BIOTERRORISM EVIDENCE – Pandemrix

BIOTERRORISM EVIDENCE

Evidence that an international corporate criminal syndicate,
which has annexed high government office inside the United
States, is intent on carrying out a mass genocide against the
people of the United States by using an artificial (genetic) flu
pandemic virus and a forced vaccination program
to cause mass death and injury and depopulate America in
order to transfer control of the United States
to WHO, the UN and affiliated security forces (UN troops
from countries such as China, Canada, the UK and Mexico
etc).

Contents
I. Introduction: Summary of Claims
II. Factual Background
III. Evidence the “swine flu“ vaccines meets the criteria for definition as “bioweapons”
IV. Scientific evidence the “swine flu” virus is an artificial (genetically engineered) virus
V. Scientific evidence the “swine flu” was bioengineered to resemble the Spanish flu killer virus
of 1918
VI. Genome sequence of the “swine flu”
VII. Evidence as to the role of Baxter and WHO in producing and releasing 72 kilos of lethal
pandemic virus material in Austria, nearly triggering a pandemic this winter
VIII. Evidence Baxter is an element in a covert bioweapons network: Baxter officers
IX. Evidence Baxter has deliberately contaminated drugs

X. Evidence Novartis is using vaccines as bioweapons.
XI. Evidence as to the WHO’s role in the bioweapons program: supplier of the bird flu virus to
Baxter
XII. Evidence as to deliberate release of the “swine flu” virus in Mexico
XIII. Evidence as to the involvement of President Obama
XIV. Evidence as to WHO’s manipulation of disease data in order to justify declaring a Pandemic
Level 6 in order to seize control of the USA
XV. Evidence as to FDA’s role in covering up the bioweapons program
XVI. Evidence as to the Canada’s National Microbiology Labs role in the bioweapons program
XVI. Evidence of the involvement of scientists working for the UK’s NIBSC, and the CDC in
engineering the swine flu
XVII. Evidence vaccinations caused the Spanish killer flu of 1918: a lack of quality control then
as now
XVIII. Precedents: the abandoned swine flu mass vaccination program of 1976
XIX. Inadequate performance of the government in stopping the spread of the swine flu as cover
for spreading a pandemic: evidence as to lax controls at government labs (Fort Detrick)
XX. Evidence as to manipulation of the legal framework to allow mass vaccination by force

XXII. Constitutional issues: the legality v. illegality of jeopardising the Life, Health and “Public
good” by mass vaccinations
XXI. The issue of immunity and compensation as evidence of intent to commit a crime
XXII. Evidence as to the use of chemtrails for as an element in a larger biological warfare against
the target US population
XXIII. Evidence as to the existence of an international corporate crime syndicate
XXIV. Evidence as to the existence of the “Illuminati” and to a pattern of activities that violate
laws on racketeering influenced organised crime
XXV. Evidence of the Illuminati’s involvement in the current collapse of the world’s financial
system
XXVI. Evidence as to the depopulation agenda of the Illuminati/Bilderbergs and their
involvement in the engineering and release of “flu” pandemic virus
XXVII. Evidence as to a genocide agenda by means of weaponised flu being discussed at the
annual Bilderberg meeting in Athens from May 14-17, 2009
XXVIII. Evidence as to the profits of pharmaceutical companies in the event of a pandemic
XXIX. Adjuvants: Evidence that the swine flu vaccine is planned to cause harm
XXX. Conclusion
XXXI. Defendants

Om Hitler som testade vaccin på polska hemlösa

Termiska effekter är rörelseenergi det betyder att mobilstrålningen sätter molekylerna i rörelse och påverkar bindningsenergierna

Om nu termiska effekter är rörelseenergi och en mobil avger så hög strålning att man blir varm i örat, då betyder det att den elektromagnetiska strålningen satt molekyler i rörelse. Detta måste ses som en allvarlig effekt av mobilstrålningen då den påverkar bindningsenergierna så att molekylerna inte hänger ihop och därmed inte kan fungera. Dess biokemiska funktion har alltså upphört eller förändrats. Om man då tittar närmre på den elektromagnetiska strålningen av synligt ljus som inte ger termiska effekter så påverkar den ögat trots att ögat inte blir uppvärmt. Hur kan man då vara säker på att artificiell elektromagnetisk strålning inte ger andra biologiska effekter?

