Europaparlamentet antog med 559 av totalt 629 röster för resolutionen om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (EMF) 2009

Galleri

Har Sverige på något sätt följt något av Europaparlamentets uppmaningar NEJ. Istället har Sverige ökat strålningen både storskaligt i vår livsmiljö och i skolmiljön genom att införa trådlöst i skolorna och att små barn nu skall nyttja högstrålande läsplattor. Man … Läs mer

Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi – KBT

SoS Dnr 3.2-22405/2012 – Gällande KBT

Hej

Tack för ditt brev om KBT vid elkänslighet.

Socialstyrelsen beskriver på ett flertal ställen att man hyser  respekt och förståelse för det lidande som personer med elkänslighet genomlever. Man har dock i forskningsöversikter inte fått forskningsunderlag som klart beskriver relationen mellan besvären och orsaken/-erna till dessa. Några rekommendationer om KBT vid elkänslighet har inte gått ut från myndigheten, men väl rekommendationer om att personerna med dessa besvär skall utredas grundligt och bemötas med respekt och empati.

Enligt forskningssammanställningen A Systematic Review of Treatments for Electromagnetic Hypersensitivity, gjord av G. James Rubin med flera, och publicerad i Psychother Psychosom 2006;75:12-18, finner man att forskning om behandling vid elkänslighet är begränsad och att KBT gett effekt på de besvär personer lidit av. Dock sägs inget om att KBT skulle hjälpa personer över elkänsligheten, endast att de besvär de lider av minskas och att man tillägnar sig strategier att hantera sina besvär genom KBT.

Hoppas att detta var svar på dina frågor om KBT vid elkänslighet. Om inte – tveka då inte att kontakta mig igen.

Med vänlig hälsning

Maja Stenberg

Utredare

075-2473620

Socialstyrelsen

Avdelning: Kunskapsstyrningen

Enheten för Vägledning 3

10630 STOCKHOLM

075-2473000

www.socialstyrelsen.se

Från: Socialstyrelsen
Skickat: den 17 april 2012 13:54
Till: Registrator Kunskap
Ämne: Dnr 3.2-22405/2012 – Gällande KBT

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 17 april 2012 13:10
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Gällande KBT

Enligt artikel i UNT.se rekommenderar Socialstyrelsen  KBT på grund av att den psykiska ohälsan ökar.

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu anställt Professor Heikki Hämäläinen från Finland i sitt vetenskapliga råd. Heikki förespråkar KBT som behandlingsmetod mot elöverkänslighet bland annat. Enligt sin jävsdeklaration har han tydliga  kopplingar till mobilindustrin.Se bifogat dokument från SSM.

Är det  Heikki Hämäläinen som nu ligger bakom detta uppsving av denna behandlingsmetod som Lena Hillert försökt bota elöverkänslighet med under flera år?

Vad jag förstått lyckades hon inte bota elöverkänsliga personer ifrån att bli sjuka av RF- EMF-strålning. Jag undrar därför om Socialstyrelsen nu förespråkar denna metod igen att försöka bota elöverkänslighet med? Om så är fallet ber jag  bli delgiven det program som specifikt vänder sig till ohälsan elöverkänslighet för att testa det.
Jag ber även att få ett klart besked om Socialstyrelsen kräver att elöverkänsliga skall genomgå en behandling av KBT för att bota elöverkänslighet, trots att Lena Hillert inte lyckades under flera års försök.

Mvh
Solveig Silverin

Forskning visar att hjärnan minskar i yta av mobilen och att mobilen fungerar som en drog

Hjärnan förändras av mobilen och datorn den krymper

Begreppet mobilhjärna tycks ha blivit etablerat nu

Så förändrar internet hjärnan

Rapport
Publicerad 21 april 2012 – 06:00
Uppdaterad 21 april 2012 – 11:44

I en studie på ungdomar som ansågs vara internetberoende kunde forskarna se att försökspersonernas hjärnsubstans skiljde sig åt från icke-beroende.

Studien publicerades i ansedda Plos One, där forskare bedömer varandras rapporter och studier.

I studien visade forskarna att den ”grå” materian i hjärnan till viss del ”förtvinat” hos personer som ansågs vara internetberoende. Dessutom såg man att individernas totala hjärnyta hade minskat med mellan 10 och 20 procent, liknande de siffror man kan se hos drog- och alkoholberoende.

Varningstecken för internetberoende
Varningstecknen att hålla ögonen öppna inför inkluderar ett sämre socialt liv, sämre prestationer på jobbet, sämre humör i hemmet, känslor av ilska, rastlöshet och depression när man inte är uppkopplad och en ökning av lycka under tiden man är uppkopplad.

Ett annat varningstecken kan vara om man försöker dölja för sig själv och/eller andra hur mycket tid man spenderar på nätet. Undersökningen visade också, på att de som använder internet ”för mycket” blir sämre på att lösa problem och på att ”vara kreativa”.

Kan skapa tvångsmässiga beteenden
Datorläraren Larry Rosen, som sysslar med forskning inom psykologi vid Kaliforniens universitet, menar i sin bok iDisorder, att den nya uppkopplade tekniken driver vissa individer mot ett narcissistiskt, tvångsmässigt beteende och att riskerna för andra beroenden samt depression ökar.

Förändrar hjärnans fysiska struktur
”Förändrar hjärnans fysiska struktur”
Neurologen Gary Small menar att själva hjärnans fysiska struktur har börjat förändrats sedan internet gjorde sitt intåg. Hjärnan kopplas helt enkelt om. Men han är osäker på om förändringen är permanent.

-Våra hjärnor är känsliga för yttre stimuli, sa Gary Small till USA Today. Om man spenderar mycket tid med någon särskild mental övning så kommer de neurologiska kopplingar som utför dessa övningar att förstärkas.

Mänsklig kontakt kan försämras
Samtidigt blir hjärnan sämre på de områden som får stå tillbaka för det uppkopplade beteendet – som att hålla konversationer eller titta andra i ögonen.

Det pågår just nu många olika forskningsprojekt världen över kring hur internet eventuellt förändrar den mänskliga hjärnan och tänkandet.

Frigör dopamin
Steve Daviss är en psykiater i Baltimore som menar att våra konstant uppkopplade mobiltelefoner får hjärnan att frigöra dopamin som belöning för något vi upplever oss ha uppnått, något som kan störa balansen i hjärnan.
-De som har svårt att stänga av sitt beteende efter dessa belöningar är de som framför allt ligger i farozonen, säger Steve Daviss till Newsmax.

Tänkandet distraherat
I boken The Shallows menar författaren Nicholas Carr att internet förändrar strukturen i hjärnan och skadar våra möjligheter att tänka och att lära oss nya saker. Carr menar att ”kakofonin av stimulans” och den ständiga ”filt” av media som omger oss har förändrat människan från att vara en långläsande och eftertänksam person till en som bara läser översiktligt och stressat. Tänkandet har blivit distraherat och inlärningen ytlig.

Plastisk hjärna
Samtidigt har den breda forskningen på hjärnans utveckling visat att hjärnan är plastisk, ett begrepp som betyder att hjärnan – till skillnad från vad vetenskapen har varit överens om tidigare – förändras under livets gång.

”Om vi skulle ha känt till hjärnas plasticitet innan internet fanns – och skulle vilja uppfinna ett medium som kopplar om hjärnan så snabbt och grundläggande som möjligt, så skulle vi förmodligen skapat något väldigt likt internet”, skriver Carr i sin bok.

Yngre använder två apparater
Enligt en undersökning från England använder personer i gruppen 16-24 år i snitt mobilen och datorn lika mycket som de tittar på teve, och under två tredjedelar av den tiden använder de två olika mediaapparater samtidigt (som att titta på teve och surfa eller skicka meddelanden samtidigt).

Äldres hjärnor aktiveras
I en annan undersökning från Kaliforniens Universitet lät forskare försöksgrupper i medelåldern genomgå hjärnskanningar i samband med att de började surfa intensivt under en veckas period. Efter att veckan förflutit kunde man se markanta ökningar i de områden som används för beslutsfattande och kreativa verksamheter hos de individer som inte tidigare använt internet i någon större utsträckning. Hos yngre människor verkar ”omkopplingen” dock vara mer permanent än hos äldre.

-Det är ingen tvekan om att hjärnor kopplas om, skrev Danah Boyd, en forskare på Microsoft Research. Mekanismerna som tränas i snabbrörlig uppmärksamhet kommer att vara extremt användbar för den kreativa klassen.

Minnet förändras
Men ett stort antal olika undersökningar visar att våra minnesfunktioner ändrats kraftigt sedan internet slog igenom. Människan bryr sig helt enkelt inte längre om att komma ihåg information som man vet är lätt att hitta på nätet. Internet har helt enkelt blivit människans primära minnesfunktion, snarare än den egna hjärnan. Vi låter Google fungera som ett externt minne.

Hjärnan drogpåverkad
Men samtidigt luras våra hjärnor att fungera som om de var drogpåverkade, ständigt på jakt efter nästa informationskick. ”Tunga” internetanvändare löper två och en halv gånger så stor risk att bli deprimerade.

Det finns dessutom en social dimension i depressionen – den att folk allt mer jämför sig med den stora skaran människor de har nära kontakt med på nätet.

”För många har uppkopplingen inneburit att de känner sig underlägsna”, rapporterade det amerikanska barnläkarsällskapet till sajten Newsmax i slutet av mars. ”Många unga människor visar symptom på depression för att de känner att deras liv inte är lika intressanta som de många andras liv de läser om på nätet.”

