Kristdemokrat Steven Crosson Socialdepartementet påstår att elöverkänslighet är primärt en psykosomatisk sjukdom – Bedrövligt att inte veta mer som ansvarig politiker

Till Steven Crosson gällande diarienummer S2012/2783/Sr

I ett brev till Karin Tibell, Furudal påstår du citat: ” – – – – – att forskningsläget idag pekar mot att elöverkänslighet primärt är en psykosomatisk åkomma.”

Jag undrar varifrån har du fått dessa uppgifter eftersom detta inte stämmer med vad Socialstyrelsen säger.
Hälsoproblemet med den nya teknikens elektromagnetiska strålning är idag ett globalt problem efter att man byggt ut mobiltelefonin.

 

EU-parlamentet har påtalat denna hälsofråga ett flertal gånger då de som blir elöverkänsliga lider mycket svårt av den ökande mobilstrålningen, samt att allt fler barn blir elöverkänsliga. I Sverige försöker man uppenbarligen tysta detta hälsoproblem genom att anställa forskare/personer med kopplingar till mobilindustrin, i  SSMs vetenskapliga råd  HÄR


En av dem är professor Heikki Hämäläinen, Turku Universitet, Finland som är psykiatriker och som främst arbetar med KBT. En metod som nu återigen tycks bli en s k  behandlingsmetod mot elöverkänslighet. Heikki Hämäläinen har i sin jävsdeklaration visat att hans forskning är finansierad av mobilindustrin och är därför inte en trovärdig forskare i sammanhanget.

Eftersom elöverkänslighet är en neurologisk skada är denna behandlingsmetod helt felaktig då man med s k  hjärntvätt försöker få personen att vistas i dåliga elmiljöer som förvärrar och skadar den elöverkänsligas hälsa ytterligare. Detta leder till att personen blir än mer handikappad av den höga strålningen som mobiloperatörerna sprider storskaligt i vår livsmiljö.
Genom denna behandlingsmetod (KBT) orsakar man dessa sjuka människor ett stort lidande då man helt bortse ifrån att det är den tekniskt producerade elektromagnetiska strålningen som orsakar ohälsan och skadan.

Att en politiker ger en felaktig information om elöverkänslighet ser jag som mycket allvarligt då de elöverkänsliga har en mycket svår livssituation i Sverige idag. Denna typ av uttalanden från Socialdepartementet gör inte situationen bättre för denna grupp funktionshindrad och bör ses som en diskriminering av en handikappgrupp. Jag önskar därför bli delgiven varifrån du fått den information som du påstår i brevet till Karin Tibell. Jag är själv elöverkänslig sedan 20 år tillbaka genom bildskärmsskada på min arbetsplats och har lång beprövad erfarenhet och kunskap att leva som elöverkänslig.

MVH
Solveig Silverin, miljöingenjör fd handläggare på länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen miljöenheten

Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt, säger Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju som får 20 nya fall i veckan

“Vi vet med säkerhet att elöverkänslighet inte är psykosomatiskt”

Ja, så sa Dr. Dominique Belpomme (en fransk onkolog) i en telefonintervju för tidningen La Maison du 21:e Siècle Magazine från Kanada. Han berättar vidare att han har 450 patienter och att han varje vecka får upp till 20 nya fall, inklusive barn som har huvudvärk, försämrat minne, koncentration. Dr. Dominique Belpomme är ordförande för French Association for Research in Therapeutics Against Cancer och han hävdar även att de har Europas största kohort av elöverkänsliga patienter och att detta att vara elöverkänslig är ett stort folkhälsoproblem.

Googleöversättning

Den elektriska industrin och cellen och Världshälsoorganisationen säger att det inte är uteslutet att det syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält (SICEM kallad elöverkänslighet fel enligt honom) är psykosomatiska, men c är en falsk debatt, enligt professor Cancer Parisian Dominique Belpomme. Det finns mer vetenskaplig kontrovers om det, det finns en kontrovers med mobila operatörer, sade han.

I en intervju France Inter, direktören för Europeiska institutet för cancerforskning och miljö (ECERI) och ordförande i föreningen för Cancer Therapeutics Research (ARTAC), säger: Det är klart att det finns ett samband mellan olika sjukdomar och ställa miljön. (…) det verkliga problemet är att det finns mer kontrovers om den vetenskapliga nivån.

Det finns en kontrovers gentemot operatörer som säger oss att alla dessa [människor intoleranta CEM] är inte riktigt sjuk eller när de är galna. Nej, det är människor som är som du och jag, ganska klarsynt, medvetet och gradvis utsätts för elektromagnetiska fält faktiskt blivit riktigt sjuk; de är verkliga sjuka han måste ta hand om, behandla, särskilt för att se till att sjukdomen inte utvecklas till cancer. Du vet att WHO har klassificerat exponering inte bara vid låga frekvenser och nu RF grupp 2B, det vill säga kategorin möjligen cancerframkallande.”