Enzymer är exempelvis väldigt känsliga molekyler med en aktiv del oftast metalljon. Den påverkas absolut av mobilstrålningen. Det betyder att alla strålning från sändare och mobiler kan påverkar biologiskt liv så att det inte kan fungera på ett normalt sätt eftersom biokemin störs av rörelseenergin och måste i rimlighetens namn påverkar de kemiska bindningarna mellan atomer och molekyler

Varför har man inte krävt en mer avancerad mätteknik och metodik för att förstå elöverkänslighet? Svaret är enkelt de vill inte ha ett vetenskapligt bevis att denna ohälsa är kopplad till mobilindustrins miljöfrämmande strålning

Kroppen kan man inte lita på, den är inget mätinstrument, hur kan man då använda sig av provokationsstudier där kroppen skall mäta om den känner av den elektromagnetiska strålningen. Kolla hur kroppen känner av  temperaturer.

Varför har man inte krävt en mer avancerad mätteknik och metodik? Det beror inte på att inte metodiken inte finns, det beror enbart på att man inte vill ha ett vetenskapligt bevis på ett samband mellan den tekniska mobilstrålningen och ohälsan elöverkänslighet. Det är den enda orsaken.

Elöverkänslighet skapar spricka i Miljöpartiet

Elöverkänslighet skapar spricka i Miljöpartiet

Den som givit sig på Carl Schlyter i Dagens medicine är Mats Reimer som bloggar på Dagens Medicin. Mats Reimer tillhör mobillobbyisterna i  Vetenskap och Folkbildning mer kända som VoF och som betraktas  som fascister av dem som granskat Vof. En ”känd” miljöpartist Jon Karlfeldt också en sympatisör för de ökända Vof tillhör med största säkerhet den som splittrar partiet. Man kan läsa lite här och där på internet hur Jon Karlfeldt kritiserar Miljöpartiet och partikamrater som flummare.

Det är viktigt att komma ihåg att VoF:s syn på vetenskapen har stannat kvar på 1800-talets nivån då man trodde att allt var färdigforskat när man fått ett resultat,  som om vetenskapen vore den enda sanningen. Den enda vetenskapliga sanningen är begränsningen av metodiken som i sin tur begränsas av hur långt man utvecklats i tekniken. Det krävdes exempelvis  avancerade dataprogram för att vetenskapligt bevisa att humlor kan  flyga. Oavsett alla dessa vetenskapliga bevis att humlan inte kunde flyga (det tog lång tid att utveckla metodiken) så flög humlan lika förbannat och hur förklara VoF detta och Jon Karlfeldt detta? Jag kan bara säga må verkligheten segra. Vetenskapen är bara och enbart en pågående process som alltid är begränsad av hur långt metodiken utvecklats eller val av metodik.

Man kunde exempelvis se att de som ”forskar” på elöverkänslighet i dessa ovetenskapliga och tillrättalagda studier att de förbättrade felkällorna så till den milda grad att de inte ens nyttjade elöverkänsliga personer i studierna. Man påstod att högintensivanvändare av mobiler som blev lite varma i örat av mobilen var elöverkänsliga. Elöverkänslighet beror på neurologisk påverkan av strålningen från olika trådlösa nätverk, inte på termiska effekt av mobilen i ”mobilörat”

Det är ju väldigt tydligt att VoF har kopplat upp sig till Miljöpartiet Kolla här

eller kolla HÄR

Cancermedicin botar trötthetssyndrom – Trötthetssyndrom och elöverkänslighet har samma neurologiska skador

Detta resultat tyder på att även elöverkänslighet kan vara en autoimmun sjukdom.Exempel på autoimmuna sjukdomar är Guillain-Barrés syndrom (GBS), reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS) och diabetes (DM typ 1). Det är inte bara nervsystemet som kan drabbas. Vid typ 1-diabetes angrips bukspottskörteln och vid reumatoid artrit angrips kroppens leder.