Nanok Bie
nanok.bie@svt.se
twitter: @nanok

Tack Dariusz Leszczynski – Äntligen säger någon sanningen om forskningen på elöverkänslighet och hälsoeffekter gällande mobilstrålningen

Äntligen säger någon sanningen om forskningen 

HELSINKI, 14 april, 2012 – Den 12 april Mona Nilsson bloggat att norska tidningar uppmärksammat EHS . Nilsson är en undersökande reporter som under 2011 avslöjadebranschen anslutningar Svenskt epidemiolog Anders Ahlbom, vilket leder till hans avgång från IARC mötet klassificera cancerframkallande av mobiltelefon strålning.

Enligt Nilssons inlägg, tre stora norska tidningarna samtidigt den 12 april, en berättelse där Mike Repacholi, fd chef för WHO EMF Project och ordförande emeritus i ICNIRP, klagar över att Gro Harlem Brundtland, tidigare chef för WHO, sprida skräck av cell telefoner med att erkänna att hon lider EHS symptom från mobiltelefon strålning. Även norska tidskriften Plot publicerades i april / maj utfärda en lång historia om detta ämne.

Enligt norska tidningen Aftenbladet Gro Harlem Brundtland sa:

”Det är inte ljud men de elektromagnetiska vågorna jag reagerar på. Och känsligheten har blivit så allvarlig att jag reagerar på mobiltelefoner som ligger närmare mig än cirka fyra meter”

”… Frågade om han håller med om att Brundtland uttalande har skapat skräck i befolkningen, han [Mike Repacholi] svarade:

– Jag håller kraftigt! Håller helt! Det var en mycket olycklig sak att säga. … ”

Uttalandet om ”rädsla” är uppblåst och inte i linje med verkligheten. I de skandinaviska länderna, där som Dr Repacholi nämner det är den högsta förekomsten av själv-diagnostiserade EHS människor, det finns fler mobiltelefoner än invånare.

Skandinaver, inklusive spädbarn, har mer än en mobiltelefon per person. Var är rädslan? Den skandinaviska mobiltelefon marknaden verkar väl mättad. ”Skräck” inte hindra människor från att ha mobiltelefoner.

Å andra sidan, Dr Brundtland uttalande satte EHS i huvudfåran och gav den legitimitet.

Den Aftenbladet tidningen nämner ”Gro-effekten”:

”Norska forskare pekar på Gro-effekt

Både WHO och den norska Radiation Protection Agency avser erkänd forskning, som inte kan hitta bevis för elöverkänslighet. De känner igen symptomen, men inte att de är orsakade av mobil strålning. I en studie från 2008, vetenskapsman Gunnhild Oftedal och kollegor drar slutsatsen att elektriska överkänsliga personer förväntar sig en negativ effekt när de pratar i mobiltelefonen. Därför inträffar den effekt. Detta kallas en Nocebo effekt. Studien går en lång väg att ge Brundtland initiativ och den efterföljande mediebevakningen med gemensamt ansvar för den utbredda rädslan för strålning i befolkningen.

Den Nocebo kommentar är mycket intressant.

Det är förvisso känt att vårt sinne kan påverka vad vi känner fysiskt. Det kan påverka vår fysiska välbefinnande och framkalla fysiska symptom som annars inte skulle vara där.

Dr Oftedal använder Nocebo effekt som ett av argumenten sagt upp förekomsten av ett orsakssamband mellan elöverkänslighet och EMF.

Men i min mening, har Nocebo effekten också en annan konsekvens.

I mina tidigare kolumn ” europeiska experter i oordning under EHS ”Jag sa att den hittills utförda vetenskapliga studier har ingen objektiv potential att bekräfta eller avfärda möjligheten att orsakssambandet mellan elöverkänslighet och EMF.

Dr Oftedal och hennes kollegor höll i sin kommentar skrev i min kolumn:

”… I sanning, dock inte kvaliteten på studierna ingen roll mycket här. Istället verkar du inte håller med den grundläggande paradigm av studier som exponerar människor med elöverkänslighet till verklig och simulerad EMF i dubbelblinda förhållanden för att bedöma subjektiva symtom eller mest fysiologiska effekter. Detta eftersom du tror att ”Villkor för experimentet och stämningen på platsen är vissa orsaker till stress som påverkar reaktioner och reaktioner försökspersoner ‘.”

Det är mycket förbryllande och allvar oroande att EHS experter säger ”… kvaliteten på studierna spelar ingen roll mycket här …”. Ingen ytterligare kommentar behövs.

Jag anser att villkoren för försöket har inverkan på tillförlitligheten av resultaten är korrekt. Den Nocebo effekten som nämns av Dr Oftedal stöder min åsikt.

Om våra sinnen kan spela ”tricks” på oss, som Dr Oftedal säger i sin Nocebo kommentar, så är det också möjligt att sinnen också kan spela ”tricks” på personer under experimentella tvång.

Psykisk stress bland EHS volontärer som deltar i vetenskapligt experiment skulle kunna spela en ”trick” på sina sinnen och orsaka förvirring. Därför menar jag de svar som EHS personer som inte är objektiva. Följaktligen leder vetenskaplig utvärdering av sådana subjektiva uppgifter ingenstans.

På detta sätt Nocebo-liknande effekt kan, enligt min mening betydelse för vetenskapliga objektiviteten i EHS studier.

Det verkar som Dr Oftedal och kollegor vill ha både och. Deras inställning är partisk. De använder Nocebo att stödja uppfattningen att det inte finns något orsakssamband mellan EMF och EHS, men samma forskarna, inte godtar att samma Nocebo-liknande effekt, leker med våra sinnen, gör sådana EHS studier är mycket opålitliga, minst sagt .

Vi behöver objektiva data för att fastställa orsakssamband mellan elektromagnetiska fält och EHS. Sådana objektiva data kan tillhandahållas av molekylär nivå analyser av prover tagna från EMF utsatta personer (friska eller EHS). Tyvärr finns det inget intresse medel sådana studier. Snarare finns en stark motstånd mot alla molekylära nivå studier i frivilliga, vare sig friska eller själv diagnosen EHS.

Vid flera tillfällen i mitt vetenskapliga blogg och i denna vetenskap kolumnen har jag nämnt att vi inte vet om mobilstrålning riktigt påverkar människors fysiologi. Anledningen är att endast tre studier på människor som ger objektiva data utfördes. Detta är en betydande lucka i kunskap. Utan denna saknas vetenskapliga bevis är det inte möjligt att avgöra om våra nuvarande säkerhetsnormer är tillräckliga för att skydda alla användare.

Men vill ingen officiellt erkänna att endast tre studier på människa gjordes och detta är otillräckligt för att ställa säkerhetsriktlinjer. Om det skulle vara offentligt erkände att vi inte vet om människokroppen reagerar på mobilstrålning och om det reagerar, på vilket sätt, då tron på riktigheten av de nuvarande säkerhetsnormerna kommer att falla som ”korthus”.

***

Läs mer från Dariusz Leszczynski i sin vetenskap blogg ”BRHP – Mellan en sten och en hård plats” på http://betweenrockandhardplace.wordpress.com Dariusz är forskningsprofessor vid Strålsäkerhetscentralen myndigheten i Finland.

Riskförnekarna skall hålla konferens i höst – se preliminär lista

Riskförnekarna skall hålla konferens i höst

Name Affiliation Country
Prof. Peter Achermann University of Zurich Switzerland
Prof. em. Jørgen Bach Anderson Aalborg University Danemark
Dr. Cesar Cobaleda Spanish National Research Council Spain
Prof. Heidi Danker-Hopfe Charité University Berlin Germany
Prof. Clemens Dasenbrock Fraunhofer ITEM Germany
Dr. Paul Gailey Holophi Switzerland
Prof. Yngve Hamnerius Göteborg University Sweden
Prof. Jukka Juutilainen University of Kuopio Finland
Dr. Wolfgang Kainz Food and Drug Administration USA
Prof. Roland Kanaar Erasmus Medical Center The Netherlands
Prof. Alexandre Legros University of Western Ontario Canada
Prof. Luc Martens Ghent University Belgium
Prof. Mats-Olof Mattsson Örebrö University Sweden
Dr. Ron Melnick Former Director of the Special Program of NTP on EMF, NIH USA
Prof. Meike Mevissen University of Bern Switzerland
Prof. MD Boris Pasche Deputy Director of the UAB Comprehensive Cancer Center USA
Prof. Walter Paulus University of Göttingen Germany
Prof. Gert Frølund Petersen Aalborg University Danemark
Dr. Christopher Portier Director National Center for Environmental Health & Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Centers for Disease Control and Prevention USA
Dr. Aslak Harbo Poulsen Danish Cancer Society Danemark
Prof. MD Ching-Hon Pui Chair of Oncology, St. Jude Children’s Research Hospital USA
Dr. Paolo Ravazzani Italian National Research Council Italy
Prof. Paolo Rossini University of Foggia Italy
Prof. Martin Rössli Swiss Tropical Institute Switzerland
Prof. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki Greece
Prof. Primo Schär University of Basel Switzerland
Dr. Joachim Schüz International Agency for Research on Cancer France
Prof. Rony Seger Weizmann Institute of Science Israel
Prof. James Weaver Massachusetts Institute of Technology USA
Prof. Yi Xie

Världsaktion mot strålningen den 21 april 2012

Världsaktion mot strålning den 21 april 2012

EMR-aktionsdag – 21 april 2012

Uppdragsbeskrivning

Den världsomspännande EMR-aktionsdagen ska i linje med Earth Day 2012 skydda naturen och dess invånares liv och hälsa mot artificiell elektromagnetisk strålning (EMR). Med denna strävan kommer människor runt hela jorden att sluta upp för att minska skadorna från EMR och skapa ett hälsosammare liv för alla.