Vi har nu sex internationella studier som visar att det finns ett samband mellan långvarig exponering för elektromagnetiska fält och Alzheimers sjukdom. Han tillade attLyckligtvis är scenen reversibel.

Men professorn varnar också: Om vi ​​fortsätter att utveckla territoriet oavsett folkhälsoproblem, riskerar vi en riktig hälsokatastrof. Och jag väger mina ord när jag säger detta: bör regeringen medveten om allvaret i den nuvarande situationen och att vi inte installerar en antenn i närheten av en plantskola eller dagis. Detta är helt oacceptabelt när det gäller folkhälsa.

I ett brev som han skrev till en person med SICEM vi följde, Dr Belpomme utmärkte EHS drabbar nästan alla levande organismer i förlusten av tolerans induceras av långvarig exponering för elektromagnetiska fält .

Läs här intervjun med Dr Belpomme dök upp i huset av 21-talet i januari 2011.

PowerPoint-presentation av Dr Belpomme SICEM

Och läs: Champions Quebecers relaterade cancer elektrosmog

Liknande artiklar:

Lansering av Quebec koalitionen att slåss mot elektromagnetiska föroreningar

 

Mobilindustrin stoppade elsanerade lägenheter för elöverkänsliga i Degerfors kommun

Mobilindustrins lobbyist Mats Holme från MTB (Mobiltelebranchen) stoppade elsanerade lägenheter för elöverkänsliga i Degerfors kommun. Först säger han att bygger man elsanerade hus så sitter dom där (alltså de elöverkänsliga menar han) och mår dåligt och får inte den hjälp de verkligen behöver. Jag undrar dock varför HAN som lobbyist bryr sig om det, han har inte med saken att göra!  Men lite längre fram i texten kryper det fram att det skulle störa deras verksamhet att inte kunna placera sändare var de vill.

Det är alltså orsaken till att mobilindustrin stoppar lågstrålande områden, att de inte kan placera sina sändare var de vill. Att de strålskadade elöverkänsliga lider svårt är Mats Holme totalt likgiltiga för.

Man skall också komma ihåg att denna mobilverksamhet knappast kan anses samhällsnyttig då man belastar hela vår livsmiljö med hög strålning för att folk skall leka med sina mobiler. Det är till mest nöje mobilen nyttjas enligt trendundersökningar, musik, lek och spel. Helt sanslöst vansinne att tvångsbestråla en hel  befolkning  och riskera folkhälsan, samt tortera dem som skadats av denna artificiella strålning enbart för att vuxna skall leka med sina mobiler. Det är så att måttet är råkat av vansinne.

 

 

 

VoF:aren och läkaren Mats Reimer är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod

Elöverkänsliga är sjuka och skall ha en sjukdomskod

Det är förvånande att Bengt Håkansson som skriver i Elöverkänsligas förbunds tidning, Ljusglimten, är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod, likaså docent Olle Johansson Karolinska institutet som säger sig arbeta för de elöverkänsligas sak. Att de som säger sig vara för de elöverkänsligas sak inte anser att elöverkänsliga är sjuka är konstigt. Men är man inte elöverkänslig själv ja då är det ju naturligtvis lätt att påstå. Elöverkänsliga är sjuka i en dålig elmiljö. Jag är själv elöverkänslig och känner mig väldigt sjuk av den ökande strålningen från sändare och trådlösa nätverk.

Andra sjukdomar som också är neurologiska skador som ADHD och utbrändhet har ju fått diagnoser, men inte elöverkänsliga som har samma typ neurologisk strålskada och symtombild. Elöverkänslighet, anses av Socialstyrelsen, går att bota med kognitiv beteendeterapi (KBT). Då borde ADHD och utbrändhet också gå att bota med KBT.

När bloggläkaren Mats Reimer som är lobbyist för mobilindustrin och medlem i VoF, är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga då borde ju hans uttalande mana till eftertanke. Man blir ju konfunderad över på vems sida dessa förespråkare för elöverkänsliga står eller har de blivit påverkade av lobbyister fast de inte vet om det?

______________________________

Jag skickade nedanstående brev för att uppmana personer att  skriva till de svenska EU-politikerna, trots att personer i styrelsen i FEB:s riksförbund uppmanade oss att inte göra det. Märkligt att styrelsen inte heller tycks jobba för de elöverkänsligas sak.

