Det är mobilindustrin som försöker stoppa att elöverkänsliga får en sjukdomskod

Detta framkommer klart och tydligt i VoF:aren och läkaren Mats Reimers blogg, och i dess kommentarer, att det är mobilindustrin som ligger bakom lobbyistverksamheten att stoppa att elöverkänsliga får en  sjukdomskod.

Till Mats Reimers blogg

Intressant är, att  Bengt Håkansson som skriver i Elöverkänsligas medlemstidning, Ljusglimten, som tekniskt kunnig, går emot mina argument för en sjukdomskod. Mina argument grundar sig på mitt miljökunnande och på vad läkare sagt. Håkansson har selektiveserat min text för att kunna skapa argument mot mina kunskaper. En igenkännande argumentationsteknik  i god lobbyistanda hos mobilindustrin.

Bengt Håkansson är byggnadsingenjör. Trots sitt smala kunskapsområde som byggnadsingenjör anser han sig kunna bedöma saken bättre än läkares kompetens, samt även mig  som har en akademisk naturvetenskaplig miljöutbildning och kan bedöma denna ohälsa ur ett miljöperspektiv enligt Miljöbalken 9 kapitlet 3 §. I vems intresse arbetar denne Bengt Håkansson? Inte för de elöverkänsligas sak är jag övertygad om.

Kalle Hellberg förvånar dock som stödjer denna av mobilindustrins lobbyistverksamhet. Varför företräder Kalle H nu mobilindustrin samt docent Olle Johansson?

Mats Reimer  och likaså Lena Hillert är två läkare som bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen och läkarnas etiska regler.  Dessa två läkare är en skam för hela läkarkåren. I Sverige, tycks dock denna yrkesgruppen tvingas av Socialstyrelsen att bli mobilindustrins hantlangare. Det är inte många läkare kvar som vågar värna om sina patienter. Speciellt är det patienter som blivit miljöskadade av industrins verksamhet som är de värst utsatta patientgrupperna. 

Får elöverkänsliga en sjukdomskod kan läkarna dokumentera denna ohälsa, vilket då ger läkarna en chans att i statistiken redovisa att elöverkänslighet ökar i takt med mobilindustrins miljöfarliga verksamhet. Självklart vill mobilindustrin stoppa denna dokumentation inom läkarmedicinen, vilket ju är ett direkt hot mot industrins vinstintressen. Läkarvården underrapporterar antalet hjärntumörer till Socialstyrelsen som även det är en strålskada till följd av mobilindustrins hälsovådliga produkter. Det måste anses märkligt att just hjärntumörerna underrapporteras. Man kan på goda grunder misstänka att det inte är en slump, samt att denna strålskada ökat dramatiskt speciellt hos barn och unga människor. Hur många får egentligen hjärntumör idag? Hur många får bestående skador i hjärnan efter operationen? Hur många dör av hjärntumörer idag?

Mobilindustrins verksamhet är en totalexploatering av artificiell elektromagnetisk strålning som påverkar hälsa och miljö där ingen levande kommer undan. Särskilt är våra barn den största målgruppen som mobilindustrin vänder sig till  genom lobbyistverksamhet för trådlöst i skolorna och högstrålande läsplattor på dagis. En hög strålning som mycket små barn nu påtvingas i sina första levnadsår. Jag har mätt och spelat in strålningen från en IPHONE som barn nyttjar som leksak HÄR.

Men industrin har aldrig någonsin brytt sig om hälsa och miljö, därför genomsyrar mobilindustrins lobbyistverksamhet hela samhället så ock även Elöverkänsligas riksförbund. Att det finns personer inom förbundets styrelse eller i dess närhet som arbetar emot de elöverkänsligas sak är därför inte förvånande. Det finns därför skäl att vara noggrann i val av personer som arbetar för förbundet.

Personer från mobilindustrin skall nekas medlemskap i förbundet.