Artificiell EMR är den enda hälsorisk som når varje kvadratcentimeter av jordytan i varje ögonblick, och skadar människor, djur, insekter och växtlighet. Elektromagnetisk nedsmutsning har införts av militära och industriella interessen, med förödande effekter på folkhälsa, miljö och socialt välbefinnande. Från mikrovågs- (MW) och radiofrekvent (RF) strålning till lågfrekventa (ELF) fält, är de bidragande strålningskällorna:

 • så kallade ‘smarta’ elnät och elmätare
 • trådlöst internet  (wi-fi), wi-max och tillhörande infrastruktur
 • mobiltelefoner och deras infrastruktur, antenner på master, hustak och på dolda platser
 • trådlösa telefoner och deras sändare
 • läckage från mikrovågsugnar
 • baby-vakter och barnleksaker med radioteknik
 • medicinsk utrustning med radioteknik
 • RFID-chips i männskor, djur, konsumentprodukter, ID- och kredit-kort
 • elektromagnetiska vapensystem
 • TV, radio- och satellit-sändningar
 • radar och sonar
 • elnätet med tillhörande utrustning, och bredband över elnätet (BPL)
 • lysrör och lågenergilampor (CFL)

Trots att vissa artificiella EMR-källor marknadsförs som ‘gröna’ ger samtliga upphov till skadliga biologiska effekter och hälsoeffekter. Effekterna förvärras av långvarig exponering och när de kombineras med ytterligare EMR_källor, kemiska gifter eller metaller. Mikrovågsstrålningen i stadsmiljö kan vara upp till en biljon gånger högre än de naturliga bakgrundsnivåerna.

Allt liv är till sin natur elektromagnetiskt. Från den symbiotiska balansen i naturens ekosystem till hälsan i våra egna celler och organ – i synnerhet hjärnan och hjärtat – levande system är beroende av ostörd elektrisk signalering. Alla varelser får en känlsa av välmående av jordens egen Schumann-resonans och andra naturliga fält som nu dränks i artificiell EMR.

Både forskare och experter i politik och juridik, som gått igenom tusentals forskningsstudier, varnar för omedelbara och långsiktiga hälsorisker och uppmanar till minimerad exponering. EMR-aktionsdagen tillhandahåller kunskap och information om strålningskällor, hälsoeffekter och lösningar för behövande grupper och individer.

Skadlig EMR innefattar också joniserande strålning från kärnkraftverk och kärnvapen. Vi uppmanar till reducering av all sådan exponering, även medicinska tester, behandlingar och avfall.

EMR-aktionsdagen föreslår nya alternativ för säkrare och lägre energikonsumtion: fast uppkoppling och fiberoptik i hem, skolor och på arbetsplatser, avskärmande material, säkra lågstrålande zoner och andra EMR-fria lösningar. Vi övertygar människor om att minimera EMR-exponeringen och återuppta kontakten med sin egen biorytm. Vi strävar efter att genom våra juridiska, artistiska och kreativa ansträngningar befria mänskligheten, försvara allmänhetens säkerhet och återställa den elektromagnetiska harmonin på jorden.

Vi fokuserar på lösningar som är bra för alla. För en aktuell lista på våra initiativ, särskilda lösningar och konkreta mål, klicka här.

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
olle.schmidt@europarl.europa.eu,
alf.svensson@europarl.europa.eu,
marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
asa.westlund@europarl.europa.eu,
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
(christian.engstroem@europarl.europa.eu), piratpartiet
(Amelia.andersdotter@europarl.europa.eu), piratpartiet

 

Finns det ugglor i mossen? Denna sammanfattning 30 april 2011 är lika aktuell – Frågorna är inte besvarade

Fria funderingar

30 april 2011

Finns det ugglor i mossen? Jag kan inte låta bli att fundera över – – –

Ugglor i mossen

Jag kan inte låta bli att fundera på om dessa faktorer har ett samband eller om det bara sker av en slump, oberoende av varandra:

Först vaccinerar vi med *Pandemix och specifikt uppmanas föräldrarna att vaccinera sina barn väldigt noga. Men föräldrarna får inte veta att Pandemix innehåller två nervgifter kvicksilver och squalene. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen borde mycket väl ha känt till att squalene är förbjudet i USA  och i Storbritannien eftersom det vid injektion kan ge skadliga reaktioner i immunförsvaret. Hjärnskador har nu också uppkommit hos barn och unga i form av narkolepsi till följd av vaccinets innehåll av just squalene .

https://docs.google.com/fileview?id=0B7ZULk176_

rKNzQ0OTIxNWQtNWUzZC00NzQxLTk1N2EtMWJmM2E2YmU4YjNi&hl=en

Intressant är dock att man fick väldigt  bråttom att sätta igång en massvaccination. I Sverige godkände man Pandemix innan det var tillräckligt undersökt. Myndigheterna nyttjade olika psykologiska finter för att stressa folk till att vaccinera sig. Myndigheterna till och med propagerade för att föräldrarna solidariskt skulle vaccinera sina barn för andras skull. Man utnyttjade alltså folks dåliga samvete och empati för att föräldrar skulle utsätta sin barn för ett vaccin som innehöll skadliga ämnen.

Det som får mig att reagera och bli misstänksam är denna psykologiska ”bråttom taktik” som gällde vaccineringen och som nu gäller för omställning till 4G sändningsteknik. En teknik som regeringarna inte skall lägga sig i enligt EU-beslut. Varför?

http://svt.se/2.108068/1.2403984/snart_fyrdubbel_tackning_med_3g_och_4g

4G har en sändningsteknik  som kan tränga igenom tjocka husväggar men också helt logiskt med lätthet kommer att tränga in i människors hjärnor och skulle kunna påverkar den mentala förmågan. Man vet ju redan att både GSM och 3G ökar hjärnaktiviteten (stressar  hjärnan). Det är alltså väl känt att man kan påverka hjärnan med elektromagnetisk strålning.

Andra märkliga händelser är att det parallellt  pågår en intensiv propaganda att installera trådlöst i skolorna. Man propagerar för att belasta våra barn ytterligare med artificiell elektromagnetisk strålning, vilket är märkligt förfarande då man saknar vetenskaplig kunskap hur stora hälsoriskerna är för barn gällande modulerad och pulsad EMF-strålning.

Vad som däremot är vetenskapligt känt, är att barn är mycket känsligare än vuxna för olika miljöfaktorer (Miljöhälsorapporten 2005 som handlar om barn).  Trots kunskapen om barns känslighet påstår våra ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, att mobilstrålningen inte kan skada våra barn. Varför påstår ansvariga myndigheter detta när det bevisligen saknas vetenskaplig kunskap hur barn påverkas av denna typ av strålning?

Om det funnits ett intresse i att skydda våra barn från hälsorisker i deras skolmiljö hade man antagit en försiktighetsprincip. Istället gör man tvärt om påtvingar dem än högre strålning i den miljö som de enligt skollagen måste vistas i dagligen. Varför?

Varför antar myndigheterna inte en försiktighetsprincip i skolmiljöer och daghemsmiljöer när det finns skäl att anta att barn skulle kunna bli skadade av strålningen? Istället har man tillåtit placering av mobilsändare nära skolor och daghem, till och med på skolornas hustak.

Händelseförloppet oroa mig oerhört och gör mig mycket misstänksam över vad som är i görningen. Det är märkligt att regeringarna inte skall lägga sig i en sändningsteknik som tränger igenom tjocka väggar och som därigenom också tränger in i våra kroppar och som följd av detta riskerar att skada oss i de inre organen genom kombinationen pulsning, modulation (SSI FS 2002:3), hög uteffekt och i värsta fall i synergistisk effekt med vaccininnehållet i Pandemix.

Jag har i bakhuvudet hur man utsatte Afghanistanska soldater med nanopartiklar och sedan besköt dem med elektromagnetisk strålning. De fick akut svåra inre brännskador. Frågan är, kan man i mindre doser med uppsåt att skada folk i de inre organen i hjärnan under en lite längre tidsrymd, så att man inte uppmärksammar och misstänker orsak och verkan? Finns det ett sådant medvetet uppsåt? Vem i så fall har detta medvetna uppsåt?

Vilka synergistiska effekter kan uppstå mellan kvicksilvret, squalenet och strålningen? Alla tre faktorerna är ju skadliga för nervsystemet. Och är det fler ämnen i vaccinet som inte har redovisats? Tillexempel nanopartiklar som tränger in i hjärnan? Vetenskapliga tester har dessutom visat att mobilstrålningen öppna upp blod- och hjärnbarriären. Frågorna är många och varningsklockorna ringer allt högre. Bilderbergergruppen tycks styra över Europaunionen, USA och nu specifikt över Sverige? I så fall varför?

Vi skall ha i åtanke att Fredrik Reinfeldt åkte tillsammans med Wallenberg och Carl Bildt till Bilderbergergruppen före valet 2006 . Där meddelades tydligen Reinfeldt att om han ville ha hjälp med att vinna valet 2006  då var han tvungen att utse Carl Bildt till utrikesminister. Och nu under alliansens mandatperioder har USA/NATO i princip flyttat in i Sverige och vad gör de här mer än bara testar bomber/vapen? Spridning av Chemtrails i lufthavet har ökat och vad är det som sprids och i vilket syfte?

