Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi – KBT

SoS Dnr 3.2-22405/2012 – Gällande KBT

Hej

Tack för ditt brev om KBT vid elkänslighet.

Socialstyrelsen beskriver på ett flertal ställen att man hyser  respekt och förståelse för det lidande som personer med elkänslighet genomlever. Man har dock i forskningsöversikter inte fått forskningsunderlag som klart beskriver relationen mellan besvären och orsaken/-erna till dessa. Några rekommendationer om KBT vid elkänslighet har inte gått ut från myndigheten, men väl rekommendationer om att personerna med dessa besvär skall utredas grundligt och bemötas med respekt och empati.

Enligt forskningssammanställningen A Systematic Review of Treatments for Electromagnetic Hypersensitivity, gjord av G. James Rubin med flera, och publicerad i Psychother Psychosom 2006;75:12-18, finner man att forskning om behandling vid elkänslighet är begränsad och att KBT gett effekt på de besvär personer lidit av. Dock sägs inget om att KBT skulle hjälpa personer över elkänsligheten, endast att de besvär de lider av minskas och att man tillägnar sig strategier att hantera sina besvär genom KBT.

Hoppas att detta var svar på dina frågor om KBT vid elkänslighet. Om inte – tveka då inte att kontakta mig igen.

Med vänlig hälsning

Maja Stenberg

Utredare

075-2473620

Socialstyrelsen

Avdelning: Kunskapsstyrningen

Enheten för Vägledning 3

10630 STOCKHOLM

075-2473000

www.socialstyrelsen.se

Från: Socialstyrelsen
Skickat: den 17 april 2012 13:54
Till: Registrator Kunskap
Ämne: Dnr 3.2-22405/2012 – Gällande KBT

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 17 april 2012 13:10
Till: Socialstyrelsen
Ämne: Gällande KBT

Enligt artikel i UNT.se rekommenderar Socialstyrelsen  KBT på grund av att den psykiska ohälsan ökar.

Strålsäkerhetsmyndigheten har nu anställt Professor Heikki Hämäläinen från Finland i sitt vetenskapliga råd. Heikki förespråkar KBT som behandlingsmetod mot elöverkänslighet bland annat. Enligt sin jävsdeklaration har han tydliga  kopplingar till mobilindustrin.Se bifogat dokument från SSM.

Är det  Heikki Hämäläinen som nu ligger bakom detta uppsving av denna behandlingsmetod som Lena Hillert försökt bota elöverkänslighet med under flera år?

Vad jag förstått lyckades hon inte bota elöverkänsliga personer ifrån att bli sjuka av RF- EMF-strålning. Jag undrar därför om Socialstyrelsen nu förespråkar denna metod igen att försöka bota elöverkänslighet med? Om så är fallet ber jag  bli delgiven det program som specifikt vänder sig till ohälsan elöverkänslighet för att testa det.
Jag ber även att få ett klart besked om Socialstyrelsen kräver att elöverkänsliga skall genomgå en behandling av KBT för att bota elöverkänslighet, trots att Lena Hillert inte lyckades under flera års försök.

Mvh
Solveig Silverin