Frågan är om denna immunologiska reaktion beror på att kroppen i vårt fall reagerar på den miljöfrämmande strålningen i andra fall kan det vara kemikalier som är bakgrunden. Biokemiska händelser i kroppen som immunförsvaret inte kan tolka kan leda till att det attackerar kroppens egna celler etc. Låt säga att strålningen påverkar nervsystemet på ett sådant sätt att det uppför sig främmande för immunförsvaret och då angriper immunförsvaret nervsystemet?

Ett starkt immunförsvar betyder att man genetiskt är en mycket frisk person, men att miljögifter och strålning överaktiverar kroppens immunförsvar.  Att då sprida chemtrails som innehåller miljögifter och samtidigt utsätta befolkningen för strålning kommer definitivt orsaka denna typ av autonoma immunologiska reaktioner samt cancer. Samma sak måste gälla för vaccin som innehåller kvicksilver och exempelvis squalene som i svininfluensavaccinet ( H1N1) . Att ge denna typ av vaccin kan med stor sannolikhet leda till ohälsa och för tidig död för hela befolkningspopulationer. Man tillsätter ju i vaccinet ämnen för att få igång immunförsvaret.

Första vetenskapliga studien: Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study

”BAKGRUND

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en sjukdom av okänd etiologi. Major CFS symtomlindring vid cancer kemoterapi i en patient med synkron CFS och lymfom sporrade en pilotstudie av B-lymfocytsänkning med anti-CD20-antikropp Rituximab som visade signifikant klinisk respons i tre CFS-patienter.
Metoder och resultat

I denna dubbelblinda, placebo-kontrollerad fas II-studie (NCT00848692) var 30 CFS-patienter randomiserades till antingen Rituximab 500 mg/m2 eller saltlösning, ges två gånger med två veckors mellanrum, med uppföljning under 12 månader. Xenotropic murint leukemivirus-relaterat virus (XMRV) detekterades inte i någon av patienterna.

Svaren påverkade i allmänhet alla CFS symptom. Större eller måttlig övergripande svar, definierat som bestående förbättringar i självrapporterad trötthet poäng under uppföljningen, sågs i 10 av 15 patienter (67%) i Rituximab gruppen och i två av 15 patienter (13%) i placebogruppen (p = 0,003). Genomsnittlig respons tid inom uppföljningsperioden för de 10 som svarade på Rituximab var 25 veckor (intervall 8-44). Fyra rituximab patienter hade kliniska svar löptider förbi studieperioden. Allmänna linjära modeller för upprepade mätningar av trötthet poäng vid uppföljningen visade en signifikant interaktion mellan tid och interventionsgruppen (p = 0,018 för självrapporterad och p = 0,024 för läkare-bedömning), med skillnader mellan Rituximab och placebogrupperna mellan 6-10 månader efter intervention. Den primära effektmåttet, definierad som effekten på självrapporterad trötthet poäng 3 månader efter ingripande var negativ. Det fanns inga allvarliga biverkningar. Två patienter i Rituximab gruppen med befintlig psoriasis upplevde måttlig psoriasis förvärras.
Slutsats

De fördröjda svar start 2-7 månader efter rituximab-behandling, trots snabb B-cells uttömning, tyder på att CFS är en autoimmun sjukdom och kan vara förenlig med den gradvisa eliminering av autoantikroppar föregående kliniska svar. De nuvarande resultaten kommer att påverka framtida forskningsinsatser i CFS.
Trial registrering

Detta är intressant. Elöverkänslighet är neurologisk skada vars symtombild stämmer överens med trötthetssyndrom. En person som var sjukskriven för trötthetssyndrom uppmanade jag att ta bort DECT-telefonen och lågenergilamporna. Efter det började personen att återhämta sig och kan idag arbeta. Man säger här i att trötthetssyndrom är en autoimmun sjukdom och då är troligen också elöverkänslighet det också!