Och hur hamnade Cryptosporidium vintertid i Östersunds dricksvatten och sedan nu i Skellefteå efter att USA varit i Skellefteå under mars månad? Det krävs endast fem parasiter för att förgifta 1000 l vatten och med så få individer borde dricksvatten oftare bli infekterade i brunnar och kommunala dricksvatten. De som får infektionen får den till 70 % utomlands. Jag betvivlar att förgiftningen av dricksvattnet är en naturlig händelse i Östersund och i Skellefteå. Jag misstänker medveten spridning då USA/NATO har fått tillträde till hela Norrland. Syftet är väl att testa hur stor effekten blir? Och vad mer testar USA/NATO på svenska befolkningen i smyg?

Mycket konstigt har skett på kort tid: Först skapar man en pandemi genom att ändra kriterierna för en pandemi inom WHO. Världens befolkning skulle vaccineras och svenskarna som tror blint på myndighenna lät sig därför övertygas och köpte okritiskt konceptet pandemi och vaccinerade sig och sina barn trots att Pandemix inte var väl undersökt enligt läkemedelsverket.

Nu visar det sig att Pandemix orsakar en mycket svår livslång hjärnskada, narkolepsi. En oväntad effekt som avslöjade vaccinets hälsovådliga innehåll. Detta har väckt stark ilska och misstroende mot myndigheterna.  Folk har tappat förtroendet för ansvariga myndigheter? Är det därför man nu fått bråttom, att som första land inom EU, att köra igång 4G:s kommunikationssystem under täckmanteln att folk skall ha trådlöst i sommarstugorna?  ”Bråttom taktiken”innan folk hinner bli kritiska och misstänksamma till 4G:s sändningsteknik? En teknik som regeringarna inte skall lägga sig i, för att slippa ansvaret om folk blir allvarligt sjuka/skadade eller dör av strålningen? Alla som har elektroniska apparater som pacemaker kan ligga i riskzonen? Äldre, sjuka och barn som är mest känsliga  kan ligga i riskzonen att påverkas negativt?

Frågorna är många men eftersom man hitintills inte har haft för avsikt att minska strålningen i vår livsmiljö betvivlar jag att denna ”bråttom taktik” är en god gärning för bättre täckning för sommarstugeägarna, eftersom det handlar om tvångsbestrålning, som regeringarna inte skall lägga sig i enligt EU-beslut. Elöverkänsliga har nämligen, likt kanariefåglar, uppmärksammat 4G:s negativa hälsopåverkan.

Från hela landet har elöverkänsliga rapporterat om kraftiga negativa hälsoeffekter den senaste tiden (det pågår en intrimning av 4G-systemet sedan en tid tillbaka) med bland annat sveda och värk inne i kroppen. När elöverkänsliga blir så sjuka då är det en varningssignal att det är ett system som påverkar kroppen kraftigt. Även om folk i allmänhet inte känner av strålningen på samma sätt som elöverkänsliga betyder det ju inte att man inte blir skadad/påverkad.

Vi skall också ha i åtanke att Socialstyrelsen skriver att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga några försiktighetsåtgärder. Visst är det ett märkligt ställningstagande av en myndighet, som skall skydda folkhälsan, när folk bevisligen blir sjuka över hela världen av denna pulsmodulerade sändningsteknik?

Återigen vill jag uppmärksamma att inget liv här på jorden är genetiskt anpassad till att vara utsatt för denna artificiella mobilstrålning. Vi själva är biologiska varelser som fungera med mycket svaga elektriska effekter (exempelvis EEG, EKG) vilket betyder att strålningen med största sannolikhet påverkar/stör kroppens elektriska system. Mobiltelefonins sändareffekter är ju så extremt mycket högre än kroppens eget elektriska system.

4G har alltså en sändningsteknik som kommer att tränga in i våra kroppar med hjälp av pulsning och modulation och med höga uteffekter från sändare som också står tätt och marknära. Strålningen kommer att bli intensiv i våra boendemiljöer, skolmiljöer samt där vi vistas dagligen. Och eftersom tekniken tycks vara uppbyggd på ett sådant sätt att strålningen kan ta sig igenom allt likaså tjocka väggar så kan ingen skydda sig mot den.

Denna typ av strålning tar sig även igenom material som specifikt skyddar mot dessa frekvensområden (vad jag förstår nyttjar militären denna typ av modulation i sin sändningsteknik), vilket många elöverkänsliga har erfarit som försöker skydda sig med avskärmande material. Och som sagt sändarna står väldigt nära skolor, daghem och vårs barns friluftsområden.

Kommuner som velat flytta sändare från skolorna har blivit hotade av telekomindustrin med höga skadestånd bland annat. Tycker det är ytterst märkligt att kommuner som vill följa den lagstadgade miljöbalkens försiktighetsprincip kan bli rättsligen dömda till skadestånd av en domstol? Även de handläggare som valde att följa miljöbalken i sin handläggning av utbyggnaden av 3G blev tydligen också hotade av telekomindustrin? Eller var det andra som hotade dessa tjänstemän? Och dessa tjänstemän blev uppenbarligen så illa hotade att de inte vågade avslöja hotet?

Jag ställer mig frågan vad pågår i det här landet egentligen? En sak har jag konstaterat att allt som sker nu i Sverige är definitivt inte till för befolkningens bästa eller för våra barns hälsa och framtid. Snarare får jag uppfattningen att det finns ett medvetet uppsåt att skada befolkningen?  Vad är det som planeras för Sveriges framtid och vem är det som planerar för Sveriges framtid?

*När det gäller Pandemix biverkningar kontaktade jag Socialstyrelsen och ställde frågorna hur många som blivit sjuka eller avlidit av Pandemix respektive av vaccinet för vanlig höstinfluensa samt hur många som avlidit av svininfluensa respektive av vanlig höstinfluensa? Jag har ännu inte fått svar från Socialstyrelsen trots påstötning. Från annat håll har jag fått siffrorna att 30 personer har avlidit i direkt anslutning till vaccineringen av Pandemix och 30 har avlidit av svininfluensan, medan 2000 dör varje år av höstinfluensan.

Som vi vet har flera barn fått ett livslångt handikapp, narkolepsi, på grund av att squalenet i Pandemix orsakat hjärnskada. Frågan är, kommer andra hjärnskador hos barn framträda efter ytterligare någon tid som exempelvis epilepsi?

Och kan det ske en synergistisk effekt mellan innehållet (kvicksilver, Squalene) i Pandemix och hög pulsmodulerad elektromagnetisk strålning som nu nyttjas i alla trådlösa mobil- och bredbandssystem? Jag måste ställa frågan därför att jag inte är säker på att det som sker nu i vårt land har goda avsikter med våra barns hälsa och framtid.

Myndigheterna känner mycket väl till, att det är vetenskapligt dokumenterat, att barn är mycket känsligare än oss vuxna. Trots denna kunskap tycks man rikta in sig på att öka strålning i våra barns skolmiljöer, samt att vaccinera två gånger med Pandimix som innehåller de skadliga ämnena kvicksilver och squalene. Handlingen mot våra barn skall betraktas som medvetet risktagande att skada våra barn, 7 §,  3 kapitlet i Brottsbalken. Oaktsamhetsbrott: 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

Mobilstrålning kan påverka protein uttryck i mänsklig hud

Mobilstrålning kan påverka protein uttryck i mänsklig hud

Anu Karinen, Sirpa Heinävaara, Reetta Nylund och Dariusz Leszczynski *
* Motsvarande författare: Dariusz Leszczynski dariusz.leszczynski @ stuk.fi
STUK – Strålsäkerhetscentralen myndigheten 4 Flänsvägen, 00880 Helsingfors, Finland

BMC Genomics 2008, 9:77 doi: 10.1186/1471-2164-9-77

Den elektroniska versionen av denna artikel är den kompletta ett och kan hittas online på: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/9/77

Mottagen: 13 November 2007
Accepterade: 11 feb 2008
Publicerad: 11 februari 2008

© 2008 Karinen et al, licenstagare BioMed Central Ltd

Detta är en Open Access artikel distribueras enligt villkoren i Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), som tillåter obegränsad användning, distribution och reproduktion i alla medier, förutsatt att originalet arbetet korrekt angiven.

