Mobilstrålningen stressar vår hjärna

Växjö kommun behandlar just nu bygglovsärenden för 4G-master

Smålandsposten

Byggnadsnämnden i Växjö håller just nu på att behandla ansökan från Telia om byggandet av ett antal master med 4G-sändare.


Upprepade undersökningar visar att människor som exponeras för mobilstrålning, såväl från master som mobilen, har ökad förekomst av sömnproblem.

Byggnadsnämnden i Växjö håller just nu på att behandla ansökan från Telia om byggandet av ett antal master med 4G-sändare.
4G-signalen har högre genomträngningsnivå in i byggnader och därför också in i våra kroppar. I en artikel i Daily Mail säger neurofysiologen Dr Keith Baxendale att mobilmaster borde vara förbjudna inom cirka 1,5 kilometer från skolor, förskolor och bostadsområden.
Den 8 mars rapporterade SVT om en undersökning av Sara Thomé som visar att mobilstrålning gör unga, barn och vuxna stressade och orsakar sömnproblem.
Mobilstrålning påverkar sömnen negativt, vilket är känt sedan länge, genom att stressa hjärnan och minska produktionen av sömnhormonet melatonin. Upprepade undersökningar visar att människor som exponeras för mobilstrålning, såväl från master som mobilen, har ökad förekomst av sömnproblem. Dessutom har strålningen en förmåga att påverka välbefinnandesubstanser som seretonin och dopamin, vilket ökar risken för depression.
Den tyske läkaren Horst Egers forskning visar att långvarig exponering för strålning från mobilmaster kan förändra halterna av stresshormoner och leder till förändringar i signalsubstanser som också ses vid ADHD. En av hans studier bekräftar förhöjd cancerförekomst fem år efter etablerandet av en mobilmast.
En annan undersökning som han lät publicera 2010 bekräftade resultat från andra länder som visar att olika symtom som sömnstörningar och huvudvärk är vanligare ju mer mobilstrålning som finns i bostaden.
I Frankrike finns det flera avgöranden som har lett till att basstationer har fått tas ned. Detta på grund av att den franska rättstillämpningen gör en prövning av försiktighetsprincipen även då exponeringen ligger under referensnivån, medan svensk praxis regelmässigt avfärdar försiktighetsprincipen på den grunden att exponeringen ligger under referensnivån.
G TÖRNBLOM

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s