Elöverkänslighet är en skada på nervsystemet och detta känner absolut Socialstyrelsen till eftersom elöverkänslighet dokumenterades redan på 1960-talet. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom är troligen samma neurologiska skada men elöverkänslighet är troligen en allvarliga skada. Tyvärr har mobilindustrins lobbyister Anders Ahlbom, Lena Hillert,  Maria Fechting arbetsgruppen inom FAS, Forskning inom Arbetsmiljö och Socialvetenskap stoppat all relevant forskning på elöverkänslighet eftersom det man då hade erkänt att det finns ett samband mellan mobilindustrins verksamhet och produkter spridning av olika radiofrekventa fält i vår livsmiljö både externa och interna trådlösa nätverk. Elöverkänslighet är ett hälsoproblem som uppkommit internationellt i samband med utbyggnaden av mobilnäten. Hur många elöverkänsliga patienter som fått diagnosen trötthetssyndrom vet ingen, men troligen väldigt många.
ClinicalTrials.gov NCT00848692″

Cancer medicin botar trötthetssyndrom

Inlagt 2012-09-12

Citat: ” Cancermedicinen Rituximab har enligt en norsk studie förbättrat 2 av 3 patienter med den neuroimmunologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Nu visar en uppföljningsstudie att effekten dessutom är betydligt mer långvarig än man tidigare kunnat se. Denna glädjande nyhet presenterade Olav Mella, professor vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, i ett föredrag på ett välbesökt ME/CFS-seminarium i Stockholm tisdagen den 11/9. ”

Miljöpartisten Jon Karlfeldt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om sjukdomen elöverkänslighet

Galleri

Johan Norberg skriver en vidrig debattartikel med anledningen av ärendet av den lågstrålande zonen i Mora kommun som publicerad 2011-11-30 17:47 ”Hallå elallergi finns inte”. HÄR – På Twitter säger Jon Karlfeldt till Johan Norberg citat:  ”Tack @johanknorberg för en … Läs mer

Miljöpartiet stänger min blogg på grund av ett inlägg i Metro

Detta nedan skrev jag i ett debattinlägg på Metro, jag har rödfärgat uttrycket som föranledde att det stängde av min Miljöblogg de gröna. Det stod alltså i ett debattinlägg. Det är helt klart att mobilindustrins lobbyister ligger bakom att webbansvarig stängde ner min gröna blogg då den innehåller faktainformation om hälsoriskerna med mobilstrålningen!

TILL METRO

Solveig Silverin · Toppkommentator · Kalmar Högskola

Jon Karlfeldt Partistyrelseledamot för Miljöpartiet de Gröna. Twittrar följande: ”Tack @johanknorberg för en bra och viktig kolumn i Metro idag (http://bit.ly/sDqSpU). Mp har ett visst ovetenskapligt arv att hantera.”Jon Karlfeldt är alltså representant för Miljöpartiet som tackar Johan Norberg för att han skrivit en nedlåtande och hånfull artikel om en svårt funktionshindrad person. Det är förvånande att Miljöpartiet väljer in personer i partistyrelsen med medmänskliga åsikter som står att finna hos nazister och extremhögern. Är det, det Miljöpartiet vill stå för att förakta medmänniskor på grund av deras miljöskador? Jag anser att Jon Karlfledt kan förpassas till Svenskpartiet Sverigedemokraterna etc där passar hans föraktfulla människosyn bättre.Johan Norberg har heller inget att vara stolt över genom denna artikel som avslöjar samma förakt och likgiltighet för andra människors lidande.
Ni alla övriga från VoF som skriver här är en sorglig samling människor som hade passat i Hitlers samhälle med hatkampanjer mot vissa grupper i samhället.Ni har gladeligen tagit på er rollen som mobilindustrin och näringslivets bödlar i den industridiktatur vi lever i idag. Om ni är representanter för framtiden blir man mörkrädd över den människosyn som ni avslöjar här. Den bådar inte gått för samhällsutvecklingen och demokratins överlevnad.