Bakgrund
Vi har tidigare visat att den mobila telefonen strålning (radiofrekventa modulerade elektromagnetiska fält, RF-EMK) förändrar proteinuttryck i humana endotel-cellinje. Detta betyder inte att liknande svar kommer att äga rum i människokroppen utsätts för denna strålning. Därför i detta pilotprojekt mänskliga frivilliga studie, med hjälp av proteomik metod, har vi undersökt om en lokal exponering av mänsklig hud för RF-EMF orsakar förändringar i proteinuttryck i levande människor.
Resultaten

Liten del av underarmen hud i 10 kvinnliga försökspersoner utsattes för RF-EMF (Specific Absorption Rate SAR = 1,3 W / kg) och stansbiopsier samlades från exponerade och icke-exponerade områdena av huden. Proteiner extraherade från biopsier separerades med användning av 2-DE-och proteinuttryck förändringar analyserades med användning av PDQuest mjukvara. Analys har identifierat 8 proteiner som statistiskt signifikant påverkas (ANOVA och Wilcoxon test). Två av proteinerna var närvarande i alla 10 försökspersoner. Detta antyder att proteinuttryck i human hud kan påverkas av exponering för RF-elektromagnetiska fält. Antalet drabbade proteiner liknade antalet drabbade proteiner som observerats i vår tidigare in vitro studier.
Slutsats

Detta är den första studien som visar att molekylära nivån förändringar kan ske i frivilliga försökspersoner som svar på exponering för RF-EMF. Vår studie bekräftar att proteomik screening kan identifiera protein mål för RF-EMF i mänskliga försökspersoner.
Bakgrund

Fysiologiska funktionerna hos människokroppen regleras av elektriska strömmar. Är därför inte förvånande att placera kroppen i elektromagnetiska fält av tillräcklig styrka, kan påverka fysiologiska processer. Möjligheten induktion av biologiska och hälsoeffekter av låga energi som strålning från mobiltelefoner (radiofrekvens-modulerade elektromagnetiska fält: RF-EMF) är en kontroversiell fråga. Trots år av forskning finns det fortfarande pågår diskussion om huruvida RF-EMF kan ge upphov till några fysiologiskt relevanta effekter [1]. Den stora majoriteten av den hittills utfört forskning har fokuserat på cancer. Dock RF-EMF också misstänkt som potentiell orsak till sådana sjukdomar som sömnstörningar, huvudvärk eller allergiliknande symptom [2].

Vi har föreslagit att proteomik screening kan användas för att avslöja molekylära mål för RF-EMF och hjälp att förstå den möjliga biokemiska mekanismen för RF-EMF-inducerade effekter [3]. Våra tidigare proteomik studier har visat att förändringar i proteinuttryck och aktivitet (fosforylering) inducerades i human endotelcellinjen EA.hy926 som utsattes för RF-EMF [4-7]. Dessa in vitro observeras effekter, inte automatiskt innebär att liknande ändringar skulle hända i cellerna i mobiltelefonanvändare. Därför var denna förstudie genomförts för att avgöra om en lokal exponering av mänsklig hud för RF-EMF kommer att leda till några förändringar i proteinuttryck och om det kommer att vara möjligt att hitta en gemensam protein (er) som svarar på RF-EMF i alla volontärer .

Resultaten
Etisk tillstånd att utföra denna studie erhölls från etiska kommittén för avdelningen för kirurgi Sjukvårdsdistriktets Helsingfors och Nyland, Finland. En liten hudyta av en underarm av 10 av samma kön (kvinna) frivilliga (ålder 27 – 65 år, menar 51 år) bestrålades i 1 timme med 900 MHz GSM signal vid Specific Absorption Rate (SAR) på 1,3 W / kg, hjälp av särskilt utformade exponeringsuppställning [8]. Mobiltelefonen säkerhetsgränsen SAR är 2,0 W / kg, som rekommenderas av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP).

Omedelbart efter exponering, hade en stansbiopsi av den exponerade arean av huden (experimentellt prov) tas av en läkare. En annan stansbiopsi togs från andra, icke-exponerade, underarm (sken prov). I denna experimentella uppställning varje frivillig fungerade som sin egen bluffkontrollen. Både den exponerade och oexponerade hudprover från alla försökspersoner var omedelbart snabbfrystes i flytande kväve och lagrades före extraktion av proteiner.

Proteiner från samtliga prover extraherades med användning av Trizol-reagens (Invitrogen) och separerades med användning av 2-dimensionell gelelektrofores (2-DE) med pH-gradient området 4-7 i den första dimensionen och 9% SDS-PAGE-gel i den andra dimensionen (GE Healthcare). Proteinerna detekterades genom silverfärgning och fläck fördelningsmönstret analyserades med användning av PDQuest 7,2 mjukvara (Bio-Rad).

Vi har analyserat ett fragment av proteomanalys: proteiner med isoelektriska punkten (pl) 4-7 och en molekylvikt <40 kDa, eftersom proteinet plats separationen i 2-DE inom detta område var tydligt urskiljbar (figur 1). För det första använder PDQuest installerades för varje volontär genererade en konstgjord gel, genom att kombinera profiler proteinexpression från falskt och exponerade prover. Därefter var alla 10 konstgjorda geler kombineras till en enda konstgjorda herre gel och de differentiellt uttryckta fläckar protein, som påvisas i minst 4 frivilliga analyserades statistiskt.

Figure 1. Artificiell herre gel för alla bluff och utsatta prover hud av alla 10 volontärer. Statistiskt signifikant påverkade proteinfläckar är märkta i rött färg (minskat uttryck) och i grön färg (ökad uttryck).

Förhållandet mellan exponerade och simulerad injektion prov uttryck analyserades plats av plats, efter logaritm transformation med variansanalys (ANOVA). På grund av ett litet antal och eventuella överträdelser av modellantaganden, var förhållandena också studerats med Wilcoxon testet. Den statistiska analysen har identifierat 8 differentiellt uttryckta proteiner där förändringen i uttrycket var statistiskt signifikant bland de identifierade 579 proteiner fläckar (tabell 1). Två av proteinfläckar (# 3701, # 4801) var närvarande i alla 10 volontärer vilket visar att det är möjligt att finna gemensamma, svarar proteiner bland alla volontärer. De p-värden är inte justerat för multipla jämförelser.

Tabell 1. Listan av proteiner som var närvarande i minst 4 frivilliga och som uttryck har ändrats i statistiskt signifikant sätt (<0,05) som bestäms av variansanalys och Wilcoxons test. Kvot = exponerade provet uttryck / bluff prov uttryck.

Diskussion
Proteomics närma att studera effekter av strålning från mobiltelefoner på celler har använts hittills endast två forskargrupper, vår i Helsingfors och gruppen Zhejiang University, Hangzhou, Kina. Våra studier, som använder humana endotelceller cellinjer har visat att mobiltelefonen strålning inducerar statistiskt signifikanta förändringar i uttrycket av flera tiotals proteiner [6], och att svaret hos cellen kan vara proteomanalys-beroende [7]. I en studie, har gruppen i Kina hittades inte statistiskt signifikanta skillnader i proteinuttryck i MCF-7 celler [9]. Anledningen till det kan vara för låg antalet försök på MCF-7 studie [9]. I våra studier statistisk analys baserades på 10 olika experiment, medan Zeng et al. [9] baserat sin analys på bara tre replikat. En annan orsak till skillnaden kan vara annorlunda känslighet MCF-7 celler jämfört med våra endotelceller cellinjer EA.hy926 och EA.hy926v1. I den andra studien från Zhejiang University [10] fann 4 differentiellt uttryckta proteiner i linsepitelceller, bland dem stress proteinet Hsp70.

De erhållna resultaten, vilket tyder på effekt av strålning från mobiltelefoner på protein uttryck i humana cellinjer, inte automatiskt att denna exponering kommer att få någon effekt på protein uttryck i människor. De hittills utförda mänskliga frivilliga studier har fokuserat på kognitiva svar RF-EMF [2] och det finns ingen information tillgänglig om proteomet, liksom transkriptom, svar på strålning från mobiltelefoner hos människor. Denna studie är så vitt vi vet, den första där mänsklig reaktion på RF-EMF undersöktes på molekylär nivå. Våra resultat tyder på att human hud kan svara på RF-elektromagnetiska fält och förändring proteinexpression profil. Intressant, när vi justerar resultatet av vår tidigare cellulär studie [6] med storleken på proteomet analyseras i föreliggande studie (pl 4-7, <40 kDa) antalet statistiskt signifikant påverkas proteiner verkar vara liknande detta och i tidigare [6] Studien, 8 fläckar och 9 fläckar, respektive. Antalet av differentiellt uttryckta proteiner fläckar i båda studierna är lägre än antalet förväntade falska positiva. Men som vi visat experimentellt [6] och diskuterats tidigare [11] är det troligt att en del av proteinerna blir faktiskt riktiga positiva. Men utan ytterligare testning, är det inte möjligt att förutsäga huruvida dessa förändringar kommer att påverka huden fysiologi.

Slutligen bekräftar vår studie att det föreslagna av oss proteomik strategi [3] kan identifiera protein mål för RF-EMF. Detta sätt att EMF forskning har därefter accepterats av EMF forskarna [12,13] och har tagits in i 2006 World Health Organization forskningsagenda [14]. Men är ny och större studier snarast för att stärka våra pilot observationer och bestämma vilken effekt mobiltelefon exponering kan ha på mänskliga vävnader.

Slutsats
▪ mobilstrålning kan påverka protein uttryck i mänsklig hud.
▪ fysiologiska betydelsen av denna förändring är inte känd och kräver ytterligare studier.
▪ Större mänskliga frivilliga studier kommer att behövas för att bekräfta resultaten av denna pilotstudie.
▪ Proteomics screening är giltig metod för sökning efter molekylära mål för strålning från mobiltelefoner. Utan detta tillvägagångssätt att identifiera de proteiner som svarar på strålning från mobiltelefoner inte skulle vara möjligt och rimligt.

