Brev till Europaparlamentariker Piratpartiet och Socialsdemokraterna

Hej!

Har skickat denna information på begäran av Amelia Andersdotter, men passar på att även sända informationen till Socialdemokraternas europaparlamentariker Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

VAD ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET

Elöverkänslighet är just en överkänslighet mot elektriska och elektromagnetiska fält som uppkommit genom en skada på nervsystemet. Eftersom inge relevant forskning sker på elöverkänslighet vet vi inte exakt hur skadan ser ut. Dock skriver man i Strålsäkerhetsmyndighetens Författningssamling SFS:2002:3 att radiovågor kan påverkar nervsystemet. Radiotelegrafisterna på 1930-talet fick samma neurologiska symtom som elöverkänsliga idag och var ett välkänt arbetsmiljöproblem. Elöverkänslighet är alltså ingen ny sjukdom och har tidigare kopplats till radiofrekvent strålning.

Man kan bli svårt elöverkänslig på några timmar när bägaren plötsligt rinner över, eller så kan man långsamt byggas upp en ökad överkänslighet. Fast blir man plötsligt sjuk beror det på att man inte brytt sig om de små varningssignalerna som avslöjar att man håller på att bli elöverkänslig. Rådet är att minska sin egen strålning så långt det går. Omgivningens sändare kan man ju inte göra något åt.

Socialstyrelsen benämner oss elkänsliga, men det är alla. Ingen tål att få ström genom kroppen. Är den tillräckligt stark är strömmen dödlig. Elöverkänslighet är ingen immunologisk sjukdom och därför inte en allergi.

VEM BLIR ELÖVERKÄNSLIG?

Det finns inget svar. Fullt friska (som jag själv var) alltså inga allergier eller andra överkänslighetssjukdomar gör en person mer predestinerad att bli elöverkänslig.

Jag har sett vid mätningar med ett mikrovågsinstrument att personen som har en hög strålning i sin boende miljö (sovmiljön) kan hamna i en situation där ”bägaren rinner över”, alltså strålning från sändare som ligger rakt in i lägenheten eller i villan. Den utlösande faktorn kan vara för mycket mobilanvändande, en ny bil (miljöbil), ny datorer/bildskärmar, router och trådlösa system i hemmet, trådlöst på jobbet.

STRÅLNINGEN FRÅN SÄNDARE VARIERAR KRAFTIGT

Mätningar har visat att strålningen varierar oerhört. Exempelvis i en dubbelsäng kan den ena personen vara utsatt för mycket hög strålning medan den som ligger intill har förhållandevis låg strålning. Den som sover i den höga strålningen blir också den personen som blir mest känslig för att ”bägaren skall rinna över”. Men som alltid finns det en personlig känslighet som vid alla andra sjukdomar.

VANLIG 50 Hz

Vanlig ström 50 Hz avger alltid ett elektriskt spänningsfält oavsett om lampan är tänd eller släkt. Tänder man lampan flödar strömmen genom ledningen och då bildas magnetfält. Elektriska fält är lätta att skärma av, magnetfält är mycket svåra att skärma av. Ju snabbare strömmen rör sig genom ledningen desto starkare magnetfält. Dessa fält avtar snabbt i förhållande till avståndet.

VAGABONDERADE STRÖMMAR

Elektriska spänningsfält kan sprida sig i metaller vilket inte är ovanligt. En diskbänk av plåt kan omges av ett elektriskt spänningsfält. Att det blir så beror på att de elektriska ledningarna är dåligt isolerade, att jorden är dålig, alltså dålig teknik. När man har kontakt med vattnet i kranen då blir man själv en likriktare och fältet går då genom kroppen. Är man då elöverkänslig reagerar man och blir dålig av att vara i beröring med rinnande vatten från kranen vid diskbänken. Denna typ av elektriska fält kan enkelt mätas med en vanlig elfix på Clas Olsson för 100 kr.

Vagabonderade strömmar är mycket vanligt i Sverige från fjärrvärme, vattenledningar etc då elektriska pumpar, fläktar sprider elektriska och magnetiska fält i metallröret. Detta är enkelt att avhjälpa med isolerande material mellan pumparna och rören eller i skarvarna mellan rören. Alltså dålig teknik som är enkelt att avhjälpa.