Ryska Nationella kommittén säger att hälsan hos kommande generationer är i fara – Potentiella risken för barnens hälsa är mycket hög

Russian National kommittén för icke-joniserande strålning
BARN och mobiltelefoner:
Hälsan hos kommande generationer är i fara
Moskva, Ryssland 14 April 2008
För första gången i historien, står vi inför en situation där de flesta barn och ungdomar i världen är kontinuerligt utsätts för potentiellt skadlig inverkan på de elektromagnetiska fält (EMF) från mobil telefoner.
Elektromagnetiska fält är en viktig biotropiska faktor, som påverkar inte bara en mänsklig hälsa i allmänhet, utan också processer i högre nervös aktivitet, inklusive beteende och tänkande. Strålning direkt påverkar människors hjärna när människor använder mobiltelefoner.

Trots rekommendationerna, som anges i de sanitära reglerna för hälsoministeriet, som insisterar på att personer under 18 år ska inte använda mobiltelefoner (Sanpin 2.1.8/2.2.4.1190-03 punkt 6,9), barn och tonåringar blev målgruppen för marknadsföringen av mobil kommunikation.
De nuvarande säkerhetsnormer för exponering för mikrovågor från mobiltelefoner har varit utvecklats för vuxna och inte anser de karakteristiska dragen i barnens organism. WHO anser att skyddet av barns hälsa från eventuella negativa påverkan av elektromagnetiska fält på den mobila
telefoner som högsta prioritet uppgift. Detta problem har också bekräftats av den vetenskapliga kommittén för
Europeiska kommissionen, de nationella myndigheterna i de europeiska och asiatiska länder, av deltagarna i Internationella vetenskapliga konferenser på biologiska effekter av elektromagnetiska fält.

Potentiella risken för barnens hälsa är mycket hög:
─ absorptionen av elektromagnetisk energi i ett barns huvud är betydligt högre än den i
chefen för en vuxen (barn hjärna har högre ledningsförmåga, mindre storlek, tunna skallben, mindre avstånd från antennen etc);
─ barnens organism har mer känslighet för EMF, än den vuxnes,
─ barns hjärna har högre känslighet för ackumulering av de negativa effekterna i
villkor för kronisk exponering för EMF,
─ EMF påverkar bildandet av processen av högre nervös aktivitet;
─ dagens barn kommer att tillbringa väsentligt längre tid med mobiltelefoner, kommer än dagens vuxna.

Enligt yttrandet av den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning,
Följande hälsorisker kan komma att konfronteras med barnen mobiltelefonanvändare i det närmaste framtiden: avbrott i minne, minskad uppmärksamhet, minskad inlärning och kognitiva förmågor, ökad irritabilitet, sömnproblem, ökad känslighet för stress, ökad epilepsi beredskap.

Förväntade (möjliga) avlägsna hälsorisker: hjärntumörer, tumörer i akustisk och vestibulära nerver (i en ålder av 25-30 år), Alzheimers sjukdom, ”fick demens”, depressivt syndrom, och andra typer av degenerering av nervsystemet strukturer i hjärnan (i åldern 50 till 60).
Medlemmarna i den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning betonar
ultimata brådskande att försvara barns hälsa från påverkan av EMF i mobil kommunikation system. Vi vädjar till de statliga myndigheterna, till hela samhället att betala största uppmärksamhet på detta kommande hot och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för den framtida generations hälsa.