M e t o d e r
Etiska frågor
Etisk tillstånd att utföra denna studie erhölls i enlighet med Helsingforsdeklarationen från den etiska kommittén vid institutionen för kirurgi av sjukhuset i Helsingfors och Nylands, Finland (beslut # 127/2005 utfärdades den 23 november 2005). Varje volontär informerades i detalj om alla experimentella förfaranden och vart och ett av dem har undertecknat informerat samtycke (på finska).
Exponering av volontärer till strålning från mobiltelefoner

Försökspersoner exponerades för 900 MHz GSM-mobiltelefon strålning i en experimentell uppställning som beskrivs i detalj på annat håll [8]. Källan för bestrålning var en halvvågsdipol matas med en datorstyrd GSM-telefon. Specific Absorption Rate (SAR) induceras i huden var 1,3 W / kg vad som finns under ICNIRP: s säkerhetsföreskrifter (2,0 W / kg). Under exponeringen litet område av den högra underarmen bestrålades i en timme. Den andra, icke-bestrålade underarmen användes som bluffkontrollen. Omedelbart efter exponering hud punch-biopsier togs från de exponerade och icke exponerade huden för proteinanalys.
Protein extraktion från hudbiopsier

Hud stansbiopsier, bestående av både dermis och epidermis, men utan den underliggande fettvävnad och frystes omedelbart efter skörd i flytande kväve och lagrades vid -80 ° C. Isolering och separation av proteiner utfördes på den förblindade sätt. Proteinerna isoleras från fryst huden med användning av TRIzol-reagens ®-protokollet som beskrivits av tillverkaren (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) med några modifikationer. I korthet var de hackade huden punch-biopsier nedsänkt i 0,5 ml iskall TRIzol reagens och homogeniseras på is med 70 slag i stöt i DUALL 1 ml vävnad grinder (Kimble Chase Life Science och produkter Forskning, Vineland, NJ, USA) . Efter fasseparation av TRIzol-reagens, varefter den organiska fasen innehållande DNA och proteiner uppsamlades. DNA utfälldes därefter med etanol och proteiner isolerades från fenol-etanol supernatanten. De proteiner utfälldes sedan genom isopropylalkohol och pelleterades vid 12000 X g under 10 min vid 4 ° C. Proteinet Pelleten tvättades 3 gånger med 0,3 M guanidinhydroklorid lösning i 95% etanol och en gång med 99,5% etanol. Under extraktions-pelletar maldes med mortelstöt pelleten för att förbättra lösligheten av proteinerna. Efter varje tvättsteg gjordes proteiner centrifugerades 7500 x g under 5 min vid 4 ° C. Den lufttorkade proteinet Pelleten löstes i 2-DE-rehydratisering buffert innehållande 9 M urea, 2% (vikt / volym) CHAPS, 0,5% (volym / volym) IPG-buffert pH 4-7, och 5 mg / ml DTT (tillsatt som färska). Proteinkoncentrationen hos provet mättes med användning av Bradford-metoden. Proverna lagrades vid -80 ° C.
Proteinseparation med 2-DE

Proteiner separerades genom vanliga 2-DE. Kortfattat, den första dimensionen genomfördes i IPGphor ™ (GE Healthcare, Storbritannien) isoelektrisk fokusering (lEF)-apparat. Linjär, 24 cm lång, pH 4-7 Immobiline ™ DryStrip geler (IPG-remsor, GE Healthcare, Storbritannien) rehydrerades i remsan hållare under 4 timmar i 0,45 ml rehydratisering buffert innehållande 9 M urea, 2% (vikt / volym) CHAPS, 0,5% (volym / volym) IPG-buffert, pH 4-7, 1,2% (volym / volym) DeStreak ™-reagens, ett spår av bromfenolblå och 150 | ig av totalt protein. IEF utfördes vid +20 ° C med hjälp av följande steg och håll inställningar: 50 V, 8 h, 100 V, 1 h, 500 V, 1 h, 1000 V, 1 h, 2000 V, 1 h; 8000 V , tills 95.000 Vh uppnåddes. Därefter om-IPG-remsorna inkuberades vid rumstemperatur i jämviktsbuffert (50 mM Tris-HCl, pH 8,8, 6 M karbamid, 30% (volym / volym) glycerol, 2% (vikt / volym) SDS, en spårmängd bromfenol blå och 10 mg / ml DTT) under 15 min och under ytterligare 15 min i samma buffert som innehöll 25 mg / ml jodacetamid i stället för DTT. Den andra dimensionen-separation genomfördes med användning av 9% SDS-PAGE-geler. Elektrofores utfördes vid 10 ° C med användning av en Ettan ™ DALTsix elektroforesenhet (GE Healthcare) vid en konstant effekt av 3,5 W / gel i 0,5 h och därefter 13 W / gel tills färgfronten nådde botten av gelén (cirka 4 h). De färdiga geler var silverfärgades att visualisera proteinfläckar. Färgade geler scannas in datorn med GS-710 Kalibrerad Imaging densitometer (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Gelerna analyserades med användning av PDQuest 7,2 mjukvara (Bio-Rad).
Förkortningar

CHAPS, 3 – [(3-kolamidopropyl) dimetylammonio]-1-propansulfonat, 2-DE, 2-dimensionell elektrofores, DTT, ditiotreitol; EA.hy926, mänsklig endotelcellinjen, ICNIRP, International Commission on Non-joniserande strålning; lEF, isoelektrisk fokusering; IPG, immobiliserad pH-gradient; MCF-7, humana bröst-adenokarcinom-cellinje; pl, isoelektrisk punkt, RF-EMF, radiofrekvent modulerat elektromagnetiskt fält; SAR specifik absorptionshastighet; SDS, natriumdodecylsulfat, SDS-PAGE , natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores; Tris-HCl, tris (hydroximetyl) aminometan-hydroklorid;
Författarnas bidrag

AK utfört de proteomik experimenten och utförde analys av proteomik data. RN hjälp i utformningen av studien deltog skriftligen bidragsmedel studien, hjälp vid analys av proteomik data. SH utfört statistisk analys av data. DL utformade för studien erhöll bidrag finansierar studien, som samordnas genomförande och analys av resultaten och skrev utkastet till manuskriptet. Alla författare deltog i skrivandet av den slutliga versionen av manuskriptet, läste den och godkänt den.

Tack

Vi tackar Dr J. Halttunen (Centralsjukhuset i Helsingfors universitet) för att ta hud biopsier. Finansieringen kom från Tekes – Finska Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (HERMO projektet) och STUK-Strålsäkerhetscentralen myndigheten.
Referenser

Krewski D, Glickman BW, Habash RW, Habbick B, Lotz WG, Mandeville R, Prato FS, Salem T, Weaver DF: Senaste framstegen inom forskningen på radiofrekventa fält och hälsa: 2001-2003.

J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2007, 10:287-318. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Seitz H, Stinner D, Eikmann T, herr C, Röösli M: Elektromagnetisk överkänslighet (EHS) och subjektiva besvär hälsa i samband med elektromagnetiska fält från mobiltelefoner kommunikation – en litteraturstudie publicerade mellan 2000 och 2004.

Science of Total miljö 2005, 349:45-55. Utgivare Hela texten OpenURL

Leszczynski D, Joenväärä S: Proteomics: nytt sätt att fastställa möjliga biologiska effekter av strålning från mobiltelefoner.

Nature Genetics 2001, (Suppl 27): 67. Utgivare Hela texten OpenURL

Leszczynski D Joenväärä S Reivinen J Kuokka R: Ej termisk aktivering av hsp27/p38MAPK påkänning reaktionsväg genom mobiltelefonstrålning i humana endotelceller: molekylär mekanism för cancer-och blod-hjärnbarriären-relaterade effekter.

Differentiering 2002, 70:120-129. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Leszczynski D, Nylund R, Joenväärä S Reivinen J: Tillämpning av Discovery Science strategi för att fastställa biologiska effekter av strålning från mobiltelefoner.

Proteomik 2004, 4:426-431. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Nylund R, Leszczynski D: Proteomik analys av humant endotel-cellinje EA.hy926 efter exponering för GSM 900 strålning.

Proteomik 2004, 4:1359-1365. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Nylund R, Leszczynski D: strålning från mobiltelefoner orsakar förändringar i gen-och proteinuttryck i humana endotelceller cellinjer och svaret verkar vara genom-och proteom-beroende.

Proteomik 2006, 6:4769-4780. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Toivonen T, Toivo T, Puranen L, Jokela K: Installation och dosimetri för exponering av mänsklig hud in vivo till RF-EMF vid 900 MHz.

Bioelectromagnetics 2007, under tryckning.

DOI 10.1002/bem.20383
PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Zeng Q, Chen G, Weng Y, Wang L, Chiang H, Lu D, Xu Z: Effekter av globala system för mobil kommunikation 1800 MHz radiofrekventa elektromagnetiska fält på gen-och proteinuttryck i MCF-7 celler.

Proteomik 2006, 6:4732-4738. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Li HW, Yao K, Jin HY, Sun LK, Lu DQ, Yu YB: proteomik analys av humana linsepitelceller utsätts för mikrovågor.

JPN J Ophtalmol 2007, 51:412-416. Utgivare Hela texten OpenURL

Leszczynski D: strålning från mobiltelefoner och genuttryck.

Strålning Res 2007, 167:121. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Leszczynski D: Behovet av en ny strategi för studier av biologiska effekter av elektromagnetiska fält.

Proteomik 2006, 6:4671-4673. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

Leszczynski D, Meltz ML: Frågor och svar om tillämpning av proteomik och transkriptomik i EMF forskning.

Proteomik 2006, 6:4674-7. PubMed abstrakt | Utgivare Full Text OpenURL

World Health Organization: [http://www.who.int/peh-emf/research/rf_research_agenda_2006.pdf] webcite

WHO forskningsagenda för radiofrekventa fält. 2006. OpenURLNytt! Klicka på orden ovan om

Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin

Anu Karinen, Sirpa Heinävaara, Reetta Nylund and Dariusz Leszczynski*

Author Affiliations

STUK – Radiation and Nuclear Safety Authority, Laippatie 4, 00880 Helsinki, Finland

For all author emails, please log on.