Mats Reimer skriver om att Miljöpartiets Carl Schlyter vill införa elallergi som diagnos i ICD-11, vilket naturligtvis bekymrar en mobillobbyist som Mats Reimer. Så här skriver den ökände läkaren Mats Reimer i sin blogg på Dagens Medicin citat: Jag vet inte om några andra svenskar än Carl Schlyter skrev på, men även om deklarationen inte samlade det nödvändiga stödet så fick man ändå en fjärdedel av parlamentarikerna att skriva på för att två pseudovetenskapliga diagnoser skulle införas i International Statistical Classification of Diseases. Det är häpnadsväckande att så många politiker ser sig kompetenta att diktera den medicinska taxonomin.

Miljöpartisten Jon Karlfeldt avslöjar lite av Miljöpartiets ståndpunkter i frågan, så här skriver Jon Karlfeldt stolt, citat: De ståndpunkter som redovisas här är inte representativa för mp:s partilinje. Så sent som i maj i år avslog Miljöpartiets kongress med bred marginal flera motioner med liknande innebörd. Miljöpartiet anser att det är läkare och forskare, inte politiker, som ska ställa diagnoser. Vi strävar efter att driva en sjukvårdspolitik som vilar på vetenskaplig grund.

—————————————-

Mats Reimer svarar Jon K: Det var skönt att höra Jon, du sitter väl i partistyrelsen och borde veta. Men då verkar det som om Carl Schlyter bara representerar sig själv och inte er i Europaparlamentet?
——————————————-
Jon Karlfeldt skriver: @Matte: Partiprogrammet är under revidering just nu. Det skedde senast 2005. Nytt tas nästa vår. Men det känns å andra sidan som att du sannolikt inte kommer att bli övertygad, vad som än står i det. @Mats: Som du själv noterar ovan tycks det i stor utsträckning ha rört sig om ett missförstånd; Carl är inte för att politiker ska styra vilka diagnoser läkare ska få ställa, utan tvärtom. Det är vad jag fick höra här i Visby också.
________________________________________
Min kommentar: Om  personer inom Miljöpartiet fått för sig att det är politiker som skall sätta diagnos, så har dessa personer läst fel, det var inte det de skulle skriva under på. Jag litar dock inte på vad Jon K skriver här då han verkar lite fnurrig i huvudet, tycks inte veta mycket om hur demokratin fungerar inom EU-parlamentet.
Helt klart skadar Jon Karlfeldt  Miljöpartiet som miljöparti eftersom han  inte arbeta för Miljöbalkens mål och försiktighetsprincipen samt för nu levande och  kommande generationer. Jon Karlfeldt arbetar för kortsiktiga vinstressen som skadar miljö och hälsa.  Det har aldrig varit Miljöpartiets mål som parti att företräda en miljöförstörande verksamhet som mobilindustrin är. Så man kan undrar vad gör Jon Karlfeldt i Miljöpartiet och vad gör Bengt Håkansson i Elöverkänsligas riksförbund?
Solveig Silverin, miljöingenjör

2 thoughts on “Det är mobilindustrin som försöker stoppa att elöverkänsliga får en sjukdomskod

  • Tack Urban!
   Under förra året granskade jag dessa lobbyister som finns över allt. Framför allt är det de s k ”Vetenskap- och Folkbildning” samt ”Humanisterna”som tränger in i alla partier. Men Miljöpartiet verkar vara mest utsatta partiet, antagligen är syftet att förstöra partiets grundläggande förtroende.

   På goda grunder misstänker jag att de politiker som förlöjligar dem som blir sjuka av mobilindustrins verksamhet och produkter får hjälp av mobilindustrin att göra politisk karriär. Dessa personer utnyttjar alltså mobilindustrins skadeoffer för sin politiska karriär. Men av samma orsak är det få politiker som vågar lyfta fram mobilindustrins miljöfarliga verksamhet, eftersom de får problem med partikamrater som lobbar för industrin. Det är så illa. Det går till så att man misstroende gör personer, förtalar dem förlöjligar dem, en otrevlig och trist härskarteknik som är välkänd hos FoV och humanisterna.
   Jag vet idag väldigt mycket om denna lobbyism i hela samhället, politiska partier, naturföreningar, organisationer, så och elöverkänsligas förbund är impregnerat av mobilindustrin.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s