De barn som använder mobil kommunikation inte kan inse att de utsätter sin hjärna till
EMF strålning och deras hälsa – till risken. Vi tror att denna risk är inte mycket lägre än risken för barns hälsa från tobak eller alkohol. Det är vår professionella skyldighet att inte låta skada barnens hälsa genom inaktivitet.

På uppdrag av medlemmarna i ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning
Ordförande, professor

Originaltexten

Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection
CHILDREN AND MOBILE PHONES:
THE HEALTH OF THE FOLLOWING GENERATIONS IS IN DANGER
Moscow, Russia 14 April 2008
For the first time in history, we face a situation when most children and teenagers in the world are
continuously exposed to the potentially adverse influence of the electromagnetic fields (EMF) from mobile
phones.
Electromagnetic field is an important biotropic factor, affecting not just a human health in general,
but also the processes of the higher nervous activity, including behavior and thinking. Radiation directly
affects human brain when people use mobile phones.
Despite the recommendations, listed in the Sanitary Rules of the Ministry of Health, which insist that
persons under 18 years should not use mobile phones (SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03 point 6.9), children and
teenagers became the target group for the marketing the mobile communications.
The current safety standards for exposure to microwaves from the mobile phones have been
developed for the adults and don’t consider the characteristic features of the children’s organism. The WHO
considers the protection of the children’s health from possible negative influence of the EMF of the mobile
phones as a highest priority task. This problem has also been confirmed by the Scientific Committee of the
European Commission, by national authorities of the European and Asian countries, by participants of the
International scientific conferences on biological effects of the EMF.
Potential risk for the children’s health is very high:
─ the absorption of the electromagnetic energy in a child’s head is considerably higher than that in
the head of an adult (children’s brain has higher conductivity, smaller size, thin skull bones,
smaller distance from the antenna etc.);
─ children’s organism has more sensitivity to the EMF, than the adult’s;
─ children’s brain has higher sensitivity to the accumulation of the adverse effects under
conditions of chronic exposure to the EMF;
─ EMF affects the formation of the process of the higher nervous activity;
─ today’s children will spend essentially longer time using mobile phones, than today’s adults will.
According to the opinion of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection,
the following health hazards are likely to be faced by the children mobile phone users in the nearest
future: disruption of memory, decline of attention, diminishing learning and cognitive abilities, increased
irritability, sleep problems, increase in sensitivity to the stress, increased epileptic readiness.
Expected (possible) remote health risks: brain tumors, tumors of acoustical and vestibular
nerves (in the age of 25-30 years), Alzheimer’s disease, “got dementia”, depressive syndrome, and the
other types of degeneration of the nervous structures of the brain (in the age of 50 to 60).
The members of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection emphasize
ultimate urgency to defend children’s health from the influence of the EMF of the mobile communication
systems. We appeal to the government authorities, to the entire society to pay closest attention to this
coming threat and to take adequate measures in order to prevent negative consequences to the future
generation’s health.
The children using mobile communication are not able to realize that they subject their brain to the
EMF radiation and their health – to the risk. We believe that this risk is not much lower than the risk to the
children’s health from tobacco or alcohol. It is our professional obligation not to let damage the children’s
health by inactivity.
On behalf of members of Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection
Chairman, professor

Hjärntumör leder till att många unga dör

 • Hjärntumör leder till att många unga dör

  Brain cancer är den vanligaste orsaken till dödsfall i cancer hos ungdomar * och står för mer än en tredjedel av dödsfallen i cancer i barn under 10.

  Denna alarmerande statistik markerar inledningen av den andra årliga hjärncancer Action Week, ett initiativ som syftar till att öka medvetenheten och medel för forskning om hjärncancer, den minst finansierade och dödligaste cancerformen i Australien.

  Idag gick ledande neurokirurg Dr Charlie Teo, Cancer Council lansera veckan genom att kräva en ökning av anslagen till forskning om hjärncancer.