BMC Genomics 2008, 9:77 doi:10.1186/1471-2164-9-77

 

The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/9/77

 

Received: 13 November 2007
Accepted: 11 February 2008
Published: 11 February 2008

 

© 2008 Karinen et al; licensee BioMed Central Ltd.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

Background

Earlier we have shown that the mobile phone radiation (radiofrequency modulated electromagnetic fields; RF-EMF) alters protein expression in human endothelial cell line. This does not mean that similar response will take place in human body exposed to this radiation. Therefore, in this pilot human volunteer study, using proteomics approach, we have examined whether a local exposure of human skin to RF-EMF will cause changes in protein expression in living people.

Results

Small area of forearm’s skin in 10 female volunteers was exposed to RF-EMF (specific absorption rate SAR = 1.3 W/kg) and punch biopsies were collected from exposed and non-exposed areas of skin. Proteins extracted from biopsies were separated using 2-DE and protein expression changes were analyzed using PDQuest software. Analysis has identified 8 proteins that were statistically significantly affected (Anova and Wilcoxon tests). Two of the proteins were present in all 10 volunteers. This suggests that protein expression in human skin might be affected by the exposure to RF-EMF. The number of affected proteins was similar to the number of affected proteins observed in our earlier in vitro studies.

Conclusion

This is the first study showing that molecular level changes might take place in human volunteers in response to exposure to RF-EMF. Our study confirms that proteomics screening approach can identify protein targets of RF-EMF in human volunteers.

Background

Physiological functions of human body are regulated by electric currents. Therefore, is not surprising that placing human body within electromagnetic field, of sufficient strength, may affect physiological processes. The possibility of induction of biological and health effects by low energy radiation emitted by mobile phones (radiofrequency-modulated electromagnetic fields: RF-EMF) remains a controversial issue. In spite of years of research, there is still ongoing discussion whether RF-EMF could induce any physiologically relevant effects [1]. The vast majority of the so far conducted research has focused on cancer. However, RF-EMF is also suspected as potential cause of such ailments as sleep disorders, headaches or allergy-like symptoms [2].

We have proposed that proteomics screening may be used to reveal molecular targets of RF-EMF and help to understand the possible biochemical mechanism of the RF-EMF-induced effects [3]. Our earlier proteomics studies have shown that changes in protein expression and activity (phosphorylation) were induced in human endothelial cell line EA.hy926 that was exposed to RF-EMF [47]. These in vitro observed effects, however, do not automatically mean that similar changes would happen in the cells of mobile phone users. Therefore, the present pilot study was undertaken to determine whether a local exposure of human skin to RF-EMF will induce any changes in protein expression and whether it will be possible to find common protein(s) that respond to RF-EMF in all volunteers.

Results

Ethical permit to perform this study was obtained from the Ethics Committee of Department of Surgery of Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland. A small skin area of a forearm of 10 of same sex (female) volunteers (age 27 – 65 years; mean 51 years) were irradiated for 1 hour with 900 MHz GSM signal at specific absorption rate (SAR) of 1.3 W/kg, using specially designed exposure setup [8]. The mobile phone safety limit SAR is 2.0 W/kg, as recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Immediately after the exposure, a punch biopsy of the exposed area of skin (experimental sample) was taken by a physician. Another punch biopsy was taken from the other, non-exposed, forearm (sham sample). In this experimental set-up each volunteer acted as its own sham control. Both exposed and non-exposed skin samples of all volunteers were immediately snap-frozen in liquid nitrogen and stored before extraction of proteins.

Proteins from all samples were extracted using TRIzol Reagent (Invitrogen) and separated using 2-dimensional gel electrophoresis (2-DE) with pH gradient range of 4–7 in the first dimension and 9% SDS-PAGE gel in the second dimension (GE Healthcare). Proteins were detected by silver staining and spot distribution pattern was analyzed using PDQuest 7.2 software (Bio-Rad).

We have analyzed a fragment of proteome: proteins with the isoelectric point (pI) 4–7 and the molecular weight <40 kDa, because the protein spot separation in 2-DE in this area was clearly distinguishable (Figure 1). Firstly, using PDQuest software, for each volunteer was generated an artificial gel, by combining protein expression profiles from sham and exposed samples. Thereafter, all 10 artificial gels were combined into single artificial master gel and the differentially expressed protein spots, which were detected in at least 4 volunteers, were statistically analyzed.

thumbnailFigure 1. Artificial master gel for all sham and exposed skin samples of all 10 volunteers. Statistically significantly affected protein spots are marked in red color (declined expression) and in green color (increased expression).

The ratio of exposed and sham sample expression was analyzed spot by spot, after logarithm transformation, with variance analysis (anova). Due to small numbers and potential violations of model assumptions, the ratios were also studied with the Wilcoxon test. The statistical analysis has identified 8 differentially expressed proteins where the change in expression was statistically significant among the 579 identified proteins spots (Table 1). Two of the protein spots (#3701, #4801) were present in all 10 volunteers thus showing that it is possible to find common, responding proteins among the all volunteers. The p-values are not adjusted for multiple comparisons.

Table 1. List of proteins that were present in at least 4 volunteers and which expression has been changed in statistically significant manner (<0.05) as determined by the variance analysis and the Wilcoxon test. Ratio = exposed sample expression/sham sample expression.

Discussion

Proteomics approach to study effects of mobile phone radiation on cells has been used so far only by two research groups, ours in Helsinki and group the Zhejiang University, Hangzhou, China. Our studies, using human endothelial cell lines have shown that mobile phone radiation induces statistically significant changes in the expression of several tens of proteins [6] and that the response of cell might be proteome-dependent [7]. In one study, the group in China has not found statistically significant differences in protein expression in MCF-7 cells [9]. The reason for it might be too low number of experiments in MCF-7 study [9]. In our studies statistical analysis was based on 10 different experiments whereas Zeng et al. [9] based their analysis on only three replicates. Another reason for the difference might be different sensitivity of MCF-7 cells as compared with ours endothelial cell lines EA.hy926 and EA.hy926v1. In the other study from Zhejiang University [10] were found 4 differentially expressed proteins in lens epithelial cells, among them the stress response protein Hsp70.

The obtained results, suggesting effect of mobile phone radiation on protein expression in human cell lines, do not automatically mean that this exposure will have any effect on protein expression in humans. The so far conducted human volunteer studies have focused on cognitive responses to RF-EMF [2] and there is no information available about the proteome, as well as transcriptome, response to mobile phone radiation in humans. This study is, to our knowledge, the first one where human response to RF-EMF was examined on molecular level. Our results suggest that human skin might respond to RF-EMF and change protein expression profile. Interestingly, when adjusting results of our previous cellular study [6] using the size of proteome analyzed in the present study (pI 4–7; <40 kDa) the number of the statistically significantly affected proteins appears to be similar in this and in earlier [6] study, 8 spots and 9 spots, respectively. The number of differentially expressed protein spots in both studies is below the number of expected false positives. However, as we have demonstrated experimentally [6] and discussed previously [11] it is likely that some of the proteins will be indeed, real positives. However, without further testing, it is not possible to predict whether these changes will have impact on skin physiology.

Finally, our study confirms that the proposed by us proteomics approach [3] can identify protein targets of RF-EMF. This approach to EMF research has been subsequently accepted by the EMF scientists [12,13] and has been included into the 2006 World Health Organization Research Agenda [14]. However, new and larger study is urgently needed to strengthen our pilot observations and to determine what impact mobile phone exposure might have on human tissues.

Conclusion

▪ Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin.

▪ Physiological significance of this change is not known and requires further study.

▪ Larger human volunteer study will be needed to confirm results of this pilot study.

▪ Proteomics screening is valid method for search for molecular targets of mobile phone radiation. Without this approach the identification of the proteins responding to mobile phone radiation would not be reasonably possible.

Methods

Ethical issues

Ethical permit to perform this study was obtained, in accordance with the Helsinki Declaration, from the Ethics Committee of the Department of Surgery of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland (decision #127/2005 issued on November 23, 2005). Each volunteer was informed in detail about all experimental procedures and each of them has signed the informed consent form (in Finnish language).

Exposure of volunteers to mobile phone radiation

Volunteers were exposed to 900 MHz GSM mobile phone radiation in an experimental setup described in detail elsewhere [8]. The source of irradiation was a half-wave dipole fed with a computer controlled GSM phone. The specific absorption rate (SAR) induced in the skin was 1.3 W/kg what is below the ICNIRP safety guidelines (2.0 W/kg). During the exposure small area of the right forearms was irradiated for one hour. The other, non-irradiated forearm was used as sham control. Immediately after exposure skin punch-biopsies were taken from the exposed and non-exposed skin for protein analysis.