Länk till bloggläkaren Mats Reimer som fått problem med Carl Schlyter som skrev  under på den skriftliga förklaringen

Det var några som undrade vem Bengt Håkansson var. Svar: Håkansson är byggnadsingenjör och elöverkänslig sedan 23 år. Håkansson är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga enligt en artikel Kalle Hellberg skickade ut för ett tag sedan. Länk till vem Bengt Håkansson är

Jag såg att Mats Reimer, bloggläkaren och medlem i VoF att han var mycket negativ till att vi skulle ha en sjukdomskod. De som förespråkar att vi inte skall ha en sjukdomskod är påverkade av mobilindustrins lobbyister. Det är väldigt tydligt. Diskussionen är också märklig eftersom det ena utesluter inte det andra. Elöverkänslig kan både ha en sjukdomskod och vara funktionshindrade vilket både läkare Lena Hedendahl och jag upplyst om. Men dessa förespråkare som är emot att elöverkänsliga skall ha en sjukdomskod arbetar för att skapa en splittring mellan elöverkänsliga.

En symtomdiagnos säger inte vad vi blir sjuka av, och det blir då i värsta fall piller för varje symtom och det hjälper ju inte oss.

Enbart ett funktionshinder hjälper heller inte oss även om det inte krävs vetenskapliga bevis för att få hjälp. Elsanerar man för personer som inbillar sig att de är sjuka av el/strålning eller säger att det är ett funktionshinder? Vi vet ju hur SoS slagit knut på sig själv att förklara och bortförklara elöverkänslighet som funktionshinder. Det blir mycket enklare och billigare att ge KBT och psykofarmaka.

KBT är ju på tapeten igen efter att de valde in den finska psykiatrikern Professor Heikki Hämäläinen i SSM:s vetenskapliga råd. Heikki arbetar just med KBT och har fått en hel del anslag av mobilindustrin enligt jävsdeklarationen. Hillert har nu plötsligt också lyft fram KBT- behandling för elöverkänsliga.

En annan fråga som är på tapeten är, om vi är sjuka eller friska. En del säger att de blir friska när de slipper el och EMF-strålning. Men är man verkligen frisk om man får symtom som gör en sjuk igen så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö?

Jag kan inte se det på annat sätt, än så här: man är (mer eller mindre)  symtomfri om man vistas i en elfri miljö men skadan är ju kvar eftersom man blir sjuk och får symtom så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö. Är man verkligen frisk då? Jämför med alla andra typer av allergier, intolerans överkänslighet etc etc. Vi fungerar exakt likadant. Det spelar ingen roll om skada sitter i immunförsvaret eller i nervsystemet, reaktionsmönstret är detsamma: Man blir sjuk av det man inte tål att exponeras för.

En diskussionsfråga till En del blir bättre eller helt friska om de undviker vissa födoämnen. Detta gäller inte för alla därför bör man skilja på primär elöverkänslighet och sekundär elöverkänslighet . Detta innebär att en del har från början haft andra överkänslighetsproblem och blivit elöverkänsliga och dessa personer har tror jag bättre förutsättningar att bli mycket bra från sin elöverkänslighet då de tar bort den mat de inte tål i kosten exempelvis.

De som är primärt elöverkänsliga är endast elöverkänsliga och har inga andra överkänslighetsproblem. Dessa personer har mycket svårare att bli bättre genom ta bort födoämnen etc eftersom den grundläggande orsaken är en skada uppkommen av el och EMF. Sedan är det inte ovanligt att man blir känslig på annat efter många års elöverkänslighet och det är ju inte konstigt. Denna grundläggande skillnad kan förklara varför vissa elöverkänsliga kan bli nästan helt återställda. Det är Sonja Fredberg som ursprungligen tagit upp detta med primärt och sekundärt elöverkänslig.

Lite att fundera på och ta ställning till.
 
Solveig Silverin

Iphone är en hälsovådlig leksak då den avger mycket stark strålning

Iphone är en hälsovådlig leksak SE HÄR då den avger mycket stark strålning. Den är absolut ingen leksak för barn. Se Vågbrytarens presentation av gränsvärde för denna miljöfrämmande tekniska strålning HÄR.