SMUTSIG EL – ÖVERTONER

Bildas av elektriska apparater. Det är övertoner hackar sönder sinusvågen (50 Hz). Dessa övertoner avger radiofrekvent strålning från elnätet om inte elledningarna är avskärmade, vilket de flesta inte är idag utan ligger som tre trådar i ett plaströr, draget kors och tvärs i väggarna.

Värstingarna är lågenergilampor där själva lampan även avger radiostrålning, UV-ljus och är direkt hälsovådliga. Strålningen går även ut i TV-apparater och data bildskärmar och alla övriga elektriska apparater. Lågenergilampan är verkligen negativ för hälsan. Folk har blivit elöverkänsliga, fått trötthetssyndrom av dessa lampor. Den borde förbjudas helt, den ger cancer (UV-ljus), skadar nervsystemet (radiofrekvent strålning) smutsar ner elnätet och innehåller kvicksilver. Ur miljösynpunkt är LED-lamporna bättre, men elöverkänsliga har svårt att tåla dem eftersom de också avger radiostrålning. Glödlampan måste finnas kvar.

Övertoner som avgår som radiostrålning är en energiförlust vilket elbolagen kan bekräfta. Den nya energisnåla tekniken avger mest övertoner och smutsar alltså ner elnätet och avger radiostrålning. Detta är mycket intressant och komplicerat fenomen. Vi sparar ström, men förlorar energi. Denna strålning går inte att mäta med en elfix utan det krävs ett mätinstrument som tar högre frekvenser som en mikrovågsmätare.

Smutsiga el är ett stort problem för elöverkänsliga. Man får inte bort övertonerna i elledningen om man tar ur proppen, eftersom man då bara bryter fasen. Övertonerna tar sig in via nollan och jorden från grannars elektriska apparater. Oftast blir det än värre om man tar ur proppen eftersom det blir fritt flöde av övertoner via nollan in i rummet. Är strömmen på får man ett ”mottrycker” som minskar flödet av övertonerna. Detta förklarar varför elöverkänsliga kan må sämre om man koppla ur proppen.

Dålig teknik orsakar detta problem. Bryter man jorden, nollan fasen (trepoliga brytare) då kommer inte dessa övertoner in från grannars elapparater etc. Man kan avhjälpa övertoner genom att sätter ett filter som kostar några kronor vid tillverkningen av elektriska apparater, då blir också energiförlusten mindre. De elektroniska elmätarna avger både strålning som sändare, men också övertoner på elnätet.

NY DIGITAL TEKNIK AVGER STRÅLNING

En digitalkamera avger fullt mätbar strålning, trots att det ”bara” är ett batteri i exempelvis kameran. Så är det med all digital teknik. Den avger radiofrekvent strålning. Ingen apparat är helt avstängd, den avger alltid lite strålning, vilket förklarar att elöverkänsliga inte tål dem trots att de är ”avstängda”. Detta gäller för CD-spelare, laptop, stationära datorer etc. Att dra ur kontakten i nätbundna apparater minskar strålningen både från apparaten och från övertonerna på elnätet. Se filmen som mäter en kompaktkamera.

TRÅDLÖSA TEKNIK Se Kalle Maxicoms information

Inför 3G-utbyggnaden visste IT-företagarna att mobilstrålning påverkar hjärnan och kan ge sömnproblem HÄR. Men de menar utan vetenskaplig grund att hjärnan kompenserar för detta. Vad de inte beaktar är att vi är kontinuerligt utsatt för denna hjärnstress och att risken finns för störning allvarliga störningar i hjärnan på grund av långtidseffekter. Jag har uppfattningen att dessa långtidseffekter nu uppenbara sig i form av den ökande psykiska ohälsan. ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna, trötthetssyndrom, oro och ångest samt sömnstörningar är effekterna av ständig hjärnstress. Frågan är om ständig hjärnstress skadar hjärnan och leder till tidig senil demens. Vad jag förstått räknar Socialstyrelsen med att tidig senildement kommer att öka.

DECT-telefon, en trådlös fast telefon, se filmen. Basenheten är kopplad till telefonjacket och elnätet. Handenheten (den man pratar i) har trådlös kontakt med basenheten. Nästan alla har en eller flera DECT-telefoner i hemmet. Basenheten strålar hela tiden oavsett om man pratar i telefonen eller inte. Strålningen kan nå upp till en halv km från bostaden. Eftersom de flesta har dessa telefoner i ett villaområde, förstår man att bara DECT-telefonerna är en onödig belastning i vår miljö. Det finns Eco-DECT- som bara strålar när man pratar i dem. Elöverkänsliga har stora problem med DECT-telefoner och är en orsak till sömnproblem och allmän ohälsa oro, ångest och depressioner hos friska personer. Handenheten strålar värre än en mobil. Föreslår förbud mot DECT-telefoner som strålar hela tiden och drar onödig ström.

