Iphone är en hälsovådlig leksak då den avger mycket stark strålning

Iphone är en hälsovådlig leksak SE HÄR då den avger mycket stark strålning. Den är absolut ingen leksak för barn. Se Vågbrytarens presentation av gränsvärde för denna miljöfrämmande tekniska strålning HÄR.

Bloggen Mobilfakta uppger olika mobiltelefoners mätvärden HÄR

Mobilfakta är en reklamblogg för mobiltelefoner. De påstår att mobiltelefoner inte ger hjärntumör, efter 10 års användning, enligt den största internationella studien som gjorts, Interphone-studien. (Intressant att man i Sverige inte rapporterar in alla hjärntumörer enligt Socialstyrelsen). Eftersom resultaten tolkas så att det överensstämmer med mobilindustrins önskemål, kan ju inte resultatet bli något annat än att mobiler inte ger hjärntumör. Experten Professor  Dariusz Leszczynski på Finska STUK (Finska Strålsäkerhetsmyndigheten) säger så här om man hur man tolkade resultaten. HÄR

Men följ gärna gärna Professor  Dariusz Leszczynski blogg där han kommenterar de senaste studierna kring mobiltelefonins hälsorisker HÄR

Det är viktigt att känna till att dessa gränsvärden (SAR-värdet och uteffekten från sändare) INTE tar hänsyn till andra biologiska effekter som cancer, skador på centrala nervsystemet etc, utan enbart uppvärmningseffekter.

Varför man helt bortser från andra skaderisker som DNA-förändringar och hjärnstress vid dessa gränsvärden är märkligt. Andra biologiska effekter är ju redan kända effekter av denna typ av strålning sedan 1930-talet hos radiotelegrafisterna. Barn håller dessutom mobilen mot huvudet vilket ökar risken ytterligare för skador på  hjärnan. Barn under 16 år skall inte nyttja mobiler på grund av risken för hjärnskador och hjärntumörer.

Enligt Socialstyrelsen underrapporteras alltså antalet hjärntumörer. Av en märklig anledning fungerar inte just registreringen till Socialstyrelsen. Att man inte skyndsamt åtgärdat problemet med registreringen är anmärkningsvärt, då det är ytterst angeläget att dokumentera ökningen av antalet hjärntumörer eftersom det finns ett vetenskapligt dokumenterat samband mellan nyttjandet av mobiler och ökningen av hjärntumörer. Statistiken visar alltså inte antalet kända fall av hjärntumörer.

Särskilt barn är känsliga då deras skallben är mycket tunnare än hos vuxna. Även små barn får nu högstrålande mobiltelefoner. Denna IPHONE bevisar att strålningen är mycket hög.

Sammanfattningsvis

Mätning av strålning från en påslagen IPHONE är så hög att dessa telefoner borde förbjudas. Barn skall definitivt inte  hålla dem mot huvudet eller i knäet så att de vitala delarna kring mage och könsdelar utsätts för denna starka strålning. Man skall heller inte ha telefonerna  påslagen i fickan då strålningen kan skada den blodbildande benmärgen. Man skall heller inte bära telefonen över hjärtat då nerverna kan skadas och ge hjärtarytmi.
Det är ytterst märkligt att Svenska strålsäkerhetsmyndigheten tillåter  att dessa extremt högstrålande apparater får säljas utan varningstext som varnar för hög strålning samt varnar för att barn inte får använda eller utsättas för  dessa högstrålande produkter.. Man skall absolut inte lägga denna telefon intill sitt barn i barnvagnen. Risken är stor att barnet får hjärnskador eller får cancer av denna produkt.
I flera länder både inom EU och utanför, har uppmanat att barn inte skall nyttja mobiler under 16 år, på grund av den höga strålningen.

Man skall också komma ihåg att förutom strålningen från dessa mobiler som alltför små barn nyttjar,är barnen även är belastade med strålning från trådlösa nätverk både i skolor och i hemmiljö.

 

Mätinstrument mikrovågsmätare HF 59B.

Mätområde 800 – 3000 MHz
Strålningen  var så hög att mätaren  gick i botten alltså över 1999 mikrowatt per kvadratmeter. En sändare står 2 km bort, en 4 km och 2 sändare står 7 respektive 8 km från mätplatsen

3 thoughts on “Iphone är en hälsovådlig leksak då den avger mycket stark strålning

 1. Det borde tas upp och pratas om, men det är knappast något vare sig mobiltelefontillverkarna eller operatörerna skulle ta upp i riksdagen eller be regeringen tilldela respektive representant, kankse om de skulle få ett tillfälle att avreagera sig mot Göran Persson (inte ens jag hade tvivlat på en rak kommentar då).

  *
  / \
  /^^^\
  =-_≤≥_-=
  0
  ”””
  (=I I=)
  U

  Enter and out! With peace from all spaces of the Wiiiiiiild universe (and some donuts (except selected ones that’s not so great)).

  • Håller helt och hållet med Dig! Det är verkligen något jag också skulle ha gjort mot Göran Persson om jag fick ett tillfälle!

 2. Ja Börje och Nina. Det anmärkningsvärda är att mobilindustrins verksamhet inte har antagits i ett offentligt beslut. Det har heller inte prövats enligt miljöbalkens krav. Miljöbalken är till för att skydda den fria människans hälsa och antogs i riksdagen som är folkets företrädare. Det måste ses som mycket allvarligt att både politiker och myndigheter struntar i att skydda invånarnas hälsa och liv. Mobilstrålningen är en gigantisk miljöskandal som riskerar skada allt biologiskt liv då industrin fått tillåtelse att bestråla oss dygnet runt utan hänsyn till människors hälsa och miljö. De som är ansvariga borde ställas inför rätta för medvetet skadande av andra och eftersom det berör alla medborgare är det folkmord. Att sätta in trådlöst i skolan och utsätta våra känsligaste individer för denna starka miljöfarliga strålning visar på en galenskap utan dess like. Vuxna har inte rätt att skada våra barn. Vi är fria människor och har rätt till vårt liv och hälsa så och barnen.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s