Bloggen Mobilfakta uppger olika mobiltelefoners mätvärden HÄR

Mobilfakta är en reklamblogg för mobiltelefoner. De påstår att mobiltelefoner inte ger hjärntumör, efter 10 års användning, enligt den största internationella studien som gjorts, Interphone-studien. (Intressant att man i Sverige inte rapporterar in alla hjärntumörer enligt Socialstyrelsen). Eftersom resultaten tolkas så att det överensstämmer med mobilindustrins önskemål, kan ju inte resultatet bli något annat än att mobiler inte ger hjärntumör. Experten Professor  Dariusz Leszczynski på Finska STUK (Finska Strålsäkerhetsmyndigheten) säger så här om man hur man tolkade resultaten. HÄR

Men följ gärna gärna Professor  Dariusz Leszczynski blogg där han kommenterar de senaste studierna kring mobiltelefonins hälsorisker HÄR

Det är viktigt att känna till att dessa gränsvärden (SAR-värdet och uteffekten från sändare) INTE tar hänsyn till andra biologiska effekter som cancer, skador på centrala nervsystemet etc, utan enbart uppvärmningseffekter.

Varför man helt bortser från andra skaderisker som DNA-förändringar och hjärnstress vid dessa gränsvärden är märkligt. Andra biologiska effekter är ju redan kända effekter av denna typ av strålning sedan 1930-talet hos radiotelegrafisterna. Barn håller dessutom mobilen mot huvudet vilket ökar risken ytterligare för skador på  hjärnan. Barn under 16 år skall inte nyttja mobiler på grund av risken för hjärnskador och hjärntumörer.

Enligt Socialstyrelsen underrapporteras alltså antalet hjärntumörer. Av en märklig anledning fungerar inte just registreringen till Socialstyrelsen. Att man inte skyndsamt åtgärdat problemet med registreringen är anmärkningsvärt, då det är ytterst angeläget att dokumentera ökningen av antalet hjärntumörer eftersom det finns ett vetenskapligt dokumenterat samband mellan nyttjandet av mobiler och ökningen av hjärntumörer. Statistiken visar alltså inte antalet kända fall av hjärntumörer.

Särskilt barn är känsliga då deras skallben är mycket tunnare än hos vuxna. Även små barn får nu högstrålande mobiltelefoner. Denna IPHONE bevisar att strålningen är mycket hög.

Sammanfattningsvis

Mätning av strålning från en påslagen IPHONE är så hög att dessa telefoner borde förbjudas. Barn skall definitivt inte  hålla dem mot huvudet eller i knäet så att de vitala delarna kring mage och könsdelar utsätts för denna starka strålning. Man skall heller inte ha telefonerna  påslagen i fickan då strålningen kan skada den blodbildande benmärgen. Man skall heller inte bära telefonen över hjärtat då nerverna kan skadas och ge hjärtarytmi.
Det är ytterst märkligt att Svenska strålsäkerhetsmyndigheten tillåter  att dessa extremt högstrålande apparater får säljas utan varningstext som varnar för hög strålning samt varnar för att barn inte får använda eller utsättas för  dessa högstrålande produkter.. Man skall absolut inte lägga denna telefon intill sitt barn i barnvagnen. Risken är stor att barnet får hjärnskador eller får cancer av denna produkt.
I flera länder både inom EU och utanför, har uppmanat att barn inte skall nyttja mobiler under 16 år, på grund av den höga strålningen.

Man skall också komma ihåg att förutom strålningen från dessa mobiler som alltför små barn nyttjar,är barnen även är belastade med strålning från trådlösa nätverk både i skolor och i hemmiljö.

 

Mätinstrument mikrovågsmätare HF 59B.

Mätområde 800 – 3000 MHz
Strålningen  var så hög att mätaren  gick i botten alltså över 1999 mikrowatt per kvadratmeter. En sändare står 2 km bort, en 4 km och 2 sändare står 7 respektive 8 km från mätplatsen

Anna Lindh kände redan till 1998 att ohälsan elöverkänslighet ökade i takt med mobilnätens utbyggnad

Anna Lindh kände alltså till detta redan 1998

REGERINGSKANSLIET                                1998-08-17
Miljödepartementet

Me9/2635/2/P1

Tommy Roxenstein
Tryckerigata7n0
25229 Helsingborg

Bäste Tommy,
Tack for ditt brev.
Jag förstår  att många elöverkänsliga har besvär som inte enbart drabbar hälsan
utan dessutom inverkar bostads-och familjesituationen.Det beklagliga jag.
Problemen för elöverkänsliga har vuxit  i takt med ny elektronisk teknik och
utbyggnad av mobiltelefonnät.
Det är bra att du informerar oss politiker om problemen med elöverkänslighet.
Jag har tagit del av din information och ska ha dina synpunkter i åtanke i mitt
fortsatta arbete.

Med vänlig hälsning

Anna Lindh
Miljöminister

Det är mobilindustrin som försöker stoppa att elöverkänsliga får en sjukdomskod

Detta framkommer klart och tydligt i VoF:aren och läkaren Mats Reimers blogg, och i dess kommentarer, att det är mobilindustrin som ligger bakom lobbyistverksamheten att stoppa att elöverkänsliga får en  sjukdomskod.