  Dr Teo sa, ”Människor fortsätter att tro att cancer är en sjukdom som drabbar när man blir äldre. Jag såg 23 patienter förra veckan. Tjugo diagnostiserades med elakartad hjärncancer. Åtta av diagnosen som var under 16 år gamla.

  ”Det kommer att ta $ 50 miljarder de närmaste 30 till 50 år att hitta ett botemedel mot hjärncancer, men vi behöver några betydande medel injiceras nu om vi ska kunna se någon minskning i relaterade hjärnan dödsfall i cancer.

  ”När väl diagnosen, patienter har bara en fem procent chans att överleva denna extremt aggressiv sjukdom. De flesta dör inom sex månader.

  Dr Andrew Penman, VD för Cancer Council NSW ekade dr Teo krav på finansiering.

  Dr Penman sade: ”Trots en dödlighet på nästan 100 procent, är hjärncancer den minst förstådda av alla cancerformer. Det är den största cancer dödsorsaken för ungdomar och vi behöver pengar för att ändra på detta.

  ”Varje år omkring 1400 fall av elakartad cancer i hjärnan diagnostiseras i Australien och cirka 1100 personer dör av sjukdomen. Det är en var åttonde timme. Riskfaktorer för cancer i hjärnan är okända och det finns inga procedurer på plats. Tills vi har medel mer forskning kommer överlevnaden förbättras inte.

  ”En tredjedel av cancerfallen kan förebyggas genom att göra medvetna val av livsstil, till exempel genom att inte röka, äta en balanserad kost och utövar regelbundet. Dock är hjärncancer urskillningslöst och på grund av bristen på forskning vet vi inte hur det kan förebyggas.

  ”Oroande har det skett någon märkbar förbättring för överlevnad hjärnan cancerfall i nästan två decennier, men med forskning kan vi göra skillnad. Titta på leukemi, som dödade 90 procent av patienterna bara 15 år sedan. Siffran har nu vänt på huvudet med en överlevnad på 90 procent till följd av medel för forskning. Brain Cancer aktionsveckan syftar till att bidra till att erbjuda hjärnan cancerpatienter en liknande sväng runt i överlevnad. ”

  För att ta reda på mer om hjärncancer aktionsveckan 2011 och hur man donera, besök http://www.braincanceraction.com.au.

290 % risk för hjärntumör av mobilen- En studie av Hardells forskargrupp i Örebro

290 % risk för hjärntumör av mobilen

Anthony Gucciardi
Prisonplanet.com
6 september, 2012

Hur länge har du använt din mobiltelefon? Med hjälp av en mobil enhet under en längre tid skadar till viss del, men ny forskning belysa hur betydelsefulla inflytande utökad mobil användning har på hjärnan. I en nyligen släppt studie som genomförts vid Örebro Hospita i Sverige visade det sig att 10 års mobiltelefon användning resulterade i en genomsnittlig 290% ökad risk för hjärntumör utveckling. Intressant var tumörutvecklingen finns på den sida av huvudet i vilken mobiltelefon har mest använda.

Det är viktigt att förstå att mobil användning har ökat betydligt sedan 10 år sedan, vilket innebär att nyare resultat kan visa en ännu högre risk. Statistiskt kommer den genomsnittliga personen i Storbritannien och många andra utvecklade länder har snart cirka 2 mobiltelefoner vardera. Med det ökade antalet mobiltelefoner på medborgarna i världen kommer något som kallas ”begagnade mobil användning”. Precis som med rökning, sitta i en buss kommer flygplan eller tåg utsätta dig för uppemot flera hundra mobiltelefoner samtidigt.

