VoF:aren och läkaren Mats Reimer är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod

Elöverkänsliga är sjuka och skall ha en sjukdomskod

Det är förvånande att Bengt Håkansson som skriver i Elöverkänsligas förbunds tidning, Ljusglimten, är emot att elöverkänsliga får en sjukdomskod, likaså docent Olle Johansson Karolinska institutet som säger sig arbeta för de elöverkänsligas sak. Att de som säger sig vara för de elöverkänsligas sak inte anser att elöverkänsliga är sjuka är konstigt. Men är man inte elöverkänslig själv ja då är det ju naturligtvis lätt att påstå. Elöverkänsliga är sjuka i en dålig elmiljö. Jag är själv elöverkänslig och känner mig väldigt sjuk av den ökande strålningen från sändare och trådlösa nätverk.

Andra sjukdomar som också är neurologiska skador som ADHD och utbrändhet har ju fått diagnoser, men inte elöverkänsliga som har samma typ neurologisk strålskada och symtombild. Elöverkänslighet, anses av Socialstyrelsen, går att bota med kognitiv beteendeterapi (KBT). Då borde ADHD och utbrändhet också gå att bota med KBT.

När bloggläkaren Mats Reimer som är lobbyist för mobilindustrin och medlem i VoF, är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga då borde ju hans uttalande mana till eftertanke. Man blir ju konfunderad över på vems sida dessa förespråkare för elöverkänsliga står eller har de blivit påverkade av lobbyister fast de inte vet om det?

______________________________

Jag skickade nedanstående brev för att uppmana personer att  skriva till de svenska EU-politikerna, trots att personer i styrelsen i FEB:s riksförbund uppmanade oss att inte göra det. Märkligt att styrelsen inte heller tycks jobba för de elöverkänsligas sak.

Länk till bloggläkaren Mats Reimer som fått problem med Carl Schlyter som skrev  under på den skriftliga förklaringen

Det var några som undrade vem Bengt Håkansson var. Svar: Håkansson är byggnadsingenjör och elöverkänslig sedan 23 år. Håkansson är emot en sjukdomskod för elöverkänsliga enligt en artikel Kalle Hellberg skickade ut för ett tag sedan. Länk till vem Bengt Håkansson är

Jag såg att Mats Reimer, bloggläkaren och medlem i VoF att han var mycket negativ till att vi skulle ha en sjukdomskod. De som förespråkar att vi inte skall ha en sjukdomskod är påverkade av mobilindustrins lobbyister. Det är väldigt tydligt. Diskussionen är också märklig eftersom det ena utesluter inte det andra. Elöverkänslig kan både ha en sjukdomskod och vara funktionshindrade vilket både läkare Lena Hedendahl och jag upplyst om. Men dessa förespråkare som är emot att elöverkänsliga skall ha en sjukdomskod arbetar för att skapa en splittring mellan elöverkänsliga.

En symtomdiagnos säger inte vad vi blir sjuka av, och det blir då i värsta fall piller för varje symtom och det hjälper ju inte oss.

Enbart ett funktionshinder hjälper heller inte oss även om det inte krävs vetenskapliga bevis för att få hjälp. Elsanerar man för personer som inbillar sig att de är sjuka av el/strålning eller säger att det är ett funktionshinder? Vi vet ju hur SoS slagit knut på sig själv att förklara och bortförklara elöverkänslighet som funktionshinder. Det blir mycket enklare och billigare att ge KBT och psykofarmaka.

KBT är ju på tapeten igen efter att de valde in den finska psykiatrikern Professor Heikki Hämäläinen i SSM:s vetenskapliga råd. Heikki arbetar just med KBT och har fått en hel del anslag av mobilindustrin enligt jävsdeklarationen. Hillert har nu plötsligt också lyft fram KBT- behandling för elöverkänsliga.

En annan fråga som är på tapeten är, om vi är sjuka eller friska. En del säger att de blir friska när de slipper el och EMF-strålning. Men är man verkligen frisk om man får symtom som gör en sjuk igen så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö?

Jag kan inte se det på annat sätt, än så här: man är (mer eller mindre)  symtomfri om man vistas i en elfri miljö men skadan är ju kvar eftersom man blir sjuk och får symtom så fort man utsätter sig för en dålig elmiljö. Är man verkligen frisk då? Jämför med alla andra typer av allergier, intolerans överkänslighet etc etc. Vi fungerar exakt likadant. Det spelar ingen roll om skada sitter i immunförsvaret eller i nervsystemet, reaktionsmönstret är detsamma: Man blir sjuk av det man inte tål att exponeras för.

En diskussionsfråga till En del blir bättre eller helt friska om de undviker vissa födoämnen. Detta gäller inte för alla därför bör man skilja på primär elöverkänslighet och sekundär elöverkänslighet . Detta innebär att en del har från början haft andra överkänslighetsproblem och blivit elöverkänsliga och dessa personer har tror jag bättre förutsättningar att bli mycket bra från sin elöverkänslighet då de tar bort den mat de inte tål i kosten exempelvis.

De som är primärt elöverkänsliga är endast elöverkänsliga och har inga andra överkänslighetsproblem. Dessa personer har mycket svårare att bli bättre genom ta bort födoämnen etc eftersom den grundläggande orsaken är en skada uppkommen av el och EMF. Sedan är det inte ovanligt att man blir känslig på annat efter många års elöverkänslighet och det är ju inte konstigt. Denna grundläggande skillnad kan förklara varför vissa elöverkänsliga kan bli nästan helt återställda. Det är Sonja Fredberg som ursprungligen tagit upp detta med primärt och sekundärt elöverkänslig.

Lite att fundera på och ta ställning till.
 
Solveig Silverin

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s