Till Mats Reimers blogg

Intressant är, att  Bengt Håkansson som skriver i Elöverkänsligas medlemstidning, Ljusglimten, som tekniskt kunnig, går emot mina argument för en sjukdomskod. Mina argument grundar sig på mitt miljökunnande och på vad läkare sagt. Håkansson har selektiveserat min text för att kunna skapa argument mot mina kunskaper. En igenkännande argumentationsteknik  i god lobbyistanda hos mobilindustrin.

Bengt Håkansson är byggnadsingenjör. Trots sitt smala kunskapsområde som byggnadsingenjör anser han sig kunna bedöma saken bättre än läkares kompetens, samt även mig  som har en akademisk naturvetenskaplig miljöutbildning och kan bedöma denna ohälsa ur ett miljöperspektiv enligt Miljöbalken 9 kapitlet 3 §. I vems intresse arbetar denne Bengt Håkansson? Inte för de elöverkänsligas sak är jag övertygad om.

Kalle Hellberg förvånar dock som stödjer denna av mobilindustrins lobbyistverksamhet. Varför företräder Kalle H nu mobilindustrin samt docent Olle Johansson?

Mats Reimer  och likaså Lena Hillert är två läkare som bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen och läkarnas etiska regler.  Dessa två läkare är en skam för hela läkarkåren. I Sverige, tycks dock denna yrkesgruppen tvingas av Socialstyrelsen att bli mobilindustrins hantlangare. Det är inte många läkare kvar som vågar värna om sina patienter. Speciellt är det patienter som blivit miljöskadade av industrins verksamhet som är de värst utsatta patientgrupperna. 

Får elöverkänsliga en sjukdomskod kan läkarna dokumentera denna ohälsa, vilket då ger läkarna en chans att i statistiken redovisa att elöverkänslighet ökar i takt med mobilindustrins miljöfarliga verksamhet. Självklart vill mobilindustrin stoppa denna dokumentation inom läkarmedicinen, vilket ju är ett direkt hot mot industrins vinstintressen. Läkarvården underrapporterar antalet hjärntumörer till Socialstyrelsen som även det är en strålskada till följd av mobilindustrins hälsovådliga produkter. Det måste anses märkligt att just hjärntumörerna underrapporteras. Man kan på goda grunder misstänka att det inte är en slump, samt att denna strålskada ökat dramatiskt speciellt hos barn och unga människor. Hur många får egentligen hjärntumör idag? Hur många får bestående skador i hjärnan efter operationen? Hur många dör av hjärntumörer idag?

Mobilindustrins verksamhet är en totalexploatering av artificiell elektromagnetisk strålning som påverkar hälsa och miljö där ingen levande kommer undan. Särskilt är våra barn den största målgruppen som mobilindustrin vänder sig till  genom lobbyistverksamhet för trådlöst i skolorna och högstrålande läsplattor på dagis. En hög strålning som mycket små barn nu påtvingas i sina första levnadsår. Jag har mätt och spelat in strålningen från en IPHONE som barn nyttjar som leksak HÄR.

Men industrin har aldrig någonsin brytt sig om hälsa och miljö, därför genomsyrar mobilindustrins lobbyistverksamhet hela samhället så ock även Elöverkänsligas riksförbund. Att det finns personer inom förbundets styrelse eller i dess närhet som arbetar emot de elöverkänsligas sak är därför inte förvånande. Det finns därför skäl att vara noggrann i val av personer som arbetar för förbundet.

Personer från mobilindustrin skall nekas medlemskap i förbundet.

Mats Reimer skriver om att Miljöpartiets Carl Schlyter vill införa elallergi som diagnos i ICD-11, vilket naturligtvis bekymrar en mobillobbyist som Mats Reimer. Så här skriver den ökände läkaren Mats Reimer i sin blogg på Dagens Medicin citat: Jag vet inte om några andra svenskar än Carl Schlyter skrev på, men även om deklarationen inte samlade det nödvändiga stödet så fick man ändå en fjärdedel av parlamentarikerna att skriva på för att två pseudovetenskapliga diagnoser skulle införas i International Statistical Classification of Diseases. Det är häpnadsväckande att så många politiker ser sig kompetenta att diktera den medicinska taxonomin.

Miljöpartisten Jon Karlfeldt avslöjar lite av Miljöpartiets ståndpunkter i frågan, så här skriver Jon Karlfeldt stolt, citat: De ståndpunkter som redovisas här är inte representativa för mp:s partilinje. Så sent som i maj i år avslog Miljöpartiets kongress med bred marginal flera motioner med liknande innebörd. Miljöpartiet anser att det är läkare och forskare, inte politiker, som ska ställa diagnoser. Vi strävar efter att driva en sjukvårdspolitik som vilar på vetenskaplig grund.