En annan viktig faktor är att 10 år sedan mycket mindre barn använde mobiltelefoner-några få utvalda har dem som ”nödsituationer” kontakt-enheter. Nu är det inte ovanligt att se barn under 10 chattar eller textning på sin mobiltelefon hela dagen. Det är ett välkänt faktum att utvecklingsländerna barn påverkas mer av mobiltelefon strålning, med beteendestörningar är kända för att utvecklas från mobiltelefon användning i tidig ålder. Det är också känt att mobil strålning faktiskt förändrar hjärnan på ett sätt som för närvarande inte förstås.

Med andra ord är det storskaliga globala användningen av mobiltelefoner i huvudsak en massiv biologiskt experiment. De verkliga långsiktiga effekterna kommer endast att vara helt kända när de inträffar. Efter forskningen kommer detta sannolikt en historisk topp i hjärntumör utveckling och skador.

Som ni säkert vet, är det bästa sättet att skydda sig från mobiltelefon strålning att helt enkelt inte använda den. När du slår av telefonen, det minskar utsläppsnivån nära noll. Detta är inte alltid ett alternativ för många, så finns det några viktiga metoder för att minska skadorna:

Försök att använda ”högtalaren” alternativet på din mobiltelefon när det är möjligt, hålla den i handen borta från huvudet.

Stäng av telefonen på natten eller när du inte använder den.

Placera telefonen i ”flygplan” läge om du inte kan stänga av den helt.

Kolla undersökningen av strålning från mobilen eller alternativ skydd för din telefon. Var medveten om att det finns ett antal falska artiklar där ute. Leta efter ett varumärke med seriös forskning bakom strålvärdena.

Det viktigt att låta dina vänner och familj känner till hälsoriskerna med mobiltelefon användning. Det är genom att generera medvetenhet som får konsumenten att ställa krav på bättre teknik.
Det här inlägget publicerades ursprungligen på naturliga Society

Anthony Gucciardi
Prisonplanet.com
Sept 6, 2012

How long have you been using your cellphone? Using a mobile device for any length of time is damaging to some degree, but new research is shedding light on just how significant of an influence extended cellphone use has on the brain. In a newly-released study conducted at the Örebro Hospita in Sweden, it was revealed that 10 years of cellphone use resulted in an average 290% increased risk of brain tumor development. Interestingly, the tumor development was found on the side of the head in which the cellphone was most used.

It’s important to understand that cellphone use has gone up significantly since 10 years ago, meaning that more recent results may show an even higher risk. Statistically, the average person in Britain and many other developed nations will soon have about 2 cellphones each. With the increased number of cellphones on the citizens of the world comes something known as ‘second-hand cellphone use’. Just as with smoking, sitting in a bus, airplane, or train will expose you to upwards of several hundred cellphones at one time.

Another key factor is that 10 years ago far less young children were using cellphones –a select few having them as ‘emergency’ contact devices. Now, it’s not uncommon to see children under 10 chatting or texting on their cellphone throughout the day. It is a well known fact that developing children are more affected by cellphone radiation, with behavioral disorders known to develop from cellphone use at an early age. It is also known that cellphone radiation is actually changing the brain in ways that are not currently understood.

In other words, the large-scale global use of cellphones is essentially a massive biological experiment. The true long-term effects will only be absolutely known when they occur. Following the research, this will likely be a historical spike in brain tumor development and damage.

As you certainly know, the best way of protecting yourself from cellphone radiation is to simply not use it. When turning the phone off, it reduces the emission rate close to zero. This is not always an option for many, so there are a few vital methods of reducing the damage:

 • Try and use the ‘speaker’ option on your cellphone when possible, holding it in your hand away from your head.
 • Turn your phone off at night or when you are not using it.
 • Place your phone in ‘airplane’ mode if you cannot turn it off entirely.
 • Look into and heavily research radiation protection options for your phone. Be aware there are a number of fake items out there, so always look for a product brand with real research behind it.
On a grander scale, it is essential to let your friends and family know the dangers of cellphone use. It is by generating awareness and getting those you know upset that real change will occur within the industry.
This post originally appeared at Natural Society