Europaparlamentet – Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Europaparlamentet är Europeiska unionens enda direktvalda organ. Europaparlamentets 754 ledamöter har till uppgift att företräda dig som medborgare. Ledamöterna väljs var femte år av invånarna i Europeiska unionens 27 medlemsstater och representerar alla unionens 500 miljoner medborgare.

Europaparlamentarikerna Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi har skrivit nedanstående brev och uppmanar övriga parlamentariker att skriva under brevet. Man begär att multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet skall ingå i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD).

Skriv till våra svenska företrädare i europaparlamentet och uppmana dem att skriva under brevet. Skriv ett kort gärna personligt brev om er situation och varför det viktigt att elöverkänslighet ingår i WHO:s internationella klassificering ICD.

–         behovet av skydd av boendemiljön

–          behovet av trygg sjukvård

–         behovet att som gammal ha möjlighet till elsanerat boende inom äldreomsorgen.

Den 14 juni 2012 är slutdatum för parlamentarikernas underskrift.

Skriv att man måste sänka strålningen på grund av att IARC bedömt denna tekniska strålning som möjligen cancerogen. IARC:s . Bedömning måste tas på allvar då arbetsgruppen inom WHO noga avvägt riskerna utifrån flera välgjorda studier.

Ni som skriver brev, skriv namnet (det som står i e-postadressen) och adressen till

Europaparlamentet
Regeringsgatan 65, 6 tr.
111 56 Stockholm

Ni som kan nyttja dator, namn och e-postadress till de svenska europaparlamentarikerna:

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner
@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
12.3.2012                                                                                                                  0014/2012

SKRIFTLIG FÖRKLARING i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

<Depute>Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi</Depute>

Frist: 14.6.2012

Skriftlig förklaring om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

Europaparlamentet avger denna förklaring

–    med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI)), särskilt skäl J,

–    med beaktande av beslut nr 1350/2007/EG om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) och vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013” (COM(2007)0630),

–    med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält,

–    med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ojämlikheter i hälsa mellan olika europeiska länder bör åtgärdas.

B.   Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

1.   Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater som ännu inte har gjort det ska ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin version av den internationella statistiska klassifikationen och i sina förteckningar över yrkessjukdomar som grundar sig på ILO:s rekommendationer. Parlamentet föreslår att Världshälsoorganisationens generalförsamling bör ta med multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i sin kommande klassifikation ICD-11.

2.   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att tillämpa gällande bestämmelser om elektromagnetisk strålning och exponering för skadliga ämnen samt att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

3.   Europaparlamentet föreslår att man ska harmonisera bestämmelserna om fysikaliska agens eller skadliga ämnen i medlemsstaterna, på grundval av de striktaste kriterier som finns och också kontrollera importerade produkter.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen samt medlemsstaternas parlament.

annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu,
goran.farm@europarl.europa.eu,
christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
mikael.gustafsson@europarl.europa.eu,
anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu,
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu,
kent.johansson@europarl.europa.eu,
isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu,
marit.paulsen@europarl.europa.eu,
carl.schlyter@europarl.europa.eu,
olle.schmidt@europarl.europa.eu,
alf.svensson@europarl.europa.eu,
marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
asa.westlund@europarl.europa.eu,
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
(christian.engstroem@europarl.europa.eu), piratpartiet
(Amelia.andersdotter@europarl.europa.eu), piratpartiet

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s