—————————————-

Mats Reimer svarar Jon K: Det var skönt att höra Jon, du sitter väl i partistyrelsen och borde veta. Men då verkar det som om Carl Schlyter bara representerar sig själv och inte er i Europaparlamentet?
——————————————-
Jon Karlfeldt skriver: @Matte: Partiprogrammet är under revidering just nu. Det skedde senast 2005. Nytt tas nästa vår. Men det känns å andra sidan som att du sannolikt inte kommer att bli övertygad, vad som än står i det. @Mats: Som du själv noterar ovan tycks det i stor utsträckning ha rört sig om ett missförstånd; Carl är inte för att politiker ska styra vilka diagnoser läkare ska få ställa, utan tvärtom. Det är vad jag fick höra här i Visby också.
________________________________________
Min kommentar: Om  personer inom Miljöpartiet fått för sig att det är politiker som skall sätta diagnos, så har dessa personer läst fel, det var inte det de skulle skriva under på. Jag litar dock inte på vad Jon K skriver här då han verkar lite fnurrig i huvudet, tycks inte veta mycket om hur demokratin fungerar inom EU-parlamentet.
Helt klart skadar Jon Karlfeldt  Miljöpartiet som miljöparti eftersom han  inte arbeta för Miljöbalkens mål och försiktighetsprincipen samt för nu levande och  kommande generationer. Jon Karlfeldt arbetar för kortsiktiga vinstressen som skadar miljö och hälsa.  Det har aldrig varit Miljöpartiets mål som parti att företräda en miljöförstörande verksamhet som mobilindustrin är. Så man kan undrar vad gör Jon Karlfeldt i Miljöpartiet och vad gör Bengt Håkansson i Elöverkänsligas riksförbund?
Solveig Silverin, miljöingenjör

Doktorsavhandling Eva-Rut Lindberg KTH

Byggprojektering för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet:

Eva-Rut Lindberg skriver i sammanfattningen:

Elöverkänslighet är ett officiellt funktionshinder. Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 uppger 3,2 procent av befolkningen i åldrarna mellan 18 och 80 år att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält, vilket motsvarar drygt 200 000 personer. 0,4 procent uppger att de har svåra besvär. Detta motsvarar knappt 30 000 personer som får svåra sjukdomsliknande symptom som exempelvis yrsel, illamående, huvudvärk, sömnproblem och hudbesvär när de vistas i elintensiva miljöer som större delen av befolkningen inte besväras av.

Avhandlingen består dels av teoretiska studier över radiofrekvent strålning och hur denna kan avskärmas, dels av en enkätundersökning för att undersöka hur landets kommuner, försäkringskassekontor och tre landsting bemöter dessa personer.

Genom den arkitektorienterade forskningsmetoden ”research by design” har ett förslag på ett elfritt typhus, som även kan avskärma de högre frekvenserna från den radiofrekventa strålningen, utformats men ännu inte byggts.

Utifrån enkätundersökningen framgår att personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet ytterst sällan får hjälp med den tillgänglighetsanpassning i bostaden de enligt svensk lag har rätt till. Avhandlingen visar på vad som byggtekniskt kan utföras för att förbättra boendemiljön för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Länk till hela avhandlingen

Intressant, Nicola Tesla fick samma symtom som elöverkänsliga. Ja han var väl den första elöverkänsliga personen troligen?

Citat: Den första kända personen som drabbades av symptom som liknar

dagens elöverkänslighet var fysikern Nikola Tesla (1856 – 1943),

vars namn har fått tjänstgöra som enhet för magnetisk

flödestäthet(T). Tesla utvecklade symptom i form av stickande

och brännande hud, krypningar och darrningar i kroppen samt

ljud- och ljusöverkänslighet”

Läkare i Canada uppmanas att utbilda sig i att behandla elöverkänsliga och öka den medicinska medvetenheten om symptomen

https://i2.wp.com/d1tu8ib6d01hwk.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/06/emr.jpg

Konstant exponering för elektromagnetisk strålning (EMR) påverkar oss alla. Kvinnors College Hospital i Toronto är den första kanadensiska sjukhuset kräver sina läkare utbildas vid behandling av effekterna av EMR, inte ens som Health Canada, den kanadensiska regeringen Health Agency, hävdar EMR är förmodligen ofarligt.

