

Inte någonstans  på er webbsida ger ni information om att teknisk strålning inte är naturlig strålning, att den innehåller en pulsmodulering som är helt ny sändningsteknik sedan 1990-talet. Varför informerar inte SSM om att mobilstrålningen är artificiell och annorlunda och inte alls kan jämföras med naturlig strålning?

Solveig Silverin

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s