All trådlös hemelektronik borde förbjudas. Optisk fiberkabel skall nyttjas. Optisk fiberkabel är absolut den bästa tekniken på alla plan. Avger ingen strålning från kablarna, hög säkerhet och hög kapacitet. Staten måste subventionera så att alla hushåll kan få tillgång till optisk fiberkabel. Idag kostar det minst 15000 att få in det i huset. Få har råd med detta. Kopparledningen får inte rivas om den inte ersätts med optisk fiberkabel. Trådlösa system får inte sättas in i skolorna endast trådbundet (optisk kabel, kopparledning).

MOBILTELEFONIN

Mobilen är en smart uppfinning, MEN är ur miljö- och hälsosynpunkt inte bra. Ju mer information i det trådlösa nätet, desto högre strålning. Ladda ner film och musik är rent nöje och får inte sändas trådlöst i mobilsystemet eller i trådlöst bredbandssystem. Det borde vara ett miljömål att minska strålningen så långt det går.

Ju bättre det trådlösa systemet tar sig igenom material desto hälsovådliga är det, eftersom det även tar sig igenom biologiska varelser och kan störa allt från cellnivå till organnivå som hjärta, lever, hjärna osv. Här är Net1 och 4G de mest hälso- och miljöfarliga systemen. Unga kvinnor får nu hjärtinfarkt (mellan 30- 45 år). Många unga som tränar hårt dör i hjärtinfarkt. Elöverkänsliga har stora problem med hjärtarytmi idag. Hjärnan stressas och störs än mer vilket kan leda till tidig senildement och sämre mental förmåga. En allmänt nedsatt kroppsfunktion under lång tid ger ohälsa och cancerrisken ökar.

VI ÄR ALLA ELEKTRISKA VARELSER

Vårt nervsystem är vårt biologiska kommunikationssystem som fungerar med svaga elektriska impulser (EEG, EKG exempelvis), men det är viktigt att påpeka att det är bindningsenergierna på molekyl och cellnivå som gör att vi fungerar och lever som biologiska varelser. Artificiell elektromagnetisk strålning är energi som tränger in i kroppen och därmed är risken stor för störningar i hela cellfunktionen och störningar vid celldelning och DNA-reproduktion.

Eftersom vi nu kontinuerligt utsätts för hög artificiell störning dygnet runt är allvarliga långtidseffekter och barnen är mest utsatta eftersom de växer fort och har hög celldelning.

ELEKTRONIK I BILAR

Eftersom du undrar över bilarnas elsystem, så är det samma sak här. Den nya elektroniken bildar övertoner och hackar sönder sinusvågen så att radiofrekvent strålning sänds ut från elledningarna och sprider sig i hela bilens elnät. Att skärma kablar och sätta filter minskar denna strålning. Antennen i bilen fångar upp strålningen från sändare som sedan sprids i bilens elnät. Det verkar som antenner i bilrutan ger mer problem än en vanlig antenn utanför bilen. Det kan bero på att antennen i glasrutan inte har en isolerad kabel. Eftersom strålningen från sändare etc ökar i vår miljö, måste man skärma av elektroniken i bilarna eftersom det finns en olycksrisk att de inte fungerar på grund av störningarna från trådlösa system. Jag tycker det är konstigt att det skulle vara självklart att vi människor skulle tåla denna påverkan från trådlösa nätverk när vi har ett biologiskt system som jobbar på mycket svagare effekter än vad sändarna avger i vår livsmiljö. Slutligen är generatorn ett problem. Oftast har dieselbilar bättre elmiljö än bensinbil, men rent generellt är äldre bilar bäst

Jag hoppas du/ni fått lite klarhet i hur vår elmijlö ser ut idag och att det inte är så enkelt. Sprid gärna vidare till dina partikamrater. Viktigt att ni inom partierna lobbar för en bra elektronisk teknik inför framtiden och våra barns hälsa, eftersom allt fler både blir elöverkänsliga, men också riskerar få cancer.

Varma Hälsningar

Solveig Silverin

 

 

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s