Kvinnors College Hospital: s Environmental Health Clinic värd ett endagsseminarium maj för att öka medicinska medvetenheten om symptomen exponering för elektromagnetisk strålning. Symptomen som identifierats av sjukhuset inkluderar avbryts sömn, trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel, hjärtklappning, minnesproblem och hudutslag. Även om dessa symtom kan uppstå från en rad olika orsaker, är de nu samlade under etiketten ”Elektromagnetisk överkänslighet” eller EMS.

På seminariet, konstaterade Dr Ray Klarar, chef, miljö-och arbetsmiljö för folkhälsa Ontario, det är svårt att bedöma forskning om EMS, eftersom det inte finns någon enskild, allmänt accepterad definition av tillståndet.

”Vi måste skapa mer medvetenhet om detta tillstånd. Hälso-och sjukvård utövare behöver för att bättre förstå EMS så de kan hjälpa sina patienter att förebygga och hantera sina symtom. Allmänheten behöver veta hur man skyddar sig från det breda spektrum av hälsoeffekter elektromagnetiska fält har på deras sinnen och organ ”, säger Dr Rina Bray, medicinsk chef för Environmental Health Clinic, i ett uttalande från sjukhuset.

[Dr Magda Havas] utmanade kritikerna påståenden om att symtomen är enbart psykologiska genom verkliga exempel på patienter vars symtom avtog då den trådlösa tekniken togs bort från sin omgivning.

I USA har oro över de effekter på hälsan EMR vuxit med spridningen av smarta mätare som en del av planen för ett trådlöst driven Smart Grid. Men få vårdinrättningar eller regeringar har reagerat på dessa farhågor. Endast Vermont har etablerat en lag om att människor kan välja bort att ha en trådlös smarta mätare på deras hus eller företag utan kostnad för dem.

Exponering för EMR kommer från flera olika källor förutom smarta mätare, och inkluderar kraftledningar, mobiltelefoner, torn broadcast, hushållsapparater och naturlig bakgrund. Frågan i tvisten är om det finns en ”säker” nivå av exponering för denna icke-joniserande strålning och de bevis som hittills tyder på en viss fara, men inte slutgiltigt.

I utvecklingen av kärnenergi, det var en liknande debatt om säkerheten för joniserande strålning, som för en tid branschen mätt i ”solskenet enheter.” Under tiden den vetenskapliga konsensus skiftat mot den nu förhärskande uppfattningen att det inte finns några säkra nivå av joniserande strålning.

Taggar: elektromagnetisk strålning, EMR
Vad tycker ni?
Anslut med:

Påverka våra euparlamentariker – senast 14 juni 2012

Detta brev står var och en fritt att använda och justera efter sin egen symtombild och livssituation

Den 15 maj 2012

Europaparlamentets Skriftliga Förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD)

____________________________________________________________

Den 12 mars skriver Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi under på Europaparlamentets skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen om erkännande av multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet i den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD), som våra europaparlamentariker uppmanas att stödja och därför skriva under.

Jag uppmanar er svenska europaparlamentariker att även ni skriver under denna skriftliga förklaring i enlighet med artikel 123, (se bilaga),anledningen är den svåra situation elöverkänsliga befinner sig i Sverige. Jag skriver till er för de elöverkänsligas sak eftersom det är deras situation jag har kunskap om, då jag själv är bildskärmsskadad och varit elöverkänslig i snart 20 år.

Enligt artikel 123 står det följande: Patienter som lider av multipel kemisk känslighet är känsliga för miljöföroreningar, medan patienter som lider av elöverkänslighet är känsliga för elektromagnetisk strålning. I båda fallen är det fråga om allvarliga risker på många olika områden som patienterna inte själva kan påverka, såsom luften de andas eller exponering för elektromagnetisk strålning.

Som strålskadad och elöverkänslig kan varken jag eller andra elöverkänsliga påverkar vår livsmiljö där vi bor och vistas, ej heller arbetsmiljön, då den elektromagnetiska strålningen ökat kraftigt de senaste åren. De första åren efter bildskärmsskadan återhämtade jag mig så sakteligen efter jag slutade nyttja dator och att inte vistas i för mig dåliga elmiljöer. Men 1995 upphör läkningen och andra symtom uppkom, vilket sammanfaller med mobiltelefonins utbyggnad. Idag tål jag vanlig el (50 Hz) någorlunda, men blir dålig av trådlösa nätverk allt från sändare till DECT-telefoner, billarm etc. De trådlösa nätverken är det största hälsoproblemet för alla elöverkänsliga, vilket visar ett tydligt samband oavsett forskningen inom området. De strålskadade elöverkänsliga blir ju också allt fler över hela världen, vilket föranleder denna skriftliga förklaring från Europarlamentet.