Protein extraction from skin biopsies

Skin punch biopsies, consisting of both dermis and epidermis but without the underlying fat tissue, were frozen immediately after harvesting in liquid nitrogen and stored at -80°C. Isolation and separation of proteins were performed in the blinded manner. Proteins were isolated from frozen skin using TRIzol® reagent protocol as described by the manufacturer (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) with a few modifications. Briefly, the chopped skin punch-biopsies were immersed in 0.5 ml of ice-cold TRIzol reagent and homogenized on ice with 70 strokes of the pestle in DUALL 1 ml tissue grinder (Kimble Chase Life Science and Research Products, Vineland, NJ, USA). After the phase separation of TRIzol reagent, the organic phase containing DNA and proteins was collected. DNA was then precipitated with ethanol and proteins were isolated from the phenol-ethanol supernatant. The proteins were then precipitated by isopropyl alcohol and pelleted at 12000 × g for 10 min at +4°C. The protein pellet was washed 3 times with 0.3 M guanidine hydrochloride solution in 95% ethanol and once with 99.5% ethanol. During the extraction pellets were grinded with pellet pestle in order to improve the solubility of the proteins. After each wash step, proteins were centrifuged 7500 × g for 5 min at +4°C. The air-dried protein pellet was dissolved in 2-DE rehydration buffer containing 9 M urea, 2% (w/v) CHAPS, 0.5% (v/v) IPG buffer pH 4–7 and 5 mg/ml DTT (added as fresh). The protein concentration of sample was measured using the Bradford method. The samples were stored at -80°C.

Protein separation with 2-DE

Proteins were separated by standard 2-DE. Briefly, the first dimension was performed in IPGphor™ (GE Healthcare, UK) isoelectric focusing (IEF) apparatus. Linear, 24 cm long, pH 4–7 Immobiline™ DryStrip gels (IPG-strips, GE Healthcare, UK) were rehydrated in the strip holders for 4 hours in 0.45 ml rehydration buffer containing 9 M urea, 2% (w/v) CHAPS, 0.5% (v/v) IPG-buffer pH 4–7, 1.2% (v/v) DeStreak™ reagent, a trace of bromophenol blue and 150 μg of total amount of protein. IEF was carried out at +20°C using following step-and-hold settings: 50 V, 8 h; 100 V, 1 h; 500 V, 1 h; 1000 V, 1 h; 2000 V, 1 h; 8000 V, until 95000 Vh was achieved. Then, the IPG-strips were incubated at room temperature in equilibration buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.8, 6 M urea, 30% (v/v) glycerol, 2% (w/v) SDS, a trace of bromophenol blue, and 10 mg/ml DTT) for 15 min and for another 15 min in the same buffer that contained 25 mg/ml of iodoacetamide instead of DTT. The second-dimension separation was performed using 9%SDS-PAGE gels. Electrophoresis was carried out at +10°C using an Ettan™ DALTsix electrophoresis unit (GE Healtcare) at a constant power of 3.5 W/gel for 0.5 h and then 13 W/gel until the dye front reached the bottom of the gel (about 4 h). The ready gels were silver stained to visualize protein spots. Stained gels were scanned into computer using GS-710 Calibrated Imaging Densitometer (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). The gels were analyzed using PDQuest 7.2 software (Bio-Rad).

Abbreviations

CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; 2-DE, 2-dimensional electrophoresis; DTT, dithiothreitol; EA.hy926, human endothelial cell line; ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; IEF, isoelectric focusing; IPG, immobilized pH gradient; MCF-7, human breast adenocarcinoma cell line; pI, isoelectric point; RF-EMF, radiofrequency modulated electromagnetic field; SAR, specific absorption rate; SDS, sodium dodecyl sulfate; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride;

Authors’ contributions

AK executed the proteomics experiments and performed analysis of the proteomics data. RN assisted in designing of the study, participated in writing the grant funding the study, assisted in analysis of proteomics data. SH performed statistical analysis of the data. DL conceived and designed the study, obtained grant funding the study, coordinated execution and analysis of the results and wrote the draft manuscript. All authors participated in the writing of the final version of the manuscript, read it and approved it.

Acknowledgements

We thank Dr. J. Halttunen (Central Hospital of the University of Helsinki) for taking skin biopsies. Funding was provided by Tekes – Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (HERMO project) and by STUK- Radiation and Nuclear Safety Authority.

References

 1. Krewski D, Glickman BW, Habash RW, Habbick B, Lotz WG, Mandeville R, Prato FS, Salem T, Weaver DF: Recent advances in research on radiofrequency fields and health: 2001–2003.

  J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2007, 10:287-318. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 2. Seitz H, Stinner D, Eikmann T, Herr C, Röösli M: Electromagnetic hypersensitivity (EHS) and subjective health complaints associated with electromagnetic fields of mobile phone communication – a literature review published between 2000 and 2004.

  Science of Total Environment 2005, 349:45-55. Publisher Full Text OpenURL

 3. Leszczynski D, Joenväärä S: Proteomics: new way to determine possible biological effects of mobile phone radiation.

  Nature Genetics 2001, (Suppl 27):67. Publisher Full Text OpenURL

 4. Leszczynski D, Joenväärä S, Reivinen J, Kuokka R: Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood-brain barrier-related effects.

  Differentiation 2002, 70:120-129. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 5. Leszczynski D, Nylund R, Joenväärä S, Reivinen J: Applicability of discovery science approach to determine biological effects of mobile phone radiation.

  Proteomics 2004, 4:426-431. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 6. Nylund R, Leszczynski D: Proteomics analysis of human endothelial cell line EA.hy926 after exposure to GSM 900 radiation.

  Proteomics 2004, 4:1359-1365. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 7. Nylund R, Leszczynski D: Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome- and proteome-dependent.

  Proteomics 2006, 6:4769-4780. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 8. Toivonen T, Toivo T, Puranen L, Jokela K: Setup and dosimetry for exposure of human skin in vivo to RF-EMF at 900 MHz.

  Bioelectromagnetics 2007, in press.

  DOI 10.1002/bem.20383

  PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 9. Zeng Q, Chen G, Weng Y, Wang L, Chiang H, Lu D, Xu Z: Effects of global system for mobile communications 1800 MHz radiofrequency electromagnetic fields on gene and protein expression in MCF-7 cells.

  Proteomics 2006, 6:4732-4738. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 10. Li HW, Yao K, Jin HY, Sun LK, Lu DQ, Yu YB: Proteomic analysis of human lens epithelial cells exposed to microwaves.

  Jpn J Ophtalmol 2007, 51:412-416. Publisher Full Text OpenURL

 11. Leszczynski D: Mobile phone radiation and gene expression.

  Radiation Res 2007, 167:121. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 12. Leszczynski D: The need for a new approach in studies of the biological effects of electromagnetic fields.

  Proteomics 2006, 6:4671-4673. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 13. Leszczynski D, Meltz ML: Questions and answers concerning applicability of proteomics and transcriptomics in EMF research.

  Proteomics 2006, 6:4674-7. PubMed Abstract | Publisher Full Text OpenURL

 14. World Health Organization: [http://www.who.int/peh-emf/research/rf_research_agenda_2006.pdf] webcite

  WHO Research Agenda for Radio Frequency Fields. 2006. OpenURL

You have been WARNED: Cell phone radiation is a possible carcinogen

Dariusz Leszczynsk uppmanar till försiktighet med att nyttja mobiltelefonen och att skydda barnen. Han undrar varför IARC:s varning inom WHO tystnade? Dariusz Leszczynsk arbetar för finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK

http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/between-rock-and-hard-place/2012/apr/7/you-have-been-warned-cell-phone-radiation-possible/

Wikipedia – om elöverkänslighet – VoF tar bort faktainformation som stör mobilindustrins intressen

Jag har ändrat i nedanstående text i Wikipedia.  Förra ändringen av faktainformation tog VoF bort nu har jag lagt in informationen igen från Socialstyrelsen och Miljöhälsorapporten 2009 samt kritiken av forskningen på elöverkänslighet. Jag har också givit information att man i dessa studier inte kontrollmäter strålningen i omgivningen runt testrummet och att metodiken därför inte är  vetenskaplig.

Wikipedia

Med elöverkänslighet (även elallergi eller elkänslighet) avses överkänslighet för elektromagnetiska fält i nivåer som för människor inte anses vara märkbara. De vanligaste symtomen, enligt Socialstyrelsen, är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer. Socialstyrelsen säger också att det för närvarande inte finns något vetenskapligt stöd för att det föreligger något orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom. Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning. Elöverkänslighet anses ej ha kunnat påvisas i vetenskapliga försök .[1] Elöverkänsliga patienter som i dubbelblinda försök trott sig blivit utsatta för signaler från en mobiltelefon har uppgett sig få kraftig huvudvärk, trots att inget provokationsfält varit påslaget, viktigt är dock att man i dessa tester inte redovisat att man inte gjort kontrollmätningar som omfattar frekvensområdet 0 Hz – 300GHz i testrummet, vilket borde vara ett krav om metodiken skall anses vara vetenskaplig. Dessa s k vetenskapliga studier kan varken bevisa eller belägga att testpersonerna inte blivit utsatta för strålning från omgivningen.[2] Dessa studier kan därför heller inte belägga att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och denna ohälsa. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att elöverkänslighet är psykiskt betingat s k noceboeffekt vilket Socialstyrelsen klargjort. Professor Dariusz Leszczynski från finska Strålsäkerhetsmyndigheten, STUK har starkt kritiserat forskningen på elöverkänslighet då metodiken inte anses vara relevant.noceboeffekt.[2][3] Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär. [4] Europarådet har dock uppmanat medlemsländerna att skydda elöverkänsliga personer, Sverige är medlem i Europarådet. Europarådets rekommendation grundar sig på en utvärdering av den samlade vetenskapliga kunskapen

I Miljöhälsorapporten 2009 redovisas i den nationella miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07)vilket anger att 3,2 procent är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält. Enligt undersökningen uppger 0,4 procent att de har svåra besvär. Besvären är något vanligare bland kvinnor (3,8 procent) än bland män (2,6 procent).