De senaste två åren har strålningen ökat kraftigt även av militära sändningar och många mår oerhört dåligt vilket är att likställa med tortyr dygnet runt. Det kanske är svårt som frisk att föreställa sig att vara sjuk av strålning, men det fungerar som en allergi även om det medicinskt inte betraktas som en allergi.

En del är mer allergiska än andra, så är det också för elöverkänsliga. Men det finns en stor skillnad när det gäller elöverkänslighet. Elöverkänsliga har ingen medicin som tar bort smärtan och de många gånger svåra neurologiska obehagen vi får av den nya teknikens elektromagnetiska strålning som är frekvensmodulerad, vilket inte alls kan jämföras med naturlig strålning. Vi kan inte på något sätt påverka vår situation då det är omgivningen som utsätter oss för strålningen från både sändare och grannars trådlösa nätverk.

De svåra symtom som elöverkänsliga får, är kramptillstånd i hela kroppen, muskelsvaghet så att man faller ihop samt får svårt att andas då andningsmuskulaturen också påverkas. Värk och kramp matstrupe och luftrör, gör det svårt att svälja, avdomningar i ansiktet, illamående, svåra problem med slemhinnorna i hals och näsa, ständigt svår huvudvärk allvarliga sömnproblem, tinnitus samt mer eller mindre svår hjärtarytmi och ständig trötthet, så svår att man inte kan ta hand om sig själv utan blir sängliggande.

Människor som oskyldigt drabbats av denna strålsjuka utsätts för ett stort lidande som de inte kan skydda sig emot. Mot sin vilja lever de i ständig ohälsa som tär både fysiskt och psykiskt eftersom lidandet blir allt värre då strålningen får öka okontrollerat. Post- och Telestyrelsen (PTS) vet inte hur många basstationer mobiloperatörerna satt upp eller var de sitter. Ingen kontrollmäter strålningen och blir folk sjuka får de ingen hjälp alls. Svårt drabbade personer tvingas flytta flera gånger, själv har jag flyttat totalt 7 gånger vilket utarmat mig ekonomiskt dessutom måste jag elsanera huset varje gång.

Om man beaktar de elöverkänsligas situation är detta inte förenligt med mänskliga rättigheter och svensk grundlag trots detta står denna grupp oskyldigt drabbade av mobilindustrins verksamhet helt utan samhällelig hjälp och lidandet är stort. Elöverkänsliga känner stor förtvivlan över den hjälplöshet de känner att inte kunna minska lidandet eller påverka sin situation och hälsa.

Den som själv är svårt allergisk skulle kanske kunna föreställa sig hur situationen skulle vara om det inte fanns medicin som lindrar eller att själv kunna påverka sin livsmiljö för att minska besvären.

Det är många som säger att de känner sig hotade till livet och samtidigt vet man att det kan bli än värre då utvecklingen varit sådan att strålningen fått öka okontrollerat.

Denna grupp utsätts inte enbart av stort fysiskt lidande utan diskrimineras av samhället och läkarvården. Trots att det finns elsanerade rum på lasaretten nekas ofta elöverkänsliga detta rum.

Massmedia kan utsätta denna oskyldigt, av strålning, drabbade grupp människor för djupt kränkande uttalande och utöva hatpropaganda och klappjakt på svårt sjuka människor. Alla förövarna går fria trots anmälningar. Diskrimineringsombuden skyddar heller inte de elöverkänsliga.

Socialstyrelsen påstår att elöverkänsliga och strålskadade inte är sjuka och har därför inte rätt till sjukersättning, trots att de är så sjuka av strålningen att de varken kan fungerar fysiskt och neurologiskt normalt. Samhällets bemötande av denna grupp miljöskadade människor som uppkommit i samband med utbyggnaden av mobiltelefonin (alltså en storskalig industriell verksamhet) är inte förenligt med en demokrati och mänskliga rättigheter, men ej heller med Miljöbalkens mål.

Jag ber er att skriva under och stödja denna skriftliga förklaring enligt artikel 123, så att drabbade elöverkänsliga och strålskadade får ett samhälleligt skydd och ett drägligt liv. Det är oskyldigt drabbade människor som inte på något sätt kan påverka sin egen situation eller förbättra sin hälsa då det är en yttre miljöpåverkan av industriell verksamhet.

I artikel 123 skriver Europaparlamentet även följande: Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar att strikt tillämpa försiktighetsprincipen om effektiva åtgärder i hälso- och miljöfrågor för att omedelbart skydda de drabbade, vars antal hela tiden drastiskt ökar.

Sverige har varit ett föregångsland att reducera miljöstörningar i vår livsmiljö och skall så förbli eftersom det i förlängningen gynnar hela vår planets framtid för biologiskt liv och god hälsa.

Vänligen

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten.